[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
การบันเทิงในกองลูกเสือ : การเป็นผู้นำเกม
พุธ ที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2552

เกม เป็นกิจกรรมกลางแจ้งที่เพิ่มความสนุกสนานให้กับลูกเสือ   
การสอนเกมลูกเสือให้สนุกสนานประทับใจ

หลักและวิธีการสอนเกม

ความหมายของเกม
            หมายถึง  กิจกรรมทางพลศึกษาแขนงหนึ่งว่าด้วยการเล่นไม่มีกฎกติกาสลับซับซ้อนโดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความสนุกสนานพึงพอใจ  และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนออกกำลังกายสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย  และส่งเสริมให้เกิดพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวขั้นมูลฐาน  เช่น  เดิน  วิ่ง  กระโดด  ขว้าง  ปา  ส่งเสริมทักษะไปสู่กีฬาใหญ่

จุดมุ่งหมายในการเล่นเกม
1. เพื่อสร้างความสนุกสนานความพอใจให้กับผู้ร่วมเล่น
2. เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  และพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวให้มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างผู้เล่นด้วยกัน
4. เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียดทางด้านอารมณ์และจิตใจ
5. ส่งเสริมสุขภาพทางกายให้แข็งแรง และมีทัศนคติที่ดีต่อการออกกำลังกาย
6. เพื่อเป็นแนวทางนำไปสู่กีฬาใหญ่

ประโยชน์ของเกม
1. สร้างความสนุกสนานกับผู้เข้าร่วมทุกคน
2. เป็นการพัฒนาการเคลื่อนไหวของมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ
3. ทำให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
4. เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้เข้าร่วม
5. เสริมสร้างลักษณะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
6. ทำให้กล้าแสดงออกและมีความเชื่อมั่นในตนเอง
7. เสริมสร้างความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา

ประเภทของเกม
เกมที่นำมาใช้ในการเล่นแบ่งออกเป็น  8  ประเภท  ดังนี้
1. เกมทั่ว ๆ ไป
    เป็นเกมที่ใช้เล่นทั้งกองหรือเล่นโดยทั่ว ๆ ไปพร้อมกัน
2. เกมเล่นเป็นทีม
    เป็นเกมการเล่นชุดหรือเป็นหมู่พวก  เกมนี้ฝึกความสามัคคี  ช่วยกันจึงทำให้การเล่นสำเร็จผลหรือชนะได้
3. เกมฝึกประสาท 
    เป็นเกมที่นำมาใช้ฝึกประสาทให้เกิดความว่องไว  มีปฏิกิริยาโต้ตอบที่เร็ว
4. เกมทดสอบ
    เป็นเกมทดสอบความรู้ต่าง ๆ  เพื่อต้องการทราบว่าได้รับความรู้  ความเข้าใจจากการเรียนเพียงใด
5. เกมการเล่นแบบผลัด 
    เป็นเกมการเล่นระหว่างหมู่โดยให้สมาชิกในหมู่ทุกคนได้กระทำในสิ่งที่เหมือนกันหมู่ใดทำเสร็จก่อนหมู่นั้นชนะ
6. เกมในที่กว้าง
    เป็นเกมที่ใช้เล่นในบริเวณพื้นที่กว้าง ๆ และมีผู้เล่นมาก เหมาะสำหรับใช้เล่นในเวลาอยู่ค่ายพักแรม
7. เกมการต่อสู้
    เป็นเกมปะทะ  ที่อาศัยแรงหรือร่างกายบางส่วนปะทะกัน  ซึ่งอาจจะเป็นการผลัก  การดัน  ดึง  ชน  ฯลฯ
8. เกมเงียบ
    เป็นเกมการเล่นที่อาจจะใช้แข่งขันคนเดียวหรือหมู่ โดยได้จัดเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้บ้างเป็นบางส่วน  แล้วให้ผู้เล่น 
    ดำเนินการต่อจนสำเร็จ  โดยการนำเอาอุปกรณ์ไปต่อเติม หรือประกอบให้สมบูรณ์โดยห้ามใช้เสียง

หลักการเลือกเกม  ควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้
1.  ความหมายในการเล่นเกม
     1.1    เพื่อความสนุกสนาน  เกมที่เลือกต้องให้เกิดความสนุกสนาน
     1.2    เพื่อสร้างความเป็นผู้นำ  ผู้ตามที่ดี  เกมที่เลือกต้องให้ผู้เล่นได้แสดงออกซึ่งความสามารถของตนเองให้มากที่สุด
     1.3    เพื่อฝึกทักษะกีฬา  เกมควรจะมีลักษณะที่มีการเล่นเลียนแบบทักษะของกีฬาใหญ่
2.  อายุ  ร่างกาย  ความสนใจ  และความสามารถ  ให้เลือกเกมให้เหมาะสมกับเด็ก
3.  สถานที่  โดยคำนึงถึงความปลอดภัย
4.  จำนวนคน  ควรเลือกเกมให้เหมาะสมกับจำนวนคน
5.  อุปกรณ์  ควรเลือกเกมที่ไม่ใช้อุปกรณ์มาก  และสามารถหาได้ง่าย และสามารถทำขึ้นเองได้   
6.  กติกาการเล่น  ไม่ควรใช้กติกาสลับซับซ้อน  ทำให้ผู้เข้าร่วมสนุกสนาน

หลักและวิธีการนำเกม เมื่อท่านได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สอนเกม  ท่านควรปฏิบัติดังนี้
1.  กำหนดโปรแกรมการสอนเกมล่วงหน้าก่อนที่จะทำการสอนจริง
2.  จัดเตรียมอุปกรณ์  สถานที่ให้พร้อมก่อนถึงเวลาสอน
3.  การเล่นควรจะดำเนินไปด้วยความรวดเร็ว
4.  อธิบายเกมการเล่นเพื่อให้ผู้เล่นเข้าใจ  โดยใช้ศัพท์ภาษาง่าย ๆ
5.  การเล่นควรเริ่มทันทีเมื่อเกมนั้นผู้เล่นเคยเล่นมาก่อน
6.  หยุดการเล่นเมื่อผู้นำเห็นว่าเด็กไม่สนใจ
7.  เกมควรมีทั้งหนักและเบาสลับกันไป

คุณลักษณะของผู้นำเกม  ผู้นำเกมควรจะมีลักษณะดังนี้
1. มีความรู้ ความเข้าใจในเกมที่นำมาเล่นเป็นอย่างดี  และสามารถในการดัดแปลงเกมให้เหมาะสมกับสภาพ
    ความต้องการของผู้เล่น
2. มีความรู้ด้านจิตวิทยาเกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์
3. เป็นบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  สามารถเข้าได้กับบุคคลทุกระดับ
4. เป็นผู้นำที่ดีและมีคุณธรรม
5. มีนิสัยสนุกสนาน  ร่าเริง
6. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี

ลำดับขั้นตอนในการสอนเกม ขั้นตอนการสอนเกม ให้ปฏิบัติดังนี้
1. บอกชื่อเกมให้ผู้เล่นทุกคนรู้
2. จัดผู้เล่นให้อยู่ในฟอร์มที่ต้องการ
3. ธิบายวิธีการเล่นเกม  รวมทั้งกติกา  การตัดสิน
4. สาธิตให้ดู
5. ตอบคำถามในกรณีที่ผู้เล่นไม่เข้าใจ
6. เริ่มเล่นเกม

เข้าชม : 37796
นำเสนอโดย : นายวรพจน์ บำรุงเวช
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
สพท.สุพรรณบรี เขต 2
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย ล่าสุด
การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์
โดย : [เข้าชม : 9793 ]
รักไม่ต้องการเวลา
โดย : [เข้าชม : 7046 ]
เด็กไทยทำดี
โดย : [เข้าชม : 6669 ]
เพลงประกอบกิจกรรมรอบกองไฟ
โดย : [เข้าชม : 10193 ]
โครงการประกวดภาพวาด ตามโครงการส่งผ่านจินตนาการด้วยภาพวาด “อนาคตประเทศไทยที่ใฝ่ฝัน”
โดย : [เข้าชม : 6262 ]
บทเรียนสำเร็จรูป
โดย : [เข้าชม : 7542 ]
บทเรียนสำเร็จรูป
โดย : [เข้าชม : 6603 ]
บทเรียนสำเร็จรูป
โดย : [เข้าชม : 6696 ]
มอบสื่อเพื่อพัฒนาครูปฐมวัย การสอนแบบโครงการ
โดย : [เข้าชม : 10271 ]
วีดีโอนิทานคุณธรรมเรื่องชาวนากับงูเห่า
โดย : [เข้าชม : 7053 ]
 10 สื่อการเรียนการสอน Text Random
ฟังก์ชันคอมโพสิท
ใบงาน/ใบความรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง underwater world
passivevoice
"ถนนแห่งความสุขของคนไทย" เฉลิมพระเกียรติ "ในหลวง" 82
ความสัมพันธ์ของฟังก์ชัน
การบวกลบเศษส่วน
การใช้บทเรียนสำเร็จรูปพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ภาพ (flashcard) ประกอบการสอน เรื่อง underwater world
มงคลสูตรคำฉันท์ ขั้นวางรากฐานชีวิต
บทร้อยกรองสำหรับเด็ก (3)
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |