[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระภาษาไทย
แบบทดสอบนิทานพื้นบ้าน
อังคาร ที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องทีสุดเพียงคำตอบเดียว   


๑. เป็นเรื่องที่เล่าด้วยถ้อยคําธรรมดา เป็นภาษาร้อยแก้ว มิใช่ร้อยกรอง เล่าสืบทอดกันมาด้วยปาก และไม่ทราบว่าใครเป็นผู้แต่ง เป็นการเล่าจากการจําที่ได้ฟังต่อๆ กันมา"จากข้อความข้างต้น  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของนิทานพื้นบ้าน  
        ก. เป็นเรื่องเล่าด้วยถ้อยคําธรรมดา
        ข. เป็นเรื่องเล่าด้วยบทกลอนธรรมดา
        ค. ไม่ปรากฏว่าผู้เล่าดั้งเดิมเป็นใคร
        ง. เป็นเรื่องเล่าสืบทอดกันมาด้วยปาก
๒. นิทานพื้นบ้านเป็นการเล่าจากการจําที่ได้ฟังต่อๆ กันมา เช่นพ่อซึ่งเล่าให้ลูกฟัง เคยฟังมาจากปู่หรือย่าหรือตา   ส่วนปู่หรือย่าหรือตาก็เคยฟังมาจากทวด และทวดก็เคยฟังจากผู้อื่นเล่ามาอีกที "  จากข้อความ  ใครเป็นผู้เล่านิทานพื้นบ้านเป็นคนแรก
        ก.  พ่อ แม่ 
        ข.  ปู่ ย่า
        ค.  ตา ทวด
        ง.  ไม่สามารถสืบสาวได้
๓. “นิทานเทวปกรณ์  จะอธิบายถึงกําเนิดของจักวาล  ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ”  นิทานในข้อใดจัดเป็นนิทานเทวปกรณ์
         ก.  เมขลา  รามสูร       
         ข. นางสิบสอง
         ค.  จําปาสี่ต้น           
         ง.  งูเหลือมทําไมไม่มีพิษ
๔.“ นิทานอธิบายเหตุ  เป็นเรื่องที่อธิบายถึงความเป็นมาของสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ ว่าทําไมสิ่งนั้นจึงเป็นอย่างนั้น ”  นิทานในข้อใดจัดเป็นนิทานอธิบายเหตุ
         ก.  ไกรทอง
         ข.  แก้วหน้าม้า
         ค.  ขุนช้างขุนแผน
         ง.  ทําไมลิงหางสั้นเสือหางยาว
๕. “ นิทานศาสนา  มุ่งสั่งสอนศีลธรรมแก่ประชาชน เป็นเรื่องเกี่ยวกับ นรก สวรรค์ ทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่ว ” นิทานในข้อใดจัดเป็นนิทานศาสนา
         ก.  องคุลีมาล   
         ข.  นกกระสากับปู
         ค.  นางนกกระจาบ 
         ง.  ทําไมอีกาจึงฟักไข่ให้นกกาเหว่า 
๖.  “ ลูกใช้ให้แม่ไปขอทาน  ขอมาไม่ได้ก็ดุด่าว่ากล่าว  ต่อมาเมื่อตนเองแก่ลง  ลูกของตัวก็ใช้ให้ไปขอทานเช่นเดียวกัน ”ข้อใดเป็นความเชื่อที่ปรากฏในนิทานข้างต้น        
         ก.  กฎแห่งกรรม 
         ข.  ตายแล้วเกิดใหม่
         ค.  นรก สวรรค์
         ง.  เกิด แก่ เจ็บ ตาย  เป็นเรื่องธรรมดา
๗. “ เหยี่ยวลักเนื้อ  ทิ้งก้อนเนื้อในปาก  หมายโฉบเอาก้อนเนื้อในนํ้าซึ่งเป็นเงาดูใหญ่กว่า  จึงอดได้กินเนื้อ ” นิทานเรื่องนี้ต้องการสอนเรื่องใด
         ก.  ความซื่อสัตย์      
         ข.  ความกตัญญู
         ค.  ความโลภ           
         ง.  ความอดทน
๘.  ข้อใดจัดเป็นนิทานพื้นบ้านภาคใต้
        ก.  ดงพญาไฟ
        ข.  กล่องข้าวน้อยฆ่าแม่
        ค.  ตํานานพระปฐมเจดีย์
        ง.  พระสุธน มโนราห์
๙.  ข้อใดจัดเป็นนิทานพื้นบ้านภาคกลาง
       ก.  ผานางไห้  จังหวัดชลบุรี
       ข.  กล่องข้าวน้อยฆ่าแม่  จังหวัดยโสธร
       ค.  พระผุดวัดพระทอง  จังหวัดภูเก็ต
       ง.  ถํ้าแกลบ  จังหวัดเพชรบุรี
๑๐.  นิทานพื้นบ้านเรื่องใด ที่เป็นบ่อเกิดของวรรณคดีไทย
       ก.  ดุ้นหมาขาฟืน
       ข.  ขุนช้างขุนแผน
       ค.  กระรอกเจาะมะพร้าว
       ง.  ทําไมเสือหางยาว ลิงหางสั้น

เฉลย 1.ข 2.ง 3. ก 4.ง 5.ก 6.ก 7.ค 8.ง 9.ง 10.ข


 

เข้าชม : 51736
นำเสนอโดย : นางสุนีย์ แจ้งใจ
โรงเรียนราชินีบูรณะ
สพม. เขต 9 จังหวัดนครปฐม
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระภาษาไทย ล่าสุด
ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการสื่อสาร
โดย : [เข้าชม : 167952 ]
ฝึกพัฒนาความคิดและความจำ
โดย : [เข้าชม : 149917 ]
อ่านคิดวิเคราะห์เขียนสื่อความ ๒
โดย : [เข้าชม : 138164 ]
อ่านคิดวิเคราะห์เขียนสื่อความ
โดย : [เข้าชม : 164768 ]
แบบฝึกทักษะ 14 เรื่อง ลำดับเรขาคณิต
โดย : [เข้าชม : 51543 ]
แบบฝึกทักษะ 1 เรื่อง ความหมายของลำดับ
โดย : [เข้าชม : 49477 ]
ข้อสอบหลักสูตรแกนกลาง ภาษาไทย ชั้นป. 1
โดย : [เข้าชม : 88000 ]
ฝึกทำข้อสอบ ทุกวิชา
โดย : [เข้าชม : 60827 ]
แบบทดสอบเรื่องการสร้างคำ
โดย : [เข้าชม : 103646 ]
แบบทดสอบ มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
โดย : [เข้าชม : 52249 ]
 10 แบบฝึกทักษะ Text Random
เฉลยแบบฝึกหัด ชีววิทยา ม.6 กิจกรรม 16.1 แก้โจทย์ปัญหา ข้อที่ 5
การหารทศนิยม
แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นป. 2 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนนับไม่เกิน 100
แบบฝึกรากที่สอง
Sandcastle Quiz
เฉลยแบบฝึกหัด ชีววิทยา ม.6 กิจกรรม 16.2 แก้โจทย์ปัญหา ข้อที่ 1
เฉลยแบบฝึกหัด ชีววิทยา ม.6 กิจกรรม 16.2 แก้โจทย์ปัญหา ข้อที่ 2
เฉลยแบบฝึกหัด ชีววิทยา ม.6 กิจกรรม 16.2 แก้โจทย์ปัญหา ข้อที่ 3
เฉลยแบบฝึกหัด ชีววิทยา ม.6 กิจกรรม 16.2 แก้โจทย์ปัญหา ข้อที่ 4
เฉลยแบบฝึกหัด ชีววิทยา ม.6 กิจกรรม 16.2 แก้โจทย์ปัญหา ข้อที่ 5
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |