[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระภาษาไทย
แบบฝึกทักษะ เรื่องศิลาจารึกหลักที่ ๑
อังคาร ที่ 28 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2552

ความเกิดได้เพราะการอ่าน ฝึกอ่าน ฝึกคิด   

ศิลาจารึกหลักที่ ๑

คำชี้แจง ให้อ่านเรื่องศิลาจารึกหลักที่ ๑  และตอบคำถามต่อไปนี้

                                                  ภาพจาก : http://www.sahavicha.com ศิลาจารึกหลักที่ ๑

๑. เรื่อง ศิลาจากรึกหลักที่ ๑  หรือ.................................................................

๒. ลักษณะคำประพันธ์     ................................................

๓. ผู้แต่งผู้ทรงจารึกคือ.................................................................................................

๔. ลักษณะศิลาจารึก  กว้าง ๓๕ เซนติเมตร จารึกข้อความไว้ ...................ด้าน

๕. อักษรที่ใช้จารึกเป็นอักษรโบราณ   เรียกว่า................................................

๖. ศิลาจารึกหลักที่ ๑

๗. ผู้พบหลักศิลาจารึกขณะ................................. พบที่.....................................

๘. ศิลาจารึกหลักที่ ๑ประเภท.......................................ถือเป็น ..................................

๙. สาระสำคัญในศิลาจารึก

       ๑) สันนิษฐานว่า ผู้บันทึกเป็น..................................สังเกตได้จากสรรพนาม "กู"

            กล่าวถึง พระราชประวัติพ่อขุนรามคำแห่งมหาราช ต่อด้วยพระเกียรติประวัติในการรบ

            กับขุนสามชน เจ้าเมืองฉอด จนถึงเสด็จขึ้นครองราชย์

       ๒) สันนิษฐานว่า ผู้บันทึกไม่ใช่พ่อขุนรามคำแหง

           เนื้อความพรรณนาถึงเหตุการณ์ในสมัยพ่อขุนรามคำแห่ง

­           กล่าวถึงการค้าเสรี กฎหมายมรดก ระเบียบการฟ้องร้องคดี

­            การจัดสาธารณูประโภค

­             สภาพภูมิศาสตร์ ของเมืองสุโขทัย­ บรรยายถึง วิถีชีวิตของคนไทยในสมัยนั้น นิยม................

       ๓) กล่าวถึงพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพ่อขุนรามคำแหง

­            โปรดให้ช่างสลักหินเป็นพระแท่น ชื่อประดิษฐาน ณ ....................................................

            วันธรรมสวนะ..............................................................................................................

              วันธรรมดา ................................................................................................................

๑๐. เมืองสุโขทัยที่ปรากฏในศิลาจารึก

พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นผู้...............................................................................................................

บ้านเมือง........................................................................................

ชาวเมือง ........................................................................................................

๑๑. คุณค่าของศิลาจารึกหลักที่ ๑

 ๒) เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์แสดง.............................................................ในสมัยกรุงสุโขทัย

๓) ด้านวรรณศิลป์ ใช้ภาษาร้...................ที่มี.................... ใช้ภาษา.....................แสดง..............ของผู้บันทึก

๔.) การใช้ภาษามีทั้ง........................................และ...........................

      ­ คำโดด เช่น  ........................................

­       คำซ้อนหลายพยางค์ เช่น ...............................................................

­         การใช้คำยืม(คำขอม) เช่น .............................................................

         คำยืม(คำสันสกฤต) เช่น ...................................................................

­         ประโยคสามัญ เช่น ............................................................................

๑๒. บันทึกสรุปคำอ่านศิลาจารึกหลักที่ ๑ หรือ.......................................................................................

๑) พ่อชื่อ ศรีอินทราทิตย์ / แม่ชื่อ นางเสือง / พี่ชื่อ บานเมือง

มีพี่น้อง.............คน ชาย ..............คน หญิง ...............คน

คนโต ..........................................................

๒) อายุได้ .................ปี ขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดยกทัพมาตีเมือง.........

พ่อไปรบกับขุนสามชน พ่อสู้ขุนสามชนไม่ได้ ไพร่ฟ้าหน้าใสหนีหมด

๓) ......... ขี่ช้างชื่อ "เบกพล" /ขุนสามชนขี่ช้างชื่อ.................................................

พ่อและทหาร หนีอย่างชุลมุน

๔) ...............ขับช้างเข้าชนกับ ขุนสามชน

ขุนสามชน .................................. พ่อตั้งชื่อว่า .................................................................

๕) ..........ดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดี ไปคล้องช้างมา ได้ช้างนำมาให้.................................

ไปตีบ้านตีเมือง ได้ช้าง ได้ทาสชาย ทาสหญิง ได้เงิน ได้ทอง นำมาให้แก่.........

๖) พ่อตาย ...........ครองเมือง ปฏิบัติเหมือนพ่อ

๗) ..........ตาย จึงได้ครองเมือง ..........................................................................................

๑๓. ศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ ๑ จารึกพ่อขุนรามคำแหง ปัจจุบันเก็บที่ ..........................................

..............................................................................................

๑) เป็นหลักฐานที่ให้ความรู้ด้าน.................................................................................
คือ ........................................................................
แบ่งเป็น ๓ ตอน
หรือ................................................................................... จัดเป็นวรรณคดี
คือ.........................................................................
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า.........................................................................................
ซึ่งเรียกกันว่า ........................................................................
เป็นแท่งศิลารูปสี่เหลี่ยม มียอดแหลม สูง ๑ เมตร ๑๑ เซนติเมตร
สังเกตจากสรรพนามที่ปรากฏในศิลาจารึกใช้สรรพนามว่า "กู" จึงสันนิษฐานว่า
ร้อยแก้ว บางตอนมีสัมผัสคล้องจองกัน

เข้าชม : 32731
นำเสนอโดย : นางเพลินพิศ สุพพัตกุล
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
สพท. บุรีรัมย์ เขต2
อยู่ในขั้น : ผู้คุมกฎ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระภาษาไทย ล่าสุด
ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการสื่อสาร
โดย : [เข้าชม : 168069 ]
ฝึกพัฒนาความคิดและความจำ
โดย : [เข้าชม : 149992 ]
อ่านคิดวิเคราะห์เขียนสื่อความ ๒
โดย : [เข้าชม : 138245 ]
อ่านคิดวิเคราะห์เขียนสื่อความ
โดย : [เข้าชม : 164844 ]
แบบฝึกทักษะ 14 เรื่อง ลำดับเรขาคณิต
โดย : [เข้าชม : 51590 ]
แบบฝึกทักษะ 1 เรื่อง ความหมายของลำดับ
โดย : [เข้าชม : 49526 ]
ข้อสอบหลักสูตรแกนกลาง ภาษาไทย ชั้นป. 1
โดย : [เข้าชม : 88066 ]
ฝึกทำข้อสอบ ทุกวิชา
โดย : [เข้าชม : 60881 ]
แบบทดสอบเรื่องการสร้างคำ
โดย : [เข้าชม : 103737 ]
แบบทดสอบ มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
โดย : [เข้าชม : 52297 ]
 10 แบบฝึกทักษะ Text Random
เธอกับฉัน..ใครใช้เส้น..มากกว่ากัน
แบบฝึกหัดแปลความหมายของประโยคต่างๆ
เรื่อง การสร้างคำจาก การอ่าน และเขียนคำจากบทอาขยาน
แบบฝึกทักษะการลบ ออนไลน์
คิดสักนิด ปัญหาชวนคิดง่ายนิดเดียว
แบบฝึกทักษะโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์
แบบทดสอบเรื่องวัฒนธรรม
แบบทดสอบ เรื่อง การจำแนกสาร
ใบงาน เรื่อง สารบริสุทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ใบงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |