[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระภาษาไทย
มาเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบวิธีการระดมสมองกันเถอะ
พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554

มาเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบวิธีการระดมสมองกันเถอะ   

มาเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบวิธีการระดมสมองกันเถอะ

แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการการระดมสะมอง
              สาระการเรียนรู้ภาษาไทย   มาตรฐาน ท. 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาและพลัง
ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                       เวลา     1   ชั่วโมง

สาระสำคัญ
                 การจัดการเรียนรู้โดยใช้การระดมสมอง      เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนทุกคน ได้แสดงความคิดเห็น
  หรือใช้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาให้มากที่สุดโดยเสนอได้อย่างเสรี  ไม่มีการวิพากษ์  วิจารณ์ความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะที่เสนอมามีการบันทึกความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะทั้งหมดไว้  หลังจากนั้นอาจจะจัดให้มีการอภิปราย
ทบทวนความคิดเห็นทั้งหมด  จัดเป็นหมวดหมู่หรือประเภทและตัดสินเลือกวิธีการที่สามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.   เพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดอย่างเสรี  มีแนวคิดใหม่ ๆ  มีแนวคิดที่กว้างขวาง
2.   เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความคิดที่ได้ไปตัดสินใจหรือใช้ในการแก้ปัญหาได้
3.   เพื่อเป็นการฝึกอภิปรายและฝึกทักษะการยอมรับ

เนื้อหา
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีระดมสมอง   เรื่อง  คำนามและคำสรรพนามต่างกันอย่างไร

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนำ
1.   นักเรียนร้องเพลง    คำนาม   จากแผนภูมิ
2. นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับคำในแผนภูมิที่มีอยู่ในเพลง

ขั้นสอน
1.  แบ่งกลุ่มนักเรียน
2.   นักเรียนฟังครูอธิบายประเด็นหัวข้อ  หรือเรื่องที่ผู้เรียนจะต้องระดมความคิด
3.   ครูแจกดอกไม้ให้นักเรียนคนละดอก  ใครต้องการเสนอให้ชูดอกไม้ขึ้นแล้วนำเสนอ
4.   ครูแจกกระดาษเพื่อให้นักเรียนได้จดบันทึกความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
5.   นักเรียนทุกคนระดมความคิดให้มากที่สุด  โดยครูเขียนความคิดของแต่ละคนบนกระดานหรือแผ่นกระดาษ
4.   หลังจากที่ระดมความคิดต่างๆแล้วนักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายประเด็นต่างๆที่ได้นำเสนอว่าถูกหรือไม่ อย่างไร
5.   ทำการโหวดเสียงว่าวิธีใดดีที่สุดโดยร่วมกันพิจารณาให้เหตุผลหรือใช้วิธีลงคะแนนโดยการยกมือ
      ถ้าความคิดใดที่ผู้เรียนให้ความสำคัญมากที่สุดก็จัดเป็นลำดับที่  1  2  3

สื่อการเรียน/แหล่งการเรียนรู้
1.   แผนภูมิเพลงคำนาม
2.   ดอกไม้
3.   กระดาษสำหรับจดบันทึกความคิดและข้อเสนอแนะ
การวัดผล/ประเมินผล
1.   การสังเกตพฤติกรรมการเรียน
2.   สังเกตการแสดงความคิดเห็น
3.   การจดบันทึกความคิดเห็นและการเสนอแนะ

เกณฑ์การวัดผล
ถ้านักเรียนมีการเสนอความคิดเห็นและมีการจดบันทึกความคิดเห็นไว้เพื่อใช้ในการปฏิบัติได้ถือว่าผ่านเกณฑ์

เครื่องมือการประเมิน
1.   แบบสังเกตพฤติกรรม
2.   ตรวจการจดบันทึกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

     แหล่งที่มา : ธัญวรรณ  เถาโพธิ์   แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย  ในกิจกรรมคลินิกคำไทย
     ขอบคุณ     :  http:www.krobannok.com/blog/35092
เข้าชม : 3851
นำเสนอโดย : นางสาวธัญวรรณ เถาโพธิ์
โรงเรียนบ้านดงคู่
สพป.สุโขทัยเขต2
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระภาษาไทย ล่าสุด
หัดอ่านไทย แบบเรียน ป.๑ เล่ม ๒ หลักสูตร พ.ศ.๒๕๒๑
โดย : [เข้าชม : 10026 ]
หัดอ่านไทย แบบเรียน ป.๑ หลักสูตร พ.ศ.๒๕๐๓
โดย : [เข้าชม : 8997 ]
ใบงานคัดไทย วันลอยกระทง
โดย : [เข้าชม : 9882 ]
วิธีดาวน์โหลดสื่อใบงานคัดไทยจากสหวิชาดอทคอม
โดย : [เข้าชม : 9006 ]
ใบงานคัดไทย คุณธรรม ๑๒ ประการ
โดย : [เข้าชม : 11684 ]
แอพฝึกประสมสระ
โดย : [เข้าชม : 16289 ]
แจกแอพ ศน.เหลิม สพป.สร.3 ช่วยให้เด็กเขียนภาษาไทยถูกต้อง
โดย : [เข้าชม : 15762 ]
เรียนรู้เรื่องเศษส่วน
โดย : [เข้าชม : 13685 ]
คัดไทยมีเสียงอ่านให้ฟัง
โดย : [เข้าชม : 16013 ]
เผยแพร่งาน ครูวิไลพร บรรเทา
โดย : [เข้าชม : 16338 ]
 10 สื่อการเรียนการสอน Text Random
At the Zoo ตอนที่ 7
Quiz Tree (2)
Jack and the Beanstalk
ยอดของวรรณคดี
เกมลูกโป่งแสนสวย
เกมอุปกรณ์กีฬาพาสนุก
เกมเกี่ยวก้อยร้อยคำศัพท์
เกมบันไดเวียน
เกมตู้เย็นเล่นซ่อนหา
หลักการเขียนกิตติกรรมประกาศ วิชาการเขียนความเรียงขั้นสูง
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |