[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
หลักสังเกตคำบาลีสันสกฤต
เสาร์ ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2558
ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต จัดอยู่ภาษาอินเดีย-ยุโรป ซึ่งเป็นตระกูลภาษาที่มีวิภัตติปัจจัย พวกอารยันได้เข้ามาในอินเดีย   

เพลงหักใจไม่คิด "....คุณงาม ความดี เจ้ามี พี่ซึ้งตรึงใจ ถึงเจ้าพลั้ง พลาดไป ใช่ลืม น้ำใจแก้วตา อันลิ้น กับฟันนั้น กระทบกัน ได้หนา พี่พลั้ง ไปแล้วแก้วตา โปรด อย่าเคือง จงคิด อภัย เจ้าอยู่ ใกล้ไกล หนใด จะไปเสาะหา รับขวัญ ช่วยซับน้ำตา ปลอบกานดา หายข้อง ขุ่นใจ กลับ เถิดหนา กลับมา สัญญากันใหม่...." จากฟังบทเพลง "หักใจไม่คิด"....ฟังคราใดก็ยังเพราะจับใจ มีภาพในจินตนาการ เป็นเรื่องราวแห่งความรัก ถ้าเทียบกับวรรณคดี ช่วงหนึ่งของเนื้อร้องสะท้อน "รสรัก" ซึ่งเป็นรสวรรณคดีสันสกฤต ภาสันสกฤต และ ภาษาบาลี คือภาษาอะไร ใครใช้ภาษานี้สื่อสาร และ ภาษาบาลี สันสกฤต เข้ามาปนในการไทยได้อย่างไร เราจะมีหลักในการ สังเกตคำบาลีสันสกฤตอย่างไร ประเด็นการศึกษา เรื่อง หลักสังเกตคำบาลี สันสกฤต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เรื่อง หลักสังเกตคำบาลี สันสกฤต หลักสังเกตคำบาลี สันสกฤต ๑. สระของบาลีมี ๘ ตัว คือ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ สระของสันสกฤต มี ๑๔ ตัว ตัวที่เพิ่มมา คือ ไอ เอา ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ  ดังนั้น คำที่มี ฤ ฤๅ สระ ไอ และ เอา เป็นคำที่มาจาสันสกฤต ๒. พยัญชนะบาลี มี ๓๓ ตัว พยัญชนะสันสกฤต มี ๓๕ ตัว ตัวที่เกินมาคือ ศ ษ  ดังนั้น คำทุกคำที่มี ศ และ ษ มาจากสันสกฤต และ ส ถ้าเป็นคำที่มาจากสันสกฤตจะต้องตามด้วยพยัญชนะวรรค ตะ เช่น สถาน สนุก ๓. ในภาษาบาลี ตัวสะกด ใช้พยัญชนะแถวที่ ๑,๓,๕ เท่านั้น ดังนี้ พยัญชนะแถวที่ ๑ สะกด แถวที่ ๑,๒ ตาม เช่น ปัจจัย ทุกข์ วัตถุ ปุจฉา อัตตา พยัญชนะแถวที่ ๓ สะกด แถวที่ ๓,๔ ตาม เช่น อัคคี สมัชชา อัพภาส พยัคฆ์ พยัญชนะแถวที่ ๕ สะกด แถวที่ ๑,๒,๓,๔,๕ ตาม สังขาร สังฆราช สัญญาณ สัณฐาน สมภาร ๔. พยัญชนะเศษวรรคในบาลี ใช้เป็นตัวสะกดได้ ๕ ตัว คือ ย ล ว ส ฬ (ยาย เล่า ว่า สวย ฬะ) ส่วน ร และ ห ไม่ใช้เป็นตัวสะกด วัลลภ เวสสันดร ๕. คำบาลีมีพยัญชนะ ฬ ฐ (ภาษาไทยและสันสกฤต ไม่ใช้ ฬ) ๖. ตัว ร ที่ควบกับตัวอื่น และใช้เป็นตัวสะกด ถือว่าเป็นคำสันสกฤต เช่น ครู เกษตร ๗. คำที่มี รร มาจากภาษาสันสกฤต ๘. ก,ษ ในภาษาสันสกฤต ต้องอยู่ติดกัน เช่น กษาปณ์ ๙. คำที่มาจากภาษาสันสกฤต อ่านออกเสียงแบบเรียงพยางค์ เช่น สรณะ มกราคม กรณี ๑๐. คำที่มีการันต์ จำนวน ๙๐ % มาจากภาษาสันสกฤต (ให้พิจารณาข้อนี้เป็นลำดับสุดท้าย) พยัญชนะวรรค วรรคกะ กะ ก ข ค ฆ ง วรรคจะ จะ จ ฉ ช ฌ ญ วรรคฏะ ฏะ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ วรรคตะ ตะ ต ถ ท ธ น วรรคปะ ปะ ป ผ พ ภ ม เศษวรรค ย ร ล ว (ศ ษ) ส ห ฬ วิธีท่อง พยัญชนะเศษวรรค ยาย รู้ ว่า ลิง ส่ง ให้ ฬา ความคิดสร้างสรรค์แบ่งปันหลังเรียน ๑. สำรวจชื่อของเพื่อนในห้อง ที่มีลักษณะเป็นภาษาบาลี หรือสันสกฤต ๒. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๔-๕ คน นำสาระเกี่ยวหลักการสังเกตคำบาลีสันกฤตแต่งเป็นบทเพลง ร้องเล่น คุณลักษณะที่ปลูกฝัง ๑. รักความเป็นไทย ๒. ใฝ่เรียนรู้ กิจกรรมบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ลักษณะคำบาลีสันสกฤต ที่มา : เพลินพิศ สุพพัตกุล แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ท๓๑๑๐๑ ชั้น ม.๔ ที่มา : เพลินพิศ สุพพัตกุล คู่มือการสอนวิชาภาษาไทย ท๓๑๑๐๑ ชั้น ม.๔

เข้าชม : 27687
นำเสนอโดย : นางเพลินพิศ สุพพัตกุล
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
สพท. บุรีรัมย์ เขต2
อยู่ในขั้น : ผู้คุมกฎ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ภาษาไทย ล่าสุด
การใช้โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการแต่งกาพย์ยานี11
โดย : [เข้าชม : 12962 ]
การใช้พจนานุกรมชั้นประถมศึกษาปีที 3
โดย : [เข้าชม : 12452 ]
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับวิถีชีวิตตามหลักปัจจัยสี่ ด้วยเทคนิค KWLH Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : [เข้าชม : 25597 ]
การศึกษาวิถีชีวิตไทลื้อ บ้านหนองบัว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน : วิเคราะห์ตามหลักปัจจัยสี่
โดย : [เข้าชม : 23832 ]
หลักสังเกตคำบาลีสันสกฤต
โดย : [เข้าชม : 27688 ]
พระบรมนามาภิไธย-พระปรมาภิไธย
โดย : [เข้าชม : 55681 ]
กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือ
โดย : [เข้าชม : 473376 ]
พี่มาก พระโขนง กับคำรื่นหู
โดย : [เข้าชม : 68332 ]
ภาษาในอินเตอร์เน็ตมีผลต่อภาษาไทยอย่างไร
โดย : [เข้าชม : 66294 ]
การเว้นวรรคตอน
โดย : [เข้าชม : 81763 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
ปีนี้ ปีเสื้อ อยากรู้หรือไม่ ว่าเราเป็นเสือประเภทไหน
มหันตภัยเหตุก่อโลกร้อนน้ำท่วม
!!สลด!!...แรงดลมาก...ร่มไม่กาง...พลร่มดิ่งพื้นดับ
ซากุระบานที่เมืองไทย...จริงหรือ
เลือกซื้อโน้ตบุ้คอย่างไรให้ถูกใจและถูกตังค์
เติมให้เต็มด้วย MOUกับครูเนาว์
สมการเลือด (รัฐบาล - ประชาชน + ประชาชน = 0)
งามกาย หรืองามใจ งามไหนยั่งยืนกว่ากัน
Just Say No
บุญเดือนหก คืออะไรใครรู้บ้าง
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |