[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
ข้อสอบONET วิชาสุขศึกษาพลศึกษา ปี 2551
อาทิตย์ ที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2552

ข้อสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาให้คุณครูได้เตรียมตัวสอน   

 

ข้อสอบ OET วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ปี 2551

จำนวน 50 ข้อ

1. ต่อมไร้ท่อใดหากถูกทำลายจะทำให้เสียชีวิตภายในระยะเวลาอันสั้น

1. ตับอ่อน ม้าม

2. ต่อมใต้สมอง รังไข่

3. ต่อมหมวกไต ตับอ่อน

4. ต่อมไทรอยด์ ต่อมพาราไทรอยด์

2. อาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบส่วนมากเกิดจากเชื้อไวรัส ยกเว้นข้อใด

1. โรคคางทูม

2. โรคปอดบวม

3. โรคอีสุกอีใส

4. โรคหัดเยอรมัน

3. หูน้ำหนวกเกิดจากการติดเชื้ออะไร

1. เชื้อรา

2. เชื้อพยาธิ

3. ติดเชื้อไวรัส

4. เชื้อแบคทีเรีย

4. เมื่อใกล้วันสอบนักเรียนมีความหงุดหงิดวิตกกังวลเนื่องจากร่างกายหลั่งสารใดลดน้อยลง

1. ซีโรโทนิน เอ็นดอร์ฟิน

2. ซีโรโทนิน อินซูลิน

3. เอ็นดอร์ฟิน กลูคากอน

4. เมลาโทนิน โตปามีน

5. ข้อใดไม่ใช่การสร้างเสริมการรู้จักตนเองและการยอมรับตนเอง

1. การทำให้ค่านิยมกระจ่างชัดเจน

2. การเผชิญกับปัญหาได้

3. การรับรู้ถึงความรู้สึกตนเอง

4. การบริหารจัดการใช้เวลาอย่างเหมาะสม

6. คำกล่าวที่ว่า "มนุษย์ทุกคนมีหมอ 2 คน คือขาขวาและขาซ้าย" นักเรียนสามารถเปรียบเทียบได้ใกล้เคียงกับข้อความใด

1. ออกกำลังกายด้วยการเดิน

2. ออกกำลังกายป้องกันโรคได้

3. การดูแลตนเองก่อนเสมอ

4. การมีหมอหรือแพทย์ประจำครอบครัว

 

7. เมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่นตอนต้น วัยรุ่นชายจะมีการเจริญเติบโตทางร่างกาย ช้ากว่าวัยรุ่นหญิงประมาณ 2 ปี เพราะได้รับอิทธิพลจากข้อใด

1. ยีน

2. สมอง

3. สิ่งแวดล้อม

4. ต่อมไร้ท่อ

8. การวางแผนดูแลสุขภาพเพื่อให้มีสุขภาพดี ด้วยการรับประทานอาหารครบทุกหมู่ และออกกำลังกายด้วยการเดิน จะได้ประโยชน์มากที่สุดข้อใด

1. กระดูกยาวขึ้น

2. มวลกระดูกมากขึ้น

3. กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น

4. เอ็นและข้อต่อแข็งแรงขึ้น

9. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสม

1. การอบรมเลี้ยงดู

2. สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว

3. ระดับการศึกษาของครอบครัว

4. ความเชื่อในคำพยากรณ์ชีวิต

10. จากคำกล่าวที่ว่า "ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น" นักเรียนจะแปลความหมายให้ถูกต้องที่สุดคือข้อใด

1. การอบรมเลี้ยงดู

2. สติปัญญา

3. สิ่งแวดล้อม

4. กรรมพันธุ์

11. การสร้างสัมพันธภาพที่ดี ควรยึดหลักปฏิบัติข้อใด

1. งานเป็นที่พึ่งแห่งตน

2. เอาใจเขามาใส่ใจเรา

3. ยกตนข่มท่าน

4. เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม

12. วิธีการระบายอารมณ์ทางเพศที่เหมาะสมคือข้อใด

1. ออกกำลังกาย

2. อ่านหนังสือ

3. ฟังเพลง

4. ดูภาพยนตร์

13. ข้อใดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น

1. เสียงแตกในเด็กผู้ชาย

2. การมีประจำเดือนของเด็กผู้หญิง

3. มีความคล่องแคล่ว ว่องไว มากขึ้น

4. การฝันเปียกในเด็กผู้ชาย

14. ข้อใดเป็นสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์มากที่สุด

1. เที่ยวกลางคืนกับเพศตรงข้ามและดื่มของมึนเมา

2. การได้เห็นภาพและสื่อเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์

3. การแต่งกายยั่วยุให้เกิดอารมณ์ทางเพศ

4. การเดินคนเดียวในที่เปลี่ยว

15. วัฒนธรรมต่างชาติที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศของเด็กวัยรุ่นเกิดจากสาเหตุใดมากที่สุด

1. หนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆ

2. การสื่อสารที่ไร้พรมแดน

3. ความเจริญทางเทคโนโลยี สารสนเทศ

4. ภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์

16. ข้อใดเป็นการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์เมื่อมีเพศสัมพันธ์

1. ทำความสะอาดอวัยวะเพศ

2. สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์

3. หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควร

4. ไม่สำส่อนทางเพศ

17. การออกกำลังกายวิธีใด ทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นดีที่สุด

1. วิ่ง 100 เมตร

2. ยกน้ำหนัก

3. เดินเร็ว

4. กระโดดสูง

18. เมื่อมนุษย์ออกกำลังกาย ด้วยการวิ่งเหยาะๆ ทุกวันๆ ละ 30 นาที  ร่างกายจะพัฒนาเส้นใยกล้ามเนื้อสีใดมากที่สุด

1. สีขาว

2. สีแดง

3. สีชมพู

4. สีดำ

19. อาการเหนื่อยล้า ที่เกิดจากการออกกำลังกายอย่างหนัก ทำให้เกิดของเสียใดในร่างกาย

1. กรดแลกติก

2. กรดกำมะถัน

3. กรดเกลือ

4. กรดอะมิโน

20. การฝึกออกกำลังกายแบบ วิ่งไป- กลับ ระยะทาง 5 เมตร เป็นประจำจะช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางกายด้านใด

1. ความแข็งแรง

2. ความทนทาน

3. ความคล่องแคล่ว ว่องไว

4. ความอ่อนตัว

21. การออกกำลังกายแบบใด เป็นการออกกำลังกายด้วยวิธีการเคลื่อนไหวอยู่กับที่

1. การเต้นแอโรบิก

2. การฝึกยิมนาสติก

3. การวิ่งอยู่กับที่

4. การฝึกวิดพื้น

22. กล้ามเนื้อส่วนใดของร่างกายแข็งแรงที่สุด

1. กล้ามเนื้อคอ

2. กล้ามเนื้อหลัง

3. กล้ามเนื้อต้นขา

4. กล้ามเนื้อหน้าท้อง

23. คนอายุ 20 ปี ต้องการฝึกกีฬาที่มีความหนัก 80% ของอัตราการเต้นของหัวใจ สูงสุด จะมีอัตราการเต้นของหัวใจ เท่าใด

1. 156 ครั้งต่อนาที

2. 160 ครั้งต่อนาที

3. 166 ครั้งต่อนาที

4. 172 ครั้งต่อนาที

24. ปัจจัยในข้อใดมีความสำคัญที่สุด ในการสร้างสมรรถภาพทางกาย

1. อาหาร

2. อาหารเสริม

3. ยาบำรุง

4. การออกกำลังกาย

 

25. ในการเล่นกีฬา เมื่อเกิดอุบัติเหตุข้อเท้าเคล็ด นักกีฬาควรปฏิบัติอย่างไร

1. หยุดพัก ใช้ความเย็นประคบ ปล่อยให้ขาห้อยลง

2. หยุดพัก ใช้ความร้อนประคบ ยกขาขึ้นสูง

3. หยุดพัก ใช้ความเย็นประคบ ยกขาขึ้นสูง

4. หยุดพัก ใช้ความร้อนประคบ ปล่อยให้ขาห้อยลง

26. การแข่งขันเซปักตะกร้อ ข้อใดถือว่าเป็นผลแพ้ ชนะ ที่ถูกต้อง

1. 11 : 9 , 11 : 8

2. 15 : 13 , 15 : 12

3. 21 : 19 , 21 : 18

4. 25 : 23 , 25 : 21

27. การเล่นประเภทคู่ กีฬาใดมีวิธีการเล่นที่แตกต่างจากกีฬาอื่น

1. เทนนิส

2. แบดมินตัน

3. เทเบิลเทนนิส

4. วอลเลย์บอลชายหาด

28. การเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส เมื่อคู่แข่งตีลูกทอปสปิน เราควรตั้งหน้าไม้อย่างไร เพื่อให้ลูกกระดอนกลับไปลงบนโต๊ะคู่แข่งขัน

1. ตีกลับไปโดยการคว่ำหน้าไม้เล็กน้อย

2. ตีกลับไปโดยการหงายหน้าไม้เล็กน้อย

3. ตีกลับไปโดยการตั้งหน้าไม้ ตั้งฉากกับโต๊ะ

4. ตีกลับไปโดยการเอียงหน้าไม้เล็กน้อย

29. ข้อความใดถูกต้อง ในการแข่งขันวิ่งผลัด 4 x 100 ม.

1. การรับ- ส่ง ไม้ผลัด จะต้องทำการรับ- ส่งไม้ ภายในระยะทาง 10 เมตร

2. นักกีฬาที่วิ่งทางโค้งได้ดี จะต้องประจำที่ไม้ 1 และไม้ 3

3. นักกีฬาที่วิ่งช้าในทีม อาจถูกกำหนดให้วิ่งแค่ระยะทาง 90 เมตร

4. ข้อ 2 และข้อ 3 ถูก

30. รายการแข่งขันใด ไม่มีในการแข่งขันทศกรีฑา

1. วิ่ง 400 เมตร

2. วิ่ง 200 เมตร

3. วิ่งกระโดดไกล

4. พุ่งแหลน

31. เครื่องดนตรีที่ใช้ในการบรรเลงเพลง ประกอบการแสดงกระบี่กระบองมีอะไรบ้าง

1. ปี่ชวา  กลอง แขกฉิ่ง

2. ปี่ชวา กลองแขก ระนาด

3. ฉิ่ง ปี่ชวา ระนาด

4. กลองแขกระนาดฉิ่ง

32. ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ

1. ช่วยพัฒนาให้มีสุขภาพจิตดีขึ้น

2. ช่วยส่งเสริมให้มีการแข่งขันกันมากขึ้น

3. ช่วยส่งเสริมให้มีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

4. ช่วยส่งเสริมให้มีสมรรถภาพทางกายดีขึ้น

33. นักกีฬาที่ดี จะต้องไม่ปฏิบัติตนในข้อใด

1. เมื่อออกกำลังกายเสร็จแล้ว ให้รีบอาบน้ำจะได้เย็นสบาย

2. แต่งกายในชุดวอร์ม เพื่อให้ร่างกายอบอุ่น

3. ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ หรือสนามให้เรียบร้อยก่อนเล่น

4. ออกกำลังกาย จากท่าง่ายก่อนฝึกท่ายาก

34. การแข่งขันประเภทคู่หรือประเภททีม เมื่อมีการเล่นผิดพลาดเกิดขึ้น ผู้เล่นร่วมทีมหรือคู่ควรปฏิบัติอย่างไร

1. พูดกับตัวเอง หรือเพื่อนร่วมทีม

2. พูดตำหนิเพื่อนร่วมทีม

3. เฉยๆ ต่างคนต่างเล่น

4. พูดให้กำลังใจเพื่อนร่วมทีม

35. หากมีผู้ถามนักเรียนว่าจะทราบได้อย่างไรว่าเขาเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือไม่

นักเรียนจะให้คำตอบอย่างไร

1. ให้ไปพบแพทย์เพื่อวัดความดันโลหิต

2. ให้สังเกตอาการตนเองว่าหน้ามืดเป็นลมบ่อยหรือไม่

3. ให้สังเกตอาการตนเองว่ามีเลือดกำเดาออกบ่อยๆหรือไม่

4. ให้สังเกตอาการตนเองว่าปวดศีรษะเป็นประจำหรือไม่

36. เมื่อต้องการซื้อโทรทัศน์นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ องผู้บริโภค

1. เลือกโทรทัศน์ที่มียี่ห้อที่คนนิยมมาก ไม่เลือกตามโฆษณา

2. ตรวจสอบสินค้าให้ถี่ถ้วน เก็บใบรับประกันสินค้า

3. จดหมายเลขโทรศัพท์ร้านค้าและชื่อผู้ขาย

4. ซื้อโทรทัศน์จากร้านค้าที่คุ้นเคย

37. เชื้อไข้หวัดนกสามารถแพร่เร็วในสภาพอากาศใด

1. มีความชื้นสูงและอุณหภูมิต่ำ

2. มีความชื้นต่ำและอุณหภูมิสูง

3. มีความชื้นต่ำและอุณหภูมิต่ำ

4. มีความชื้นสูงและอุณหภูมิสูง

38. จงพิจารณาว่ากิจกรรมใดไม่ใช่กิจกรรมนันทนาการ

1. การเล่นฟุตบอลหลังเลิกเรียน

2. การซ้อมฟุตบอลของนักฟุตบอลโรงเรียน

3. การประกวดเต้นรำ

4. การชนไก่

39. ข้อใดเป็นอาการที่เกิดจากความเครียด

1. รับประทานอาหารมากกว่าปกติ

2. ท้องเสีย

3. นอนไม่หลับ

4. ถูกทุกข้อ

40. บุคคลใดที่เสี่ยงที่สุดต่อการได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกาย

1. นางสาวจิตรามีบ้านอยู่ใกล้โรงงานแบตเตอรี่

2. เด็กชายดำเป็นพนักงานเติมน้ำมัน

3. นางปุ๊กชอบกินผักตามร้านลาบส้มตำ

4. นายโตมีบ้านอยู่ใกล้ถนนที่มีการจราจรหนาแน่น

41. นางดวงพรมีน้ำหนักตัว 58.5 กิโลกรัม สูง 150 เซนติเมตร อยากทราบว่านางดวงพรมีดัชนีมวลกายเท่าไร

1. 22.0

2. 24.0

3. 26.0

4. 28.0

42. ข้อใดกล่าวถึงประโยชน์ของใบน้อยหน่าถูกต้องที่สุด

1. กำจัดไข่และตัวเหา

2. ลดอาการไอ

3. รักษาอาการท้องเสีย

4. ใช้ขับพยาธิตัวตืด

43. บุคคลใดทำงานที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพมากที่สุด

1. นายแดงทำงานเป็นกรรมกรแบกหาม

2. นายเขียวทำงานในโรงงานหลอมเหล็ก

3. นายขาวทำงานเป็นกระเป๋ารถเมล์

4. นายดำทำงานในโรงงานเย็บเสื้อยืด

44. การปฏิบัติตนในข้อใดของนายเอกที่จัดเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ

1. การเข้านอนหลังเวลา 21.00 น. ทุกวัน

2. การนวดตนเองเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อ

3. การซื้อยาแก้ท้องเสียมารับประทานเมื่อมีอาการท้องร่วง

4. การรับประทานอาหารประเภทแหนมสด ก้อยปลา

45. เหตุใดการใช้กระบวนการทางประชาสังคมจึงทำให้ชุมชนเข้มแข็ง

1. เพราะประชาชนเกิดการรวมกลุ่มกันแก้ปัญหาของตนเอง

2. เพราะเป็นการรวมคนเป็นจำนวนมากในชุมชน

3. เพราะทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเชื่อมั่นในการทำงาน

4. เพราะชาวบ้านไม่ต้องพึ่งรัฐอีกต่อไป

46. การป้องกันอันตรายจากการใช้ยาสามารถทำได้ดังนี้

1. ถูกคน ถูกเวลา ถูกทาง ถูกขนาดและถูกโรค

2. ถูกขนาน ถูกคน ถูกสถานการณ์และถูกปริมาณ

3. ถูกหลัก ถูกเวลา ถูกชนิดและถูกคน

4. ถูกฉลาก ถูกวิธีการและถูกต้องกับอาการ

47. การใช้ทักษะการปฏิเสธเมื่อเพื่อนชวนสูบบุหรี่มีหลักในการปฏิบัติอย่างไร

1. ปฏิเสธไม่สูบบุหรี่ด้วยน้ำเสียงที่แสดงความจริงจังแต่เป็นมิตร

2. ปฏิเสธแบบบอกปัดว่าบุหรี่เป็นสิ่งไม่ดีและรีบเดินหนีไป

3. ปฏิเสธโดยอ้างผู้ปกครองบอกว่าคนสูบบุหรี่เป็นคนไม่ดี

4. ปฏิเสธโดยขอเลื่อนการทดลองสูบบุหรี่ไปก่อน

48. การสอนเด็กให้เป็นผู้ใหญ่ที่ไม่นิยมใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาสามารถทำได้อย่างไร

1. พ่อแม่ต้องพูดสอนให้ลูกรู้จักการแก้ปัญหาด้วยการมีสติ

2. พ่อแม่และลูกต้องไม่เคยเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างกัน

3. ครอบครัวต้องไม่ใช้คำพูดรุนแรงหรือใช้กำลังในการแก้ปัญหา

4. พ่อแม่ต้องยกตัวอย่างการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ถูกต้องให้เด็กเข้าใจ

49. ถ้านักเรียนจะช่วยผู้ได้รับอุบัติเหตุที่หัวใจหยุดเต้นด้วยการผายปอด และการกระตุ้น  หัวใจไปพร้อมกันเพื่อช่วยฟื้นคืนชีพ นักเรียนมีหลักการปฏิบัติอย่างไร

1. ผายปอด: กระตุ้นหัวใจ เป็น 2 : 15 ครั้ง

2. ผายปอด: กระตุ้นหัวใจ เป็น 5 : 12 ครั้ง

3. ผายปอด: กระตุ้นหัวใจ เป็น 6 : 15 ครั้ง

4. ผายปอด: กระตุ้นหัวใจ เป็น 8 : 14 ครั้ง

50. ถ้ามีผู้ประสบอุบัติเหตุรถชนนอนอยู่บนถนน นักเรียนมีหลักการเข้าให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุอย่างไร

1. เรียกเบาๆ จับชีพจร สังเกตการหายใจและสำรวจสภาพร่างกาย

2. สังเกตการหายใจ รอยฟกช้ำและการบาดเจ็บบริเวณร่างกาย

3. เอามือแตะตัวผู้ป่วยเพื่อวัดอุณหภูมิของร่างกาย และ สังเกตการหายใจ

4. จับตัวเขย่าเบาๆ สังเกตม่านตา การหายใจและลักษณะของสีผิวเข้าชม : 42642
นำเสนอโดย : ครูรัตนาภรณ์ ลัธธนันท์
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สพท.เพชรบุรีเขต1
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ล่าสุด
สรภัญญ์สู่การเรียนรู้ยาเสพติด
โดย : [เข้าชม : 36960 ]
ธงโภชนาการขับขานด้วยสรภัญญ์
โดย : [เข้าชม : 12724 ]
สรภัญญ์สู่การเรียนรู้
โดย : [เข้าชม : 8426 ]
ทักษะการฝึกตะกร้อพื้นฐาน (ลูกแป) ตอนสุดท้าย
โดย : [เข้าชม : 13952 ]
ทักษะการฝึกตะกร้อพื้นฐาน (ลูกแป) ตอนที่ 6
โดย : [เข้าชม : 10256 ]
ทักษะการฝึกตะกร้อพื้นฐาน (ลูกแป) ตอนที่ 5
โดย : [เข้าชม : 9984 ]
ทักษะการฝึกตะกร้อพื้นฐาน (ลูกแป) ตอนที่ 4
โดย : [เข้าชม : 10425 ]
ทักษะการฝึกตะกร้อพื้นฐาน (ลูกแป) ตอนที่ 3
โดย : [เข้าชม : 10341 ]
ทักษะการฝึกตะกร้อพื้นฐาน (ลูกแป) ตอนที่ 2
โดย : [เข้าชม : 9914 ]
ทักษะการฝึกตะกร้อพื้นฐาน (ลูกแป) ตอนที่ 1
โดย : [เข้าชม : 13613 ]
 10 แบบฝึกทักษะ Text Random
การฝึกโยคะท่าที่ 9 ท่าศพอาสนะ
verbs
แบบฝึกทักษะ เรื่อง สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวกและการคูณ ชุด 1
แบบฝึกทักษะ เรื่อง สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวกและการคูณ ชุด 2
แบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสอง
แบบฝึกทักษะ เรื่อง สมบัติการไม่เท่ากัน ชุด 1
แบบฝึกทักษะ เรื่อง สมบัติการไม่เท่ากัน ชุด 2
ทบทวนการฝึกระเบียบแถว ๒
แบบฝึกทักษะเรื่องอิเหนา
แบบฝึกหัด “กาพย์ยานี ๑๑”
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |