[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ
ศุกร์ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552

ชุดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีความคงทนในการเรียนรู้เรื่องนั้นๆ   

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ปีที่ทำวิจัย 2551

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายการวิจัยเพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะทางสังคม ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดำเนินการวิจัยโดยการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ นำไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1)ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบประเมินทักษะทางสังคมและแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะทางสังคมของนักเรียนโดยการทดสอบค่า
t-test แบบ Dependent ผลการวิจัย พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีประสิทธิภาพ 84.60/83.70 นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะทางสังคมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้นักเรียนยังมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือในระดับมาก ( X = 4.44 , S.D. = 0.74)


แหล่งข้อมูล : นายมนัส จันทร์มี ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1

  เข้าชม : 3208
นำเสนอโดย : ณัฐฎา แสงคำ
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
สพม.เพชรบูรณ์ เขต 40
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ล่าสุด
เผยแพร่งาน ครูสุรเดช แพงมาก
โดย : [เข้าชม : 10351 ]
แบบฝึก cai การบวกสามจำนวนระดับชั้น ป.1
โดย : [เข้าชม : 14595 ]
สิ่งแวดล้อม
โดย : [เข้าชม : 11113 ]
เผยแพร่ผลงานครูมันทนี วันทอง
โดย : [เข้าชม : 10481 ]
INTERACTIVE SIMULATIONS และโปรแกรม SCILAB
โดย : [เข้าชม : 11605 ]
สารประกอบของคาร์บอน
โดย : [เข้าชม : 12680 ]
เผยแพร่งานวิจัยนิภาพร บัวชม
โดย : [เข้าชม : 13096 ]
คืนวันศุกร์ 31 สิงหาคม 2555 นี้ มาชม Blue Moon กันค่ะ
โดย : [เข้าชม : 10374 ]
พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและคู่
โดย : [เข้าชม : 13704 ]
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
โดย : [เข้าชม : 9292 ]
 10 สื่อการเรียนการสอน Text Random
สอนทำกราฟ เอ็กเซล 2007
การใช้สูตร Excel เบื้องต้น
การตัดเกรดด้วย Excel
Map Routes
เกมประกอบสาระการเรียนรู้ 13 คำสั่ง
เกมประกอบสาระการเรียนรู้ 14 ไปด้วยกัน
เกมประกอบสาระการเรียนรู้ 15 ห่วงสามัคคี
เกมประกอบสาระการเรียนรู้ 16 สร้างบ้าน
เกมประกอบสาระการเรียนรู้ 17 พรายกระซิบ
Pirate....Spelling
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |