[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
ระดับภาษา
พุธ ที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ.2555
การใช้ภาษาของมนุษย์มีลักษณะสำคัญคือการใช้ให้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส สถานที่ หรือเหมาะตามกาลเทศะ   

             

2 นักวิจัยคู่หูชาวญี่ปุ่น คว้ารางวัล "อิ๊กโนเบล" สิ่งประดิษฐ์สุดเพี้ยนยอดเยี่ยม

         นิตยสาร “แอนนัล อิมพร็อพเอเบิล รีเสิร์ช” (แอร์) สื่อสหรัฐฯ ผู้เผยแพร่ผลงาน วิทยาศาสตร์และการวิจัยนอกกรอบ ซึ่งมุ่งเน้นที่ความแปลกและขบขัน จัดพิธีประกาศ รางวัลอิ๊กโนเบล ครั้งที่ 22 ประจำปี 2555 ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด รัฐแมสซาชูเสตต์ของสหรัฐฯ เมื่อ 20 ก.ย. โดยนายคาซูทากะ คูริฮาระ และนายโคจิ สึกาดะ นักวิจัยชาวญี่ปุ่นที่ร่วมกันประดิษฐ์เครื่องส่งสัญญาณรบกวนการพูด หรือ “สปีช แจมเมอร์” ได้รับรางวัลอิ๊กโนเบลสาขาสิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยม        
         ทั้งนี้ นักวิจัยทั้งสอง ระบุว่า ผู้พูดในวงประชุมหรือผู้กล่าวคำปราศรัยในที่สาธารณะมักใช้เวลาพูดเกินกำหนด ส่งผลให้ผู้ฟังเบื่อและกระทบเวลาในการพูดของผู้อื่น และ “สปีช แจมเมอร์” ซึ่งเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยสะท้อนเสียงผู้พูดตามหลังในเวลาไม่กี่วินาที เพื่อกดดันผู้พูดให้รู้สึกประหม่า หรือ ติดอ่างจนหยุดพูดไปเอง

ที่มาของภาพและข่าว : http://news.updatetothai.com/item/1830

เกริ่นนำ            
        การใช้ภาษาของมนุษย์มีลักษณะสำคัญคือการใช้ให้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส สถานที่ หรือเหมาะตามกาลเทศะ เช่น โอกาสงานพิธี ที่ประชุม ที่สาธารณะ สถานการณ์เหล่านี้ย่อมใช้ระดับภาษาที่แตกต่างกัน

เนื้อหา
        การใช้ภาษาของมนุษย์มีลักษณะสำคัญคือการใช้ให้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส สถานที่ หรือเหมาะตามกาลเทศะ  เช่น โอกาสงานพิธี  ที่ประชุม ที่สาธารณะ สถานการณ์เหล่านี้ย่อมใช้ระดับภาษาที่แตกต่างกัน
การแบ่งระดับภาษา
        ระดับภาษาแบ่งได้หลายแนวทาง  ภาษาแต่ละระดับอาจมีการเหลื่อมล้ำคาบเกี่ยวกันบ้าง 
ในที่นี้จะแบ่งระดับภาษาออกเป็น 5 ระดับคือ
๑.   ภาษาระดับพิธีการ
๒.  ภาษาระดับทางการ
๓.  ภาษาระดับกึ่งทางการ
๔.  การใช้ภาษาระดับไม่เป็นทางการ
๕.  ภาษาระดับกันเอง

 

 

ที่มาของภาพ : http://www.obec.go.th/news/5855  

๑.   ภาษาระดับพิธีการ 
      เป็นภาษาที่ใช้ในที่ประชุมที่จัดเป็นพิธีการ เช่น ในการเปิดประชุมสภา การกล่าวรายงานในพิธีมอบปริญญาบัตร การกล่าวเปิดงานและปิดงานพิธีการ เป็นต้น   ผู้ส่งสารระดับนี้ต้องเป็นบุคคลสำคัญ หรือมีตำแหน่งสูง ผู้รับสารเป็นบุคคลในระดับเดียวกัน หรือกลุ่มคนส่วนใหญ่ หรือประชาชนทั้งประเทศเป็นผู้รับสารทุกคนมีลักษณะเป็นพิธีรีตองเป็นทางการ เลือกเฟ้นว่าไพเราะเหมาะสมจึงต้องเตรียมบทความนั้นมาอ่านต่อหน้าที่ประชุมข้อสังเกต มีดังนี้
      ๑.๑ เป็นภาษาที่ใช้สิ่งที่ใช้สื่อสารกันในที่ประชุมที่จัดขึ้นอย่างเป็นพิธีการเช่น การกล่าวปราศรัย การเปิดประชุมรัฐสภา การกล่าวสดุดี การกล่าวรายงานพิธีมอบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร
      ๑.๒ ผู้ส่งสารต้องเป็นบุคคลสำคัญหรือตำแหน่งสูงในวงการ ส่วนผู้รับสารมักจะเป็นกลุ่มขน ส่วนใหญ่ผู้สงสารจะต้องเป็นผู้กล่าวฝ่ายเดียวไม่มีการโต้ตอบลักษณะสารจะเลือกเฟ้นถ้อยคำที่ไพเราะ
      ๑.๓ เป็นคำศัพท์เป็นสารที่เป็นทางการเป็นสารที่ต้องเตรียมล่วงหน้าและมีการส่งสารด้วยการอ่าน ผ่านสื่อมวลชนต่างๆ ผู้เรียนสามารถดูตัวอย่างการใช้ภาษาระดับพิธีการ เช่น คำปราศรัยของฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เนื่องในสำคัญต่างๆ

                                       

 

 

ที่มาของภาพ : http://women.sanook.com/work/www/www_54893.php

๒.   ภาษาระดับทางการ
       การใช้ภาษาระดับทางการ เช่นการบรรยาย หรือการอภิปรายในที่ประชุมหนังสือที่ใช้ติดต่อทางราชการหรือวงธุรกิจจะใช้ภาษาระดับนี้   ข้อสังเกตการใช้ภาษาระดับทางการ
        ๒.๑ เป็นภาษาที่ใช้ในการบรรยายหรืออภิปรายอย่างเป็นทางการในที่ประชุมใหญ่ การรายงานทางวิชาการหนังสือราชการ หรือจดหมายที่ติดต่อในวงธุรกิจ คำนำหนังสือ ประกาศ  ของทางราชการ
        ๒.๒ เป็นภาษาที่ใช้ตรงไปตรงมามุ่งเข้าสู่จุดประสงค์ที่ต้องการโดยเร็วอาจมีศัพท์เทคนิคหรือศัพท์ทางวิชาการบ้าง แต่ไม่ใช้คำฟุ่มเฟือย เป็นภาษาที่มีแบบแผนในการใช้ 

     ที่มาของภาพ : http://web.agri.cmu.ac.th/aec/AEC_Home/pichit/Aec497 .htm


๓.    ภาษาระดับกึ่งทางการ
        เป็นระดับภาษาที่คล้ายกับภาษาระดับทางการแต่ลดความเป็นการเป็นงาน ลงบ้างเพื่อแสดงความใกล้ชิดระหว่างผู้สงสารกับผู้ใช้สารให้กระชับมั่น เช่น การประชุมกลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม การบรรยายในห้องเรียนข่าว บทความจากหนังสือพิมพ์ 
ข้อสังเกตการใช้ภาษาระดับกึ่งทางการ
        ๓.๑ เป็นภาษาที่ใช้สื่อสารที่คล้ายกับภาษาระดับทางการ แต่ลดความเป็นการเป็นงานลงบ้าง การใช้ภาษาระดับนี้มักใช้ในการประชุมกลุ่มเล็ก การบรรยายในห้องเรียน ข่าว และบทความในหนังสือพิมพ์ โดยทั่วไปจะมีถ้อยคำ สำนวนที่ทำให้รู้สึกคุ้นเคยมากกว่า ภาษาระดับทางการ 
       ๓.๒ เนื้อของสารมักจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทั่วไป   หรือเป็นการแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการที่เกี่ยวกับการ   ดำเนินการ

 

 

 

ที่มาของภาพ : http://web.agri.cmu.ac.th/aec/AEC_Home/pichit/Aec497 .htm

๔.    การใช้ภาษาระดับไม่เป็นทางการ 
   
    เป็นภาษาที่ใช้ในการสนทนาโต้ตอบระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคนเพียง ๔ – ๕ คน ในที่ไม่เป็นส่วนตัว เช่น การเขียนจดหมายระหว่างเพื่อน การรายงานข่าว และการเสนอบทความ
ข้อสังเกตการใช้ภาษาระดับไม่เป็นทางการ
       ๔.๑ เป็นภาษาที่มักใช้ในการสนทนาโต้ตอบกันของคนที่รู้จักมักคุ้นกันอยู่ในสถานที่และกาละที่ไม่เป็นการส่วนตัว
       ๔.๒ เป็นภาษาที่ใช้อาจจะเป็นคำชี้แจงหรือเป็นคำที่เข้าใจความหมายตรงกันได้ในกลุ่มเท่านั้นต้องไม่เป็นคำหยาบหรือคำไม่สุภาพ
 

 
 
 
ที่มาของภาพ : http://web.agri.cmu.ac.th/aec/AEC_Home/pichit/Aec497 .htm  

๕.    ภาษาระดับกันเอง
        เป็นภาษาที่ใช้กันในกลุ่มเพื่อนสนิท  ครอบครัว  อาจเป็นภาษาเฉพาะกลุ่มในท้องถิ่น บุคคลที่ใช้ภาษาระดับนี้มีน้อย
ข้อสังเกตการใช้ภาษาระดับกันเอง 
        ๕.๑ อาจมีคำคะนองสื่อความหมายตามความนิยม ในกลุ่มบุคคลซึ่งจะได้รับความนิยมเพียงชั่วครู่ เช่น
        ๕.๒ จะมีคำขานรับและคำลงท้าย ได้แก่ คะ ครับ ซินะ เถอะ รวมทั้งออกเสียงคำบางคำตามภาษาปาก เช่น ยังงี้ ยังงั้น
        ๕.๓ นิยมใช้คำอุทานเสริมบทในการพูดด้วย เช่น อาบน้ำอาบท่า  กินข้าวกินปลา 
 

 
                                                       ที่มาของภาพ :  http://atcloud.com/stories/28424

ปัจจัยที่กำหนดระดับภาษา
      ๑. โอกาสและสถานที่ ปัจจัยที่ทำให้ใช้ภาษาต่างระดับกันอยู่ที่โอกาสและสถานที่ ถ้าสื่อสารกับบุคคลกลุ่มใหญ่ในที่ประชุมก็จะใช้ภาษาระดับหนึ่ง ถ้าพูดกัน ในตลาดร้านค้าภาษาก็ต่างระดับกันออกไป
      ๒. สัมพันธภาพระหว่างบุคคล บุคคลมีสัมพันธภาพ หลายลักษณะ เช่น บุคคลที่ไม่เคยรู้จัก บุคคลที่เพิ่งรู้จัก บุคคลที่เป็นเพื่อนสนิท นี่ก็เป็นปัจจัยให้ใช้ภาษาต่างระดับกัน แต่อย่างไรก็ตามต้องยึดหลักพิจารณาโอกาสและสถานที่ด้วย
      ๓. ลักษณะของเนื้อหา เนื้อหาย่อมขึ้นอยู่กับโอกาสไม่น้อย เช่น เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ก็ไม่น่าไปใช้กับภาษาระดับพิธีการหรือทางการ
      ๔. สื่อที่ใช้ในการสื่อสาร สื่อที่ใช้ก็ทำให้ภาษาเปลี่ยนระดับได้ เช่น จดหมายปิดผนึกกับไปรษณียบัตร ระดับภาษาที่ไม่ต้องตรงกัน เมื่อพูดด้วยปากกับพูดด้วยเครื่องขยายเสียงหรือพูดทางวิทยุ ทางโทรทัศน์ ระดับภาษาที่ใช้ย่อมแตกต่างกัน

ประเด็นคำถาม

บอกระดับภาษาจากข้อความที่กำหนดให้ต่อไปนี้

.…………….กินข้าวด้วยกันไหมคะ
. ……………ขอเชิญท่านเป็นเกียรติ รับประทานอาหารด้วยกัน
. ……………เชิญรับประทานอาหารด้วยกันไหม
 …………….ขอเชิญท่านรับประทานอาหารด้วยกัน
……………..กินข้าวไหมเพื่อน

กิจกรรมเสนอแนะ

 ให้นักเรียนช่วยกันกำหนดสถานการณ์ขึ้นให้แต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมุติการพูดตามระดับภาษาที่เหมาะสม

บูรณาการ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงบทบาทการพูด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการพุูด จัดประกวดพูด

อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
http://www.obec.go.th/news/5855
http://www.st.ac.th/bhatips/tip49/talk_write.html
http://atcloud.com/stories/28424   
http://women.sanook.com/work/www/www_54893.php  
http://web.agri.cmu.ac.th/aec/AEC_Home/pichit/Aec497 .htm   http://waylady.blogspot.com/2012/07/blog-post_5657.html  

 

 
เข้าชม : 190662
นำเสนอโดย : นางพีระพิชญ์ ไพโรจน์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
สพม. เขต 13
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ภาษาไทย ล่าสุด
การใช้โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการแต่งกาพย์ยานี11
โดย : [เข้าชม : 12973 ]
การใช้พจนานุกรมชั้นประถมศึกษาปีที 3
โดย : [เข้าชม : 12463 ]
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับวิถีชีวิตตามหลักปัจจัยสี่ ด้วยเทคนิค KWLH Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : [เข้าชม : 25615 ]
การศึกษาวิถีชีวิตไทลื้อ บ้านหนองบัว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน : วิเคราะห์ตามหลักปัจจัยสี่
โดย : [เข้าชม : 23850 ]
หลักสังเกตคำบาลีสันสกฤต
โดย : [เข้าชม : 27710 ]
พระบรมนามาภิไธย-พระปรมาภิไธย
โดย : [เข้าชม : 55728 ]
กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือ
โดย : [เข้าชม : 473529 ]
พี่มาก พระโขนง กับคำรื่นหู
โดย : [เข้าชม : 68365 ]
ภาษาในอินเตอร์เน็ตมีผลต่อภาษาไทยอย่างไร
โดย : [เข้าชม : 66333 ]
การเว้นวรรคตอน
โดย : [เข้าชม : 81790 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
มีอะไรในโน้ตเพลง 1
ดา เอ็นโดรฟิน
มารู้จักกติกาเซปักตะกร้อใหม่ล่าสุดกัน
'นวดไทย'ลงกินเนสบุ๊ค641คู่ทุบสถิติโลก
ทักษะบาสเกตบอลตอนที่ 6
กองทัพหนอนบุกกัดกินนาบัวอ่างทองพินาศยับ
การทดลองระบายน้ำ
5 สมุนไพรช่วยขับประจำเดือน
สุนทรพจน์
คนสุขภาพจิตดีเป็นอย่างไร อย่างไรคือคนปกติ ?
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |