[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระภาษาไทย
แบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทยเรื่องการผันวรรณยุกต์ ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย
อังคาร ที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554

แบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทยเรื่องการผันวรรณยุกต์ ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย   

แบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทยเรื่องการผันวรรณยุกต์  ชุดที่ 1

     เรื่องการผันเสียงวรรณยุกต์และการเขียนคำที่มีวรรณยุกต์กำกับ   แม่  ก   กา
     สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คำชี้แจง      ให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบตัวอักษร  ก   ข   ค ซึ่งเป็นข้อที่ถูกที่สุด
                  เพียงข้อเดียว

1.   ฉันเห็นต้นไม้ถูก………….เมื่อวานนี้        6.   วันนี้พี่ของฉัน…………..สีแดง
     ก.   ฟ้าผ่า                                                 ก. ใส่เสื๊อ                
     ข.   ฟ๊าผ่า                                                 ข. ใส่เสื้อ
     ค.   ฟ่าผ่า                                                 ค. ใส๋เสื้อ
2.   ครูให้นักเรียนนั่งที่…………                    7.   ป้าของฉันมีอาชีพ…….ขาย
     ก.   เก๊าอี้                                                   ก.  ค๊า
     ข.   เก้าอี้                                                   ข.  ค่า
     ค.   เก้าอี๊                                                   ค.  ค้า
3.   น้องของฉันเป็นคน………………             8.   เพื่อนบางคนมักจะทำงาน………..
     ก.   ต่ำเตี๊ย                                                  ก.  ล้าช้า
     ข.   ต้ำเตี้า                                                   ข.  ล๊าช้า
     ค.   ต่ำเตี้ย                                                  ค.  ล่าช้า
4.   แม่นำหนังสือไปวางไว้…………..            9.   คำในข้อใดเป็นคำในแม่  ก  กา  ทุกคำ        
     ก.   ใต้ตู๊                                                    ก.  แม่น้า
     ข.   ใต๊ตู๊                                                    ข.  น่านน้ำ
     ค.   ใต้ตู้                                                    ค.  นุ่งผ้า
5.   ตาเลี้ยงสุนัข…………บ้าน                    10.   คำในข้อใดเขียนถูกต้องทุกคำ               
     ก.  ไว้เฝ้า                                                   ก.  ป่าไม้
     ข.  ไว๊เฝ๊า                                                   ข.  ผู๊ใหญ่
     ค.  ไว้เฝ๊า                                                   ค.  ที่นี๊


เรื่องการผันเสียงวรรณยุกต์และการเขียนคำที่มีวรรณยุกต์กำกับในมาตราแม่  กง 
สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คำชี้แจง      ให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบตัวอักษร  ก   ข   ค ซึ่งเป็นข้อที่ถูกที่สุด
                  เพียงข้อเดียว

1.     ………ตอมดอกไม้เพื่อหาน้ำหวาน            6.   บ้านของนิภาอยู่……..จากโรงเรียน         
       ก.   ผึ่ง                                                        ก.  ห่าง
       ข.   ผึ้ง                                                        ข.  ห้าง
       ค.   ผึ๊ง                                                        ค.  หาง                                                 
2.     สมัยก่อนพ่อของฉันเคย…….                   7.   ปู่ของฉันชอบกินปลา………
       ก.   เลี้ยงช้าง                                                ก.  กระป่อง
       ข.   เลี้ยงช๊าง                                                ข.  กระป๋อง
       ค.   เลี๊ยงช้าง                                                ค.  กระป๊อง
3.     เขา………ตกใจที่เห็นงูเห่า                       8.  เราต้องทำความสะอาด……..ทุกวัน
       ก.   สะดุ๊ง                                                    ก.  ร่างกาย
       ข.   สะดุ๋ง                                                    ข.  ร้างกาย
       ค.   สะดุง                                                    ค.  ร๊างกาย
4.     ครู………เด็กชายวิชัยที่ทำความดี            9.  คำในข้อใดอ่านออกเสียงวรรณยุกต์โท
       ก.  ยกย๊อง                                                  ก.  ก้าง      ร่าง
       ข.   ยกย่อง                                                 ข.  ล้าง      จ้าง
       ค.   ยกย้อง                                                 ค.  ห้าง     ฟ้อง
5.     เขาชอบทำงาน……..อยู่เสมอ                 10.  คำในข้อใดอ่านออกเสียงวรรณยุกต์เอก
       ก.   คั้งค้าง                                                  ก.  ชั่งแต่ง
       ข.   คั๊งค๊าง                                                  ข.  อึ่งอ่าง
       ค.   คั่งค้าง                                                  ค.  ข้างโอ่ง 

 

แบบเฉลยคำตอบ
เรื่องการผันเสียงวรรณยุกต์และการเขียนคำที่มีวรรณยุกต์กำกับ   แม่  ก   กา
1. ก  2. ข  3. ค  4. ค  5. ก  6. ข  7. ค  8. ค  9.  ก 10.  ก 
เรื่องการผันเสียงวรรณยุกต์และการเขียนคำที่มีวรรณยุกต์กำกับในมาตราแม่  กง 
1. ข  2.  ก 3. ค  4. ข  5.ค   6.ก   7.ข   8.ก   9.ก   10. ข


แหล่งอ้างอิง :   ธัญวรรณ  เถาโพธิ์   แบบฝึกทักษะการอ่านคำและการเขียนคำที่มีวรรณยุกต์กำกับ
ขอบคุณภาพจาก :  http://www.kroobannok.com/blog/35092เข้าชม : 43838
นำเสนอโดย : นางสาวธัญวรรณ เถาโพธิ์
โรงเรียนบ้านดงคู่
สพป.สุโขทัยเขต2
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระภาษาไทย ล่าสุด
ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการสื่อสาร
โดย : [เข้าชม : 168339 ]
ฝึกพัฒนาความคิดและความจำ
โดย : [เข้าชม : 150160 ]
อ่านคิดวิเคราะห์เขียนสื่อความ ๒
โดย : [เข้าชม : 138339 ]
อ่านคิดวิเคราะห์เขียนสื่อความ
โดย : [เข้าชม : 164977 ]
แบบฝึกทักษะ 14 เรื่อง ลำดับเรขาคณิต
โดย : [เข้าชม : 51675 ]
แบบฝึกทักษะ 1 เรื่อง ความหมายของลำดับ
โดย : [เข้าชม : 49601 ]
ข้อสอบหลักสูตรแกนกลาง ภาษาไทย ชั้นป. 1
โดย : [เข้าชม : 88159 ]
ฝึกทำข้อสอบ ทุกวิชา
โดย : [เข้าชม : 60961 ]
แบบทดสอบเรื่องการสร้างคำ
โดย : [เข้าชม : 103885 ]
แบบทดสอบ มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
โดย : [เข้าชม : 52360 ]
 10 แบบฝึกทักษะ Text Random
การทำแบบฝึกการศึกษานอกสถานที่
บทฝึกอ่านออกเสียง
ตัวอย่างแบบทดสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
ทักษะบาสเกตบอล
Quizzzz
การเรียนภูมิศาสตร์
ข้อสอบสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์ชั้น ป. 5
แบบฝึกทักษะภาษาไทยชั้น ป.4
แต่งกลอนสี่มีวิธีง่ายง่าย
แบบฝึกหัดเสริมทักษะทางภาษา
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |