[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
การเขียนความเรียงขั้นสูง (Extended essay )
จันทร์ ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2553

..   

การเขียนความเรียงขั้นสูง (Extended essay  )


               Extended essay  การเขียนความเรียงขั้นสูง  หรือ สาระนิพนธ์ ก็ ได้  มันคืออะไร  เรียงความใช่หรือไม่  ผู้เขียนขอนำคำบรรยาย ของนาย  ภาสกร พงษ์สิทธากร  ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ สพฐ.กทม.เขต  2 ช่วยปฏิบัติราชการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาฯ สพฐ.ในคราว เข้าอบรมตามโครงการประชุมพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลและโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค(Education Hub) มานำเสนอ ดังต่อไปนี้

ธรรมชาติวิชา (Nature of the Subject) 
                  ๑ .เป็นสาระว่าด้วยการศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระ (independent research) 
                  ๒.เป็นเรื่องที่ผู้เรียนสนใจจากการที่ผู้เรียนได้เรียนจากสาระการเรียนรู้
                  ๓.เน้นการฝึกกระบวนการค้นคว้าด้วยตนเอง -การถ่ายทอด/สื่อความหมาย/แนวคิดและข้อมูลเป็นความเรียง
                 ๔.มีลักษณะเป็นความเรียงทางวิชาการที่มีเนื้อหาเชื่อมโยงอย่างเป็นขั้นตอนสมเหตุสมผลที่สละสลวย

วัตถุประสงค์
                     ๑. ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ตนสนใจ และต้องการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
                     ๒. พัฒนาทักษะการเขียนรายงานการ ค้นคว้าอย่างอิสระ โดยใช้คำสำหรับ
 การเขียนผลงาน จำนวน 4,000  คำ
                      ๓. พัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ และ การคิดวิเคราะห์
                     ๔. มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ ค้นคว้าที่เหมาะสมในแต่ละสาขาวิชา
                      ๕. มีวิธีการและสั่งสมประสบการณ์ในการ ค้นคว้าหาความรู้ด้วยสติปัญญาของ ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนการสอนการเขียนความเรียงขั้นสูง (ExtendedEssay)
                     ๑. บูรณาการ
                    ๒. สาระเพิ่มเติม
             การจัดแบบบูรณาการ  เริ่มต้น  หน่วยที่  ชื่อหน่วย  มาตรฐาน  ตัวชี้วัด

 ครูสอนอะไร

               วิธีการค้นคว้าหาความรู้ ๒  เรื่อง ได้แก่
                     ๑. กระบวนการศึกษา ค้นคว้า เบื้องต้น
                    ๒.กระบวนการเขียน...สาระนิพนธ์ (The Research and writing Process)

เกณฑ์การประเมิน(Criteria)

         CONTENT : Think : Knowledge issues( เนื้อหา : คิด เกี่ยวกับประเด็นความรู้ )
         CREATIVITY : Think : Personal thought( ความคิดสร้างสรรค์ : คิด ความคิดส่วนตัว )
         CRITICAL THINKING : Think : Arguments ( การคิดวิเคราะห์ : คิด : การโต้แย้งคัดค้านและสนับสนุน
         CLARITY : Think : Well-Structured essay( ความชัดเจน : คิด : การเรียบเรียงถูกต้องรูปแบบ (Form )
               -Introduction : คำนำ
               -Paragraphs: เนื้อเรื่อง
               -Conclusion : สรุป
              คิด : ประเด็นความรู้ ที่เป็นหลักวิชาการ

          อย่างไรก็ตามครูอาจารย์ที่กำลังสอน การเขียนความเรียงขั้นสูง (Extended essay  )  หรือกำลังจะสอนขอให้เข้าศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.worldclassschoolthai.net
          การศึกษาไทยในปัจจุบันถ้าคุณครูได้ดูผลสอบ O-NET  ในแต่ละช่วงชั้น  ที่เข้าเปรียบเทียบให้ดูทั้งระดับโรงเรียน  ระดับจังหวัด  และระดับประเทศจะเห็นว่า  สาระการเขียนก็ยังมีผลสัมฤทธิ์ที่ต่ำกว่าเกณฑ์อยู่  การสอนความเรียงขั้นสูงอาจเป็นแนวทางหนึ่งที่จะพัฒนาความสามารถด้าน
การเขียนของนักเรียน

 แหล่งอ้างอิง  :  www.worldclassschoolthaiเข้าชม : 46289
นำเสนอโดย : ณัฏฐ์ชรินท์ ตลอดพงษ์
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
สพม.อุบลราชธานี -อำนาจเจริญ เขต 29
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ภาษาไทย ล่าสุด
เผยแพร่ผลงาน
โดย : [เข้าชม : 3478 ]
ตอนที่ ๔๐ ชาวอาเซียนรู้รัก รู้จักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมือง
โดย : [เข้าชม : 28887 ]
ตอนที่ ๓๙ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 28199 ]
ตอนที่ ๓๘ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน (ต่อ)
โดย : [เข้าชม : 27730 ]
ตอนที่ ๓๗ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน (ต่อจากตอนที่แล้ว)
โดย : [เข้าชม : 27675 ]
ตอนที่ ๓๖ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 27586 ]
ตอนที่ ๓๕ข้อเสียเปรียบของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 27709 ]
ตอนที่ ๓๔ ข้อได้เปรียบของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน (ต่อ)
โดย : [เข้าชม : 30675 ]
ตอนที่ ๓๓ ข้อได้เปรียบของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 31021 ]
ตอนที่ ๓๒ ข้อห้ามของประเทศอาเซียนที่ควรรู้
โดย : [เข้าชม : 31686 ]
 10 บทความ Text Random
การสร้างสื่อ CAI ด้วยโปรแกรม SWISHmax3 ตอน 1
การสร้างสื่อ CAI ด้วยโปรแกรม SWISHmax3 ตอน 2
ลดน้ำหนักอย่างง่ายๆ
การสร้างสื่อ CAI ด้วยโปรแกรม SWISHmax3 ตอน 3
การกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เนื้อหาสถิติกับการนำเสนอข้อมูล โดยการใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอกซ์เซล
การสร้างสื่อ CAI ด้วยโปรแกรม SWISHmax3 ตอน 4 ดอกไม้หมุน
พัฒนาเด็กไทยให้เก่งภาษาเพื่อความก้าวหน้าในสังคมอาเซียน 4
น้ำมะเขือเทศเข้มข้นป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมาก
ยาเสพติด
การสร้างสื่อ CAI ด้วยโปรแกรม SWISHmax3 ตอน 5 สนุ็๊กเกอร์
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |