[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระภาษาไทย
แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำคล้องจอง 4 พยางค์
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554

แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำคล้องจอง 4 พยางค์   

                          แบบฝึกทักษะการอ่าน-การเขียนคำคล้องจอง  4  พยางค์


          ภาษาไทยถือเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติล้ำค่าทางวัฒนธรรมอีกทั้งยังเป็น
เครื่องมือสำคัญอย่างยิ่งในการติดต่อสื่อสาร  เพื่อสร้างความเข้าใจ ใช้เป็นเครื่องมือ
ในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ดังนั้นครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึง
มุ่งหวัง ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และฝึกฝนในทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อให้เกิด
ความชำนาญในการใช้ภาษา สามารถสื่อสารและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างถูกต้อง 
          การอ่านการเขียนคำคล้องจองเป็นส่วนหนึ่งในทักษะการอ่านการเขียนคำภาษาไทย
คำคล้องจอง หรือ คำสัมผัส เป็นคำที่มีลักษณะอย่างหนึ่งของบทกวี คือเป็นคำที่ใช้สระเดียวกัน
มีตัวสะกดอยู่ในมาตราเดียวกัน แต่ควรมีพยัญชนะต้นต่างกัน   การฝึกทักษะการอ่าน
 การเขียนคำคล้องจอง ยังเป็นเทคนิควิธีสอน อีกอย่างหนึ่งในการสอนการฝึกอ่าน
 ฝึกเขียนที่ดี เพราะการอ่าน การเขียนคำคล้องจอง ทำให้นักเรียนฝึกอ่านคำ  ฝึกเขียนคำ
ได้อย่างสนุกสนานสามารถจดจำคำได้ดี   คำคล้องจองยังทำให้นักเรียนมีทักษะในการ
คิดคำสัมผัส  สามารถนำไปเป็นพื้นฐานในการเรียนและแต่งคำประพันธ์ในชั้น ที่สูงขึ้น
         คำคล้องจองมีหลายชนิด เช่นคำคล้องจอง 2 พยางค์  คำคล้องจอง 3 พยางค์ 
หรือคำคล้องจอง 4 พยางค์


                  ลองฝึกอ่านและฝึกเขียนดูนะจ๊ะ

_____________________________________________________________________
                                  
                                               แบบฝึกทักษะการอ่านคำคล้องจอง 


คำคล้องจอง  4  พยางค์


บ้านนี้สีสวย      ช่วยให้โดดเด่น     เย็นแล้วแก้วขาว      ดาวเดือนล่องลอย     สาวน้อยน่ารัก

ตักข้าวใส่จาน      งานบ้านมากมาย     ยายเล่าเรื่องต่อ     พ่อไปทำสวน      ถ้วนถี่มากล้น

ขนของรองรับ       สับหมูคู่เขียง      เรียงรายรอบด้าน      ผ่านไปในสวน       ม้วนเสื่อตั้งไว้

ไล่นกตกเบ็ด    เช็ดถูดูก่อน    สอนอ่านผ่านพ้น      คนไทยใฝ่รู้       ชูไว้ให้สูง     จูงม้าไปเลี้ยง
อ่านได้เก่งและคล่องดีมากจ้ะ

___________________________________________________________________

 ชื่อนักเรียน....................................................ชั้น.........................................เลขที่.......................

อ่านได้.................คะแนน    แก้ไขเพิ่มเติม............คะแนน      ครูผู้สอน.................................

กิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่าน  การเขียน    โดยครูธัญวรรณ   เถาโพธิ์     โรงเรียนบ้านดงคู่
____________________________________________________________________

       แบบฝึกทักษะการเขียนคำคล้องจอง มีไว้ฝึกเป็น 2 แบบ  คุณครุจะใช้แบบที่ 1   แบบที่ 2
หรือฝึกทั้ง 2 แบบ ก็เป็นทักษะที่ดีขึ้นค่ะ  การหาคำมาเติม การตรวจอยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน
คำสัมผัสบางคำอาจไม่ไพเราะ คุณครูสามารถปรับเปลี่ยนได้ทั้งการอ่านและการเขียน
_____________________________________________________________________


                      แบบฝึกทักษะการเขียนคำคล้องจอง   4   พยางค์


แบบที่1     คำสั่ง  ให้นักเรียนหาคำ  ที่เป็นคำคล้องจองเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง 


1.     บ้านฉันทำนา                         ......บินเป็นฝูง

2.    เราเป็นคนดี                             ......ใจเอื้อเฟื้อ

3.    ฝึกหัดอ่านเขียน                      .....เพื่อรอบรู้

4.     อยู่แบบเพียงพอ                      ......ให้จดจำ

5.     ขยันไว้เถิด                              ......มาทั้งที

6.      มีดาวเคียงเดือน                     ......ให้รอบรู้

7.       ผีเสื้อบินมา                           ....ดอกไม้งาม

8.       เวลามีค่า                               ......ให้เสียไป

9.       คิดให้รอบคอบ                     ......โจทย์ปัญหา

10.     เรียนให้รอบรู้                        ......สอนให้จำ                ลองฝึกเขียนคำสัมผัสคล้องจองดูจ้ะ

___________________________________________________________________

 ชื่อนักเรียน....................................................ชั้น.........................................เลขที่.......................

เขียนได้.................คะแนน    แก้ไขเพิ่มเติม............คะแนน      ครูผู้สอน.................................

กิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่าน  การเขียน    โดยครูธัญวรรณ   เถาโพธิ์     โรงเรียนบ้านดงคู่
_____________________________________________________________________


                                       ตัวอย่างเฉลยแบบฝึกทักษะการเขียนคำคล้องจอง   4   พยางค์


แบบที่1     คำสั่ง  ให้นักเรียนหาคำ  ที่เป็นคำคล้องจองเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง 


1.     บ้านฉันทำนา                         กาบินเป็นฝูง

2.    เราเป็นคนดี                             มีใจเอื้อเฟื้อ

3.    ฝึกหัดอ่านเขียน                       เรียนเพื่อรอบรู้

4.     อยู่แบบเพียงพอ                      ขอให้จดจำ

5.     ขยันไว้เถิด                              เกิดมาทั้งที

6.      มีดาวเคียงเดือน                     เตือนให้รอบรู้

7.       ผีเสื้อบินมา                           หาดอกไม้งาม

8.       เวลามีค่า                                อย่าให้เสียไป

9.       คิดให้รอบคอบ                     ตอบโจทย์ปัญหา

10.     เรียนให้รอบรู้                         ครูสอนให้จำ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


                      แบบฝึกทักษะการเขียนคำคล้องจอง   4   พยางค์


แบบที่2     คำสั่ง  ให้นักเรียนหาคำ  ที่เป็นคำคล้องจองหรือคำสัมผัสเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง 

   ความรู้มีค่า       .....หมั่นเรียนรู้        .......ฟังอ่านเขียน          ......ไปให้ถาม      ......ที่ฝึกฝน

  .......เพื่อความหวัง       .......เราประสงค์    .......คิดกว้างขวาง     .......ไกลก้าวหน้า   .......ให้สดใส

......เราสดสวย      .........ความขยัน       ........เพียรไว้เถิด     .......ล้ำชีวิต      ........ให้มีค่า    ......ไปลุ่มหลง

......ไว้ให้ถึง    .....ความก้าวหน้า     .......ไปไม่ดี     .......วีตถดถอย    .......คิดค่อยหวัง   ......ใจเราเอย

 

        เขียนคำสัมผัสคล้องจองได้ถูกต้องใช่ไหมล่ะ  เยี่ยมจริงๆ

______________________________________________________________________

 ชื่อนักเรียน....................................................ชั้น.........................................เลขที่.......................

เขียนได้.................คะแนน    แก้ไขเพิ่มเติม............คะแนน      ครูผู้สอน.................................

กิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่าน  การเขียน    โดยครูธัญวรรณ   เถาโพธิ์     โรงเรียนบ้านดงคู่
_______________________________________________________________________

           
 ตัวอย่างแบบเฉลยแบบฝึกทักษะการเขียนคำคล้องจอง   4   พยางค์


แบบที่2     คำสั่ง  ให้นักเรียนหาคำ  ที่เป็นคำคล้องจองหรือคำสัมผัสเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง 

   ความรู้มีค่า       ถ้าหมั่นเรียนรู้        ดูฟังอ่านเขียน          เรียนไปให้ถาม      ยามที่ฝึกฝน

  ทนเพื่อความหวัง       ดังเราประสงค์      จงคิดกว้างขวาง       ทางไกลก้าวหน้า      ฟ้ายังสดใส

ใจเราสดสวย      ด้วยความขยัน       หมั่นเพียรไว้เถิด     เลิศล้ำชีวิต      คิดให้มีค่า    อย่าไปลุ่มหลง

คงไว้ให้ถึง      ซึ่งความก้าวหน้า        ช้าไปไม่ดี     ชีวีถดถอย      ค่อยคิดค่อยหวัง   ดังใจเราเอย

_________________________________________________________________________


แหล่งที่มา  :    ธัญวรรณ   เถาโพธิ์   กิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่าน การเขียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
                    โรงเรียนบ้านดงคู่   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต2
ภาพการ์ตูนน่ารักจาก :   http://www.google.co.th/search?q
ภาพไอคอนจาก   ;        http://billboss.jalbum.net/cartoon/


 

 เข้าชม : 290176
นำเสนอโดย : นางสาวธัญวรรณ เถาโพธิ์
โรงเรียนบ้านดงคู่
สพป.สุโขทัยเขต2
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระภาษาไทย ล่าสุด
ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการสื่อสาร
โดย : [เข้าชม : 168183 ]
ฝึกพัฒนาความคิดและความจำ
โดย : [เข้าชม : 150065 ]
อ่านคิดวิเคราะห์เขียนสื่อความ ๒
โดย : [เข้าชม : 138287 ]
อ่านคิดวิเคราะห์เขียนสื่อความ
โดย : [เข้าชม : 164898 ]
แบบฝึกทักษะ 14 เรื่อง ลำดับเรขาคณิต
โดย : [เข้าชม : 51624 ]
แบบฝึกทักษะ 1 เรื่อง ความหมายของลำดับ
โดย : [เข้าชม : 49561 ]
ข้อสอบหลักสูตรแกนกลาง ภาษาไทย ชั้นป. 1
โดย : [เข้าชม : 88100 ]
ฝึกทำข้อสอบ ทุกวิชา
โดย : [เข้าชม : 60910 ]
แบบทดสอบเรื่องการสร้างคำ
โดย : [เข้าชม : 103802 ]
แบบทดสอบ มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
โดย : [เข้าชม : 52323 ]
 10 แบบฝึกทักษะ Text Random
ASEAN QUIZ ตอบปัญหาอาเซียน 1 ธงชาติของสมาชิกอาเซียน
ASEAN QUIZ ตอบปัญหาอาเซียน 2 แผนที่ของสมาชิกอาเซียน
ASEAN QUIZ ตอบปัญหาอาเซียน 3 คำทักทายของสมาชิกอาเซียน
แบบฝึกทักษะปริซึม
Puppy Letters
IS สรุปและเห็นคุณค่า
Conversation test
RIDDLE GAMES 1-5
RIDDLE GAMES 6-10
English Test For Students M. 1-3
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |