[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
แบบทดสอบ หน่วยที่ 1 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
เสาร์ ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2552

แบบทดสอบสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 20 ข้อ คะแนน 20 คะแนน   

              แบบทดสอบหน่วยที่ 1 สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
                      ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จำนวน 20 ข้อ คะแนน 20 คะแนน

                      คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. อวัยวะภายนอกที่เป็นเกราะป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายคือข้อใด
 ก.มือ
 ข.หู
 ค.จมูก
 ง.ผิวหนัง

2. หน้าที่หลักของจมูกคือข้อใด
 ก.ดมกลิ่น
 ข.หายใจ
 ค.ฆ่าเชื้อโรค
 ง.เสริมความงาม

3.อวัยวะที่ช่วยในการควบคุมการทรงตัวคือข้อใด
 ก.หู
 ข.ตา
 ค.ตับ
 ง.หัวใจ

4. หัวใจมีขนาดเท่ากับอวัยวะใดของร่างกาย
 ก.ฝ่ามือ
 ข.กำปั้น
 ค.มือ
 ง.ข้อมือ

5. น้ำย่อยที่อยู่ในปาก เรียกว่าอะไร
 ก.ฟันหน้า
 ข.ลิ้นไก่
 ค.น้ำมูก
 ง.น้ำลาย

6. หัวใจทำหน้าที่อะไร
 ก.สูบฉีดเลือด
 ข.ฟอกเลือก
 ค.นึกคิด
 ง.เก็บรักษาเลือดดี

7. หน้าที่สำคัญที่สุดของปอด คือข้อใด
 ก.ฟอกเลือด
 ข.สูบฉีดเลือด
 ค.ย่อยนำลาย
 ง.ผลิตอาหาร

8.ไขสันหลังทำหน้าที่อะไร
 ก.ดูดซึมอาหารที่ย่อยแล้ว
 ข.เป็นศูนย์รวมของเส้นประสาท
 ค.หล่อเลี้ยงกระดูกสันหลัง 
 ง.เป็นศูนย์รวมของเม็ดเลือดแดง

 
9. อวัยวะสำคัญที่ช่วยย่อยอาหาร คือข้อใด
 ก.กระเพาะ
 ข.ลำไส้เล็ก
 ค.ปาก
 
ง.ลำไส้ใหญ่

10. ยาที่ติดฉลากสีแดง เป็นยาประเภทใด
 ก.ยาใช้ภายนอก
 ข.ยาใช้ภายใน
 ค.ยาที่ห้ามใช้เกินขนาด
 ง.ยาที่ไม่ควรใช้สำหรับเด็ก

11. ข้อใด ไม่ต้องแจ้งไว้ในฉลากยา
 ก.วิธีใช้ 
 
ข.ชื่อยา
 ค.แพทย์ผู้สั่ง
 ง.สรรพคุณ

12. ข้อใดคือลักษณะของยาที่ใช้ภายใน
 ก.ใช้สำหรับทาหรือหยอดเท่านั้น
 ข.ปิดด้วยฉลากสีขาว
 ค.ไม่มีฉลากบอกสรรพคุณ
 ง.มีทั้งยาน้ำและยาเม็ด

13. ข้อใดเป็นหลักการใช้ยาที่ปลอดภัยที่สุด
 ก.ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา
 ข.ซื้อมากินเองตามอาการของโรค
 ค.ปฏิบัติตามคำแนะนำในฉลากยา
 ง.ปฏิบัติตามคำแนะนำของเภสัชกร

14. ยาที่หมดอายุ แล้วควรทำอย่างไร
 ก.นำไปเล่น
 ข.นำไปทิ้ง
 ค.เก็บแช่ตู้เย็น
 ง.ให้เพื่อนบ้าน

15. ยาพาราเซตามอล มีสรรพคุณในการรักษาอาการใด
 ก.ปวดท้อง
 ข.แก้ท้องเฟ้อ จุกเสียด
 ค.แก้ปวดศีรษะ ลดไข้
 ง.แก้ท้องร่วง

16. ฉลากที่ปิดอยู่ที่ขวด มีประโยชน์อย่างไร
 ก.ทราบชื่อยานั้น
 ข.ทราบสรรพคุณและวิธีใช้
 ค.ทราบชื่อบริษัทที่ผลิต
 ง.มีสีสันสวยงามน่าใช้

17. ยาที่ปิดฉลากสีขาว เป็นยาประเภทใด
 ก.ยาใช้ภายนอก
 ข.ยาใช้ภายใน
 ค.ยาห้ามรับประทาน
 ง.ยาใส่แผลสด

18. อาการปวดท้อง แน่นจุกเสียด ควรรับประทานยาชนิดใด
 ก.พาราเซตามอล
 ข.น้ำมันยูคาลิปตัส
 ค.ยาเม็ดโดเวอร์ส
 ง.ยาธาตุน้ำแดง

19. เมื่อเป็นแผล ก่อนใส่ยาควรทำอย่างไร
 ก.เช็ดด้วยแอลกออล์
 ข.เช็ดด้วยนำมันยูคาลิปตัส
 ค.ใช้น้ำยาบอริคล้าง
 ง.ล้างด้วยเมอร์คิวโรโครม

20. ยาประเภทใดควรมีไว้ที่บ้าน เพื่อรักษาอาการเล็กน้อย
 ก.ยาสามัญประจำบ้าน 
 ข.ยาปฎิชีวนะ
 ค.ยาตามแพทย์สั่ง
 ง.ยาอันตราย
 


 
 

 


 เข้าชม : 18510
นำเสนอโดย : นายพิษณุ ทาจำปา
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ล่าสุด
สรภัญญ์สู่การเรียนรู้ยาเสพติด
โดย : [เข้าชม : 36979 ]
ธงโภชนาการขับขานด้วยสรภัญญ์
โดย : [เข้าชม : 12724 ]
สรภัญญ์สู่การเรียนรู้
โดย : [เข้าชม : 8429 ]
ทักษะการฝึกตะกร้อพื้นฐาน (ลูกแป) ตอนสุดท้าย
โดย : [เข้าชม : 13954 ]
ทักษะการฝึกตะกร้อพื้นฐาน (ลูกแป) ตอนที่ 6
โดย : [เข้าชม : 10259 ]
ทักษะการฝึกตะกร้อพื้นฐาน (ลูกแป) ตอนที่ 5
โดย : [เข้าชม : 9986 ]
ทักษะการฝึกตะกร้อพื้นฐาน (ลูกแป) ตอนที่ 4
โดย : [เข้าชม : 10426 ]
ทักษะการฝึกตะกร้อพื้นฐาน (ลูกแป) ตอนที่ 3
โดย : [เข้าชม : 10342 ]
ทักษะการฝึกตะกร้อพื้นฐาน (ลูกแป) ตอนที่ 2
โดย : [เข้าชม : 9919 ]
ทักษะการฝึกตะกร้อพื้นฐาน (ลูกแป) ตอนที่ 1
โดย : [เข้าชม : 13616 ]
 10 แบบฝึกทักษะ Text Random
แบบฝึกทักษะเรื่องการสร้าง มุมให้มีขนาดเงื่อนไขตามกำหนด
แบบฝึกทักษะในการหา ห.ร.ม. ค.ร.น. สำหรับนักเรียน ม.1
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
ข้อสอบแข่งขันของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย (ระดับประถมศึกษา+มัธยมต้น ปี 50)
หน่วยที่ 1 / สาระสำคัญที่ควรศึกษาเพื่อเตรียมการสอบ
สมการเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นตัวแปร
เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นเศษส่วน
ให้นักเรียนสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวตามเงื่อนไขที่กำหนด
แบบฝึกทักษะเรื่องอิเหนา
แบบฝึกทักษะเรื่องอิเหนา ตอน ๑
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |