[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
โครงสร้างและการทำงานของระบบลำเลียงและระบบสืบพันธุ์ในพืช
อาทิตย์ ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2553

พืชมีระบบลำเลียงเพื่อใช้ลำเลียงน้ำ แร่ธาตุต่างๆ จากดินไปสู่ส่วนต่าง ๆของพืช โดยจะเกี่ยวข้องกับการคายน้ำของพืช เมื่อพืชได้รับน้ำและแร่ธาตุต่างๆ แล้วจะนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างอาหารและใช้ในกระบวนการอื่น ๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต   

โครงสร้างและการทำงานของระบบลำเลียงและระบบสืบพันธุ์ในพืช

       พืชจะดูดน้ำและแร่ธาตุที่บริเวณปลายรากและจะถูกลำเลียงไปโดยท่อลำเลียงน้ำ ซึ่งพืชจะมีเนื้อเยื่อลำเลียงอยู่ 2 กลุ่ม คือ ไซเลม(Xylem) เป็นเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำและแร่ธาตุ   และโฟลเอม(Phloem) เป็นเนื้อเยื่อที่ลำเลียงอาหารที่พืชสร้างขึ้น

ภาพระบบลำเลียงในพืช
ที่มา
: http://www.thaigoodview.com/

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดูดน้ำของพืช คือ                                                                                                      
          1. ปริมาณของน้ำในดิน                  
          2.ความเข้มข้นของสารละลายในดิน 
          3.อุณหภูมิในดิน

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคายน้ำของพืช ได้แก่
          1.ชนิดของพืช   พืชบางชนิดที่มีปากใบมากจะคายน้ำได้มาก                                                                  
          2.แสงสว่าง  ถ้าความเข้มของแสงมาก ปากใบจะเปิดกว้าง ทำให้พืชคายน้ำได้มาก                                    
          3.อุณหภูมิของอากาศ  ถ้าอุณหภูมิสูงพืชจะคายน้ำได้มากและรวดเร็ว                                                     
          4.ความชื้นของอากาศ  ถ้าในอากาศมีความชื้นสูง พืชจะคายน้ำได้น้อย                                                
          5.ลม   ถ้าลมแรง พืชจะคายน้ำได้มาก แต่ถ้าลมแรงจนกลายเป็นพายุ ปากใบจะปิด ทำให้พืชคายน้ำได้น้อยลง      
          6.ความกดดันของอากาศ ถ้าความกดดันของอากาศต่ำ พืชจะคายน้ำได้มาก                                            
          7. ปริมาณน้ำในดิน   ถ้าน้ำน้อย จะทำให้พืชคายน้ำได้น้อยไปด้วย

ประโยชน์ของการคายน้ำของพืช คือ
           1.ช่วยให้การลำเลียงน้ำและแร่ธาตุขึ้นไปตามท่อลำเลียงน้ำดีขึ้น เพราะทำให้เกิดแรงดึงน้ำจากส่วนล่างไปสู่ส่วนบน                                                                                                                                         
           2.ช่วยลดอุณหภูมิภายในลำต้นและใบ                                                                                                                
           3.ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวใบ
 
ระบบสืบพันธุ์ในพืช
         การสืบพันธุ์(Reproduction) เป็นกระบวนการที่สิ่งมีชีวิตผลิตสิ่งมีชีวิตใหม่ขึ้นมาทดแทนเพื่อไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากโลก โดยทั่วไปจะแบ่งการสืบพันธุ์ของพืชออกเป็น 2 ประเภท คือการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ และการสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศ

1.การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืช
เป็นการผลิตสิ่งมีชีวิตที่จะต้องมีการรวมนิวเคลียสของเซลล์สืบพันธ์เพศผู้กับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ของพืชดอก คือระอองเรณู หรือ สเปิร์มและ เซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย คือเซลล์ไข่ ซึ่งเรียกการรวมนิวเคลียสนี้ว่า การปฏิสนธิ  การปฏิสนธิ หมายถึง การผสมระหว่าละอองเรณูและเซลล์ไข่ในออวุล

โครงสร้างของดอกไม้
           ดอกไม้เป็นอวัยวะที่สืบพันธุ์ของพืชดอก ซึ่งเป็นโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงมาจากกิ่งและใบของพืช ดอกไม้มีโครงสร้างที่สำคัญ ดังนี้      

ภาพส่วนประกอบของดอกไม้
ที่มา : http://learners.in.th/file/my-new/e0b88ae0b8b1e0b989e0b899e0b894e0b8ade0b881.jpg

     
      1. ก้านดอก เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ ชูดอก และทำให้ดอกติดกับกิ่งและลำต้น                                                     
      2. กลีบเลียง เป็นส่วนที่อยู่นอกสุด เป็นกลีบเล็ก ๆสีเขียว ทำหน้าที่ ห่อหุ้มและป้องกันอันตรายให้ส่วนประกอบต่างของดอกในระยะเป็นดอกตูม                                                                                    
      3.กลีบดอก  เป็นส่วนที่อยู่ถัดจากกลีบเลี้ยง มักมีขนาดใหญ่กว่ากลีบเลี้ยง กลีบดอกมีสีสวยงาม บางทีก็มีกลิ่นหอม หรือต่อมน้ำตาลบริเวณโคนของกลีบดอก ทำหน้าที่ล่อแมลงให้มาผสมเกสร                      
      4.เกสรตัวผู้  เป็นอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้ประกอบด้วยก้านชูอับเรณูและอับเรณู ทำหน้าที่สร้างละอองเรณูที่ใช้ในการผสมพันธุ์                                                                                                                      
      5.เกสรตัวเมีย เป็นส่วนที่อยู่ในสุด ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียหรือไข่  ประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมีย ก้านชูเกสรตัวเมีย และรังไข่ ภายในรังไข่มีออวุลซึ่งมีลักษณะเป็นเม็ดเล็ก ๆ และภายในออวุลมีไข่อยู่                                                                                                                                             
      6.ฐานรองดอก เป็นส่วนที่อยู่ปลายสุดของก้านดอก ทำหน้าที่ รองรับกลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรตัวผู้ และเกสรตัวเมีย

ประเภทของดอกไม้  แบ่งโดยใช้เกณฑ์ในการแบ่ง 2 แบบ ดังนี้
        1. ประเภทของดอกแบ่งโดยใช้องค์ประกอบทั้ง 4 ส่วนเป็นเกณฑ์ แบ่งได้ 2 ประเภท คือ           
               1.1 ดอกครบส่วน คือดอกที่มีส่วนประกอบครบทั้ง 4 ส่วน คือ กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย เช่น ชบา ต้อยติ่ง กุหลาบ มะลิ อัชัน มะเขือ การเวก บัวหลวง แค ชงโค เป็นต้น            
               1.2 ดอกไม่ครบส่วน คือดอกที่มีส่วนประกอบไม่ครบทั้ง 4 ส่วน ซึ่งอาจขาดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ มากกว่า 1 ส่วน ก็ได้ เช่นดอกตำลึง ข้าวโพด มะละกอ จำปา บานเย็น หน้าวัว  กล้วยไม้  เฟื่องฟ้า ข้าว แตงกวา ฟักทอง  มะพร้าว  เป็นต้น
        2.ประเภทของดอกแบ่งโดยใช้เกสรตัวผู้และตัวเมียเป็นเกณฑ์ แบ่งได้ 2 ประเภท คือ                
               2.1 ดอกสมบูรณ์เพศ คือดอกที่มีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียรวมอยู่ในดอกเดียวกัน เช่น กุหลาบ บัว กล้วยไม้ ชบา ชงโค มะเขือ มะม่วง เป็นต้น     

ที่มาhttp://weerasak.net/image/ff.jpg

                                                                                    
               2.2 ดอกไม่สมบูรณ์เพศ
คือดอกไม้ที่มีเฉพาะเกสรตัวผู้หรือเกสรตัวเมียเพียงอย่างเดียว โดยดอกที่มีเฉพาะเกสรตัวผู้เรียกว่า ดอกตัวผู้ ส่วนดอกที่มีเกสรตัวเมียเรียกว่า ดอกตัวเมีย เช่น ดอกข้าวโพด บวบแตงกวา มะละกอ หน้าวัว ตำลึง ขนุน มะเดื่อ เงาะ เป็นต้น
 
2. การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช
        เป็นการสืบพันธุ์ที่ไม่ได้ใช้เซลล์สืบพันธุ์แต่เป็นการสืบพันธุ์ที่อาศัยส่วนต่าง ๆ ของพืช พืชต้นใหม่ที่เกิดขึ้นจะไม่กลายพันธุ์ แต่อาจได้ต้นใหม่ที่ไม่ทนทานแข็งแรงเท่าเดิม  ได้แก่
         1.การใช้ส่วนต่าง  ๆ ของพืชมาขยายพันธุ์ ได้แก่  
 -      หน่อ เช่น กล้วย กล้วยไม้บางชนิด ไผ่ ตะไคร้                                                                      
 -      ราก เช่น มันเทศ  มันสำปะหลัง กระชาย  แครอท                                                                            
 -      ใบ เช่น ต้นตายใบเป็น  กุหลาบหิน เศรษฐีพันล้าน                                                                        
 -      ลำต้นใต้ดิน เช่น พุทธรักษา  ขิง ข่า แห้ว เผือก หัวหอม                                                          
 -      กิ่ง เช่น พู่ระหง  พลูด่าง  ชบา โกสน ผกากรอง
         2.การขยายพันธุ์ด้วยวิธีอื่น ๆ ได้แก่  การตอนกิ่ง  การติดตา  การทาบกิ่ง   การปักชำและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ที่มา : http://clgc.rdi.ku.ac.th/images/s_11.jpg  

สื่อการสอน เรื่อง โครงสร้างและการทำงานของระบบลำเลียงและระบบสืบพันธุ์ในพืช

...คลิกดูสื่อการสอนทั้งหมด...

 เข้าชม : 96936
นำเสนอโดย : ยุพวรรณ ตรีรัตน์วิชชา
โรงเรียนกระแชงวิทยา
สพม. 28
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ล่าสุด
เผยแพร่งาน ครูสุรเดช แพงมาก
โดย : [เข้าชม : 16609 ]
แบบฝึก cai การบวกสามจำนวนระดับชั้น ป.1
โดย : [เข้าชม : 18981 ]
สิ่งแวดล้อม
โดย : [เข้าชม : 14701 ]
เผยแพร่ผลงานครูมันทนี วันทอง
โดย : [เข้าชม : 14026 ]
INTERACTIVE SIMULATIONS และโปรแกรม SCILAB
โดย : [เข้าชม : 15271 ]
สารประกอบของคาร์บอน
โดย : [เข้าชม : 15968 ]
เผยแพร่งานวิจัยนิภาพร บัวชม
โดย : [เข้าชม : 17504 ]
คืนวันศุกร์ 31 สิงหาคม 2555 นี้ มาชม Blue Moon กันค่ะ
โดย : [เข้าชม : 13368 ]
พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและคู่
โดย : [เข้าชม : 17369 ]
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
โดย : [เข้าชม : 12255 ]
 10 สื่อการเรียนการสอน Text Random
ผู้รักปลาสวยงาม
E-Learning >>> A An The เทคนิคการใช้ A An The
สื่อออนไลน์ (บทที่ 2)
สื่อออนไลน์ (บทที่ 3)
สื่อออนไลน์ (บทที่ 4)
สื่อออนไลน์ (บทที่ 5)
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาBWD/อิงมาตรฐาน/บูรณาการ
น้ำดื่ม
CD สื่อการเรียนการสอนพลศึกษา
เผยแพร่ผลงานหนังสืออ่านประกอบ"ชุดตำนานบ้านธิ"
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |