[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระภาษาไทย
แบบทดสอบนิทานพื้นบ้าน (ภาคใต้)
อังคาร ที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องทีสุดเพียงคำตอบเดียว   

๑.  ในเรื่องถํ้าพระขยาง นายทองรักใคร่และได้เสียกับนางจัน ซึ่งเป็นภรรยาอีกคนของ ผู้เป็นบิดานั้น  นายทองประพฤติตนผิดศีลห้าในข้อใด
     ก. ข้อ ๑
     ข. ข้อ ๒
     ค. ข้อ ๓
     ง. ข้อ ๔

๒.  นายทองคิดจะทําการ  ปิตุฆาต  ด้วยความที่เกรงว่าพ่อจะทราบเรื่องว่าตนเองเป็นชู้กับภรรยาอีกคนของผู้เป็นพ่อ
ข้อใดคือความหมายของคําว่า  "ปิตุฆาต"
     ก.  ทุบตีทําร้ายร่างกายบิดา
     ข.  ขอขมาต่อบิดา
     ค.  โกหกหลอกลวงบิดา
     ง.  ฆ่าบิดาคนเองให้ตาย

๓.   “ นายทองถูกจับไปขังและทรมานให้อดอาหาร  นางน้อยผู้เป็นมารดาได้พยายามหาช่องทางส่งอาหารไปให้แต่ก็ไม่เป็นผล ”  จากข้อความนี้  นางน้อยได้แสดงออกถึงความเป็นแม่อย่างไร
     ก.  โกรธเคืองความประพฤติของนายทอง
     ข.  มีความรักและความห่วงใยลูก
     ค.  ต้องการอบรมสั่งสอนลูก
     ง.  อยากให้ลูกพ้นโทษ

๔.  การที่เด็กเลี้ยงควาย  นําควายไปผูกไว้กับพระเกศมาลาของพระพุทธรูป แล้วเกิดป่วยตายใน 3 วัน  นิทานเรื่อง
พระผุดวัดพระทองนี้น่าจะเกี่ยวกับความเชื่อของคนในเรื่องใด
     ก.  ความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม
     ข.  ความเชื่อเรื่องวิญญาณ
     ค.  ความเชื่อเรื่องตายแล้วเกิดใหม่
     ง.  ความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์

๕.  “ช้างเข้าไปแทงยุ้งข้าวตายมดึงทลายหมด ตายมดึงจึงโกรธวิ่งเอาหอกไล่แทงไล่ฆ่าช้าง”  จากข้อความนี้ สะท้อน
ให้เห็นถึงลักษณะนิสัยของตายมดึงว่าน่าจะเป็นคนเช่นไร
     ก.  โมโหร้าย
     ข.  ไม่มีเหตุผล
     ค.  ทําอะไรทําจริง
     ง.  ไม่มีนํ้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

๖.  “ตาเฒ่าผู้นี้ไปนั่งร้องไห้ด้วยความอาลัยรักช้าง จนกระทั่งตรอมใจตายในท่านั่งนั้นเอง”  จากข้อความ ข้อใดกล่าว
ถูกต้องเกี่ยวกับตาเฒ่าผู้นี้
     ก.  เป็นคนมีนํ้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
     ข.  มีความรัก ความผูกพัน กับช้างของตน
     ค.  กลัวไม่มีช้างช่วยทํางานอีก
     ง.  ผูกพยาบาทคนที่ฆ่าช้างของตน

๗.  “ลิ้มกอเหนี่ยวพยายามอ้อนวอนลิ้มโต๊ะเคี่ยมให้กลับไปหาแม่ที่เมืองจีนแต่ลิ้มโต๊ะเคี่ยมไม่ยอมกลับ”  จากข้อความ   ถ้าไม่มีเหตุผลอื่น แสดงว่า ลิ้มโต๊ะเคี่ยม ขาดคุณธรรมในข้อใด
     ก.  ความกตัญญู
     ข.  ความซื่อสัตย์
     ค.  ความรับผิดชอบ
     ง.  ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

๘.  “ ลิ้มกอเหนี่ยวสงสารแม่ที่คิดถึงพี่ชายเพราะไม่ทราบข่าวคราว จึงนําสําเภาออกทะเลติดตามหาพี่ชาย” จากข้อความ แสดงให้เห็นว่าลิ้มกอเหนี่ยวเป็นคนอย่างไร
     ก.  เรียบร้อยเก่งงานบ้านงานเรือน
     ข.  เกียจคร้านทําการงานไม่เป็น
     ค.  รับผิดชอบทํางานในไร่นาเป็นอย่างดี
     ง.  มีใจกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว  กตัญญูกตเวที

๙.  การที่เหล่าเทพยดาที่เทพธิดาไม่เลือกเป็นคู่ครองยกทัพมาแย่งชิงเทพธิดา  เป็นการกระทําที่ตรงกับสํานวนใด
     ก. รักพี่เสียดายน้อง
     ข. เสียชีพอย่าเสียสัตย์
     ค. ขี้แพ้ชวนตี
     ง. รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา

๑๐.  " เทพยดาหางนาคเป็นเกาะหางนาค  ส่วนเทพยธิดากลายเป็นอ่าวพระนางมาจนตราบเท่าทุกวันนี้"  นิทานเรื่อง
อ่าวพระนางจัดเป็นนิทานพื้นบ้านประเภทใด
     ก.  นิทานชีวิต
     ข.  นิทานสัตว์
     ค.  นิทานประจําถิ่น
     ง.  นิทานเทวปกรณ์

 เข้าชม : 7317
นำเสนอโดย : นางสุนีย์ แจ้งใจ
โรงเรียนราชินีบูรณะ
สพม. เขต 9 จังหวัดนครปฐม
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระภาษาไทย ล่าสุด
ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการสื่อสาร
โดย : [เข้าชม : 168069 ]
ฝึกพัฒนาความคิดและความจำ
โดย : [เข้าชม : 149992 ]
อ่านคิดวิเคราะห์เขียนสื่อความ ๒
โดย : [เข้าชม : 138245 ]
อ่านคิดวิเคราะห์เขียนสื่อความ
โดย : [เข้าชม : 164844 ]
แบบฝึกทักษะ 14 เรื่อง ลำดับเรขาคณิต
โดย : [เข้าชม : 51590 ]
แบบฝึกทักษะ 1 เรื่อง ความหมายของลำดับ
โดย : [เข้าชม : 49526 ]
ข้อสอบหลักสูตรแกนกลาง ภาษาไทย ชั้นป. 1
โดย : [เข้าชม : 88066 ]
ฝึกทำข้อสอบ ทุกวิชา
โดย : [เข้าชม : 60881 ]
แบบทดสอบเรื่องการสร้างคำ
โดย : [เข้าชม : 103737 ]
แบบทดสอบ มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
โดย : [เข้าชม : 52297 ]
 10 แบบฝึกทักษะ Text Random
แบบฝึกความคิดสร้างสรรค์ 1
Supermarket Adventure
ใบงานการอ่านคิด วิเคราะห์
ASEAN QUIZ ตอบปัญหาอาเซียน 1 ธงชาติของสมาชิกอาเซียน
ASEAN QUIZ ตอบปัญหาอาเซียน 2 แผนที่ของสมาชิกอาเซียน
ASEAN QUIZ ตอบปัญหาอาเซียน 3 คำทักทายของสมาชิกอาเซียน
แบบฝึกทักษะปริซึม
Puppy Letters
IS สรุปและเห็นคุณค่า
Conversation test
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |