[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระภาษาไทย
แบบทดสอบ ชุดที่ 10
อาทิตย์ ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2552

แบบทดสอบความรู้ภาษาไทย ชุดที่ 10 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 ข้อ พร้อมเฉลย   

แบบทดสอบความรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      ชุดที่ 10     ชั้นประถมศึกษาปีที่  6       
จำนวน   10    ข้อ                       10  คะแนน                                   เวลา 10  นาที
………………………………………………………………………………………..............................

คำชี้แจง   เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว

1. พจนานุกรม  มีประโยชน์อย่างไร
    ก.  ใช้ศึกษาคำโบราณ                      ข.  ใช้ศึกษาคำปัจจุบัน
    ค.  ใช้ค้นความหมายของคำ               ง.  ใช้ค้นวิธีใช้คำให้ถูกหลักภาษา

2. คำว่า  “ตะปู  ตะโพง  ตะพุ่น”  พจนานุกรมเรียงลำดับอย่างไร
    ก.  ตะปู  ตะโพง  ตะพุ่น                   ข.  ตะโพง  ตะปู  ตะพุ่น
    ค.  ตะปู   ตะพุ่น  ตะโพง                  ง.  ตะพุ่น  ตะโพง  ตะปู

3. คำในข้อใดเขียนไม่ถูกต้อง
    ก.  ก็ก   ยุโรป                                ข.  เทิด     กษัตริย์
    ค.  นิรันดร์   จริยวัตร                        ง.  เทอญ    ทศพิธราชธรรม

4.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การย่อความ
     ก.  ในการย่อความ  ไม่ใช้บุรุษสรรพนาม ที่ ๑  และ ๒
     ข.  ถ้ามีคำราชาศัพท์  ให้ตัดทอนเป็นคำสามัญได้
     ค.  ควรใช้ถ้อยคำสั้น ๆ ตรงไปตรงมาและรัดกุม
     ง.  ผู้ย่อควรใช้สำนวนโวหารของตนเอง  ไม่ควรใช้สำนวนเรื่องเดิม

5.   “จะพูดจาปราศรัยกับใครนั้น              อย่าตะคั้นตะคอกให้เคืองหู
       ไม่ควรพูดอื้ออึงขึ้นมึงกู                  คนจะหลู่ล่วงลามไม่ขามใจ”
บทร้อยกรองข้างต้นเป็นคำประพันธ์  ชนิดใด 
       ก.  กลอนหก                             ข.  กลอนแปด
       ค.  กลอนสักวา                          ง.  กลอนบทละคร

6.  ข้อความใดไม่ใช่ลักษณะของโคลงสี่สุภาพ
     ก. เป็นบทร้อยกรองชนิดหนึ่ง  บทหนึ่งมีสี่บาท
     ข. บาทหนึ่งมีสองวรรค  วรรคแรกมี  5  คำ
     ค. มีข้อบังคับ  คำเสียงเอกเจ็ดแห่ง     เสียงโทสี่แห่ง
     ง.  คำในแต่ละวรรคต้องมีอย่างน้อย  6  คำ  อย่างมากไม่เกิน  9  คำ

7.  “การเขียนเพื่อสื่อสารกับบุคคล  หรือหน่วยงาน  เพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่ง”
เป็นการเขียนในในเรื่องใด
     ก.  การเขียนจดหมายธุรกิจ                       ข.  การเขียนย่อความ
     ค.  การเขียนเรียงความ                            ง.  การกรอกแบบรายการ

8. ข้อใดเป็นลำดับสุดท้ายของการเขียนเรียงความ
    ก. วางโครงเรื่อง    
    ข. เขียนร่างรายละเอียด
    ค.  เขียนเป็นข้อความตามรายละเอียดที่ร่างไว้
    ง.  อ่านทบทวน  แก้ไข  ขัดเกลาภาษาสำนวนให้ถูกต้อง

9.  การปฏิบัติในข้อใดเป็นการกรอกแบบรายการที่ไม่ถูกต้อง
     ก. อ่านข้อความในแบบรายการให้เข้าใจ  ชัดเจน
     ข. กรอกข้อความด้วยตนเองให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
     ค. เซ็นชื่อไว้เป็นหลักฐาน  ส่วนรายละเอียดให้บุคคลอื่นกรอกให้
     ง. พยายามเขียนด้วยลายมือตัวบรรจงให้ชัดเจนสะกดคำให้ถูกต้อง

10. ข้อความใดไม่เกี่ยวข้องกับการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน
     ก.  อายุครบ  15  ปี    
     ข.  ถ่ายรูปหน้าตรงที่มีเส้นบอกส่วนสูง
     ค.  จะได้รับหมาย  เลขประจำตัวเฉพาะบุคคล 
     ง.  พิมพ์ลายนิ้วมือทั้งห้านิ้ว  ทั้งซ้ายและขวา
………………………………………………………………………………………………….......................

คลิกดูเฉลยเข้าชม : 17840
นำเสนอโดย : ครูวรรณดี พลเยี่ยม
โรงเรียนบ้านพุขาม
สพท.เพชรบูรณ์ เขต 3
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระภาษาไทย ล่าสุด
ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการสื่อสาร
โดย : [เข้าชม : 168085 ]
ฝึกพัฒนาความคิดและความจำ
โดย : [เข้าชม : 149998 ]
อ่านคิดวิเคราะห์เขียนสื่อความ ๒
โดย : [เข้าชม : 138249 ]
อ่านคิดวิเคราะห์เขียนสื่อความ
โดย : [เข้าชม : 164850 ]
แบบฝึกทักษะ 14 เรื่อง ลำดับเรขาคณิต
โดย : [เข้าชม : 51597 ]
แบบฝึกทักษะ 1 เรื่อง ความหมายของลำดับ
โดย : [เข้าชม : 49532 ]
ข้อสอบหลักสูตรแกนกลาง ภาษาไทย ชั้นป. 1
โดย : [เข้าชม : 88073 ]
ฝึกทำข้อสอบ ทุกวิชา
โดย : [เข้าชม : 60885 ]
แบบทดสอบเรื่องการสร้างคำ
โดย : [เข้าชม : 103756 ]
แบบทดสอบ มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
โดย : [เข้าชม : 52302 ]
 10 แบบฝึกทักษะ Text Random
E-N-Tย้อนรอย ๑๐ พ.ศ. ( ชุดที่ ๘ )
แบบฝึก Noun
แบบฝึก มปภ.ขั้นที่ ๕ จุดประสงค์ที่ ๕ เรื่องกังหันถลาลม ป.๑
แบบทดสอบเรื่องนิราศนรินทร์ ชุดที่ ๑
แบบฝึก มปภ.ขั้นที่ ๕ จุดประสงค์ที่ ๖ เรื่องกังหันถลาลม ป.๑
เฉลยกิจกรรมที่16.3 การแก้โจทย์ปัญหาที่ไม่เป้นไปตามกฏ
การใช้แป้นพิมพ์
แบบฝึกทักษะเตรียมตัวสอบ O-net
แผนจัดการเรียนรู้ตามแนว Backward Design
แผนจัดการเรียนรู้ตามแนว Backward Design
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |