[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระภาษาไทย
ใบความความรู้ เรื่องคำสัมผัส
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554

คำสัมผัส คือ คำที่มีเสียงคล้องจอง การแต่งกลอนจะต้องมีคำสัมผัส หรือคำที่มีเสียง คล้องจองจึงจะทำให้กลอนมีความไพเราะ   

เรื่อง  คำสัมผัส

คำสัมผัส คือ คำที่มีเสียงคล้องจอง  การแต่งกลอนจะต้องมีคำสัมผัส  หรือคำที่มีเสียง       คล้องจองจึงจะทำให้กลอนมีความไพเราะ คำสัมผัสมี  ๒  ประเภท คือ
๑.   คำสัมผัสสระ ได้แก่ เสียงสระเดียวกันภายในคำ โดยมีพยัญชนะต้นต่างกัน  ถ้าเป็นคำที่มีตัวสะกด จะต้องเป็นตัวที่สะกดแม่เดียวกัน ส่วนวรรณยุกต์จะต่างรูปหรือต่างเสียงกันก็ได้สัมผัสสระ  มีลักษณะ ดังนี้
     ๑.๑  คำสัมผัสสระที่ไม่มีตัวสะกด เช่น
มา  -  น้า,   มี  -  ศรี,   ดู  -  หนู ,  เฉ  -  เห,   ไป  -  ได้
     ๑.๒  คำสัมผัสสระที่มีตัวสะกด เช่น
กิน  -  ศิลป์ ,  นิ่ง  -  ทิ้ง ,  ทุกข์  -  ยุค,   ยศ  -  พจน์ ,  ยาม  -  คร้าม
จะเห็นได้ว่าคำข้างต้นนี้แต่ละชุดใช้สระเดียวกัน และใช้ตัวสะกดในมาตราเดียวกัน แม้จะใช้วรรณยุกต์ต่างกัน ก็ถือว่าสัมผัสกันได้
     ๑.๓ ใช้คำสัมผัสชิดกัน  ๒  คำ 
ว่านอนสอนง่าย เอวบางร่างน้อย
     ๑.๔ ใช้คำสัมผัสชิดกัน  ๓  คำ
พี่ที่ดีนั้น ใส่ใจในน้อง
     ๑.๕ ใช้คำสัมผัสชิดกัน  ๒  คู่ เช่น
มอบใจภักดิ์รักแน่นแฟ้นยืนยง
     ๑.๖ ใช้คำสัมผัสมีคำคั่นกลาง  ๑  คำ เช่น
สายฝนชุ่มฉ่ำดื่มด่ำซึ้งใจ
     ๑.๗ ใช้คำสัมผัสมีคำคั่นกลาง ๒  คำ เช่น
ยามรักร้างไกลอกช้ำใจเศร้า
        มีข้อควรระวังว่า   อย่าใช้สระเสียงสั้นสัมผัสกับสระเสียงยาว แม้ว่าจะมีตัวสะกดเดียวกัน ก็ไม่ถือว่าสัมผัสสระกัน เช่น กินไม่สัมผัสกับปีน ศีล จีน เป็นต้น
๒.คำสัมผัสพยัญชนะ ได้แก่ เสียงพยัญชนะต้นเดียวกันภายในคำซึ่งมีเสียงสระต่างกันโดยไม่มีตัวสะกดหรือมีตัวสะกดมาตราใดก็ได้ และมีเสียงวรรณยุกต์ใดก็ได้ ในกรณีที่มีเสียงสระเดียวกันจะต้องเป็นคำที่มีตัวสะกดต่างมาตรากัน
อักษรสูงกับอักษรต่ำ ซึ่งเป็นอักษรคู่ ถือว่าเป็นเสียงพยัญชนะเดียวกัน เช่น
ข  -  ค ฉ  -  ช - ฌ       ฐ  -  ถ  - ฒ  -  ท  - ธ
ผ  -  พ  -  ภ ฝ -  ฟ       ศ -  ษ  -  ส  -  ซ
ห  -  ฮ
คำสัมผัสพยัญชนะมีลักษณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  เช่น
      ๒.๑  คำสัมผัสพยัญชนะที่ไม่มีตัวสะกด เช่น
         ขำ- คู - ฆ่า  เฉ - ชา - เฌอ โถ- ทำ - เธอ
         ผา - เพาะ - ภาย ฝี - ฟู สู – ซ่า
      ๒.๒  คำสัมผัสพยัญชนะที่มีตัวสะกด เช่น
         ขัน - คาบ - ฆ้อง  ฉาก - เชิญ - ฌาน ถาง - ทัน - ธง
         แผน - พัง -  ภาย ฝูง - ฟัน ซึม - ซับ
      ๒.๓  คำสัมผัสพยัญชนะที่มีตัวสะกดกับไม่มีตัวสะกด เช่น
         ถู  -  ถึง  -  เฒ่า  -  เธอ  ผา  -  แผน  -  พาน  -  ภู
         โซ่  -  ซัน -  ศก  -  ศาล  -  เสร็จ  -  เสาะ ฝี  -  ฝาก  -  ฟัง  -  ฟู
      ๒.๔  คำสัมผัสพยัญชนะที่ใช้พยัญชนะต้นตัวเดียวกันทั้งวรรคหรือทั้งหมด เช่น
         ลักลอบเหลือบแลลองเล็งล่วงล้ำ
      ๒.๕  คำสัมผัสพยัญชนะที่ใช้พยัญชนะซ้ำตัวกันในแต่ละจังหวะ   เช่น
      ยามเย็น กอดเกาะเกี่ยว  เด็ดเดี่ยวดวงแด

       ๒.๖  คำสัมผัสพยัญชนะที่ใช้พยัญชนะซ้ำตัวกันโดยมีพยัญชนะตัวอื่นคั่น  เช่น
   เฝ้าคิดฝากฝัง  หม่นใจหมองไหม้

       ๒.๗  คำสัมผัสพยัญชนะที่ใช้พยัญชนะที่มีเสียงซ้ำกัน ( ค–ฆ,ท–ธ,ศ – ส,ซ–ทร) เช่น
ค้อนฆ้องเทียบธง  โศกแสนซึ้งทรวง

       ๒.๘   คำสัมผัสพยัญชนะที่ใช้พยัญชนะสัมผัสกันสามคำ  เช่น
 หมายเมียงมอง  บินเบิกบาน

       ๒.๙   คำสัมผัสพยัญชนะที่ใช้พยัญชนะสัมผัสสองคู่ชิดกัน  เช่น
 มีน้องนาง ชิดชื่น   เชยชม
        
       ๒.๑๐  คำสัมผัสพยัญชนะที่ใช้พยัญชนะสัมผัสโดยมีคำคั่น  ๑  คำ  เช่น
แหงนมองท้องฟ้า   อีกฟากแสนไกล

       ๒.๑๑  คำสัมผัสพยัญชนะที่ใช้พยัญชนะสัมผัสโดยมีคำคั่น  ๒  คำ  เช่น
 เฝ้าอ้อนเว้าวอน    แอบคิดว่าเขา มาอยู่ข้างเรา

      ๒.๑๒  คำสัมผัสพยัญชนะที่ใช้พยัญชนะที่มีเสียงคู่กัน   เช่น
 เมื่อไปถึงฐาน    เตรียมตัวพักผ่อน    เฝ้าฟังเพลงไพร
 

 

 เข้าชม : 33946
นำเสนอโดย : นิตยา ทองดียิ่ง
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
สพม. เขต 13 ตรัง
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระภาษาไทย ล่าสุด
แอพรวมคำที่มักเขียนผิด
โดย : [เข้าชม : 1117 ]
ใบงานคัดไทยครูเอมฤดี โพธิจักร ร.ร.บ้านตะโนน สพป.สร.3
โดย : [เข้าชม : 5843 ]
ใบงานคัดไทยครูเอมฤดี โพธิจักร ร.ร.บ้านตะโนน สพป.สร.3
โดย : [เข้าชม : 5223 ]
มานีมานะ ป.1 เล่ม2 ดาวน์โหลดฟรี
โดย : [เข้าชม : 9020 ]
สอนอ่าน..ผ่านจอทีวี
โดย : [เข้าชม : 8223 ]
อบรมออนไลน์สร้างสื่อ E-book
โดย : [เข้าชม : 10498 ]
หัดอ่านออกเสียง กับครูเหลิม
โดย : [เข้าชม : 16042 ]
ดาวน์โหลด E-BOOK หัดอ่านไทยหลักสูตร 2503 และ หลักสูตร 2521
โดย : [เข้าชม : 16211 ]
ดาวน์โหลดไฟล์(เก็บไว้เพื่อใส่ในแฟลชไดร๊ฟสำหรับเสียบจอทีวี)
โดย : [เข้าชม : 16974 ]
เปิด อีบุ๊ค มานีมานะ ป.1 เล่ม1
โดย : [เข้าชม : 16338 ]
 10 สื่อการเรียนการสอน Text Random
แบบทดสอบคำศัพท์ที่ครูสั่งมา
ลูกผู้ชาย...ตัวเกือบจริง
สื่อใบงานที่บูรณาการศิลปะ และภาษาอังกฤษ
ใบงานส่งเสริมกระบวนการคิด
แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ เขตห้ามสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ จังหวัดลพบุรี
อุทยานลานหินผุด อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรี
ป่าชุมชนเขาอ้ายโป้ด อ.ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
สื่อส่งเสริมกระบวนการคิด
สื่อช่วยเปรียบเทียบเศษส่วน
Football
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |