[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6
พุธ ที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ.2553

ลองฝึกทำดู   

ข้อสอบ NT วิทยาศาสตร์  ป. 6

1. เกลือและทรายผสมกัน ขั้นตอนข้อใดง่ายที่สุดในการแยกเกลือออกจากทราย
      ก.  -เติมของผสมในแก้วที่มีน้ำแล้วคน  
            -รินของผสมในแก้วผ่านกระดาษกรอง                            
            -ระเหยแห้งของเหลวที่กรองได้                                        -
     ข.  –เทของผสมบนกระดาษชิ้นหนึ่ง
           -กวาดของผสมให้เป็นกอง
           -ลากแม่เหล็กผ่านกองของผสม
     ค.  -.ใส่ของผสมในกระทะ                    
            -ยกกระทะตั้งไฟ  10  นาที                        
            -ปล่อยให้ของผสมเย็นลงอย่างช้าๆ
     ง.  –เทของผสมบนกระดาษชิ้นหนึ่ง
           -ใช้แว่นขยายส่องดูของผสม
           -ใช้เข็มหมุดเขี่ยแยกผลึกออกจากกัน

2. ปริมาณแก๊สออกซิเจนที่เกิดขึ้นในสระน้ำ
     

ตำแหน่ง

 ปริมาณแก๊สออกซิเจนที่เกิดขึ้น
(กรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

ผิวน้ำ

 4

ความลึกจากผิวน้ำ  25   cm

 3

ความลึกจากผิวน้ำ  50   cm

 1

ก้นสระน้ำ 

 0


     คำกล่าวใดสอดคล้องกับข้อมูลในตาราง
     ก.  ใกล้ผิวน้ำมีปริมาณแก๊สออกซิเจนที่เกิดขึ้นมากกว่าเพราะมีแสงมากกว่า
     ข.  ใกล้ก้นสระน้ำมีปริมาณแก๊สออกซิเจนที่เกิดขึ้นมากกว่าเพราะมีพืชมากกว่า
     ค.  ความดันของน้ำมากขึ้น  ปริมาณแก๊สออกซิเจนที่เกิดขึ้นมากขึ้น
     ง.  อัตราการเกิดแก๊สออกซิเจนไม่มีความสัมพันธ์กับความลึก

3.  ขณะที่ไอศกรีมหลอมเหลว  โมเลกุลของไอศกรีมจะเป็นอย่างไร
     ก.  ดูดกลืนพลังงานความร้อน และเคลื่อนที่ออกห่างกันมากขึ้น
     ข.  ดูดกลืนพลังงานความร้อน และเคลื่อนที่เข้ามาชิดกันมากขึ้น
     ค.  คายพลังงานความร้อน และเคลื่อนที่ออกห่างกันมากขึ้น
     ง.  คายพลังงานความร้อน และเคลื่อนที่เข้ามาชิดกันมากขึ้น

4. ลุงมากกว่า  “ต้นไม้ทำให้อากาศบริสุทธิ์ขึ้น”  คำกล่าวนี้ถูกต้องหรือไม่  เพราะเหตุใด
     ก.  ถูกต้อง  เพราะต้นไม้ช่วยบังแดด  ทำให้เกิดความร่มเย็น 
     ข.  ถูกต้อง  เพราะต้นไม้กำจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์  แล้วปล่อยแก๊สออกซิเจน 
     ค.  ไม่ถูกต้อง  เพราะต้นไม้หายใจแล้วปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
     ง.  ยังสรุปไม่ได้  ต้องศึกษาโดยการทดลอง

5. สิ่งมีชีวิตคู่ใดมีความสัมพันธ์กันแบบฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์  อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ประโยชน์ 
    แต่ก็ไม่เสียประโยชน์  
     ก.  พืชเล็กๆ  บนต้นไม้ใหญ่  
     ข.  แมลงกับดอกไม้
     ค.  กบกับแมลง    
     ง.  เพลี้ยกับมด

6. ข้อใดเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนทั้งหมด
     ก.  เครื่องขยายเสียง  โทรทัศน์  วิทยุ
     ข.  เครื่องปรับอากาศ  เตาไฟฟ้า  ตู้เย็น
     ค.  เครื่องปิ้งขนมปัง  กาต้มน้ำไฟฟ้า  เครื่องทำน้ำอุ่น
     ง.  เครื่องซักผ้า  เครื่องปรับอากาศ  พัดลม

7.  ข้อใดเป็นลักษณะที่สำคัญของดาวเทียมสื่อสาร
       ก.  อยู่สูงจากพื้นโลกเท่ากับรัศมีของโลก 
       ข.  โคจรรอบโลกด้วยความเร็วโคจรรอบโลก
       ค.  มีกล้องถ่ายภาพและเครื่องส่งวิทยุ
       ง.  มีความเร็วเท่ากับความเร็วที่โลกหมุนรอบตัวเอง

 8.  ด.ช.กานต์  เคาะระฆังใบเล็ก  พบว่าเกิดเสียงแหลมกว่าการเคาะระฆังใหญ่  คำอธิบายของ 
      ด.ช. กานต์  ข้อใดถูกต้อง
       ก.  ระฆังใบเล็กมีปริมาณเนื้อสารน้อย  จึงเกิดการสั่นสะเทือนได้มากกว่า
       ข.  ระฆังใบเล็กมีความหนาแน่นมากกว่า  จึงเกิดการสั่นสะเทือนมากกว่า
       ค.  ระฆังใบใหญ่มีปริมาณเนื้อสารมาก  จึงเกิดการสั่นสะเทือนมากกว่า
       ง.  ระฆังใบใหญ่มีความหนาแน่นน้อยกว่า  จึงเกิดการสั่นสะเทือนมากกว่า

9. ดอกกุหลาบที่แช่ในสารละลายจุนสี  จะชะลอการเหี่ยวของดอกได้นานกว่าแช่ในน้ำธรรมดา   
    เพราะจุนสีมีคุณสมบัติใด
      ก.  ฆ่าเชื้อราและแบคทีเรีย
      ข.  เป็นอาหารของกลีบดอก
      ค.  ลดการดูดน้ำของช่อกุหลาบ
      ง.  ช่วยรักษาสมดุลของน้ำในช่อดอก

10. มันฝรั่ง  มันเทศ  ถั่วลิสง  เจริญเติบโตได้ดีในดินที่มี  pH  ระหว่าง  5.0-6.5  ถ้าต้องการ
      เปลี่ยนไปปลูกอ้อยและยาสูบ  ซึ่งต้องการดินที่มี  pH  6.0-8.0  ควรปรับสภาพดินอย่างไร  และ
      ใส่ปุ๋ยชนิดใด  
      ก.  ใส่ปูนขาวเล็กน้อยและใส่ปุ๋ยคอก
      ข.  ไถคราดให้ดินร่วนแล้วใส่ปุ๋ยหมัก
      ค.  ใส่ปูนขาวเล็กน้อยและใส่ปุ๋ยไนโตรเจน
      ง.  ไถคราดให้ดินร่วน แล้วใส่ปุ๋ยแคลเซียมซุปเปอร์ฟอสเฟตชนิดต่างๆเข้าชม : 11162
นำเสนอโดย : นางจันทรา ชาญนุวงศ์
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
บุรีรัมย์ เขต 2
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ล่าสุด
แบบฝึกหัด การคำนวณเรื่องโมล โดยใช้แแฟคเตอร์เปลี่ยนหน่วย
โดย : [เข้าชม : 43222 ]
เกมฝึกความเร็ว ตารางธาตุ
โดย : [เข้าชม : 35713 ]
กำเนิดเอกภพ (Universe)
โดย : [เข้าชม : 20724 ]
กรด เบส หรือเกลือ
โดย : [เข้าชม : 22520 ]
สภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์
โดย : [เข้าชม : 17987 ]
การเขียนสูตรและเรียกชื่อสารโคเวเลนต์
โดย : [เข้าชม : 33459 ]
สภาพขั้วของพันธะในสารโคเวเลนต์
โดย : [เข้าชม : 16707 ]
การคำนวณหาค่าพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
โดย : [เข้าชม : 23083 ]
รู้ฟิสิกส์จาก "รูป" เห็นเพียงรูปก็รู้แล้ว
โดย : [เข้าชม : 13425 ]
พลาสติก
โดย : [เข้าชม : 8781 ]
 10 แบบฝึกทักษะ Text Random
แบบฝึกหัดเรื่องความสัมพันธ์โมลมวลปริมาตรจำนวนอนุภาค
In Downtown
โจทย์ปัญหาการคูณ (ป.4)
Clothes Game
ลักษณนาม
ทำข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป. 6 ตอนที่ 1
Football Freak
โจทย์ปัญหาการคูณ2 (ป.4)
โจทย์ปัญหาการคูณ3 (ป.4)
Mother's Day song
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |