[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
ระดับภาษา
พุธ ที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ.2555
การใช้ภาษาของมนุษย์มีลักษณะสำคัญคือการใช้ให้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส สถานที่ หรือเหมาะตามกาลเทศะ   

             

2 นักวิจัยคู่หูชาวญี่ปุ่น คว้ารางวัล "อิ๊กโนเบล" สิ่งประดิษฐ์สุดเพี้ยนยอดเยี่ยม

         นิตยสาร “แอนนัล อิมพร็อพเอเบิล รีเสิร์ช” (แอร์) สื่อสหรัฐฯ ผู้เผยแพร่ผลงาน วิทยาศาสตร์และการวิจัยนอกกรอบ ซึ่งมุ่งเน้นที่ความแปลกและขบขัน จัดพิธีประกาศ รางวัลอิ๊กโนเบล ครั้งที่ 22 ประจำปี 2555 ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด รัฐแมสซาชูเสตต์ของสหรัฐฯ เมื่อ 20 ก.ย. โดยนายคาซูทากะ คูริฮาระ และนายโคจิ สึกาดะ นักวิจัยชาวญี่ปุ่นที่ร่วมกันประดิษฐ์เครื่องส่งสัญญาณรบกวนการพูด หรือ “สปีช แจมเมอร์” ได้รับรางวัลอิ๊กโนเบลสาขาสิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยม        
         ทั้งนี้ นักวิจัยทั้งสอง ระบุว่า ผู้พูดในวงประชุมหรือผู้กล่าวคำปราศรัยในที่สาธารณะมักใช้เวลาพูดเกินกำหนด ส่งผลให้ผู้ฟังเบื่อและกระทบเวลาในการพูดของผู้อื่น และ “สปีช แจมเมอร์” ซึ่งเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยสะท้อนเสียงผู้พูดตามหลังในเวลาไม่กี่วินาที เพื่อกดดันผู้พูดให้รู้สึกประหม่า หรือ ติดอ่างจนหยุดพูดไปเอง

ที่มาของภาพและข่าว : http://news.updatetothai.com/item/1830

เกริ่นนำ            
        การใช้ภาษาของมนุษย์มีลักษณะสำคัญคือการใช้ให้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส สถานที่ หรือเหมาะตามกาลเทศะ เช่น โอกาสงานพิธี ที่ประชุม ที่สาธารณะ สถานการณ์เหล่านี้ย่อมใช้ระดับภาษาที่แตกต่างกัน

เนื้อหา
        การใช้ภาษาของมนุษย์มีลักษณะสำคัญคือการใช้ให้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส สถานที่ หรือเหมาะตามกาลเทศะ  เช่น โอกาสงานพิธี  ที่ประชุม ที่สาธารณะ สถานการณ์เหล่านี้ย่อมใช้ระดับภาษาที่แตกต่างกัน
การแบ่งระดับภาษา
        ระดับภาษาแบ่งได้หลายแนวทาง  ภาษาแต่ละระดับอาจมีการเหลื่อมล้ำคาบเกี่ยวกันบ้าง 
ในที่นี้จะแบ่งระดับภาษาออกเป็น 5 ระดับคือ
๑.   ภาษาระดับพิธีการ
๒.  ภาษาระดับทางการ
๓.  ภาษาระดับกึ่งทางการ
๔.  การใช้ภาษาระดับไม่เป็นทางการ
๕.  ภาษาระดับกันเอง

 

 

ที่มาของภาพ : http://www.obec.go.th/news/5855  

๑.   ภาษาระดับพิธีการ 
      เป็นภาษาที่ใช้ในที่ประชุมที่จัดเป็นพิธีการ เช่น ในการเปิดประชุมสภา การกล่าวรายงานในพิธีมอบปริญญาบัตร การกล่าวเปิดงานและปิดงานพิธีการ เป็นต้น   ผู้ส่งสารระดับนี้ต้องเป็นบุคคลสำคัญ หรือมีตำแหน่งสูง ผู้รับสารเป็นบุคคลในระดับเดียวกัน หรือกลุ่มคนส่วนใหญ่ หรือประชาชนทั้งประเทศเป็นผู้รับสารทุกคนมีลักษณะเป็นพิธีรีตองเป็นทางการ เลือกเฟ้นว่าไพเราะเหมาะสมจึงต้องเตรียมบทความนั้นมาอ่านต่อหน้าที่ประชุมข้อสังเกต มีดังนี้
      ๑.๑ เป็นภาษาที่ใช้สิ่งที่ใช้สื่อสารกันในที่ประชุมที่จัดขึ้นอย่างเป็นพิธีการเช่น การกล่าวปราศรัย การเปิดประชุมรัฐสภา การกล่าวสดุดี การกล่าวรายงานพิธีมอบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร
      ๑.๒ ผู้ส่งสารต้องเป็นบุคคลสำคัญหรือตำแหน่งสูงในวงการ ส่วนผู้รับสารมักจะเป็นกลุ่มขน ส่วนใหญ่ผู้สงสารจะต้องเป็นผู้กล่าวฝ่ายเดียวไม่มีการโต้ตอบลักษณะสารจะเลือกเฟ้นถ้อยคำที่ไพเราะ
      ๑.๓ เป็นคำศัพท์เป็นสารที่เป็นทางการเป็นสารที่ต้องเตรียมล่วงหน้าและมีการส่งสารด้วยการอ่าน ผ่านสื่อมวลชนต่างๆ ผู้เรียนสามารถดูตัวอย่างการใช้ภาษาระดับพิธีการ เช่น คำปราศรัยของฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เนื่องในสำคัญต่างๆ

                                       

 

 

ที่มาของภาพ : http://women.sanook.com/work/www/www_54893.php

๒.   ภาษาระดับทางการ
       การใช้ภาษาระดับทางการ เช่นการบรรยาย หรือการอภิปรายในที่ประชุมหนังสือที่ใช้ติดต่อทางราชการหรือวงธุรกิจจะใช้ภาษาระดับนี้   ข้อสังเกตการใช้ภาษาระดับทางการ
        ๒.๑ เป็นภาษาที่ใช้ในการบรรยายหรืออภิปรายอย่างเป็นทางการในที่ประชุมใหญ่ การรายงานทางวิชาการหนังสือราชการ หรือจดหมายที่ติดต่อในวงธุรกิจ คำนำหนังสือ ประกาศ  ของทางราชการ
        ๒.๒ เป็นภาษาที่ใช้ตรงไปตรงมามุ่งเข้าสู่จุดประสงค์ที่ต้องการโดยเร็วอาจมีศัพท์เทคนิคหรือศัพท์ทางวิชาการบ้าง แต่ไม่ใช้คำฟุ่มเฟือย เป็นภาษาที่มีแบบแผนในการใช้ 

     ที่มาของภาพ : http://web.agri.cmu.ac.th/aec/AEC_Home/pichit/Aec497 .htm


๓.    ภาษาระดับกึ่งทางการ
        เป็นระดับภาษาที่คล้ายกับภาษาระดับทางการแต่ลดความเป็นการเป็นงาน ลงบ้างเพื่อแสดงความใกล้ชิดระหว่างผู้สงสารกับผู้ใช้สารให้กระชับมั่น เช่น การประชุมกลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม การบรรยายในห้องเรียนข่าว บทความจากหนังสือพิมพ์ 
ข้อสังเกตการใช้ภาษาระดับกึ่งทางการ
        ๓.๑ เป็นภาษาที่ใช้สื่อสารที่คล้ายกับภาษาระดับทางการ แต่ลดความเป็นการเป็นงานลงบ้าง การใช้ภาษาระดับนี้มักใช้ในการประชุมกลุ่มเล็ก การบรรยายในห้องเรียน ข่าว และบทความในหนังสือพิมพ์ โดยทั่วไปจะมีถ้อยคำ สำนวนที่ทำให้รู้สึกคุ้นเคยมากกว่า ภาษาระดับทางการ 
       ๓.๒ เนื้อของสารมักจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทั่วไป   หรือเป็นการแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการที่เกี่ยวกับการ   ดำเนินการ

 

 

 

ที่มาของภาพ : http://web.agri.cmu.ac.th/aec/AEC_Home/pichit/Aec497 .htm

๔.    การใช้ภาษาระดับไม่เป็นทางการ 
   
    เป็นภาษาที่ใช้ในการสนทนาโต้ตอบระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคนเพียง ๔ – ๕ คน ในที่ไม่เป็นส่วนตัว เช่น การเขียนจดหมายระหว่างเพื่อน การรายงานข่าว และการเสนอบทความ
ข้อสังเกตการใช้ภาษาระดับไม่เป็นทางการ
       ๔.๑ เป็นภาษาที่มักใช้ในการสนทนาโต้ตอบกันของคนที่รู้จักมักคุ้นกันอยู่ในสถานที่และกาละที่ไม่เป็นการส่วนตัว
       ๔.๒ เป็นภาษาที่ใช้อาจจะเป็นคำชี้แจงหรือเป็นคำที่เข้าใจความหมายตรงกันได้ในกลุ่มเท่านั้นต้องไม่เป็นคำหยาบหรือคำไม่สุภาพ
 

 
 
 
ที่มาของภาพ : http://web.agri.cmu.ac.th/aec/AEC_Home/pichit/Aec497 .htm  

๕.    ภาษาระดับกันเอง
        เป็นภาษาที่ใช้กันในกลุ่มเพื่อนสนิท  ครอบครัว  อาจเป็นภาษาเฉพาะกลุ่มในท้องถิ่น บุคคลที่ใช้ภาษาระดับนี้มีน้อย
ข้อสังเกตการใช้ภาษาระดับกันเอง 
        ๕.๑ อาจมีคำคะนองสื่อความหมายตามความนิยม ในกลุ่มบุคคลซึ่งจะได้รับความนิยมเพียงชั่วครู่ เช่น
        ๕.๒ จะมีคำขานรับและคำลงท้าย ได้แก่ คะ ครับ ซินะ เถอะ รวมทั้งออกเสียงคำบางคำตามภาษาปาก เช่น ยังงี้ ยังงั้น
        ๕.๓ นิยมใช้คำอุทานเสริมบทในการพูดด้วย เช่น อาบน้ำอาบท่า  กินข้าวกินปลา 
 

 
                                                       ที่มาของภาพ :  http://atcloud.com/stories/28424

ปัจจัยที่กำหนดระดับภาษา
      ๑. โอกาสและสถานที่ ปัจจัยที่ทำให้ใช้ภาษาต่างระดับกันอยู่ที่โอกาสและสถานที่ ถ้าสื่อสารกับบุคคลกลุ่มใหญ่ในที่ประชุมก็จะใช้ภาษาระดับหนึ่ง ถ้าพูดกัน ในตลาดร้านค้าภาษาก็ต่างระดับกันออกไป
      ๒. สัมพันธภาพระหว่างบุคคล บุคคลมีสัมพันธภาพ หลายลักษณะ เช่น บุคคลที่ไม่เคยรู้จัก บุคคลที่เพิ่งรู้จัก บุคคลที่เป็นเพื่อนสนิท นี่ก็เป็นปัจจัยให้ใช้ภาษาต่างระดับกัน แต่อย่างไรก็ตามต้องยึดหลักพิจารณาโอกาสและสถานที่ด้วย
      ๓. ลักษณะของเนื้อหา เนื้อหาย่อมขึ้นอยู่กับโอกาสไม่น้อย เช่น เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ก็ไม่น่าไปใช้กับภาษาระดับพิธีการหรือทางการ
      ๔. สื่อที่ใช้ในการสื่อสาร สื่อที่ใช้ก็ทำให้ภาษาเปลี่ยนระดับได้ เช่น จดหมายปิดผนึกกับไปรษณียบัตร ระดับภาษาที่ไม่ต้องตรงกัน เมื่อพูดด้วยปากกับพูดด้วยเครื่องขยายเสียงหรือพูดทางวิทยุ ทางโทรทัศน์ ระดับภาษาที่ใช้ย่อมแตกต่างกัน

ประเด็นคำถาม

บอกระดับภาษาจากข้อความที่กำหนดให้ต่อไปนี้

.…………….กินข้าวด้วยกันไหมคะ
. ……………ขอเชิญท่านเป็นเกียรติ รับประทานอาหารด้วยกัน
. ……………เชิญรับประทานอาหารด้วยกันไหม
 …………….ขอเชิญท่านรับประทานอาหารด้วยกัน
……………..กินข้าวไหมเพื่อน

กิจกรรมเสนอแนะ

 ให้นักเรียนช่วยกันกำหนดสถานการณ์ขึ้นให้แต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมุติการพูดตามระดับภาษาที่เหมาะสม

บูรณาการ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงบทบาทการพูด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการพุูด จัดประกวดพูด

อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
http://www.obec.go.th/news/5855
http://www.st.ac.th/bhatips/tip49/talk_write.html
http://atcloud.com/stories/28424   
http://women.sanook.com/work/www/www_54893.php  
http://web.agri.cmu.ac.th/aec/AEC_Home/pichit/Aec497 .htm   http://waylady.blogspot.com/2012/07/blog-post_5657.html  

 

 
เข้าชม : 59654
นำเสนอโดย : นางพีระพิชญ์ ไพโรจน์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
สพม. เขต 13
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ภาษาไทย ล่าสุด
พระบรมนามาภิไธย-พระปรมาภิไธย
โดย : [เข้าชม : 5781 ]
กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือ
โดย : [เข้าชม : 97013 ]
พี่มาก พระโขนง กับคำรื่นหู
โดย : [เข้าชม : 35408 ]
ภาษาในอินเตอร์เน็ตมีผลต่อภาษาไทยอย่างไร
โดย : [เข้าชม : 34091 ]
การเว้นวรรคตอน
โดย : [เข้าชม : 39161 ]
หัวใจชายหนุ่ม ตอนคุณค่าการใช้ภาษา
โดย : [เข้าชม : 38197 ]
มหาเวสสันดรชาดก ตอน องค์ประกอบของชาดก
โดย : [เข้าชม : 36913 ]
มงคลสูตรคำฉันท์ ตอน อำนาจของคำถาม
โดย : [เข้าชม : 40102 ]
มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
โดย : [เข้าชม : 44196 ]
รามเกียรติ์...เอราวัณ
โดย : [เข้าชม : 50278 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
ครูยุคใหม่ ทศวรรษที่ 21 ... กับจำนวนเฉพาะ (Prime)
คำกริยา คำในภาษาที่มีชีวิต
การช่วยฟื้นคืนชีพ
Grounded
ใครเป็นวัยรุ่นเชิญทางนี้ (ตอนที่ 4)
Pocket Money
จะเก่งอังกฤษได้อย่างไร ถ้าไม่รู้จัก Part of Speech(Noun)
Email Pals
คนขาดเพื่อน..เหมือนสูบบุหรี่
ดวงตาบนฟ้า
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |