[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
พระบรมนามาภิไธย-พระปรมาภิไธย
อาทิตย์ ที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ.2557
คำว่า พระบรมนามาภิไธย หมายถึง พระนามเดิม พระนามจริงก่อนเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ คำว่า พระปรมาภิไธย หมายถึงพระนามหลังจากที่ได้มีพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว   
ที่มาของภาพ : http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/topicstock/2009/05/P7903371/P7903371.html

ประเด็นข่าว
 โปรดเกล้าฯพ.ร.ฎ.ยุบสภา-เลือกตั้ง2ก.พ.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชกฤษฎีกายุบสภาแล้ว เลือกตั้ง 2 ก.พ.
             วันที่ 9 ธ.ค.2556 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยเเพร่พระราชกฤษฎีกา ยุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2556 ความว่า  "ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖เป็นปีที่ ๖๘ ในรัชกาลปัจจุบัน'
ที่มา : http://www.komchadluek.net/detail/20131209/174529.html
      

 
ที่มาของภาพ : http://www.ourking.in.th/index.php/index/gallery/id/125
เกริ่นนำ 
           มีข้อคำถามและข้อสงสัยในเรื่องของพระ พระบรมนามาภิไธย-พระปรมาภิไธยมาช้านาน จนเมื่อมาเป็นครูที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ก็มักจะเจอคำถามจากลูกศิษย์บ่อยครั้งว่าแตก ต่างกันอย่างไร และ สงสัยอีกว่า อักษรย่อ พระปรมาภิไธยนั้นเขียนอย่างไรแน่ มีจุดกี่ตำแหน่งหรือไม่มี เช่น  “ภ.ป.ร.” “ภปร.” หรือ “ภปร” จึงได้นำข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่น่าเชื่อถือมาบอกกล่าวไว้ ณ ที่นี้

เนื้อหา
        กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
พระบรมนามาภิไธย-พระปรมาภิไธย
ข้อแตกต่างระหว่างพระบรมนามาภิไธย - พระปรมาภิไธย
          พระบรมนามาภิไธย (พฺระ-บอ-รม-มะ-นา-มา-พิ-ไท) และ พระปรมาภิไธย (พฺระ-ปะ-ระ-มา-พิ-ไท) หมายถึง ชื่อ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
          คำว่า พระบรมนามาภิไธย ประกอบด้วยคำว่า พระ + บรม + นาม + อภิไธย
          คำว่า พระปรมาภิไธย ก็ประกอบด้วยคำว่า พระ + ปรม + อภิไธย.
         คำว่า นาม แปลว่า ชื่อ, อภิไธย ก็แปลว่า ชื่อ
         ทั้ง พระบรมนามาภิไธย และพระปรมาภิไธย จึงแปลว่า ชื่ออันประเสริฐยิ่ง เหมือนกัน.
คำว่า พระบรมนามาภิไธย หมายถึง พระนามเดิม พระนามจริงก่อนเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ 
คำว่า พระปรมาภิไธย  หมายถึงพระนามหลังจากที่ได้มีพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว ที่มาของภาพ : http://www.stuworkshop.net/projectweb555/elearning/credit.htm

พระปรมาภิไธยย่อ

          "พระปรมาภิไธย หมายถึงชื่อของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า ตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏ ทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ทรงมีพระปรมาภิไธยตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า
“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิต”
' พระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์ท่านยาว ๆ ทั้งนั้น     ดังนั้นการเอ่ยอ้างพระปรมาภิไธยจึงกล่าวแต่เพียงคำนำหน้าที่เรียกกันว่าพระราชฐานันดรนาม เช่น 'พระบาทสมเด็จพระปรมินทร' หรือ ปรเมนทร ต่อด้วยพระปรมาภิไธยประโยคต้นประโยคเดียว แล้วทำเครื่องหมายไปยาลน้อยไว้ จากนั้นจะเชิญสร้อยพระปรมาภิไธยประโยคท้ายมาต่อก็ได้ เช่นรัชกาลปัจจุบันอาจออกขานพระปรมาภิไธยเพียงว่า '
“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร”
 ภปร  เป็น พระปรมาภิไธยย่อ


ที่มาของภาพ :  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:King_Rama_IX_Signature.svg

ภ    ย่อมาจากพระปรมาภิไธยประโยคแรก คือ “มหาภูมิพลอดุลยเดช”
ปร   หมายถึง ปรมราชาธิราช
              ในการลงพระปรมาภิไธยในเอกสารทางราชการ พระมหากษัตริย์ทรงเซ็นเฉพาะพระปรมาภิไธยประโยคแรก 
และต่อด้วยคำว่า ปร เช่น
              รัชกาลที่ ๕ ทรงเซ็นว่า “จุฬาลงกรณ ปร”
              รัชกาลที่ ๗ ทรงเซ็นว่า “ประชาธิปก ปร”
              รัชกาลปัจจุบันทรงเซ็นว่า “'ภูมิพลอดุลยเดช ปร”


ที่มาของภาพ : http://www.csr.chula.ac.th/knowledge_society/chula-dharma.html
พระปรมาภิไธยย่อในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรุงรัตนโกสินทร์
          รัชกาลที่ ๑ ใช้อักษรย่อ        จปร        ย่อมาจาก     “มหาจักรีบรมนาถ ปรมราชาธิราช”
          รัชกาลที่ ๒ ใช้อักษรย่อ        อปร        ย่อมาจาก     “มหาอิศรสุนทร ปรมราชาธิราช”
          รัชกาลที่ ๓ ใช้อักษรย่อ        จปร        ย่อมาจาก      “มหาเจษฎาบดินทร ปรมราชาธิราช”
          รัชกาลที่ ๔ ใช้อักษรย่อ       มปร        ย่อมาจาก      “มหามงกุฎ ปรมราชาธิราช”
          รัชกาลที่ ๕ ใช้อักษรย่อ       จปร        ย่อมาจาก      “มหาจุฬาลงกรณ ปรมราชาธิราช”
          รัชกาลที่ ๖ ใช้อักษรย่อ       วปร        ย่อมาจาก       “มหาวชิราวุธ ปรมราชาธิราช”
          รัชกาลที่ ๗ ใช้อักษรย่อ       ปปร       ย่อมาจาก       “มหาประชาธิปก ปรมราชาธิราช”
          รัชกาลที่ ๘ ใช้อักษรย่อ       อปร       ย่อมาจาก       “มหาอานันทมหิดล ปรมราชาธิราช”
          รัชกาลที่ ๙ ใช้อักษรย่อ       ภปร       ย่อมาจาก       “มหาภูมิพลอดุลยเดช ปรมราชาธิราช”
        
     พระปรมาภิไธยย่อจะซ้ำกันบ้างเป็นบางรัชกาล เพื่อจะให้ทราบว่าเป็นรัชกาลใด เวลาประดิษฐ์เป็นตราท่านใส่หมายเลขประจำรัชกาลไว้ในระหว่างพระจอนพระมหามงกุฎ ถ้าเขียนเป็นข้อความอาจมีเลขประจำรัชกาลต่อท้ายเมื่อจำเป็น

ประเด็นคำถาม
๑ ด้านหลังของเหรียญมีพระบรมนามาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หมายความว่าอย่างไร
๒. เหตุใดจึงต้องมีการใช้อักษรย่อแทนพระนามเต็มของพระมหากษัตริย์
๓. เขียนอักษรย่อพระมหากษัตรย์ให้ถูกต้อง อย่างน้อย ๕ ชื่อ

กิจกรรมเสนอแนะ     
 
๑. ค้นหาพระนามย่อของราชวงศ์พระองค์อื่นๆ เก็บรวมรวมประกอบภาพ

 ที่มา
-ศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ.  http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=973      เข้าถึงข้อมูลวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗
-ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคสกุล.  http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=183   เข้าถึงข้อมูล วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗
http://www.stuworkshop.net/projectweb555/elearning/credit.htm
http://www.csr.chula.ac.th/knowledge_society/chula-dharma.html
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:King_Rama_IX_Signature.svg
http://www.ourking.in.th/index.php/index/gallery/id/125
http://board.trekkingthai.com/board/show.php?forum_id=67&topic_no=242094&topic_id=245367&page=2
http://topicstock.pantip.com/rajdumnern/topicstock/2009/05/P7903371/P7903371.html


เข้าชม : 55680
นำเสนอโดย : นางพีระพิชญ์ ไพโรจน์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
สพม. เขต 13
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ภาษาไทย ล่าสุด
การใช้โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการแต่งกาพย์ยานี11
โดย : [เข้าชม : 12962 ]
การใช้พจนานุกรมชั้นประถมศึกษาปีที 3
โดย : [เข้าชม : 12452 ]
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับวิถีชีวิตตามหลักปัจจัยสี่ ด้วยเทคนิค KWLH Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : [เข้าชม : 25597 ]
การศึกษาวิถีชีวิตไทลื้อ บ้านหนองบัว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน : วิเคราะห์ตามหลักปัจจัยสี่
โดย : [เข้าชม : 23832 ]
หลักสังเกตคำบาลีสันสกฤต
โดย : [เข้าชม : 27687 ]
พระบรมนามาภิไธย-พระปรมาภิไธย
โดย : [เข้าชม : 55681 ]
กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือ
โดย : [เข้าชม : 473376 ]
พี่มาก พระโขนง กับคำรื่นหู
โดย : [เข้าชม : 68332 ]
ภาษาในอินเตอร์เน็ตมีผลต่อภาษาไทยอย่างไร
โดย : [เข้าชม : 66294 ]
การเว้นวรรคตอน
โดย : [เข้าชม : 81763 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
Chip's Routine
อนุมัติหมายจับ"แม้ว"ข้อหาก่อการร้าย
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
สร้าง Logo หรู เริด ง่ายๆ ด้วย GIMP ตอนที่ 2
พัฒนาเซลล์ต้นกำเนิดลิงวอก ต้นแบบศึกษาโรคระบบประสาทในคน
เครื่องปั้นดินเผา
Driving
บันทึกการปรับราคาทองประจำวัน ... กับ สถิติ
How Columbus Discovered America
คุรุสภาช่วยครูใหม่สุดฤทธิ์ ... กับ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |