[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ทวีปอเมริกาเหนือ ตอนที่ 2
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2552
นำเสนอลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ   

ทวีปอเมริกาเหนือ (North America)

              ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม
                มนุษย์กลุ่มแรกของอเมริกาเหนือเป็นขาวเอเชียที่อพยพมาจากไซบีเรียผ่านช่องแคบเบริงเข้าสู่อะแลสกา เมื่อประมาณ 30,000 ปีมาแล้ว ต่อมาได้แพร่ขยายเผ่าพันธุ์ไปทั่วทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ มนุษย์กลุ่มนี้ได้ชื่อว่าเป็นบรรพบุรุษของพวกอินเดียและเอสกิโมในปัจจุบันชนเผ่าโบราณได้ทิ้งร่องรอยของอารยธรรมที่เจริญก้าวหน้าไว้ในทวีปอเมริกาเหนือหลายแห่ง เช่น  อารยธรรมของพวกแอสเต็ก (Aztec) ในเม็กซิโก อารยธรรมของพวกมายา (Maya) ในกัวเตมาลา อารยธรรมของพวกอินคา (Inca)ในเปรู เป็นต้น  เมื่อประมาณ 200 ปีหลังจากที่ คริสโตเฟอร์ โคลัมเบีย ได้ค้นพบทวีปอเมริกาเหนือแล้ว ได้มีชาวยุโรปจากหลายประเทศเข้ามามีอิทธิพลและพากันอพยพผู้คนเข้ามาอาศัยในดินแดนนี้
                    - อังกฤษและฝรั่งเศส เข้าครอบครองตอนเหนือของทวีปอเมริกา
                    - สเปน เข้าครอบครองหมู่เกาะอินดีสตะวันตก เม็กซิโกและอเมริกากลาง
                การที่ชาวยุโรปเข้ามาครอบครองทวีปอเมริกาเหนือ เป็นเหตุให้สภาพสังคมและวัฒนธรรมของชาวยุโรปเข้ามามีอิทธิพลและความเป็นอยู่ของประชากรในทวีปอเมริกาเหนือด้วย

1. ประชากร
            1.1 เชื้อชาติ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม
                    1) กลุ่มคนผิวเหลือง เป็นชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพมาจากทวีปเอเชีย ได้แก่
                            - ชาวเอสกิโม หรือ อเมรินเดียน (Amerindian) ปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศแคนาดา   มลรัฐอะแลสกาของสหรัฐอเมริกา
                            - ชาวอินเดียน (Indian) ในสหรัฐอเมริกาและอเมริกากลาง
                    2) กลุ่มคนผิวขาว เป็นประชากรที่อพยพมาจากทวีปยุโรป ได้แก่ ชาวสเปน โปรตุเกส อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และชาวยุโรปอื่นๆ เป็นประชากรส่วนใหญ่ของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
                    3) กลุ่มคนผิวดำ เป็นประชากรที่ถูกนำมาจากทวีปแอฟริกา เพื่อใช้แรงงานในไร่นาในสหรัฐอเมริกา มีอยู่มากในสหรัฐอเมริกามากกว่า 30 ล้านคน
                    4) กลุ่มคนเลือดผสม ได้แก่
                        - เมสติโซ (Mestizo) หมายถึง พวกเลือดผสมระหว่างชาวผิวขวากับอินเดียน เป็นประชากร  ส่วนใหญ่ของกลุ่มประเทศละตินอเมริกา
                        - มูแลตโต (Mulatto) หมายถึง พวกเลือดผสมระหว่างชาวผิวดำกับชาวผิวขาว เป็นประชากรในสหรัฐอเมริกา

          1.2 ภาษา ภาษาที่ประชากรส่วนใหญ่ใช้ในปัจจุบัน เป็นตระกูลอินโด-ยูโรเปียน มีหลายกลุ่ม ดังนี้
                        1) ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาประจำชาติและภาษาราชการของแคนาดาและสหรัฐอเมริกา
                        2) ภาษาสเปน เป็นภาษาราชการของประเทศเม็กซิโก และประเทศต่างๆในอเมริกากลาง
                        3) ภาษาฝรั่งเศส เป็นภาษาที่ใช้มากในรัฐควิเบกของแคนาดาและในเกาะเฮติ
            1.3 ศาสนา คริสต์ศาสนาเป็นศาสนาของคนส่วนใหญ่ในอเมริกาเหนือ มีนิกายสำคัญคือ
                        1) นิกายโปรเตสแตนต์ ประชากรที่นับถืออยู่ในแคนาดาและสหรัฐอเมริกา
                        2) นิกายโรมันคาทอลิก ประชากรที่นับถืออยู่ในรัฐควิเบกของแคนาดาและประเทศต่างๆ ในละตินอเมริกา รวมทั้งประชากรในเมืองต่างๆของสหรัฐอเมริกาที่เคยเป็นอาณานิคมของสเปนมาก่อน
            1.4 การศึกษา
                        1) กลุ่มแองโกลอเมริกา รัฐบาลได้จัดการศึกษาแบบให้เปล่าทั้งระดับประถมและมัธยม อาจกล่าวได้ว่าประชากรที่มีอายุเกิน 15 ปี เกือบทุกคนเป็นผู้อ่านออกเขียนได้
                        2) กลุ่มละติอเมริกา มีผู้รู้หนังสือมากกว่าร้อยละ 80 ยกเว้น เอลซัลวาดอร์ ฮอนดูรัส นิการากัว มีผู้รู้หนังสือประมาณร้อยละ 73 กัวเตมาลาและเฮติ มีผู้รู้หนังสือเพียงร้อยละ 60 และ 53 ตามลำดับ
            1.5 การกระจายและความหนาแน่นของประชากร   อเมริกาเหนือมีประชากรทั้งหมดประมาณ 469.7 ล้านคน (2541) เฉลี่ยความหนาแน่นประมาณ   21 คนต่อตารางกิโลเมตร
                    1) บริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น คือ ภาคตะวันออกของทวีป เพราะ
                            - ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ ซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ และการคมนาคมขนส่ง- มีปริมาณฝนเพียงพอกับการเพาะปลูก
                            - มีแร่ธาตุที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้แก่ ถ่านหิน เหล็ก น้ำมันปิโตรเลียม
                            - มีการคมนาคมขนส่งสะดวก ทั้งทางน้ำภายใน และทะเลสาบใหญ่ทั้ง 5 แม่น้ำเซนต์ลอเรนซ์ แม่น้ำมิสซิสซิปปี  เขตชายฝั่งตะวันตกบริเวณรัฐแคลิฟอร์เนีย  เพราะเป็นเขตการเกษตร  อุตสาหกรรม  การค้าและการคมนาคมขนส่ง
                    2) บริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่เบาบาง เขตเทือกเขาและที่ราบสูงภาคตะวันตก เขตทะเลทรายทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ เขตอากาศหนาวเย็นในมลรัฐอะแลสกาและดินแดนทางภาคเหนือของแคนาดา

 

 

2. อาชีพและทรัพยากร
            1. การเพาะปลูก มีพืชที่สำคัญ ได้แก่
                    - ข้าวโพด เป็นพืชเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ผลิตได้เป็นอันดับ 1 ของโลก ปลูกมากในบริเวณ ภาคกลาง โดยเฉพาะดินแดนทางตอนใต้ของทะเลสาบทั้ง 5
                    - ข้าวสาลี ปลูกมากบริเวณภาคกลางของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา สหรัฐอเมริกามีการปลูกข้าวสาลีฤดูหนาว (Winter wheat) ปลูกมากในเขตที่ราบภาคกลาง ที่ราบภาคใต้ และภาคตะวันออก แคนาดาปลูกข้าวสาลีฤดูใบไม้ผลิ (Spring wheat) ปลูกมากในเขตทุ่งหญ้าแพร์รีตอนกลาง

                    - ฝ้าย ปลูกมากในบริเวณภาคใต้บริเวณลุ่มแม่น้ำมิสซิสซิปปี ภาคตะวันตกในมลรัฐแอริโซนาและแคลิฟอร์เนีย
                    - ถั่วเหลือง เป็นพืชที่ปลูกเมื่อไม่นานมานี้ เป็นสามารถผลิตได้มากที่สุดในโลก ปลูกมากในเขตที่ราบภาคกลางของสหรัฐอเมริกา
                    - ยาสูบ เป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำชื่อเสียงให้แก่สหรัฐอเมริกา จนได้ชื่อว่า ทองคำเขียว (Green Gold) ปลูกมากบริเวณภาคตะวันออกของสหรัฐอเมริกา ได้แก่ มลรัฐเคนทักกี เทนเนสซี จอร์เจีย เวอร์จิเนีย นอร์ทแคโรไลนาและเซาท์แคโรไลนา
                    - อ้อย เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศคิวบา และหมู่เกาะอินดีสตะวันตก บริเวณลุ่มแม่น้ำมิสซิสซิปปี มลรัฐฟลอริดาและลุยเซียนา
                    - ข้าวเจ้า ปลูกมากบริเวณมลรัฐทางภาคใต้ของสหรัฐอเมริกา ได้แก่ มลรัฐเทกซัส เทนเนสซี ลุยเซียนา มิสซิสซิปปี ผลิตได้มาก และปริมาณบริโภคน้อย จึงส่งออกได้มาก
                    - ผักและผลไม้ต่างๆ ในเขตอบอุ่นทางภาคตะวันออก มีการปลูกเชอร์รี สตรอเบอรี แอปเปิล ทางภาคใต้เป็นเขตร้อน ปลูก ส้ม สับปะรด ชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ ปลูกองุ่น มะกอก ส้ม มะนาว (อากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน)
                    - พืชผลเมืองร้อน ได้แก่ อ้อย ยาสูบ ปลูกมากในหมู่เกาะอินดีสตะวันตก กาแฟ กล้วย ฝ้าย ปลูกมากในอเมริกากลาง
            2. การเลี้ยงสัตว์
                   - โคเนื้อ เลี้ยงมากในเขตอากาศแห้งแล้งทางตอนกลางค่อนไปทางตะวันตกของทวีป โดยเลี้ยงแบบคอกปศุสัตว์ขนาดใหญ่ (Livestock ranching)
                    - โคนม เลี้ยงมากในเขตที่ราบภาคกลางและภาคตะวันออก โดยมีการปลูกข้าวโพด ข้าวโอตและถั่วเหลืองไว้เป็นอาหารสัตว์ ทำให้สัตว์เลี้ยงมีคุณภาพดี
                    - สุกร เป็ด และไก่ เลี้ยงมากในเขตเลี้ยงโคนม โดยใช้หางนมเป็นอาหารเสริมสำหรับสุกร ข้าวโพดและถั่วเหลือง ซึ่งปลูกมากในเขตนี้เป็นอาหารสัตว์ปีก
                    - แกะ เลี้ยงมากในเขตแห้งแล้งทางภาคตะวันตกและภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาและภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเม็กซิโก
            3. การทำป่าไม้ อเมริกาเหนือเป็นทวีปที่ผลิตไม้มากเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากยุโรป ส่วนใหญ่เป็นไม้เนื้ออ่อน เขตป่าไม้อยู่ภาคตะวันตกของแคนาดาในรัฐบริติชโคลัมเบีย แอลเบอร์ตา และภาคตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา ในมลรัฐออริกอน วอชิงตันและแคลิฟอร์เนีย
            4. การประมง แหล่งประมงสำคัญคือ
                    - ทางตะวันออกของเกาะนิวฟันด์แลนด์ ที่เรียกว่า แกรนด์ แบงก์ (Grand Bank)
                    - บริเวณชายฝั่งอ่าวเม็กซิโก และชายฝั่งตะวันตกด้านมหาสมุทร
แปซิฟิก
        

   5. การทำเหมืองแร่
                    1) ถ่านหิน แหล่งที่สำคัญอยู่ในเขตเทือกเขาแอปปาเลชียน และภาคตะวันตกแถบเชิงเทือกเขารอกกีของสหรัฐอเมริกา และเม็กซิโก                     2) น้ำมันปิโตรเลียม แหล่งผลิตที่สำคัญ คือบริเวณตอนเหนือของมลรัฐอะแลสกา ภาคกลางตอนล่างของแคนาดา และชายฝั่งของอ่าวเม็กซิกโกจนถึงภาคใต้ของประเทศเม็กซิโก
                    3) เหล็ก แหล่งผลิตที่สำคัญ คือ บริเวณทะเลสาบทั้ง 5 โดยเฉพาะชายฝั่งทะเลสาบสุพีเรียบริเวณเทือกเขาเมซาบี (Mesabi Range) ในมลรัฐมินนิโซตา เป็นแหล่งแร่เหล็กที่สำคัญที่สุดในอเมริกาเหนือ
                    4) ทองคำ และเงิน แหล่งผลิตทองคำอยู่ในเขตเทือกเขารอกกี ส่วนแร่เงินมีแหล่งผลินในเม็กซิโก
                    5) ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี ฟอสเฟต แหล่งผลิตอยู่ในเขตเทือกเขารอกกี
                    6) บอกไซต์ เป็นแร่ที่ใช้ผลิตอะลูมิเนียม พบมากในมลรัฐอาร์คันซอของสหรัฐอเมริกาและเกาะเจเมกา
            6. การอุตสาหกรรม อเมริกาเหนือเป็นทวีปที่มีความเจริญก้าวหน้าในด้านอุตสาหกรรมมาก ย่านอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่นิวยอร์คทางชายฝั่งมหาสมุทรแอนแลนติกเข้าไปจนถึงบริเวณทะเลสาบทั้ง 5  และมลรัฐทางชายฝั่งตะวันตกและทางใต้ ย่านอุตสาหกรรมของแคนาดาอยู่ในเขตลุ่มแม่น้ำเซนต์ลอเรนซ์

            7. การค้าขาย สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีปริมาณการค้ากับภูมิภาคอื่นมากที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ
                    1) สินค้าออก ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง เหล็ก เหล็กกล้า ถ่านหิน เครื่องจักรกล ไม้ ยาสูบ รถยนต์ เครื่องบิน ฯลฯ
                    2) สินค้าเข้า ส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบ เช่น น้ำมันปิโตรเลียม จากตะวันออกกลาง กาแฟ จากอเมริกาใต้ ชา จากศรีลังกาและอินเดีย ผลไม้เมืองร้อน จากอเมริกากลางและอเมริกาใต้ ดีบุกและยางพารา จากเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ ขนแกะ จากออสเตรเลีย ฯลฯ


            8. การคมนาคมขนส่ง
                    1) ทางบก ประกอบด้วย  ทางรถไฟ สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีทางรถไฟยาวรวมกันประมาณ 300,000 กิโลเมตร ซึ่งเป็นระยะทางที่ยาวกว่าทางรถไฟของยุโรปทั้งทวีป ทางรถไฟของอเมริกาเหนือหนาแน่นบริเวณชายฝั่งตะวันออก
                        ทางรถยนต์ กลุ่มแองโกลอเมริกา มีทางหลวงที่มีผิวจราจรชั้นดีมีความยาวรวมกันมากกว่าความยาวของทางรถไฟถึง 16 เท่า และมีทางหลวงสายนานาชาติที่เชื่อมประเทศต่างๆในทวีปอเมริกาเหนือตั้งแต่แคนาดาถึงปานามา เรียกว่า ทางหลวงสายแพนอเมริกา (Pan-American Highway Or Inter-American Highway) และต่อเข้าไปถึงเมืองหลวงของประเทศเปรู
                    2) ทางน้ำ ประกอบด้วย
                         - มหาสมุทรแอตแลนติก มีเส้นทางเดินเรือที่ใช้ขนส่งสินค้ามากที่สุดระหว่างอเมริกาเหนือกับทวีปยุโรป มีเมืองท่าเรือขนาดใหญ่หลายแห่ง  เช่น  บอสตัน  นิวยอร์ก  ฟิลาเดลเฟีย  ฮาลิแฟกซ์  นิวออร์ลีนส์ ฯลฯ
                         - แม่น้ำและทะเลสาบ เป็นเส้นทางเดินเรือภายในทวีปที่สำคัญ ทะเลสาบทั้ง 5 แม่น้ำเซนต์ลอเรนซ์ แม่น้ำมิสซิสซิปปีระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกและแปซิฟิกมีการขุดคลองที่คอคอดปานามา เพื่อใช้เป็นเส้นทางลัดในการเดินเรือโดยไม่ต้องผ่านแหลมฮอร์นในทวีปอเมริกาใต้ คือ คลองปานามา มีความยาว  74  กิโลเมตร
                    3) ทางอากาศ มีความเจริญก้าวหน้ามากโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและแคนาดา มีทั้งเส้นทางอากาศภายในประเทศและระหว่างประเทศ
                    4) ทางท่อ เป็นระบบที่ใช้ในการส่งแก๊สธรรมชาติ น้ำมัน ถ่านหินผงและน้ำจากแหล่งผลิตไปสู่แหล่งบริโภค การขนส่งทางระบบที่ใช้ในปัจจุบันประมาณร้อยละ 50 ของโลก อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น ระบบท่อขนส่งน้ำมันจากอะแสสกา-อเมริกา มีความยาวประมาณ 1,300 กิโลเมตร และมีการติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิ เพื่อป้องกันน้ำมันแข็งตัว

ประเด็นอภิปราย

                          เพราะเหตุใดกลุ่มประเทศในแองโกลอเมริกาจึงมีความเจริญกว่ากลุ่มประเทศในละตินอเมริกา

แหล่งอ้างอิง       http://www.bp-smakom.

 


           เข้าชม : 41009
นำเสนอโดย : นายพิษณุ เดชใด
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
ปทุมธานี เขต 1
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ล่าสุด
ดาวศุกร์ผ่านดวงอาทิตย์
โดย : [เข้าชม : 66096 ]
การทำนา
โดย : [เข้าชม : 65187 ]
วันต่อต้านยาเสพติด
โดย : [เข้าชม : 63609 ]
วันสุนทรภู่
โดย : [เข้าชม : 63958 ]
พุทธชยันตี
โดย : [เข้าชม : 63668 ]
วันวิสาขบูชา
โดย : [เข้าชม : 63816 ]
การเลือกอาหารหน้าร้อน
โดย : [เข้าชม : 63814 ]
อาหารหน้าร้อน
โดย : [เข้าชม : 70774 ]
นำปรุงส้มตำ
โดย : [เข้าชม : 71870 ]
ของขวัญวันวาเลนไทน์
โดย : [เข้าชม : 61136 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
เรื่องส่วนพระองค์ของในหลวง (ที่คนไทยควรทราบ)
How long : การถามระยะเวลา
หมีแพนด้ากินผลไม้ได้จริงหรือ(ชนิดของคำนาม)
สิ่งทอ (พิษฝุ่นร้าย/โรคบิสซิโนซิส)
การบินไทยเตือนผลกระทบจากการปล่อยโคมลอยเทศกาลยี่เป็ง
'''ทฤษฎีการเรียนรู้''' (learning theory)
รูปแบบการคิด (cognitive style) และ รูปแบบการเรียนรู้ (learning style)
เทคนิคการสอนแบบบูรณาการ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผ้เรียนเป็นสำคัญ
นวัตกรรมการเรียนการสอน
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |