[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แบบทดสอบโครงงาน
อังคาร ที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554

แบบทดสอบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   

                                                                      แบบทดสอบเรื่องโครงงาน
1.  โครงงานที่เป็นการสร้างประดิษฐ์คิดค้น เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์อะไร
 1.   เน้นการนำความรู้ทฤษฎีใหม่ หลักการ มาประยุกต์ใช้
 2.   เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้มาใช้ ได้โดยเกิดประโยชน์อย่างทั่วถึง
 3.   เน้นให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกันได้ด้วยความสงบ
 4.   มุ่งเน้นให้เรียนรู้ในเรื่องที่ได้กำหนดมา
2.  การจัดการเรียนการาสอนแบบโครงงานมุุ่งเน้นด้านใด ถูกที่สุด
 1.   มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเอาสิ่งที่ได้มาไปหารายได้
 2.   มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
 3.   มุ่งเน้นใหผู้เรียนหาเลี้ยงชีพเพียงลำพัง
 4.   มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามัคคี
3.  โครงงานคืออะไร
 1.   สิ่งที่ถูกบังคับ กำหนดให้ศึกษา
 2.   การเรียนรู้โดยไม่อาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 3.   การเรียนรู้โดยไม่มมีการวางแผน
 4.   กิจกรรมที่เปิดโอกาศให้ผู้เรียนศึกษาสิ่งที่สนใจอย่างลึก
4.  โครงงานตามสาระการเรียนรู้ มีลักษณะเช่นใด
 1.   เป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ไปด้านที่ตนเองสนใจ
 2.   เป็นการให้บูรณาการร่วมกับการเรียนรู้
 3.   เป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
 4.   เป็นการนำความรู้ด้านต่างๆมาประยุกต์ใช้ด้วยกัน
5.  การใช้สมุนไพรในการปราบศัตรูพืช จัดอยู่ในโครงงานประเภทใด
 1.   ตามสาระการเรียนรู้
 2.   ตามอัธยาศัย
 3.   ตามความสนใจ
 4.   ตามความถนัด
5.  โครงงานตามความสนใจ สามารถแบ่งออกได้เปน กี่รูปแบบ ตามวัตถุประสงค์
 1.   2 รูปแบบ
 2.   4 รูปแบบ
 3.   7 รูปแบบ
 4.   5 รูปแบบ
6.  โครงงานตามสาระการเรียนรู้ มีลักษณะเช่นใด
 1.   เป็นการนำความรู้ด้านต่างๆมาประยุกต์ใช้ด้วยกัน
 2.   เป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ไปด้านที่ตนเองสนใจ
 3.   เป็นการให้บูรณาการร่วมกับการเรียนรู้
 4.   เป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
7.  โครงงานที่เป็นการสร้างประดิษฐ์คิดค้น เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์อะไร
 1.   เน้นการนำความรู้ทฤษฎีใหม่ หลักการ มาประยุกต์ใช้
 2.   มุ่งเน้นให้เรียนรู้ในเรื่องที่ได้กำหนดมา
 3.   เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้มาใช้ ได้โดยเกิดประโยชน์อย่างทั่วถึง
 4.   เน้นให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกันได้ด้วยความสงบ
8.  ประเภทของโครงงานแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท
 1.   3 ประเภท
 2.   2 ประเภท
 3.   4 ประเภท
 4.   5 ประเภท
9.  การออกแบบเสื้อผ้า จัดอยู่ในโครงงานประเภทใด
 1.   โครงงานตามความถนัด
 2.   โครงงานตามสาระการเรียนรู้
 3.   โครงงานตามความสนใจ
 4.   โครงงานคณิตศาสตร์
10.  ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของการทำโครงงาน
 1.   เพื่อให้ผู้เรียนได้ผลประโยชน์จากกิจกรรม
 2.   เพื่อให้ผู้เรียนรู้รักสามัคคี
 3.   เพื่อให้ผู้เรียนรู้ถึงความเป็นไทย
 4.   เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ที่มา : http://www.tum9.ob.tc/project1.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 เข้าชม : 45945
นำเสนอโดย : นางเธียรไท เจนเชี่ยวชาญ
โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา
สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3
อยู่ในขั้น : สามัญชน

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ล่าสุด
แบบทดสอบฝึกทักษะการคิด
โดย : [เข้าชม : 24963 ]
แบบฝึกหัดที่ 1 เรื่องพระพุทธศาสนาในประเทศพม่า(เมียนม่าร์)
โดย : [เข้าชม : 13441 ]
วิธีการทางประวัติศาสตร์
โดย : [เข้าชม : 21145 ]
แบบทดสอบโครงงาน
โดย : [เข้าชม : 45946 ]
การกราบ
โดย : [เข้าชม : 7645 ]
แบบฝึกหัด
โดย : [เข้าชม : 15970 ]
ไตรสิกขา
โดย : [เข้าชม : 20465 ]
คลังข้อสอบ
โดย : [เข้าชม : 24457 ]
ตัวอย่างใบงานเรื่องสถานภาพของบุคคล
โดย : [เข้าชม : 9862 ]
ลองทดสอบความรู้
โดย : [เข้าชม : 6644 ]
 10 แบบฝึกทักษะ Text Random
การใช้กริยาing
Interview
Family
Situational test
Family1
ข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 ม.4
Family2
แบบฝึกเสริมทักษะ สนใจ คลิก here
The body
แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |