[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
เรียนรู้คำ "ประชาคม"
อาทิตย์ ที่ 29 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555
ห่วงคนไทยไม่รู้ เปิดประชาคมอาเซียน   

ห่วงคนไทยไม่รู้  เปิดประชาคมอาเซียน
คณะกรรมมาธิการอาเซียนห่วง  หลังโพลระบุคนกรุงเทพฯ  ร้อยละ ๕๑  ไม่เข้าใจและไม่เคยได้ยินที่จะมีการเปิดประชาคมอาเซียน

จากประเด็นข่าว  จะเล่าเรื่องคำ "ประชาคม"
คำว่า ประชาคม มีที่ไปที่มาอย่างไร  ขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมแสดงความคิดเห็นในแง่ของภาษาซึ่งคำที่ลงท้ายด้วยคม มีมากมายหลายคำโดยเฉพาะชื่อเดือนในรอบปี อยากทำความเข้าใจร่วมกันผิดถูกอย่างไรช่วยแสดงความคิดเห็น...

เนื้อหาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนภาษาไทยและสังคมศึกษาฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

คำที่ลงท้ายด้วยคมมาจากคำ ๒ คำ คือ "อาคม" และ "คม" ซึ่งเป็นบาลีสันสกฤษ
อาคม พูดกันโดยทั่วไปหมายถึง เวทมนตร์คาถา แต่ในที่นี้ไม่ใช่ความหมายนี้  อาคมในที่นี้
แปลว่าการมาถึง  อาคมนี้มักนำไปสร้างคำโดยการสมาส เช่น ชื่อเดือนในรอบปี ที่มีวัน ๓๑ วัน โดยนับวันอิงจักรราศี เช่น มกราคม (อ่าน มะกะราคม ไม่อ่าน มกกะราคม เพราะเป็นคำบาลีมักจะอ่านแบบเรียงคำ)มาจากคำว่า "มกร หมายถึง ราศีมกร หรือ ราศีมังกร  (Capricorn จากภาษาลาตินแปลว่า แพะทะเล) เป็นกลุ่มดาวจักรราศีที่ 10 สมาสแบบมีสนธิกับคำว่า อาคม แปลว่า การมาถึง ดังนั้น มกราคม แปลว่า การมาถึงแห่งราศีมังกร  เดือนอื่น ๆ  ก็เช่นกัน
ส่วนเดือนที่ลงท้ายด้วย "ยน"  สนธิ กับคำว่า "อายน" ซึงแปลว่าการมาถึงเช่นกัน แต่ใช้กับเดือนที่มี ๓๐ วัน
ส่วนเดือน กุมภาพันธ์  กุมภ์ แปลว่า หม้อ พันธ์ แปลว่า การผูก มาจากคำว่า อาพันธะ หมายถึง การมาถึงของราศีกุมภ์เหมือนกัน
คมนาคม มาจากคำว่า คมน (คะมะนะ) สนธิ กับคำว่า อาคม การไปมาถึงกัน  การสื่อสาร

ส่วนคำว่า "คม" ตรงกับภาษาอังกฤษว่า communication  แปลว่า การติดต่อสื่อสาร เช่น คำว่า สังคม มาจากคำ นฤคหิต สํ สนธิกับ คม เป็น สังคม หมายถึงการติดต่อสื่อสารในการอยู่ร่วมกัน
ในปี พ.ศ.๒๕๓๔ ประเทศไทยทำสัญญาสั่งซื้อดาวเทียมดวงแรก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานชื่อว่า "ไทยคม" หมายถึง ดาวเทียมเพื่อการสื่อสารของคนไทยและปล่อยขึ้นอวกาศครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๓๖ ปัจจุบัน ประเทศไทยมีดาวเทียม ถึง ไทยคม ๖
คำว่า ไทยคม มาจากคำว่า ไทย กับ คำว่า คม  คม หมายถึง communication คือ การสื่อสาร  ไทยคม เป็นคำประสม หมายถึง ดาวเทียมเพื่อการสื่อสารของคนไทย

ดังนั้น คำว่า ประชาคม ก็เป็นคำประสม มาจากคำว่า ประชา หมายถึง ผู้คนจำนวนมาก กับคำว่า คม  ประชาคม จึงหมายถึง การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้คนจำนวนมาก พจนานุกรมกล่าวว่า กลุ่มชนซึ่งอยู่รวมกันและมีการติดต่อสัมพันธ์กัน

ประชาคมอาเซียน หมายถึง การติดต่อสื่อสารของกลุ่มคนในกลุ่มประเทศอาเซียนกว่า ๖๐๐ ล้านคน ที่จะเกิดขึ้นในปีพ.ศ.๒๕๕๘ โดยอยู่บนพื้นฐานของ ๓ เรื่องหลัก คือ การเมืองกับความ
มั่นคง  การร่วมมือทางเศรษฐกิจ  และการร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรม

ศึกษาเพิ่มเติมและร่วมกันอภิปรายประเด็นต่อไปนี้
๑ ศึกษาเรื่องคำสมาส สนธิ และคำประสม โดยค้นคว้าคำใหม่ๆ ที่ปรากฏในสื่อมวลชน
๒ คนไทยต้องเตรียมการอย่างไรบ้าง เพื่อเข้าสู่สมาคมอาเซียน

กิจกรรมเสนอแนะ
ศึกษาภาษาอาเซียนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  เช่น  คำทักทาย  อาหาร  กิจวัตรประจำวัน เป็นต้น

การบูรณาการ
สังคมฯ  เรียนรู้ประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน
ภาษาไทย เรียนรู้เรื่องดารสร้างคำ
ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

คุณธรรมที่สอดแทรก
คุณสมบัติของเยาวชนไทยในประชาคมอาเซียน จะต้องเก่งและดี "เก่ง" หมายถึง ความรู้ความสามารถ "ดี"  หมายถึงคุณธรรมจริยธรรม  ทำให้เกิดจิตสำนึกต่อส่วนรวม มีทักษะในการดำรงชีวิตต่อส่วนตัวปฏิเสธอบายมุข อย่างมีเหตุผล


แหล่งเรียนรู้และอ้างอิง
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒
วิกิพีเดีย.คอม
นอสอพอ.คอม
familyweekend.co.th
tnews.co.th
chicbiscuit.comเข้าชม : 41789
นำเสนอโดย : นายไชยยงค์ โปซิว
โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
สพทตรัง เขต 2
อยู่ในขั้น : ผู้มีวิชา

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ภาษาไทย ล่าสุด
การใช้โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการแต่งกาพย์ยานี11
โดย : [เข้าชม : 12951 ]
การใช้พจนานุกรมชั้นประถมศึกษาปีที 3
โดย : [เข้าชม : 12445 ]
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับวิถีชีวิตตามหลักปัจจัยสี่ ด้วยเทคนิค KWLH Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : [เข้าชม : 25575 ]
การศึกษาวิถีชีวิตไทลื้อ บ้านหนองบัว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน : วิเคราะห์ตามหลักปัจจัยสี่
โดย : [เข้าชม : 23816 ]
หลักสังเกตคำบาลีสันสกฤต
โดย : [เข้าชม : 27674 ]
พระบรมนามาภิไธย-พระปรมาภิไธย
โดย : [เข้าชม : 55648 ]
กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือ
โดย : [เข้าชม : 473259 ]
พี่มาก พระโขนง กับคำรื่นหู
โดย : [เข้าชม : 68315 ]
ภาษาในอินเตอร์เน็ตมีผลต่อภาษาไทยอย่างไร
โดย : [เข้าชม : 66264 ]
การเว้นวรรคตอน
โดย : [เข้าชม : 81737 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
การสลับที่ 2
สุดยอดสูตรการคูณด้วย 11
เทคนิคการลบเลขที่ตัวตั้งลงท้ายด้วย 0
The Yangtze River
Frozen Food
Reading1 National Song
Reading2 : Barber Pole
การศึกษาเฉลี่ย "คนไทย"ต่ำ แค่ 8.1 ... กับ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic mean)
Reading3 "The History of Refrigerator"
สื่อที่น่าสนใจต้องมีองค์ประกอบมัลติมีเดีย
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |