[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์
ทางเลือกใหม่
อังคาร ที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ.2555
บินตรง กรุงเทพฯ-แม่ฮ่องสอน   

บินตรง กรุงเทพฯ-แม่ฮ่องสอน รองรับการท่องเที่ยว 
นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี เปิดตัว สายการบินสายหนึ่ง เที่ยวบินปฐมฤกษ์ กรุงเทพฯ-แม่ฮ่องสอน เพื่อรองรับการท่องเที่ยว และธุรกิจเป็นทางเลือก ด้านการบริการที่เพิ่มขึ้นอีก 1 ช่องทาง

กรรมการผู้จัดการ สายการบินแห่งนี้ เปิดเผยว่า ทางบริษัทได้มองเห็นถึงศักยภาพของ จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งอุดมไปด้วย แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ โบราณสถาน วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชนเผ่า ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ให้แวะเวียนเข้ามาสัมผัส เสน่ห์ของเมืองนี้อย่างไม่ขาดสาย นอกจากนี้ ด้วยภูมิประเทศของ จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่ง ถูกโอบล้อมไปด้วยเทือกเขาที่สลับซับซ้อน ทำให้ใช้เวลาเดินทางทางรถเป็นเวลานาน ถึง 15 ชั่วโมงจาก กรุงเทพฯ ตลอดจนเส้นทางมีความคดเคี้ยวถึง 1,864 โค้ง ดังนั้นทางสายการบินแฮปปี้แอร์จึงได้เสนอทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้ที่ต้องการจะเดินทางไปเที่ยวในเส้นทาง กรุงเทพฯ-แม่ฮ่องสอน-กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความสะดวกสบายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นให้แก่ นักท่องเที่ยว และชาวแม่ฮ่องสอน
http://www.norsorpor.com/ข่าว/n2707702/แฮปปี้แอร์เปิดบินตรงกรุงเทพฯ-แม่ฮ่องสอนรองรับการท่องเที่ยว

คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เส้นโค้ง 
เส้นโค้งเปิด
เส้นโค้งปิดเส้นโค้ง หมายถึงจุดทุกจุดที่ต่อเนื่องกันเป็นเส้นโดยไม่มีการขาดตอน เป็นวัตถุหนึ่งมิติ มีรูปร่างอย่างไรก็ได้ บางชนิดอาจนำเสนอได้ในรูปแบบของฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์หรือกราฟของฟังก์ชัน ซึ่งอยู่บนระนาบสองมิติหรือไม่ก็ได้ เส้นโค้งแบ่งได้เป็นสองประเภทได้แก่ เส้นโค้งเปิด คือเส้นโค้งที่ไม่มีจุดจบหรือไม่บรรจบกัน เช่น คลื่นรูปไซน์ พาราโบลา และ เส้นโค้งปิด คือเส้นโค้งที่บรรจบกันเป็นรูปปิดหรือลากทับรอยเดิมเป็นวงวน เช่น รูปวงกลม ไฮโพโทรคอยด์ ชนิดของเส้นโค้งจำนวนมากมีการศึกษาในเรขาคณิต 
ทุกวันนี้เราให้ความหมายว่า "เส้นตรง" ไม่ได้เป็นเส้นโค้ง แต่ในทางคณิตศาสตร์ ทั้งเส้นตรงและส่วนของเส้นตรงก็คือเส้นโค้งที่ไม่มีความโค้งนั่นเอง สำหรับส่วนโค้งอาจเรียกได้ว่าเป็น "ส่วนของเส้นโค้ง" หมายถึงส่วนหนึ่งของเส้นโค้งที่สามารถหาอนุพันธ์ได้
ที่มาของข้อมูล http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87

เส้นโค้ง ( curve )
ถ้าจรดดินสอบนกระดาษแล้วลากไปในลักษณะใดก็ได้ เส้นที่เกิดขึ้นเรียกว่า curve ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยตามหนังสือศัพท์คณิตศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า " เส้นโค้ง " แต่ curve ในความหมายของนักคณิตศาสตร์ไม่จำเป็นที่จะต้องมีลักษณะโค้งงอสมดังชื่อเสมอไป ส่วนของเส้นตรง รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม ฯลฯ ล้วนเป็น curve ด้วยกันทั้งสิ้น

ตัวอย่างของ curve
ถ้าเริ่มต้นจรดดินสอที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วลากเส้นให้ปลายดินสอมาบรรจบลงที่จุดเดิม เราจะได้ เส้นโค้งปิด ( closed curve ) เช่น รูป (2), (4), (5) และ (8) เป็นเส้นโค้งปิด ส่วนเส้นโค้งที่ไม่ใช่เส้นโค้งปิด เช่น รูป (1), (3), (6) และ (7) เรียกว่า เส้นโค้งเปิด ( open curve ) เพราะจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดไม่ใช่จุดเดียวกัน
เส้นโค้งที่ไม่ตัดกับตัวมันเอง เรียกว่า เส้นโค้งเชิงเดี่ยว ( simple curve ) พิจารณา ตัวอย่างต่อไปนี้
ที่มาของภาพ http://www3.ipst.ac.th/primary_math/ebook/geometry/cap03/image/i07-4.gif
เส้นโค้งที่เป็นทั้งเส้นโค้งปิดและเส้นโค้งเชิงเดี่ยว เรียกว่า เส้นโค้งปิดเชิงเดี่ยว ( simple closed curve ) เช่น รูป (2) และ (4)
ที่มาของภาพ http://www3.ipst.ac.th/primary_math/ebook/geometry/cap03/image/i08-1.gif

เส้นโค้งเปิดเชิงเดี่ยว ( simple open curve ) ให้นิยามไว้ในทำนองเดียวกัน เราจะให้ความสนใจเส้นโค้งปิดเชิงเดี่ยวเป็นพิเศษ เส้นโค้งปิดเชิงเดี่ยวแบ่งจุดต่างๆ ในระนาบออกเป็น 3 ส่วน คือ จุดภายนอก จุดภายใน และจุดบนเส้นโค้ง เส้นโค้งปิดเชิงเดี่ยวนี้รู้จักกันในอีกชื่อว่า Jordan curve
ที่มาของภาพ http://www3.ipst.ac.th/primary_math/ebook/geometry/cap03/image/i08-2.gif

ที่มาของข้อมูล http://www3.ipst.ac.th/primary_math/ebook/geometry/cap03/p03-5.asp
การหาอนุพันธ์ของ์ฟังก์ชันพีชคณิต   (Differentiation  Algebraic   Function)
ฟังก์ชันพีชคณิต      (Algebraic   Function)   หมายถึงฟังก์ชันลักษณะ
y   =    เมื่อ  n  เป็นจำนวนจริง                  
กฎข้อที่  1 - กฏข้อที่ 8   เมื่อ   y =   c   เมื่อ c   เป็นตัวคงที่    จะได้ว่า     0       
กฎข้อที่  2  เมื่อ   y  =  x  ที่มาของข้อมูล http://www.curric.net/math/Math%20Web/calculus/2-diff_algebra.htm

คำถามในห้องเรียน
ระยะเวลา15 ชั่วโมง กับเส้นทาง 1,864 โค้ง มีความสัมพันธ์ในทางคณิตศาสตร์หรือไม่อย่างไร อภิปราย

ข้อเสนอแนะ

ทางเลือกใหม่การเดินทางไปเที่ยวในเส้นทาง กรุงเทพฯ-แม่ฮ่องสอน-กรุงเทพฯ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยว และชาวแม่ฮ่องสอน ใช้บริการในช่วงปีใหม่ปี 2556 มากขึ้น

การบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นๆ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
สาระที่ 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ  และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
สาระที่  5  ความปลอดภัยในชีวิต
มาตรฐาน พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยาสารเสพติด และความรุนแรง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระที่ 3   เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ที่มาของภาพ http://travel.mthai.com/uploads/2010/10/27/7102-kapook_com.jpg
ที่มาของภาพ http://pai.ilovevariety.com/wp-content/uploads/pictures/pai_intro.jpg
ที่มาของภาพ http://hilight.kapook.com/admin_hilight/spaw2/imghilight4/variety/pic003.jpgเข้าชม : 5459
นำเสนอโดย : ประเทือง วิบูลศักดิ์
โรงเรียน นนทบุรีพิทยาคม
สพม.3 นนทบุรี
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ ล่าสุด
สพฐ.ให้เขตพื้นที่ฯ รับผิดชอบออกข้อสอบ O-Net 3 กลุ่มสาระฯ
โดย : [เข้าชม : 7085 ]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสถิติ โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : [เข้าชม : 6403 ]
คู่รักแห่เที่ยวงาน “หนาวนี้กระซิบรักที่น่าน”
โดย : [เข้าชม : 7168 ]
ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ "ข้าราชการครู" ในรอบ 10 ปี
โดย : [เข้าชม : 10454 ]
ลด ... สอบโอเน็ตเล็งลดเหลือ 4 วิชา
โดย : [เข้าชม : 10978 ]
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เรขาคณิต
โดย : [เข้าชม : 11207 ]
เงินเดือน-โบนัส ปี'57-ปี'58
โดย : [เข้าชม : 13339 ]
คัดครูมืออาชีพ บรรจุ"สพฐ.-สอศ." จำนวน 1,140 อัตรา
โดย : [เข้าชม : 27223 ]
สสวท กับ เลินนิ่งสเปซ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ กระตุ้นผลสัมฤทธิ์ ด้าน คณิต-วิทย์-เทคโนโลยี
โดย : [เข้าชม : 21620 ]
อันดับการศึกษาต่ำ เงินเดือนครูไทยอย่าต่ำ
โดย : [เข้าชม : 19505 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
ตามรอยพยัญชนะไทย ตอนที่ 35
ตามรอยพยัญชนะไทย ตอนที่ 36
New Warning for Video Games
ตามรอยพยัญชนะไทย ตอนที่ 37
ตามรอยพยัญชนะไทย ตอนที่ 38
ตามรอยพยัญชนะไทย ตอนที่ 39
Tokyo the costliest city in the world
ตะลุยตัวเลขไปโคราชและสมุทรสงครามกัน
คนไทยยินดี ลูกหมีได้ชื่อ
ตามรอยพยัญชนะไทย ตอนที่ 40
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |