[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
เคอิโงะกับการพูดเล่าเรื่อง
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2552
รายละเอียดหลักการปฏิบัติการพูดเล่าเรื่องให้ประสบความสำเร็จ พร้อมกับแผนการจัดการเรียนรู้แบบBACKWARD DESIGN   

 

การพูดเล่าเรื่อง


'เคอิโงะ'สมหวังคุย'พ่อ'ทางโทรฯคัตซูมิอายพบลูก
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ สรุปข่าวหน้าหนึ่ง -- อาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2009 08:11:51 น.
"เคอิโงะ"  สมหวัง หลังได้รับการยืนยันพบตัว "พ่อ" ซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นแล้ว เผยได้มีการพูดคุยกันทางโทรศัพท์
 แต่สื่อสารกันไม่ได้ความ  ผู้ว่าฯ พิจิตรเตรียมหาล่ามแปล "บัวแก้ว" ก็ยืนยันพบตัว แต่สถานทูตญี่ปุ่นระบุ
 "คัตซูมิ" ยังไม่พร้อมจะเดินทางมาไทย ทั้งยังไม่อยากให้เป็นข่าว  (ที่มาข่าว : www.thaipost.net)

                                       
                                            

                                  (ภาพจาก  น.ส.พ. เดลินิวส์  ฉบับที่  21,767 วันจันทร์ที่  18  พฤษภาคม  2552)

        สาเหตุที่เคอิโงะตามหาพ่อ  เพราะก่อนแม่จะตายได้เล่าเรื่องพ่อให้ฟัง  และบอกให้ถามนักท่องเที่ยวที่ผ่าน
มาว่ารู้จักพ่อไหมพร้อมให้ดูรูปภาพพ่อ  จากวันเป็นสัปดาห์  จากสัปดาห์เป็นเดือน และจากเดือนก็เป็นปี                
เรื่องของเคอิโงะก็เล่าต่อ ๆ กันมา จนเป็นข่าวดังและทุกๆฝ่ายก็ให้ความช่วยเหลือกัน  ผลที่สุดเคอิโงะก็จะได้คุยกับพ่อ
หรืออาจจะได้พบพ่อ  ทั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากการพูดเล่าเรื่องนั่นเอง

        เมื่อมาถึงห้องเรียนการที่จะให้นักเรียนออกมาพูดเล่าเรื่องหน้าชั้น  ช่างเป็นเรื่องใหญ่สำหรับนักเรียนครูจะไม่ค่อยสมหวังกับนักเรียนที่ออกมาเล่าสักเท่าไหร่   และด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของเนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่จะให้ความรู้ครั้งนี้  คือ  การพูดเล่าเรื่อง

 

                                                    

                                              (ที่มาภาพ : www.oknation.net)  
 

  เนื้อหาสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  ช่วงชั้นที่

        
    เนื้อหาสาระการเรียนรู้
         ๑.  ความหมาย     การพูดเล่าเรื่อง   เป็นการบอกกล่าวหรือรายงานเรื่องที่ผู้เล่าได้พบห็น  ได้อ่าน   เช่น  นิทาน  ข่าว   เหตุการณ์
หรือสารคดีความรู้   เป็นต้น  รวมทั้งประสบการณ์ต่าง ๆ  เพื่อให้ผู้ฟังได้ฟังอีกต่อหนึ่ง
        ๒.  หลักปฏิบัติในการพูดเล่าเรื่อง
             ๒.๑  เลือกเรื่องที่จะพูด  ควรเป็นเรื่องที่ผู้เล่ามีความถนัด  จะได้เล่าให้สนุก น่าสนใจได้   เรื่องที่เล่าไม่ควรเก่าและล้าสมัยจนเกินไปถ้าเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของผู้ฟังจะดีมาก
            ๒.๒  วิเคราะห์ผู้ฟัง  ต้องเลือกเรื่องมาเล่าให้เหมาะสมกับผู้ฟัง
                   -  ผู้ฟังเป็นเด็กเล็ก จะต้องเลือกเรื่องที่เด็กเล็ก ๆ สนใ ใช้ภาษาง่าย ๆ  เล่าให้ตลก ๆ  ทำเสียงสูง ๆ  ต่ำๆ  ให้น่าสนใจ
                   -  ผู้ฟังเป็นผู้ชาย    จะมีความสนใจไม่เหมือนผู้หญิง
                   -  พูดให้คนยากจนกับพูดให้เศรษฐีฟังจะต้องพูดคนละแบบ  เพราะคนจนกับคนรวยมีความสนใจต่างกัน
                   -  ในงานมงคลไม่ควรเล่าเรื่องที่ไม่เป็นมงคล   ในงานศพก็ไม่ควรเล่าเรื่องตลกโปกฮา
      ๓.  การนำเสนอเรื่องเล่า   ต้องลำดับเรื่องให้ดี  เพื่อช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจง่าย  ป้องกันการสับสน   ผู้เล่าจะต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นดี  โดยเตรียมเรื่องที่จะพูดอย่างดี     เรียงลำดับตามความสำคัญของเนื้อเรื่องหรือตามลำดับเหตุการณ์
      ๔.  การพูดให้สำเร็จ  ต้องปฏิบัติ  ดังนี้
           ๔.๑  การใช้ภาษาในการพูด
                  ควรเป็นภาษาพูดที่มีลักษณะเป็นกันเอง  ใช้ภาษาง่าย ๆ  ไม่ใช้ศัพท์สูงจนเกินไป  หรือใช้คำที่เป็นภาษาต่างประเทศที่คนอื่นไม่เข้าใจ  และจะต้องเลือกใช้ภาษาที่มีชีวิตชีวา   ที่ทำให้เกิดการจินตนาการและมโนภาพ
         ๔.๒  บุคลิกภาพในการพูด
                  กิริยาท่าทาง  การแต่งกาย  การวางตัว  ท่วงทำนองการพูด   ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล   ซึ่งถ้าบุคลิกภาพในการพูดไม่ดีจะพลอยทำให้การพูดไม่น่าาสนใจไปด้วย   ฉะนั้นผู้พูดควรต้องพยายามพัฒนาบุคลิกของตัวเอง
        ๔.๓  ศิลปะในการเล่าเรื่อง   จะทำให้เรื่องออกรสชาติ  ไม่น่าเบื่อ   ชวนติดตาม   ฟังแล้วไม่อยากให้จบ  บางคนมีพรสวรรค์ในการเล่าเรื่องให้สนุก   บางคนก็ต้องอาศัยการฝึกฝน   ปรับปรุงและพัฒนาขึ้นมาจากทางด้านต่าง ๆ   เช่น
               -  ใช้กิริยาท่าทางช่วยในการสื่อความหมาย  รวมทั้งการแสดงสีหน้า   การใช้มือ  ใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายประกอบ   เพื่อให้สนุกสนาน   แต่จะต้องไม่ใช้มากไปจนกลายเป็นตัวตลก
              -  ต้องมีความจริงใจต่อผู้ฟัง  สุจริตใจ   และซื่อตรงต่อผู้ฟัง
              -  ต้องมีความมั่นใจในการพูด   นั่นคือ   ต้องสร้างความมั่นใจในตัวเองก่อน   แล้วจึงจะมั่นใจในการพูด   เช่น  ไม่ทำท่าลังเล ไม่แน่ใจ   หรือประหม่า   เป็นต้น   ซึ่งสามารถแก้ได้โดยต้องเตรียมความพร้อมโดยการการฝึกฝนและการสะสมประสบการณ์
   ๕.  มารยาทในการพูด - ฟัง

        มารยาทในการพูด
        ๑.  พูดแนะนำตัวเองก่อนพูด
        ๒.  พูดให้ชัดเจน  ให้ได้ยินทั่วถึงทุกคน
        ๓.  ตามองผู้ฟัง  กวาดสายตาดูผู้ฟังให้ทั่วห้อง
        ๔.  ใช้นำเสียงให้สอดคล้องกับเรื่องที่เล่า
        ๕.  ใช้ถอยคำสุภาพ  นุ่มนวลน่าฟัง

       มารยาทในการฟัง
       ๑.  ไม่พูดคุยกันขณะฟัง
       ๒.  ตั้งใจฟัง
       ๓.  ไม่ทำท่าล้อเลียน  หรือเย้าแหย่ผู้พูด
       ๔.  ยกมือก่อนถาม
       ๕.  เมื่อผู้พูดพูดจบ  แล้วจึงถาม
       ๖.  เมื่อผู้พูดพูดจบต้องปรบมือให้เกียรติแก่ผู้พูด


ประเด็นคำถาม
 ๑.  ควรเตรียมตัวอย่างไรก่อนจะพูดให้ผู้อื่นฟัง
 ๒. ถ้านักเรียนจะพูดเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังควรเตรียมเรื่องลักษณะอย่างไร
 ๓.  สิ่งสำคัญในการฟังและการพูดคือเรื่องมารยาท  ควรมีมารยาทในการฟังและการพูดอย่างไร

กิจกรรมเสนอแนะ
 

                                        แผนการจัดการเรียนรู้   BACKWARD DESIGN

๑.  สาระสำคัญ   การพูดเล่าเรื่อง  เป็นการบูรณาการทักษะทั้งการฟัง    การพูด     การอ่านและการเขียน  ต้องมีความสามารถในการจับใจความและการเรียบเรียงเรื่องที่จะเล่า   วิธีการเล่า  และบุคลิกภาพทางด้านการพูด  อันเป็นพื้นฐานของการฝึกทักษะต่าง ๆ  ทางด้านภาษาอย่างครบวงจร

๒.  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น
     มาตรฐาน ท. ๓.๑  ข้อ ๒  :   สามารถสนทนาโต้ตอบ    พูดแสดงความรู้ความคิด    พูดวิเคราะห์เรื่องราว  พูดต่อหน้าชุมชนและพูดรายงานโดยใช้ถ้อยคำเหมาะแก่เรื่องและจุดประสงค์ตามหลักการพูด มีมารยาทการฟัง การดู  และการพูด

๓.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
     ๓.๑   พูดเล่าเรื่องโดยลำดับเรื่องและเหตุการณ์ได้
     ๓.๒   พูดสื่อความชัดเจนและถูกต้อง
     ๓.๓   มีมารยาทในการพูดและฟัง

๔.  สาระการเรียนรู้
    ๔.๑   การเล่าเรื่อง
    ๔.๒   การนำเสนอเรื่องเล่า
    ๔.๓   มารยาทในการพูด – ฟัง

๕. กิจกรรมการเรียนรู้

 ขั้นนำ
     นักเรียนอาสามาเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์การไปเที่ยวสวนสัตว์

 ขั้นสอน
๑.  ครูฝึกทักษะการเล่าเรื่องและการเรียงลำดับเรื่อง     โดยให้นักเรียนเล่นเกม   “เล่าต่อให้จบ”  โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ  ๕  คน  แจกบัตรภาพต่อเนื่องให้กลุ่มละ  ๑  ชุด  (๓  ภาพ)  แต่ละกลุ่มคิดเล่าเรื่องตามภาพที่กำหนดให้
๒.  ครูแจกใบความรู้เรื่องมารยาทในการพูดและมารยาทในการฟัง และให้ศึกษาและอภิปรายกันภายในกลุ่ม
จากนั้นให้ทุกกลุ่มส่งตัวแทนออกมาเล่าเรื่องหน้าชั้น   กลุ่มละ  ๓  คน  โดยเล่าต่อกันคนละภาพจนจบเรื่อง
๓.  นักเรียนลงคะแนนเสียง   โดยยกมือว่า  กลุ่มใดเล่าได้น่าสนใจที่สุด
๔.  ครูให้นักเรียนแต่ละคนเตรียมเนื้อเรื่องคนละ  ๑  เรื่อง     หัวข้อใดก็ได้     โดยพิจารณาตามหลักการที่ได้เรียนไปแล้ว  มีความยาวในการเล่าเรื่องประมาณคนละ  ๓ – ๕  นาที                                                                  
     ๕.  ครูให้นักเรียนออกมาเล่าเรื่องที่เตรียมไว้เป็นรายบุคคล  แล้วประเมินตามแบบประเมินการเล่าเรื่อง 

ขั้นสรุป
 ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลในการออกมาเล่าเรื่องหน้าชั้นว่า เป็นอย่างไร   ประเมินตนเองพูดดีหรือไม่ดี   และจะมีวิธีแก้ไขให้ดีขึ้นได้อย่างไรบ้าง
 ๒.  ครูประเมินการเล่าเรื่องตามเกณฑ์การประเมิน

๖.  ภาระงาน
     ๖.๑   ใบงาน
     ๖.๒   ภาพต่อเนื่อง
     ๖.๓   ใบความรู้

๗.  ชิ้นงาน
     ๗.๑   ใบงานการพูดเล่าเรื่อง
     ๗.๒   แบบประเมินการเล่าเรื่อง

๘.  การวัดผลประเมินผล
    ๘.๑   สังเกตจากการตอบคำถาม
    ๘.๒   ประเมินจากแบบสังเกตพฤติกรรมการพูด
    ๘.๓   ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม

๙.  แบบสังเกตพฤติกรรมการพูดเล่าเรื่อง
     ๙.๑   พูดแนะนำตัวเองได้ชัดเจนและถูกต้อง
     ๙.๒   ลำดับเรื่องได้ดี
     ๙.๓   พูดตรงกับชื่อเรื่อง
     ๙.๔   ท่าทางแสดงออกเหมาะสม
     ๙.๕   พูดคล่องแคล่วเว้นจังหวะการพูดดี
     ๙.๖   มีมารยาทในการพูด

 เกณฑ์การให้คะแนน
     ปฏิบัติตนอยู่ในระดับดีเยี่ยม        (ไม่มีข้อบกพร่องเลย)            ให้    ๕   คะแนน
     ปฏิบัติตนอยู่ในระดับดีมาก         (มีข้อบกพร่อง  ๑ – ๒  แห่ง)    ให้    ๔   คะแนน
     ปฏิบัติตนอยู่ในระดับดี               (มีข้อบกพร่อง  ๓ – ๔  แห่ง)    ให้   ๓   คะแนน
     ปฏิบัติตนอยู่ในระดับพอใช้         (มีข้อบกพร่อง  ๕ – ๖  แห่ง)    ให้    ๒   คะแนน
     ปฏิบัติตนอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (มีข้อบกพร่องมากกว่า ๖ แห่ง)  ให้    ๑   คะแนน

๑๐.  แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม    หนังสือนิทานต่าง ๆ,    หนังสือ,   วารสาร,   สารคดี


การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ    บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

(อ้างอิง :   ประพนธ์  เรืองณรงค์, ร.ศ.และคณะ.  ชุดปฏิรูปการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.  กรุงเทพฯ :  ประสานมิตร, 2545.)เข้าชม : 10284
นำเสนอโดย : ครูวรรณดี พลเยี่ยม
โรงเรียนบ้านพุขาม
สพท.เพชรบูรณ์ เขต 3
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ภาษาไทย ล่าสุด
การใช้โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการแต่งกาพย์ยานี11
โดย : [เข้าชม : 13005 ]
การใช้พจนานุกรมชั้นประถมศึกษาปีที 3
โดย : [เข้าชม : 12492 ]
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับวิถีชีวิตตามหลักปัจจัยสี่ ด้วยเทคนิค KWLH Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : [เข้าชม : 25643 ]
การศึกษาวิถีชีวิตไทลื้อ บ้านหนองบัว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน : วิเคราะห์ตามหลักปัจจัยสี่
โดย : [เข้าชม : 23879 ]
หลักสังเกตคำบาลีสันสกฤต
โดย : [เข้าชม : 27735 ]
พระบรมนามาภิไธย-พระปรมาภิไธย
โดย : [เข้าชม : 55764 ]
กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือ
โดย : [เข้าชม : 473726 ]
พี่มาก พระโขนง กับคำรื่นหู
โดย : [เข้าชม : 68389 ]
ภาษาในอินเตอร์เน็ตมีผลต่อภาษาไทยอย่างไร
โดย : [เข้าชม : 66360 ]
การเว้นวรรคตอน
โดย : [เข้าชม : 81822 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
ตะลึง ! ต้นกฐินที่ใหญ่ที่สุดในโลก
นักวิทยาศาสตร์ทำนายว่า..ผู้หญิงในอนาคต จะอ้วนเตี้ย
การปฐมพยาบาลฉุกเฉินผู้ป่วยลมชัก
ทำไมคนเราจึงมีความจำเป็นต้องมีสุขภาพที่ดี
Articles ตอนที่ 2
รายวิชาโครงงานกับแผนการจัดการเรียนครูเนาว์ แผน1
ข้าวไทยดังไกล....ทั่วโลก
องค์การอนามัยโลกระบุ 5 ปัญหาสุขภาพเป็นสาเหตุตายก่อนวัย
ปลูกไม้กฤษณาคุ้มค่าจริงหรือ
การป้องกันสิทธิผู้บริโภค
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |