[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระภาษาไทย
แบบทดสอบนิทานพื้นบ้าน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
อังคาร ที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องทีสุดเพียงคำตอบเดียว   


๑.  "ในสมัยหนึ่งขุนบรมราชาทรงสร้างเมืองขวางทะบุรีขึ้นทรงมีพระบรมราชโองการห้ามฆ่าสัตว์ในวันพระ จึงทําให้ประชาชนอยู่กันมาด้วยความร่มเย็นเป็นสุข " จากข้อความข้างต้นแสดงว่าขุนบรมราชามีความเชื่อในเรื่องใด
     ก.  กฎแห่งกรรม
     ข.  ตายแล้วเกิดใหม่
     ค.  ธรรมย่อมชนะอธรรม
     ง.  คาถาอาคม

๒.   "ขุนบรมราชา ทรงมีพระบรมราชโองการ ห้ามฆ่าสัตว์ในวันพระ จึงทําให้ประชาชนอยู่กันมาด้วยความร่มเย็นเป็นสุข"  จากข้อความ แสดงให้เห็นว่า  ประชาชนเมืองขวางทะบุรีไม่ประพฤติตนผิดศีลข้อใดในวันพระด้วยความร่มเย็นเป็นสุข
     ก.  ศีลข้อ ๑
     ข.  ศีลข้อ ๒
     ค.  ศีลข้อ ๓
     ง.  ศีลข้อ ๔

๓.  "เจ้าผู้ครองเมืองขวางทะบุรีองค์หนึ่ง  ทําการฆ่าสัตว์ เบียดเบียนชีวิตและทรัพย์สินผู้อื่น"  จากข้อความ  แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงผิดศีลข้อใด
     ก.  ศีลข้อ  ๑   และ  ข้อ  ๒
     ข.  ศีลข้อ ๒   และ  ข้อ  ๓
     ค.  ศีลข้อ ๓   และ   ข้อ  ๔
     ง.  ศีลข้อ  ๔   และ  ข้อ  ๕

๔. " คัธกุมารใช้พระขรรค์ เปิดหน้ากลองออก" ข้อใดคือความหมายของคําว่า "พระขรรค์"
     ก.  กระบอง
     ข.  มีด ดาบ
     ค.  ปืน
     ง.  ขวาน

๕.  “มีปู่กับหลานไปเลี้ยงควายที่ชายป่าปู่กลับไปบ้านโดยทิ้งหลานให้อยู่คนเดียวพอนึกได้กลับมาดูหลานหายไปแล้ว”   จากข้อความนิทานเรื่องบ้านปะหลานนี้ให้ข้อคิดอย่างไร
     ก. ไม่ควรให้ผู้สูงอายุดูแลเด็ก
     ข. ไม่ควรใช้แรงงานเด็กและคนชรา
     ค. การเลี้ยงเด็กไม่ควรปล่อยทิ้งไว้โดยลำพัง
     ง.  ต้องดูแลเด็กและผู้สูงอายุให้อยู่ดีมีความสุข

๖.  " ปู่นึกได้ ออกมาตามหลานตอนจวนคํ่าก็ไม่พบหลาน เห็นแต่รอยเสือกินหลาน มีรอยเลือดหยดอยู่ตามพื้นดิน" จากข้อความนี้  ข้อใดสรุปไม่ถูกต้อง
     ก.  ปู่ทิ้งหลานไว้คนเดียว
     ข.  ปู่หาหลานไม่พบ
     ค.  หลานหนีไปเที่ยวป่า
     ง.  หลานถูกเสือคาบไปกิน

๗.  จากนิทานเรื่องกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่  “ ชายหนุ่มพอเห็นแม่ถือกล่องข้าวมาใบเล็ก  ก็โกรธ ”   คําว่า“กล่องข้าว” ของคนในภาคตะวันออก/เหนือ หมายถึง ภาชนะในข้อใด
     ก.  ปิ่นโต
     ข.  ตะกร้าใบเล็ก
     ค.  หม้อดินใบเล็ก
     ง.  กระติ๊บใส่ข้าวเหนียว

๘.  “ พระยาจันทราชกริ้วมาก จึงทรงยกทัพมาล้อมเมืองไว้และได้กระทําการยุทธหัตถีต่อกัน ” ในการ“กระทําการยุทธหัตถี”  ต่อกันนั้นใช้พาหนะใดในการต่อสู้
     ก.  ช้าง                
     ข.  ม้า    
     ค.  วัว                  
     ง.  ควาย

๙.  จากเรื่องอุสาบารส  “ พระนางอุสาเรียนอยู่กับฤาษีจนอายุ 16 ปี  ก็คิดจะมีคู่  จึงเก็บดอกไม้มาร้อยเป็นรูปหงส์ลอยนํ้าไป ”  จากข้อความแสดงว่าพระนางอุสามีคติความเชื่อในเรื่องใด
     ก.  เรื่องการทรงเจ้า
     ข.  เรื่องบาปบุญ
     ค.  เรื่องการเสี่ยงทาย
     ง.  เรื่องผีสางนางไม้

๑๐. ในเรื่องอุสาบารส  มีการสร้างวัดแข่งขันกัน ระหว่างท้าวบารสกับพระยากงพาน ถ้าหากใครสร้างวัดไม่สําเร็จในเวลาที่กําหนดจะต้องถูกตัดศีรษะ เมื่อพระยากงพานแพ้จึงยอมให้ตัดพระเศียรของพระองค์ การกระทําของพระยากงพานตรงกับสํานวนสุภาษิตในข้อใด
     ก.  ขี้แพ้ชวนตี
     ข.  เสียชีพอย่าเสียสัตย์
     ค.  แพ้เป็นพระชนะเป็นมาร
     ง.  ฆ่าควายอย่าเสียดายพริกเข้าชม : 8148
นำเสนอโดย : นางสุนีย์ แจ้งใจ
โรงเรียนราชินีบูรณะ
สพม. เขต 9 จังหวัดนครปฐม
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระภาษาไทย ล่าสุด
ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการสื่อสาร
โดย : [เข้าชม : 157936 ]
ฝึกพัฒนาความคิดและความจำ
โดย : [เข้าชม : 144618 ]
อ่านคิดวิเคราะห์เขียนสื่อความ ๒
โดย : [เข้าชม : 132529 ]
อ่านคิดวิเคราะห์เขียนสื่อความ
โดย : [เข้าชม : 158361 ]
แบบฝึกทักษะ 14 เรื่อง ลำดับเรขาคณิต
โดย : [เข้าชม : 48734 ]
แบบฝึกทักษะ 1 เรื่อง ความหมายของลำดับ
โดย : [เข้าชม : 46625 ]
ข้อสอบหลักสูตรแกนกลาง ภาษาไทย ชั้นป. 1
โดย : [เข้าชม : 83103 ]
ฝึกทำข้อสอบ ทุกวิชา
โดย : [เข้าชม : 57245 ]
แบบทดสอบเรื่องการสร้างคำ
โดย : [เข้าชม : 96940 ]
แบบทดสอบ มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
โดย : [เข้าชม : 49460 ]
 10 แบบฝึกทักษะ Text Random
แบบฝึกทักษะ 11 เรื่อง โจทย์ปัญหาลำดับเลขคณิต
แบบฝึกทักษะ 13 เรื่อง ลำดับเรขาคณิต
แบบฝึกทักษะ 14 เรื่อง ลำดับเรขาคณิต
แบบฝึกทักษะ 15 เรื่อง ลำดับเรขาคณิต
แบบฝึกทักษะ 16 เรื่อง ลำดับเรขาคณิต
แบบฝึกทักษะ 17 เรื่อง ลำดับเรขาคณิต
แบบฝึกทักษะ 18 เรื่อง การหาผลบวก
แบบฝึกการบวกจำนวนสามจำนวน
Doggy detectives
Penpal
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |