[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระภาษาไทย
แบบทดสอบนิทานพื้นบ้าน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
อังคาร ที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องทีสุดเพียงคำตอบเดียว   


๑.  "ในสมัยหนึ่งขุนบรมราชาทรงสร้างเมืองขวางทะบุรีขึ้นทรงมีพระบรมราชโองการห้ามฆ่าสัตว์ในวันพระ จึงทําให้ประชาชนอยู่กันมาด้วยความร่มเย็นเป็นสุข " จากข้อความข้างต้นแสดงว่าขุนบรมราชามีความเชื่อในเรื่องใด
     ก.  กฎแห่งกรรม
     ข.  ตายแล้วเกิดใหม่
     ค.  ธรรมย่อมชนะอธรรม
     ง.  คาถาอาคม

๒.   "ขุนบรมราชา ทรงมีพระบรมราชโองการ ห้ามฆ่าสัตว์ในวันพระ จึงทําให้ประชาชนอยู่กันมาด้วยความร่มเย็นเป็นสุข"  จากข้อความ แสดงให้เห็นว่า  ประชาชนเมืองขวางทะบุรีไม่ประพฤติตนผิดศีลข้อใดในวันพระด้วยความร่มเย็นเป็นสุข
     ก.  ศีลข้อ ๑
     ข.  ศีลข้อ ๒
     ค.  ศีลข้อ ๓
     ง.  ศีลข้อ ๔

๓.  "เจ้าผู้ครองเมืองขวางทะบุรีองค์หนึ่ง  ทําการฆ่าสัตว์ เบียดเบียนชีวิตและทรัพย์สินผู้อื่น"  จากข้อความ  แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงผิดศีลข้อใด
     ก.  ศีลข้อ  ๑   และ  ข้อ  ๒
     ข.  ศีลข้อ ๒   และ  ข้อ  ๓
     ค.  ศีลข้อ ๓   และ   ข้อ  ๔
     ง.  ศีลข้อ  ๔   และ  ข้อ  ๕

๔. " คัธกุมารใช้พระขรรค์ เปิดหน้ากลองออก" ข้อใดคือความหมายของคําว่า "พระขรรค์"
     ก.  กระบอง
     ข.  มีด ดาบ
     ค.  ปืน
     ง.  ขวาน

๕.  “มีปู่กับหลานไปเลี้ยงควายที่ชายป่าปู่กลับไปบ้านโดยทิ้งหลานให้อยู่คนเดียวพอนึกได้กลับมาดูหลานหายไปแล้ว”   จากข้อความนิทานเรื่องบ้านปะหลานนี้ให้ข้อคิดอย่างไร
     ก. ไม่ควรให้ผู้สูงอายุดูแลเด็ก
     ข. ไม่ควรใช้แรงงานเด็กและคนชรา
     ค. การเลี้ยงเด็กไม่ควรปล่อยทิ้งไว้โดยลำพัง
     ง.  ต้องดูแลเด็กและผู้สูงอายุให้อยู่ดีมีความสุข

๖.  " ปู่นึกได้ ออกมาตามหลานตอนจวนคํ่าก็ไม่พบหลาน เห็นแต่รอยเสือกินหลาน มีรอยเลือดหยดอยู่ตามพื้นดิน" จากข้อความนี้  ข้อใดสรุปไม่ถูกต้อง
     ก.  ปู่ทิ้งหลานไว้คนเดียว
     ข.  ปู่หาหลานไม่พบ
     ค.  หลานหนีไปเที่ยวป่า
     ง.  หลานถูกเสือคาบไปกิน

๗.  จากนิทานเรื่องกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่  “ ชายหนุ่มพอเห็นแม่ถือกล่องข้าวมาใบเล็ก  ก็โกรธ ”   คําว่า“กล่องข้าว” ของคนในภาคตะวันออก/เหนือ หมายถึง ภาชนะในข้อใด
     ก.  ปิ่นโต
     ข.  ตะกร้าใบเล็ก
     ค.  หม้อดินใบเล็ก
     ง.  กระติ๊บใส่ข้าวเหนียว

๘.  “ พระยาจันทราชกริ้วมาก จึงทรงยกทัพมาล้อมเมืองไว้และได้กระทําการยุทธหัตถีต่อกัน ” ในการ“กระทําการยุทธหัตถี”  ต่อกันนั้นใช้พาหนะใดในการต่อสู้
     ก.  ช้าง                
     ข.  ม้า    
     ค.  วัว                  
     ง.  ควาย

๙.  จากเรื่องอุสาบารส  “ พระนางอุสาเรียนอยู่กับฤาษีจนอายุ 16 ปี  ก็คิดจะมีคู่  จึงเก็บดอกไม้มาร้อยเป็นรูปหงส์ลอยนํ้าไป ”  จากข้อความแสดงว่าพระนางอุสามีคติความเชื่อในเรื่องใด
     ก.  เรื่องการทรงเจ้า
     ข.  เรื่องบาปบุญ
     ค.  เรื่องการเสี่ยงทาย
     ง.  เรื่องผีสางนางไม้

๑๐. ในเรื่องอุสาบารส  มีการสร้างวัดแข่งขันกัน ระหว่างท้าวบารสกับพระยากงพาน ถ้าหากใครสร้างวัดไม่สําเร็จในเวลาที่กําหนดจะต้องถูกตัดศีรษะ เมื่อพระยากงพานแพ้จึงยอมให้ตัดพระเศียรของพระองค์ การกระทําของพระยากงพานตรงกับสํานวนสุภาษิตในข้อใด
     ก.  ขี้แพ้ชวนตี
     ข.  เสียชีพอย่าเสียสัตย์
     ค.  แพ้เป็นพระชนะเป็นมาร
     ง.  ฆ่าควายอย่าเสียดายพริกเข้าชม : 8648
นำเสนอโดย : นางสุนีย์ แจ้งใจ
โรงเรียนราชินีบูรณะ
สพม. เขต 9 จังหวัดนครปฐม
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระภาษาไทย ล่าสุด
ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการสื่อสาร
โดย : [เข้าชม : 168267 ]
ฝึกพัฒนาความคิดและความจำ
โดย : [เข้าชม : 150119 ]
อ่านคิดวิเคราะห์เขียนสื่อความ ๒
โดย : [เข้าชม : 138324 ]
อ่านคิดวิเคราะห์เขียนสื่อความ
โดย : [เข้าชม : 164950 ]
แบบฝึกทักษะ 14 เรื่อง ลำดับเรขาคณิต
โดย : [เข้าชม : 51657 ]
แบบฝึกทักษะ 1 เรื่อง ความหมายของลำดับ
โดย : [เข้าชม : 49584 ]
ข้อสอบหลักสูตรแกนกลาง ภาษาไทย ชั้นป. 1
โดย : [เข้าชม : 88141 ]
ฝึกทำข้อสอบ ทุกวิชา
โดย : [เข้าชม : 60940 ]
แบบทดสอบเรื่องการสร้างคำ
โดย : [เข้าชม : 103850 ]
แบบทดสอบ มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
โดย : [เข้าชม : 52344 ]
 10 แบบฝึกทักษะ Text Random
Eating Out in the United States
คณิตคิดเร็ว
คณิตคิดเร็ว (2)
Communication
อ่านเรื่องสั้นๆๆ
Pronouns: คำสรรพนาม
Smart Reader : ฝึกวิเคราะห์บทอ่าน
Smart Reader ฝึกวิเคราะห์บทอ่าน 2
รู้จักงานเขียนแบบต่างๆ
แบบฝึกหัดเลือกประเภทของ Text
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |