[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
ใช้ภาษาไทยได้ดีมีโอกาสเป็นดารา
จันทร์ ที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2552
ดารา นักร้อง ผู้ประกาศข่าว เป็นอาชีพที่อยู่ในความฝันของคนหลายคน แต่มีไม่กี่คนที่สมหวังและยืนหยัดอยู่ได้....   

ดารารับรางวัลใช้ภาษาไทยดีเด่น

กิจกรรมการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  ช่วงชั้นที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/10

โรงเรียนสตรีอ่างทอง

 สาระที่ 1 การอ่าน

มาตรฐาน ท 1.1        สาระที่ 2 การเขียน

          ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง อ่านอย่างมีวิจารณญาณและมีประสิทธิภาพได้ 

ตัวชี้วัด

           วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่านทุกๆ ด้านอย่างมีเหตุผล

          คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านและประเมินค่าเพื่อนำความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต

          วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น โต้แย้งกับเรื่องที่อ่านและเสนอความคิดใหม่อย่างมี เหตุผล

          ตอบคำถามจากการอ่านประเภทต่างๆ ภายในเวลาที่กำหนด

มาตรฐาน ท 2.1   

       ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ

สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย

มาตรฐาน ท 4.1    

           เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

ผลการเรียนรู้

         ใช้ภาษาพัฒนาการเรียน การทำงาน และการประกอบอาชีพสร้างสรรค์งานเชิงวิชาการ และใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ 

ตัวชี้วัด

         วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออีเล็กทรอนิกส์

กิจกรรมการเรียนรู้

อ่านบทความนี้แล้วขอความคิดเห็นด้วย โดยตอบคำถามท้ายบทความนะคะ

 

ดารารับรางวัลใช้ภาษาไทยดีเด่น

 

 นายกฯห่วงการใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้องแนะปลูกฝังการอ่านในเด็กเยาวชน

         

            ที่ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญเพื่อเชิดชูเกียรติผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสมโดยมีนักแสดงเข้ารับรางวัลได้แก่นางสาวปิยธิดา วรมุสิก จากละครเรื่องนางทาส นายศิวัฒน์ โชติชัยรินทร์ จากละครเรื่อง เรไรลูกสาวป่า นางสาวปนัดดา วงศ์ผู้ดี จากละครเรื่อง ดั่งดวงตะวัน และนายมนตรี เจนอักษร จากละครเรื่อง เทวดาสาธุ สำหรับหน่วยงานที่สนับสนุนการใช้ภาษาไทยดีเด่นได้แก่ บ.ดารา วิดีโอจำกัด บ.บอร์ดคาซท์ไทย เทเลวิชั่น จำกัดและสถานีโทรทัศน์สี กองทัพบกช่อง 7

            ขณะที่เยาวชนผู้ชนะการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ฐิตารีย์ ตันประเสริฐ จากโรงเรียนอนุบาลสามเสน รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ด.ญ.ธันยพร บุญพันธ์ จากโรงเรียนอนุบาลสุธีธร และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ด.ญ.ภิชญาดา จุ้ยเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร โดยสถานศึกษาที่สนับสนุนการใช้ภาษาไทยดีเด่นคือ โรงเรียนอนุบาลสามเสนและโรงเรียนอนุบาลสุธีธร

           นายอภิสิทธิ์ กล่าวภายหลังมอบรางวัลว่าตนเป็นห่วงการใช้ภาษาไทยในเด็กและเยาวชนอย่างมาก เพราะปัจจุบันมีการให้วามสำคัญน้อยลง และนิยมภาษาต่างประเทศมากขึ้น มีผลทำให้ เด็ก และเยาวชนบางส่วนใช้ภาษาที่ผิด หรือใช้ภาษาไทยปนภาษาอังกฤษโดยไม่จำเป็น

          อย่างไรก็ตามถือว่าเป็นภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่ง ดำเนินการแก้ไขการใช้ภาษาไทยและปลูกฝัง ทัศนคติที่ดีต่อภาษาแม่ให้กับเยาวชนซึ่งการปลูกฝังที่ดีคือการอ่านขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขพยายามผลักดันให้แม่อ่านหนังสือให้ลูกฟังทั้งแต่อยู่ในครรภ์

ประเด็นอภิปราย

          ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นลงในส่วนที่จัดพื้นที่ไว้ให้ ควรใช้ข้อความที่สุภาพและระมัด

ระวังการเขียนสะกดคำให้ถูกต้อง

        1.  นักเรียนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับบทความนี้ ในประเด็นใดบ้าง

         2. นักเรียนคิดว่า การใช้ภาษาไทยของนักเรียนเป็นอย่างไรบ้าง

        3.  นักเรียนคิดว่า จะพัฒนาการใช้ภาษาไทยให้ดีขึ้นได้อย่างไร

กิจกรรมเสนอแนะ

        ความคิดเห็นหลังการอ่าน เป็นผลที่เกิดจากทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ ของผู้อ่านแต่ละ

คน โดยมีองค์ประกอบของชีวิตเป็นพื้นฐาน มีประสบการณ์เป็นแหล่งข้อมูล ไม่มีคำตอบที่ตายตัว

ผู้อ่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นตามมุมมองที่เป็นเหตุเป็นผลของตนเอง

การบูรณาการกับกลุ่มสาระ สังคมศึกษา แนะแนว

แหล่งข้อมูล www.posttoday.com/breakingnews.php  วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

 

 เข้าชม : 4304
นำเสนอโดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
สพท.อ่างทอง
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ภาษาไทย ล่าสุด
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับวิถีชีวิตตามหลักปัจจัยสี่ ด้วยเทคนิค KWLH Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : [เข้าชม : 472 ]
การศึกษาวิถีชีวิตไทลื้อ บ้านหนองบัว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน : วิเคราะห์ตามหลักปัจจัยสี่
โดย : [เข้าชม : 473 ]
หลักสังเกตคำบาลีสันสกฤต
โดย : [เข้าชม : 4919 ]
พระบรมนามาภิไธย-พระปรมาภิไธย
โดย : [เข้าชม : 21094 ]
กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือ
โดย : [เข้าชม : 165970 ]
พี่มาก พระโขนง กับคำรื่นหู
โดย : [เข้าชม : 45043 ]
ภาษาในอินเตอร์เน็ตมีผลต่อภาษาไทยอย่างไร
โดย : [เข้าชม : 43780 ]
การเว้นวรรคตอน
โดย : [เข้าชม : 50827 ]
หัวใจชายหนุ่ม ตอนคุณค่าการใช้ภาษา
โดย : [เข้าชม : 49687 ]
มหาเวสสันดรชาดก ตอน องค์ประกอบของชาดก
โดย : [เข้าชม : 45938 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
แผนการจัดสอนแทนของครูเนาว์ ครั้งที่ 7
วังหน้าในสมัยรัชกาลที่ 1
Hearing Aid
จะเก่งอังกฤษได้อย่างไร ถ้าไม่รู้จัก Part of Speech (Preposition)
“ร้อยใจไทยภักดี 110 ปี สมเด็จย่า” ดอยตุง..เชียงราย
อย. เตือนประชาชนไม่เป็นเหยื่อของโฆษณาสารอาหาร ทำให้ฉลาด
Reading news
UFO above New York
Ginger Bread
มีเสน่ห์ ผู้ฟังชอบ ถามและตอบอย่างงดงาม
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |