[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
การเตรียมสารละลาย (ตอนที่ 2)
เสาร์ ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2553

ฝึกปฏิบัติการทดลองเตรียมสารละลาย   

การคำนวณเกี่ยวกับสารละลาย

ตัวอย่างที่ 1  การเตรียมสารละลายโซเดียมซัลเฟต (Na2SO4)  ความเข้มข้น  0.2  โมล/ลิตร
 จำนวน  250  cm3  ก.  จะชั่งโซเดียมซัลเฟต  กี่กรัม  ข.  ควรทำอย่างไร                                                          
วิธีแฟคเตอร์เปลี่ยนหน่วย
      สารละลายโซเดียมซัลเฟต (Na2SO4) ความเข้มข้น  0.2  โมล/ลิตร  หมายความว่า  สารละลาย  1000 cm3
มี  Na2SO4 =  0.2  mol
Na2SO4  1  mol  หนัก  =  142  g
   g Na2SO4   =  250 cm3 สารละลาย  X  0.2 mol Na2SO4      X   142 g Na2SO4
                                                      1000 cm3 สารละลาย       1 mol Na2SO4
           =       7.1     g
มวลของโซเดียมซัลเฟต (Na2SO4 )     7.1  กรัม 
ข.  ชั่ง Na2SO4  มา  7.1  กรัมใส่ในขวดวัดปริมาตรขนาด  250  cm3  แล้วเติมน้ำให้ถึงขีด  เขย่าให้เป็นสารเนื้อเดียว

ตัวอย่างที่ 2  นำเลด (II)ไนเตรต (Pb(NO3)2 6.62  กรัม  เตรียมสารละลายเข้มข้น  0.08  โมล/ลิตร  ได้กี่  cm   
วิธีแฟคเตอร์เปลี่ยนหน่วย
cm3 สารละลาย     =  1000 cm3 สารละลาย X  1 mol Pb(NO3)2         X    6.62 g Pb(NO3)2 
                                                              0.08 mol Pb(NO3)2          331 g Pb(NO3)2       
                         =           250      cm3
(Pb(NO3)2 6.62  กรัม  ใช้เตรียมสารละลายเข้มข้น  0.08  โมล/ลิตร  ได้  250  cm3
วิธีใช้สูตร
      =    CV
   M          1000
 6.62    =    0.08 X V
  331             1000
   V     =     250      cm3 

การเตรียมการทดลองสามารถฝึกปฏิบัติจากการทดลองต่อไปนี้

การทดลองเรื่อง  การเตรียมสารละลาย

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 คำนวณหามวลของตัวละลาย เพื่อใช้เตรียมสารละลายให้มีความเข้มข้นและปริมาตรตามต้องการได้

รายชื่อสมาชิก
1. …………………………………………….
2. ……………………………………………
3. ……………………………………………
4. ……………………………………………       

สารเคมีและอุปกรณ์
1. …………………………………………….
2. ……………………………………………
3. ……………………………………………
4. ……………………………………………       
5. …………………………………………….
6. ……………………………………………
7. ……………………………………………
8. ……………………………………………       

วิธีทดลอง
ตอนที่ 1  เตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์  0.3  mol/dm3  จำนวน  250  cm3

 1.  คำนวณหามวลของโซเดียมคลอไรด์ ที่ต้องการใช้  และชั่งสารด้วยเครื่องชั่งอย่างละเอียด
 2.  ใส่โซเดียมคลอไรด์ จากข้อ 1  ในบีกเกอร์และเติมน้ำกลั่นประมาณ  50  cm3  คน จนโซเดียมคลอไรด์
      ละลายหมด  เทสารละลายที่ได้ผ่านกรวยลงในขวดวัดปริมาตรขนาด  250  cm3
 3.  ล้างบีกเกอร์จากข้อ 2  ด้วยน้ำกลั่นเล็กน้อย  แล้วเทลงในขวดวัดปริมาตร  และทำซ้ำอีก  2-3  ครั้ง
 4.  เติมน้ำกลั่นลงในขวดวัดปริมาตรอย่างช้าๆ  ปิดจุกและเขย่าขวด  แล้วเติมน้ำกลั่นจนสารละลายถึง
      ขีดบอกปริมาตร   ปิดจุกแล้วคว่ำขวดเขย่าเบาๆ  จนสารผสมเป็นเนื้อเดียวกัน

ตอนที่ 2  เตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์เจือจางจากสารละลายโซเดียมคลอไรด์เข้มข้น
 1.  ใช้ปิเปตต์ขนาด  10  cm3 ดูดสารละลายโซเดียมคลอไรด์จากตอนที่ 1  และถ่ายลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 
      100  cm3
 2.  เติมน้ำกลั่นลงในขวดวัดปริมาตร  ปิดจุกและเขย่าขวด  แล้วเติมน้ำกลั่นจนถึงขีดบอกปริมาตร  ปิดจุกแล้วคว่ำ
      ขวดเขย่าเบาๆ  จนสารผสมเป็นเนื้อเดียวกัน
คำถามท้ายการทดลอง
1.  ในการเตรียมสารละลาย  เหตุใดจึงไม่เติมน้ำกลั่นให้ถึงขีดบอกปริมาตรในครั้งเดียว
     ......................................................................................................................................
     ......................................................................................................................................
2.  ถ้าต้องการเตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่าเดิมแต่มีปริมาตร  100  cm3 จะต้องใช้  NaCl  กี่กรัม
     .......................................................................................................................................
     .......................................................................................................................................
สรุปผลการทดลอง
     .......................................................................................................................................
     .......................................................................................................................................
     .......................................................................................................................................

 


 เข้าชม : 8293
นำเสนอโดย : นางจันทรา ชาญนุวงศ์
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
บุรีรัมย์ เขต 2
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ล่าสุด
เผยแพร่งาน ครูสุรเดช แพงมาก
โดย : [เข้าชม : 8722 ]
แบบฝึก cai การบวกสามจำนวนระดับชั้น ป.1
โดย : [เข้าชม : 13375 ]
สิ่งแวดล้อม
โดย : [เข้าชม : 9890 ]
เผยแพร่ผลงานครูมันทนี วันทอง
โดย : [เข้าชม : 9312 ]
INTERACTIVE SIMULATIONS และโปรแกรม SCILAB
โดย : [เข้าชม : 10406 ]
สารประกอบของคาร์บอน
โดย : [เข้าชม : 11569 ]
เผยแพร่งานวิจัยนิภาพร บัวชม
โดย : [เข้าชม : 11667 ]
คืนวันศุกร์ 31 สิงหาคม 2555 นี้ มาชม Blue Moon กันค่ะ
โดย : [เข้าชม : 9343 ]
พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและคู่
โดย : [เข้าชม : 12364 ]
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
โดย : [เข้าชม : 8267 ]
 10 สื่อการเรียนการสอน Text Random
Loy Krathong Day
A Playground
วิธีการใช้ MASK ใน Flash
การทำfull screen ใน flash
การทำ motion tween ใน flash
วีธีการสร้างปรับแต่งวัตถุ ใน Flash
การ Motion tween ให้นุ่มนวลอีกนิด
Buzz and Bob's Big Adventure
คำอธิบายรายวิชาการเขียนความเรียงขั้นสูง
สื่อการสอนเปรียบเทียบจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่า
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |