[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระภาษาไทย
แบบทดสอบเรื่องอิเหนาตอนศึกกะหมังกุหนิง
อังคาร ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2552

แบบทดสอบประจำบทเรียน   


                แบบทดสอบเรื่องอิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง

 

๒. ข้อใดแสดงอุปนิสัยของผู้กล่าวได้เด่นชัดที่สุด
      
"ประการหนึ่งถ้าว่าช้าวันไป         ทัพใหญ่จะมาพร้อมยังดาหา
      
จะต้องหักหนักมือโยธา               เห็นจะยากยิ่งกว่านี้ไป"
           
ก. กระตือรือร้น                 ข. ไม่ประมาท
           
ค. ไม่ย่อท้อ                     ง. มองการณ์ไกล

๓. ข้อใดเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่า "แม้นวิหยาสะกำมอดม้วย พี่คงตายด้วยโอรสา"
           
ก. ไหนไหนจะตายวายชีวา ถึงเร็วถึงช้าก็เหมือนกัน
           
ข. พี่ดังพฤกษาพนาวัน จะอาสัญเพราะลูกดังกล่าวมา
           
ค. สู้ตายไม่เสียดายชีวัง กว่าจะสิ้นกำลังของข้านี้
           
ง. มิเราก็เจ้าจะตายลง อย่าหมายจิตคิดทะนงในการศึก

 

๔. ข้อความต่อไปนี้ผู้กล่าวมีความประสงค์อะไรเป็นสำคัญ
         

"แต่การศึกครั้งนี้ไม่ควรเป็น       เกิดเข็ญเพราะลูกอัปลักษณ์
       
จะมีคู่ผู้ชายก็ไม่รัก                    จึงหักให้สาสมใจ"

            ก. ปรารภให้เห็นใจ                 ข. ระบายความน้อยใจ
           
ค. ตัดพ้อต่อว่าให้ว่าแค้นใจ      ง. ประชดประชันด้วยความเจ็บใจ

๕. ข้อความต่อไปนี้ใช้กวีโวหารชนิดใด
       
" แล้วว่าอนิจจาความรัก     พึ่งประจักษ์ดั่งสายน้ำไหล
    
ตั้งแต่จะเชี่ยวเป็นเกลียวไป    ไหนเลยจะไหลคืนมา
    
สตรีใดในพิภพจบแดน          ไม่มีใครได้แค้นเหมือนอกข้า
    
ด้วยใฝ่รักให้เกินพักตรา        จะมีแต่เวทนาเป็นเนืองนิตย์"

             ก. เสาวรจนี                        ข. นารีปราโมทย์
            
ค. พิโรธวาทัง                      ง. สัลลาปังคพิสัย

 

ใช้บทโต้ตอบระหว่างสังคามาระตา และวิหยาสะกำ ตามลำดับต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ ๖-๗

สังคามาระตา
           ยืนม้าอยู่ตรงวิหยาสะกำ            แสร้งทำเป็นทีเย้ยหยัน
  
แล้วว่าใครไม่คิดแก่ชีวัน                    จะชิงตุนาหงันพระธิดา
  
จงมาเล่นทวนด้วยกันก่อน                 ให้เห็นฤทธิรอนแกล้วกล้า
   
แม้ควรคู่กับวงศ์เทวา                       จึงจะยกกัลยาให้ไป

วิหยาสะกำ

๖. ลักษณะคำพูดของสังคามาระตาตรงกับอกุศลบถกรรมข้อใดมากที่สุด
            
ก. กล่าวปดและลดเลี้ยว               ข. พูดจาที่เพ้อเจ้อ
            
ค. พูดหยาบกระทบคน                 ง. ส่อเสียดเพราะเกลียดชัง

๗. ลักษณะการโต้ตอบของสังคามาระตาและวิหยาสะกำตรงกับสำนวนตามข้อใด
            
ก. ขิงก็ราข่าก็แรง                       ข. สาวไส้ให้กากิน
            
ค. เกลือจิ้มเกลือ                        ง. ชาติเสือไม่ทิ้งลาย ชาติชายต้องไว้ชื่อ

๘. ข้อใดคือจุดหมายสำคัญในการพระราชนิพนธ์เรื่องอิเหนาในรัชกาลที่ ๒
             
ก. เพื่ออนุรักษ์วรรณคดีของชาติ
             
ข. เพื่อใช้เล่นละครใน
             
ค. เพื่อให้มีความเหมาะสมสำหรับเล่นละครรำ
             
ง. เพื่อปรับปรุงพระราชนิพนธ์เรื่องอิเหนาในรัชกาลที่ ๑ ให้รวบรัดยิ่งขึ้น

๙. ข้อความต่อไปนี้เป็นลักษณะของใคร

             "ทนต์แดงดั่งแสงทับทิม           เพริศพริ้มเพรารับกับขนง
        
 เกศาปลายงอนงามทรง               เอวองค์สารพัดไม่ขัดตา"

            ก. จินตะหรา                                ข. วิหยาสะกำ
           
ค. สังคามาระตา                           ง. อิเหนา

๑๐. กลอนบทละครเรื่องอิเหนามีคุณค่าเชิงวรรณคดีมรดกในแง่ใด

           ก. เป็นเรื่องจริงในพระราชพงศาวดารของชวา
          
ข. แทรกเรื่องราวที่เป็นประเพณีต่าง ๆ ของชวาไว้ด้วย
          
ค. แทรกเรื่องราวที่เป็นประเพณีต่าง ๆ ของไทยไว้ด้วย
          
ง. เป็นที่มาในการจัดท่ารำ และคำร้องให้สัมพันธ์กันในละครรำ


            ดูก่อนเจ้าผู้เรืองฤทธิรงค์          รูปทรงงามสมคมสัน
       
เชื้อชาติญาติวงศ์พงศ์พันธุ์            อยู่เขตขัณฑ์ธานีบุรีไร
       
หรือเป็นวงศ์อสัญแดหวา              ในสี่นคราเป็นไฉน
       
จึงปั้นหน้ามาต่อฤทธิ์ไกร              ไม่กลัวชีวาลัยจะมรณา

๑. การที่ท้าวดาหากล่าวว่า "เห็นจะรักเมียจริงยิ่งกว่าญาติ ไหนจะคลาดจากเมืองหมันหาได้"
   
แล้วกล่าวแย้งตนเองอีกว่า "ถึงมาตรจะมาก็จำใจ ด้วยกลัวภัยพระราชบิดา" 
    แสดงว่าสภาพจิตใจ  
    ของท้าวดาหาที่มีต่ออิเหนาเป็นอย่างไร
           
ก. ไม่พอใจ                     ข. น้อยใจ
           
ค. ไม่แน่ใจ                     ง. เจ็บใจ

เข้าชม : 93573
นำเสนอโดย : นางเพลินพิศ สุพพัตกุล
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
สพท. บุรีรัมย์ เขต2
อยู่ในขั้น : ผู้คุมกฎ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระภาษาไทย ล่าสุด
ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการสื่อสาร
โดย : [เข้าชม : 168339 ]
ฝึกพัฒนาความคิดและความจำ
โดย : [เข้าชม : 150160 ]
อ่านคิดวิเคราะห์เขียนสื่อความ ๒
โดย : [เข้าชม : 138339 ]
อ่านคิดวิเคราะห์เขียนสื่อความ
โดย : [เข้าชม : 164977 ]
แบบฝึกทักษะ 14 เรื่อง ลำดับเรขาคณิต
โดย : [เข้าชม : 51675 ]
แบบฝึกทักษะ 1 เรื่อง ความหมายของลำดับ
โดย : [เข้าชม : 49601 ]
ข้อสอบหลักสูตรแกนกลาง ภาษาไทย ชั้นป. 1
โดย : [เข้าชม : 88159 ]
ฝึกทำข้อสอบ ทุกวิชา
โดย : [เข้าชม : 60961 ]
แบบทดสอบเรื่องการสร้างคำ
โดย : [เข้าชม : 103885 ]
แบบทดสอบ มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
โดย : [เข้าชม : 52360 ]
 10 แบบฝึกทักษะ Text Random
บทฝึกอ่านออกเสียง
ตัวอย่างแบบทดสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
ทักษะบาสเกตบอล
Quizzzz
การเรียนภูมิศาสตร์
ข้อสอบสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์ชั้น ป. 5
แบบฝึกทักษะภาษาไทยชั้น ป.4
แต่งกลอนสี่มีวิธีง่ายง่าย
แบบฝึกหัดเสริมทักษะทางภาษา
แต่งกาพย์ยานีง้ายง่าย
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |