[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์
ทางเลือกใหม่
อังคาร ที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ.2555
บินตรง กรุงเทพฯ-แม่ฮ่องสอน   

บินตรง กรุงเทพฯ-แม่ฮ่องสอน รองรับการท่องเที่ยว 
นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี เปิดตัว สายการบินสายหนึ่ง เที่ยวบินปฐมฤกษ์ กรุงเทพฯ-แม่ฮ่องสอน เพื่อรองรับการท่องเที่ยว และธุรกิจเป็นทางเลือก ด้านการบริการที่เพิ่มขึ้นอีก 1 ช่องทาง

กรรมการผู้จัดการ สายการบินแห่งนี้ เปิดเผยว่า ทางบริษัทได้มองเห็นถึงศักยภาพของ จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งอุดมไปด้วย แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ โบราณสถาน วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชนเผ่า ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ให้แวะเวียนเข้ามาสัมผัส เสน่ห์ของเมืองนี้อย่างไม่ขาดสาย นอกจากนี้ ด้วยภูมิประเทศของ จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่ง ถูกโอบล้อมไปด้วยเทือกเขาที่สลับซับซ้อน ทำให้ใช้เวลาเดินทางทางรถเป็นเวลานาน ถึง 15 ชั่วโมงจาก กรุงเทพฯ ตลอดจนเส้นทางมีความคดเคี้ยวถึง 1,864 โค้ง ดังนั้นทางสายการบินแฮปปี้แอร์จึงได้เสนอทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้ที่ต้องการจะเดินทางไปเที่ยวในเส้นทาง กรุงเทพฯ-แม่ฮ่องสอน-กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความสะดวกสบายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นให้แก่ นักท่องเที่ยว และชาวแม่ฮ่องสอน
http://www.norsorpor.com/ข่าว/n2707702/แฮปปี้แอร์เปิดบินตรงกรุงเทพฯ-แม่ฮ่องสอนรองรับการท่องเที่ยว

คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เส้นโค้ง 
เส้นโค้งเปิด
เส้นโค้งปิดเส้นโค้ง หมายถึงจุดทุกจุดที่ต่อเนื่องกันเป็นเส้นโดยไม่มีการขาดตอน เป็นวัตถุหนึ่งมิติ มีรูปร่างอย่างไรก็ได้ บางชนิดอาจนำเสนอได้ในรูปแบบของฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์หรือกราฟของฟังก์ชัน ซึ่งอยู่บนระนาบสองมิติหรือไม่ก็ได้ เส้นโค้งแบ่งได้เป็นสองประเภทได้แก่ เส้นโค้งเปิด คือเส้นโค้งที่ไม่มีจุดจบหรือไม่บรรจบกัน เช่น คลื่นรูปไซน์ พาราโบลา และ เส้นโค้งปิด คือเส้นโค้งที่บรรจบกันเป็นรูปปิดหรือลากทับรอยเดิมเป็นวงวน เช่น รูปวงกลม ไฮโพโทรคอยด์ ชนิดของเส้นโค้งจำนวนมากมีการศึกษาในเรขาคณิต 
ทุกวันนี้เราให้ความหมายว่า "เส้นตรง" ไม่ได้เป็นเส้นโค้ง แต่ในทางคณิตศาสตร์ ทั้งเส้นตรงและส่วนของเส้นตรงก็คือเส้นโค้งที่ไม่มีความโค้งนั่นเอง สำหรับส่วนโค้งอาจเรียกได้ว่าเป็น "ส่วนของเส้นโค้ง" หมายถึงส่วนหนึ่งของเส้นโค้งที่สามารถหาอนุพันธ์ได้
ที่มาของข้อมูล http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87

เส้นโค้ง ( curve )
ถ้าจรดดินสอบนกระดาษแล้วลากไปในลักษณะใดก็ได้ เส้นที่เกิดขึ้นเรียกว่า curve ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยตามหนังสือศัพท์คณิตศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า " เส้นโค้ง " แต่ curve ในความหมายของนักคณิตศาสตร์ไม่จำเป็นที่จะต้องมีลักษณะโค้งงอสมดังชื่อเสมอไป ส่วนของเส้นตรง รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม ฯลฯ ล้วนเป็น curve ด้วยกันทั้งสิ้น

ตัวอย่างของ curve
ถ้าเริ่มต้นจรดดินสอที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วลากเส้นให้ปลายดินสอมาบรรจบลงที่จุดเดิม เราจะได้ เส้นโค้งปิด ( closed curve ) เช่น รูป (2), (4), (5) และ (8) เป็นเส้นโค้งปิด ส่วนเส้นโค้งที่ไม่ใช่เส้นโค้งปิด เช่น รูป (1), (3), (6) และ (7) เรียกว่า เส้นโค้งเปิด ( open curve ) เพราะจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดไม่ใช่จุดเดียวกัน
เส้นโค้งที่ไม่ตัดกับตัวมันเอง เรียกว่า เส้นโค้งเชิงเดี่ยว ( simple curve ) พิจารณา ตัวอย่างต่อไปนี้
ที่มาของภาพ http://www3.ipst.ac.th/primary_math/ebook/geometry/cap03/image/i07-4.gif
เส้นโค้งที่เป็นทั้งเส้นโค้งปิดและเส้นโค้งเชิงเดี่ยว เรียกว่า เส้นโค้งปิดเชิงเดี่ยว ( simple closed curve ) เช่น รูป (2) และ (4)
ที่มาของภาพ http://www3.ipst.ac.th/primary_math/ebook/geometry/cap03/image/i08-1.gif

เส้นโค้งเปิดเชิงเดี่ยว ( simple open curve ) ให้นิยามไว้ในทำนองเดียวกัน เราจะให้ความสนใจเส้นโค้งปิดเชิงเดี่ยวเป็นพิเศษ เส้นโค้งปิดเชิงเดี่ยวแบ่งจุดต่างๆ ในระนาบออกเป็น 3 ส่วน คือ จุดภายนอก จุดภายใน และจุดบนเส้นโค้ง เส้นโค้งปิดเชิงเดี่ยวนี้รู้จักกันในอีกชื่อว่า Jordan curve
ที่มาของภาพ http://www3.ipst.ac.th/primary_math/ebook/geometry/cap03/image/i08-2.gif

ที่มาของข้อมูล http://www3.ipst.ac.th/primary_math/ebook/geometry/cap03/p03-5.asp
การหาอนุพันธ์ของ์ฟังก์ชันพีชคณิต   (Differentiation  Algebraic   Function)
ฟังก์ชันพีชคณิต      (Algebraic   Function)   หมายถึงฟังก์ชันลักษณะ
y   =    เมื่อ  n  เป็นจำนวนจริง                  
กฎข้อที่  1 - กฏข้อที่ 8   เมื่อ   y =   c   เมื่อ c   เป็นตัวคงที่    จะได้ว่า     0       
กฎข้อที่  2  เมื่อ   y  =  x  ที่มาของข้อมูล http://www.curric.net/math/Math%20Web/calculus/2-diff_algebra.htm

คำถามในห้องเรียน
ระยะเวลา15 ชั่วโมง กับเส้นทาง 1,864 โค้ง มีความสัมพันธ์ในทางคณิตศาสตร์หรือไม่อย่างไร อภิปราย

ข้อเสนอแนะ

ทางเลือกใหม่การเดินทางไปเที่ยวในเส้นทาง กรุงเทพฯ-แม่ฮ่องสอน-กรุงเทพฯ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยว และชาวแม่ฮ่องสอน ใช้บริการในช่วงปีใหม่ปี 2556 มากขึ้น

การบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นๆ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
สาระที่ 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ  และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
สาระที่  5  ความปลอดภัยในชีวิต
มาตรฐาน พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยาสารเสพติด และความรุนแรง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระที่ 3   เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ที่มาของภาพ http://travel.mthai.com/uploads/2010/10/27/7102-kapook_com.jpg
ที่มาของภาพ http://pai.ilovevariety.com/wp-content/uploads/pictures/pai_intro.jpg
ที่มาของภาพ http://hilight.kapook.com/admin_hilight/spaw2/imghilight4/variety/pic003.jpgเข้าชม : 7639
นำเสนอโดย : ประเทือง วิบูลศักดิ์
โรงเรียน นนทบุรีพิทยาคม
สพม.3 นนทบุรี
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ ล่าสุด
สพฐ.ให้เขตพื้นที่ฯ รับผิดชอบออกข้อสอบ O-Net 3 กลุ่มสาระฯ
โดย : [เข้าชม : 25372 ]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสถิติ โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : [เข้าชม : 22986 ]
คู่รักแห่เที่ยวงาน “หนาวนี้กระซิบรักที่น่าน”
โดย : [เข้าชม : 22762 ]
ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ "ข้าราชการครู" ในรอบ 10 ปี
โดย : [เข้าชม : 27424 ]
ลด ... สอบโอเน็ตเล็งลดเหลือ 4 วิชา
โดย : [เข้าชม : 27350 ]
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เรขาคณิต
โดย : [เข้าชม : 27854 ]
เงินเดือน-โบนัส ปี'57-ปี'58
โดย : [เข้าชม : 29364 ]
คัดครูมืออาชีพ บรรจุ"สพฐ.-สอศ." จำนวน 1,140 อัตรา
โดย : [เข้าชม : 43036 ]
สสวท กับ เลินนิ่งสเปซ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ กระตุ้นผลสัมฤทธิ์ ด้าน คณิต-วิทย์-เทคโนโลยี
โดย : [เข้าชม : 39591 ]
อันดับการศึกษาต่ำ เงินเดือนครูไทยอย่าต่ำ
โดย : [เข้าชม : 34861 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์
แบบฝึกทักษะแผนที่
Link เกี่ยวกับสมาธิ
เรียนรู้เรื่องตารางธาตุ
วิทยาศาสตร์น่ารู้
แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ
เกมเดาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ทศนิยม
“อยู่อย่างไร...ให้พอเพียง”
แนะนำห้องสมุดยุค iT
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |