[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
ใช้ภาษาไทยได้ดีมีโอกาสเป็นดารา
จันทร์ ที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2552
ดารา นักร้อง ผู้ประกาศข่าว เป็นอาชีพที่อยู่ในความฝันของคนหลายคน แต่มีไม่กี่คนที่สมหวังและยืนหยัดอยู่ได้....   

ดารารับรางวัลใช้ภาษาไทยดีเด่น

กิจกรรมการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  ช่วงชั้นที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/10

โรงเรียนสตรีอ่างทอง

 สาระที่ 1 การอ่าน

มาตรฐาน ท 1.1        สาระที่ 2 การเขียน

          ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง อ่านอย่างมีวิจารณญาณและมีประสิทธิภาพได้ 

ตัวชี้วัด

           วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่านทุกๆ ด้านอย่างมีเหตุผล

          คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านและประเมินค่าเพื่อนำความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต

          วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น โต้แย้งกับเรื่องที่อ่านและเสนอความคิดใหม่อย่างมี เหตุผล

          ตอบคำถามจากการอ่านประเภทต่างๆ ภายในเวลาที่กำหนด

มาตรฐาน ท 2.1   

       ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ

สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย

มาตรฐาน ท 4.1    

           เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

ผลการเรียนรู้

         ใช้ภาษาพัฒนาการเรียน การทำงาน และการประกอบอาชีพสร้างสรรค์งานเชิงวิชาการ และใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ 

ตัวชี้วัด

         วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออีเล็กทรอนิกส์

กิจกรรมการเรียนรู้

อ่านบทความนี้แล้วขอความคิดเห็นด้วย โดยตอบคำถามท้ายบทความนะคะ

 

ดารารับรางวัลใช้ภาษาไทยดีเด่น

 

 นายกฯห่วงการใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้องแนะปลูกฝังการอ่านในเด็กเยาวชน

         

            ที่ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญเพื่อเชิดชูเกียรติผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสมโดยมีนักแสดงเข้ารับรางวัลได้แก่นางสาวปิยธิดา วรมุสิก จากละครเรื่องนางทาส นายศิวัฒน์ โชติชัยรินทร์ จากละครเรื่อง เรไรลูกสาวป่า นางสาวปนัดดา วงศ์ผู้ดี จากละครเรื่อง ดั่งดวงตะวัน และนายมนตรี เจนอักษร จากละครเรื่อง เทวดาสาธุ สำหรับหน่วยงานที่สนับสนุนการใช้ภาษาไทยดีเด่นได้แก่ บ.ดารา วิดีโอจำกัด บ.บอร์ดคาซท์ไทย เทเลวิชั่น จำกัดและสถานีโทรทัศน์สี กองทัพบกช่อง 7

            ขณะที่เยาวชนผู้ชนะการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ฐิตารีย์ ตันประเสริฐ จากโรงเรียนอนุบาลสามเสน รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ด.ญ.ธันยพร บุญพันธ์ จากโรงเรียนอนุบาลสุธีธร และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ด.ญ.ภิชญาดา จุ้ยเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร โดยสถานศึกษาที่สนับสนุนการใช้ภาษาไทยดีเด่นคือ โรงเรียนอนุบาลสามเสนและโรงเรียนอนุบาลสุธีธร

           นายอภิสิทธิ์ กล่าวภายหลังมอบรางวัลว่าตนเป็นห่วงการใช้ภาษาไทยในเด็กและเยาวชนอย่างมาก เพราะปัจจุบันมีการให้วามสำคัญน้อยลง และนิยมภาษาต่างประเทศมากขึ้น มีผลทำให้ เด็ก และเยาวชนบางส่วนใช้ภาษาที่ผิด หรือใช้ภาษาไทยปนภาษาอังกฤษโดยไม่จำเป็น

          อย่างไรก็ตามถือว่าเป็นภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่ง ดำเนินการแก้ไขการใช้ภาษาไทยและปลูกฝัง ทัศนคติที่ดีต่อภาษาแม่ให้กับเยาวชนซึ่งการปลูกฝังที่ดีคือการอ่านขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขพยายามผลักดันให้แม่อ่านหนังสือให้ลูกฟังทั้งแต่อยู่ในครรภ์

ประเด็นอภิปราย

          ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นลงในส่วนที่จัดพื้นที่ไว้ให้ ควรใช้ข้อความที่สุภาพและระมัด

ระวังการเขียนสะกดคำให้ถูกต้อง

        1.  นักเรียนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับบทความนี้ ในประเด็นใดบ้าง

         2. นักเรียนคิดว่า การใช้ภาษาไทยของนักเรียนเป็นอย่างไรบ้าง

        3.  นักเรียนคิดว่า จะพัฒนาการใช้ภาษาไทยให้ดีขึ้นได้อย่างไร

กิจกรรมเสนอแนะ

        ความคิดเห็นหลังการอ่าน เป็นผลที่เกิดจากทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ ของผู้อ่านแต่ละ

คน โดยมีองค์ประกอบของชีวิตเป็นพื้นฐาน มีประสบการณ์เป็นแหล่งข้อมูล ไม่มีคำตอบที่ตายตัว

ผู้อ่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นตามมุมมองที่เป็นเหตุเป็นผลของตนเอง

การบูรณาการกับกลุ่มสาระ สังคมศึกษา แนะแนว

แหล่งข้อมูล www.posttoday.com/breakingnews.php  วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

 

 เข้าชม : 5394
นำเสนอโดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
สพท.อ่างทอง
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ภาษาไทย ล่าสุด
การใช้โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการแต่งกาพย์ยานี11
โดย : [เข้าชม : 12951 ]
การใช้พจนานุกรมชั้นประถมศึกษาปีที 3
โดย : [เข้าชม : 12445 ]
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับวิถีชีวิตตามหลักปัจจัยสี่ ด้วยเทคนิค KWLH Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : [เข้าชม : 25575 ]
การศึกษาวิถีชีวิตไทลื้อ บ้านหนองบัว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน : วิเคราะห์ตามหลักปัจจัยสี่
โดย : [เข้าชม : 23816 ]
หลักสังเกตคำบาลีสันสกฤต
โดย : [เข้าชม : 27674 ]
พระบรมนามาภิไธย-พระปรมาภิไธย
โดย : [เข้าชม : 55648 ]
กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือ
โดย : [เข้าชม : 473259 ]
พี่มาก พระโขนง กับคำรื่นหู
โดย : [เข้าชม : 68315 ]
ภาษาในอินเตอร์เน็ตมีผลต่อภาษาไทยอย่างไร
โดย : [เข้าชม : 66264 ]
การเว้นวรรคตอน
โดย : [เข้าชม : 81737 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
พายุฤดูร้อน ภัยธรรมชาติ ... คณิตศาสตร์ช่วยได้อย่างไร
ภาวะเรือนกระจก...มุมดีๆที่ถูกมองข้าม
เคี้ยวหมากฝรั่งช่วยเพิ่มคะแนนคณิตศาสตร์
ตุ๊กตาเรซิ่นมวยไทย ของที่ระลึกที่สร้างรายได้งาม
ซุปเปอร์ซิ้ม สู่ ซุปเปอร์วูแมน ทำได้อย่างไร
ยก “ตลาดสด ”มาไว้ในห้องเรียน “คณิตกับชีวิตประจำวัน” เรื่องมันส์ๆของ “การคาดคะเน”
ความขัดแย้งจะอยู่คู่ประเทศไทยไปนานแค่ไหน
สารพันธุกรรมคืออะไร
สัญญาณฤดูใบไม้ผลิดาวอังคาร
ปัญหาราคาหมูไม่ใช่มะนาวของนายกฯ
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |