[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
การเตรียมสารละลาย (ตอนที่ 2)
เสาร์ ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2553

ฝึกปฏิบัติการทดลองเตรียมสารละลาย   

การคำนวณเกี่ยวกับสารละลาย

ตัวอย่างที่ 1  การเตรียมสารละลายโซเดียมซัลเฟต (Na2SO4)  ความเข้มข้น  0.2  โมล/ลิตร
 จำนวน  250  cm3  ก.  จะชั่งโซเดียมซัลเฟต  กี่กรัม  ข.  ควรทำอย่างไร                                                          
วิธีแฟคเตอร์เปลี่ยนหน่วย
      สารละลายโซเดียมซัลเฟต (Na2SO4) ความเข้มข้น  0.2  โมล/ลิตร  หมายความว่า  สารละลาย  1000 cm3
มี  Na2SO4 =  0.2  mol
Na2SO4  1  mol  หนัก  =  142  g
   g Na2SO4   =  250 cm3 สารละลาย  X  0.2 mol Na2SO4      X   142 g Na2SO4
                                                      1000 cm3 สารละลาย       1 mol Na2SO4
           =       7.1     g
มวลของโซเดียมซัลเฟต (Na2SO4 )     7.1  กรัม 
ข.  ชั่ง Na2SO4  มา  7.1  กรัมใส่ในขวดวัดปริมาตรขนาด  250  cm3  แล้วเติมน้ำให้ถึงขีด  เขย่าให้เป็นสารเนื้อเดียว

ตัวอย่างที่ 2  นำเลด (II)ไนเตรต (Pb(NO3)2 6.62  กรัม  เตรียมสารละลายเข้มข้น  0.08  โมล/ลิตร  ได้กี่  cm   
วิธีแฟคเตอร์เปลี่ยนหน่วย
cm3 สารละลาย     =  1000 cm3 สารละลาย X  1 mol Pb(NO3)2         X    6.62 g Pb(NO3)2 
                                                              0.08 mol Pb(NO3)2          331 g Pb(NO3)2       
                         =           250      cm3
(Pb(NO3)2 6.62  กรัม  ใช้เตรียมสารละลายเข้มข้น  0.08  โมล/ลิตร  ได้  250  cm3
วิธีใช้สูตร
      =    CV
   M          1000
 6.62    =    0.08 X V
  331             1000
   V     =     250      cm3 

การเตรียมการทดลองสามารถฝึกปฏิบัติจากการทดลองต่อไปนี้

การทดลองเรื่อง  การเตรียมสารละลาย

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 คำนวณหามวลของตัวละลาย เพื่อใช้เตรียมสารละลายให้มีความเข้มข้นและปริมาตรตามต้องการได้

รายชื่อสมาชิก
1. …………………………………………….
2. ……………………………………………
3. ……………………………………………
4. ……………………………………………       

สารเคมีและอุปกรณ์
1. …………………………………………….
2. ……………………………………………
3. ……………………………………………
4. ……………………………………………       
5. …………………………………………….
6. ……………………………………………
7. ……………………………………………
8. ……………………………………………       

วิธีทดลอง
ตอนที่ 1  เตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์  0.3  mol/dm3  จำนวน  250  cm3

 1.  คำนวณหามวลของโซเดียมคลอไรด์ ที่ต้องการใช้  และชั่งสารด้วยเครื่องชั่งอย่างละเอียด
 2.  ใส่โซเดียมคลอไรด์ จากข้อ 1  ในบีกเกอร์และเติมน้ำกลั่นประมาณ  50  cm3  คน จนโซเดียมคลอไรด์
      ละลายหมด  เทสารละลายที่ได้ผ่านกรวยลงในขวดวัดปริมาตรขนาด  250  cm3
 3.  ล้างบีกเกอร์จากข้อ 2  ด้วยน้ำกลั่นเล็กน้อย  แล้วเทลงในขวดวัดปริมาตร  และทำซ้ำอีก  2-3  ครั้ง
 4.  เติมน้ำกลั่นลงในขวดวัดปริมาตรอย่างช้าๆ  ปิดจุกและเขย่าขวด  แล้วเติมน้ำกลั่นจนสารละลายถึง
      ขีดบอกปริมาตร   ปิดจุกแล้วคว่ำขวดเขย่าเบาๆ  จนสารผสมเป็นเนื้อเดียวกัน

ตอนที่ 2  เตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์เจือจางจากสารละลายโซเดียมคลอไรด์เข้มข้น
 1.  ใช้ปิเปตต์ขนาด  10  cm3 ดูดสารละลายโซเดียมคลอไรด์จากตอนที่ 1  และถ่ายลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 
      100  cm3
 2.  เติมน้ำกลั่นลงในขวดวัดปริมาตร  ปิดจุกและเขย่าขวด  แล้วเติมน้ำกลั่นจนถึงขีดบอกปริมาตร  ปิดจุกแล้วคว่ำ
      ขวดเขย่าเบาๆ  จนสารผสมเป็นเนื้อเดียวกัน
คำถามท้ายการทดลอง
1.  ในการเตรียมสารละลาย  เหตุใดจึงไม่เติมน้ำกลั่นให้ถึงขีดบอกปริมาตรในครั้งเดียว
     ......................................................................................................................................
     ......................................................................................................................................
2.  ถ้าต้องการเตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่าเดิมแต่มีปริมาตร  100  cm3 จะต้องใช้  NaCl  กี่กรัม
     .......................................................................................................................................
     .......................................................................................................................................
สรุปผลการทดลอง
     .......................................................................................................................................
     .......................................................................................................................................
     .......................................................................................................................................

 


 เข้าชม : 14278
นำเสนอโดย : นางจันทรา ชาญนุวงศ์
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
บุรีรัมย์ เขต 2
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ล่าสุด
เผยแพร่งาน ครูสุรเดช แพงมาก
โดย : [เข้าชม : 16591 ]
แบบฝึก cai การบวกสามจำนวนระดับชั้น ป.1
โดย : [เข้าชม : 18978 ]
สิ่งแวดล้อม
โดย : [เข้าชม : 14693 ]
เผยแพร่ผลงานครูมันทนี วันทอง
โดย : [เข้าชม : 14018 ]
INTERACTIVE SIMULATIONS และโปรแกรม SCILAB
โดย : [เข้าชม : 15261 ]
สารประกอบของคาร์บอน
โดย : [เข้าชม : 15959 ]
เผยแพร่งานวิจัยนิภาพร บัวชม
โดย : [เข้าชม : 17493 ]
คืนวันศุกร์ 31 สิงหาคม 2555 นี้ มาชม Blue Moon กันค่ะ
โดย : [เข้าชม : 13359 ]
พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและคู่
โดย : [เข้าชม : 17362 ]
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
โดย : [เข้าชม : 12250 ]
 10 สื่อการเรียนการสอน Text Random
มารู้จักอินเตอร์เน็ตกันเถอะ
เอกสารประกอบการติวกับโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ (ฟิสิกส์)
ใบงานการผันกริยาภาษาญี่ปุ่น : Dictionary Form-Masu Form
พรายกระซิบ
บทเรียนออนไลน์ครูดนุภัค
พิธีกรรมเกี่ยวกับความตายของฮินดู
ไม้กวาดวิเศษ
พระรัตนตรัย
การสอนแบบโครงงาน
มาตราแม่กก
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |