[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์
การแก้โจทย์ปัญหา ห.ร.ม.โดยนักเรียนใช้กระบวนการวิจัย
จันทร์ ที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554
เป็นการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยนักเรียนใช้กระบวนการวิจัย เชื่อมโยงกับวิชาวิทยาศาสตร์   

การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยนักเรียนใช้กระบวนการวิจัย


     กระบวนการวิจัยเป็นการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้
     1.  ตั้งคำถาม การตั้งคำถาม เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยจะต้องระบุให้ชัดเจนว่า การวิจัยครั้งนั้นๆ 
มีคำถามสำคัญหรือโจทย์ที่มุ่งแสวงหาคำตอบคืออะไร ในแวดวงการวิจัยจะมีคำที่เกี่ยวข้องกับการตั้งคำถามอยู่ 2 คำ คือ (1) โจทย์ปัญหาการวิจัย เป็นการตั้งคำถามหลักของการวิจัย 1 คำถาม มักได้มาจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังที่พึงประสงค์ และ (2) คำถามการวิจัย เป็นการตั้งประเด็นคำถามย่อยเพื่อนำไปสู่
การแก้ไขปัญหาการวิจัยให้สำเร็จลุล่วง สามารถกำหนดได้มากกว่า 1 คำถาม
      2. เตรียมการค้นหาคำตอบ เมื่อนักวิจัยได้การตั้งคำถามที่เป็นลักษณะของโจทย์ปัญหาการวิจัยแล้ว จึงมาถึงขั้นของการเตรียมการค้นหาคำตอบ เป็นขั้นที่นักวิจัยต้องขบคิดเกี่ยวกับปัญหาหรือข้อสงสัยในขั้นตอนที่ 1 ว่าสาเหตุ แนวทางแก้ไขที่จะเป็นไปได้ และแนวทางแก้ไขที่นักวิจัยเลือกนำมาใช้มากที่สุดเพื่อจัดการกับปัญหาการวิจัยคืออะไร รวมทั้งการคาดคะเนคำตอบที่จะได้จากการดำเนินการนั้นๆ ด้วย เมื่อมีความชัดเจนก็สามารถนำมาออกแบบหรือวางการดำเนินการวิจัยเพื่อตอบคำถามการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพได้ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการกำหนดกลุ่มเป้าหมายการวิจัย การออกแบบวิธีการเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 
      3. ค้นหาและตรวจสอบคำตอบ การค้นหาคำตอบเป็นการนำแผนการวิจัยที่ได้ออกแบบไว้ไปปฏิบัติจริง ทั้งกิจกรรมการแก้ไขปัญหาการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้น และการตรวจสอบสิ่งที่ได้ในแต่ละระยะว่าเป็นหนทางนำไปสู่คำตอบของการแก้ปัญหาที่แท้จริงหรือไม่ จำเป็นต้องปรับปรุงการดำเนินงานส่วนใดเพื่อให้ได้คำตอบที่เชื่อถือได้
      4. สรุปและนำเสนอผลการค้นหาคำตอบ การสรุปผลการวิจัยเป็นการสกัดสิ่งที่ได้ดำเนินการตลอดระยะเวลาการวิจัย เพื่อตอบโจทย์ปัญหาการวิจัย หรือคำถามการวิจัยที่ตั้งไว้

 http://www.kmitl.ac.th/agritech/ac/spproject/2552/jeabgift/internet.jpg

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เรื่องการแก้โจทย์ปัญหา ห.ร.ม.
สาระที่ 1  จำนวนและการดำเนินการ
มาตรฐาน  ค 1.4    เข้าใจระบบจำนวนและนำสมบัติเกี่ยวกับจำนวนไปใช้
   ตัวชี้วัด  ม.  1/1  นำความรู้และสมบัติเกี่ยวกับจำนวนเต็มไปใช้

คำถามชวนคิด
      1. ในชีวิตประจำวันมีปัญหามากมายที่เราสามารถแก้ได้โดยง่ายและรวดเร็วเมื่อใช้ความรู้เรื่องตัวหารร่วมมาก  เช่น  ชาวสวนต้องการล้อมรั้วรอบที่ดินซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง  48  เมตรและยาว  76   เมตร  โดยปักเสาแต่ละต้นให้ห่างเท่าๆกัน  เขาจะปักเสาให้ห่างกันเท่าไรได้บ้าง  
      2.  ดารามีลูกอมอยู่ 3 ชนิดได้แก่ ลูกอมมายมิ้น 12 เม็ด ลูกอม X.O. 24  เม็ด และลูกอมโกปีโก 36 เม็ด  ถ้าดาราต้องการนำลูกอมมายมิ้น  ลูกอม X.O. และลูกอมโกปีโกมากองให้ได้มากที่สุด  ไม่ให้เหลือเศษและไม่มีการคละกันของลูกอมมายมิ้น  ลูกอม X.O. และลูกอมโกปีโก  ดาราจะจัดกองได้มากที่สุดกี่กอง


กิจกรรมเสนอแนะ
       ให้นักเรียนกลุ่มๆละ 4-5 คน ในการแบ่งสิ่งของที่ครูกำหนดให้โดยแบ่งให้ได้มากที่สุด และไม่เหลือเศษ โดยครูเป็นผู้กำหนดเวลากลุ่มไหนเสร็จก่อนเป็นผู้ชนะ

บูรณาการสู่ความเป็นเลิศ
        - สาระการเรียนรู้การวิทยาศาสตร์

อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล/ภาพประกอบ
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
http://www.kmitl.ac.th/agritech/ac/spproject/2552/jeabgift/internet.jpg

 


 เข้าชม : 8804
นำเสนอโดย : นายศักดิ์ชาย ขวัญสิน
โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ
สพป. ลำพูน เขต 1
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ ล่าสุด
สพฐ.ให้เขตพื้นที่ฯ รับผิดชอบออกข้อสอบ O-Net 3 กลุ่มสาระฯ
โดย : [เข้าชม : 25256 ]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสถิติ โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : [เข้าชม : 22893 ]
คู่รักแห่เที่ยวงาน “หนาวนี้กระซิบรักที่น่าน”
โดย : [เข้าชม : 22673 ]
ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ "ข้าราชการครู" ในรอบ 10 ปี
โดย : [เข้าชม : 27314 ]
ลด ... สอบโอเน็ตเล็งลดเหลือ 4 วิชา
โดย : [เข้าชม : 27241 ]
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เรขาคณิต
โดย : [เข้าชม : 27762 ]
เงินเดือน-โบนัส ปี'57-ปี'58
โดย : [เข้าชม : 29281 ]
คัดครูมืออาชีพ บรรจุ"สพฐ.-สอศ." จำนวน 1,140 อัตรา
โดย : [เข้าชม : 42938 ]
สสวท กับ เลินนิ่งสเปซ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ กระตุ้นผลสัมฤทธิ์ ด้าน คณิต-วิทย์-เทคโนโลยี
โดย : [เข้าชม : 39496 ]
อันดับการศึกษาต่ำ เงินเดือนครูไทยอย่าต่ำ
โดย : [เข้าชม : 34767 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
โอบาม่าชี้ ตร.ผิวขาว"โง่"
มะเขือเทศ
อะซีติลโคลีน (acetylcholine)
จะทำอย่างไรให้ฟันขาว
ความเข้มข้นของสารละลาย ตอน โมลาร์
ไข่ปลอมในประเทศไทยก็มีนะ
เตือน !! การนอนดึกอาจตายได้
ความเข้มข้นของสารละลายตอนร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร
ความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยโมแลล
ความเข้มข้นของสารละลายตอนเศษส่วนโมล
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |