[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
วรรณกรรม กับ วรรณคดี มีคำตอบ
อาทิตย์ ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2554
วรรณกรรม กับ วรรณคดี มีคำตอบ   

วรรณกรรม  กับ  วรรณคดี  มีคำตอบ

                                  
http://www.jupzshop.com/1.   บทนำ    จเด็จ กำจรเดช หนุ่มปักษ์ใต้ เจ้าของรางวัลซีไรต์ปี 2554
      ประกาศผลให้ได้รับทราบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับผู้ครอบครอง
รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนประเภทเรื่องสั้น ประจำปี 2554
 “นักเขียนในดวงใจ” อาทิตย์สุดท้ายปลายเดือนกันยายนจึงไม่พลาดที่จะพาแฟน
คอลัมน์ไปรู้จักโฉมหน้า ตัวตนที่แท้จริงของบุรุษผู้คว้ารางวัลซีไรต์มาหมาด ๆ คนนี้
ในชื่อที่หลายท่านอาจยังไม่คุ้นหูนัก...จเด็จ กำจรเดช กับผลงานรวมเรื่องสั้นเล่มแรกที่ชนะ 
ใจกรรมการอย่างท่วมท้นล้นหลาม...“แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ”


แหล่งที่มาของข่าว :http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.
                                    ฉบับวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2554

2.    จากประเด็นข่าว   คำว่าวรรณกรรม หลายคนอาจจะสงสัยว่า คำนี้เหมือนกันกับ
       คำว่าวรรณคดีหรือไม่

3.   สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2 และ 3
4.    เนื้อหา   อยากทราบว่าวรรณกรรมและคำว่าวรรณคดีมีความหมายเหมือนหรือแตกต่าง
         กันอย่างไร       ศึกษาไปพร้อมๆกันเลยนะคะ

                              
http://www.jupzshop.com/

       วรรณกรรม (อังกฤษ: Literature) หมายถึง งานเขียนที่แต่งขึ้นหรืองานศิลปะ
ที่เป็นผลงานอันเกิดจากการคิด และจินตนาการ แล้วเรียบเรียง นำมาบอกเล่า บันทึก
ขับร้อง หรือสื่อออกมาด้วยกลวิธีต่างๆ โดยทั่วไปแล้ว จะแบ่งวรรณกรรมเป็น 2 ประเภท
คือ วรรณกรรมลายลักษณ์ คือวรรณกรรมที่บันทึกเป็นตัวหนังสือ และวรรณกรรมมุขปาฐะ
อันได้แก่วรรณกรรมที่เล่าด้วยปาก ไม่ได้จดบันทึก
ด้วยเหตุนี้ วรรณกรรมจึงมีความหมายครอบคลุมกว้าง ถึงประวัติ นิทาน ตำนาน เรื่องเล่า
ขำขัน เรื่องสั้น นวนิยาย บทเพลง คำคม เป็นต้น
วรรณกรรมเป็นผลงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการใช้ภาษา เพื่อการสื่อสารเรื่องราวให้เข้าใจ
ระหว่างมนุษย์ ภาษาเป็นสิ่งที่มนุษย์คิดค้น และสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใช้สื่อความหมาย เรื่องราว
ต่าง ๆ ภาษาที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสารได้แก่

1.ภาษาพูด โดยการใช้เสียง    
2.ภาษาเขียน โดยการใช้ตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์ และภาพ
3.ภาษาท่าทาง โดยการใช้กิริยาท่าทาง หรือประกอบวัสดุอย่างอื่น
ความงามหรือศิลปะในการใช้ภาษาขึ้นอยู่กับ การใช้ภาษาให้ถูกต้อง ชัดเจน และ เหมาะสม
กับเวลา โอกาส และบุคคล นอกจากนี้ ภาษาแต่ละภาษายังสามารถปรุงแต่ง ให้เกิดความ
เหมาะสม ไพเราะ หรือสวยงามได้ นอกจากนี้ ยังมีการบัญญัติคำราชาศัพท์ คำสุภาพ
 ขึ้นมาใช้ได้อย่างเหมาะสม แสดงให้เห็นวัฒนธรรมที่เป็นเลิศทางการใช้ภาษาที่ควร
ดำรงและยึดถือต่อไป ผู้สร้างสรรค์งานวรรณกรรม เรียกว่า นักเขียน นักประพันธ์ หรือ
กวี (Writer or Poet)

วรรณกรรมไทย แบ่งออกได้ 2 ชนิด คือ
1.ร้อยแก้ว เป็นข้อความเรียงที่แสดงเนื้อหา เรื่องราวต่าง ๆ
2.ร้อยกรอง เป็นข้อความที่มีการใช้คำที่สัมผัส คล้องจอง ทำให้สัมผัสได้ถึงความงาม
ของภาษาไทย ร้อยกรองมีหลายแบบ คือ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และร่าย[แก้]
วรรณกรรมมีความหมายตามนัยยะ   หมายถึง กรรม ที่เกิดขึ้นจากต่างคน ต่างวรรณะ
หมายความว่า วรรณะหรือชนชั้นต่างกันก็จะ  ใช้คำต่างกัน คำคำนี้ มีปรากฏขึ้นครั้งแรก
ในพระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและ  ศิลปกรรม พ.ศ. 2475 คำว่า วรรณกรรม
อาจเทียบเคียงได้กับคำภาษาอังกฤษว่า Literary work หรือ general literature
ความหมายแปลตามรูปศัพท์ว่า ทำให้เป็นหนังสือ  ซึ่งดูตามความหมายนี้แล้วจะเห็นว่
ากว้างขวางมาก นั่นก็คือการเขียนหนังสือจะเป็น ข้อความสั้น ๆ หรือเรื่องราวสมบูรณ์ก็ได้
เช่น ข้อความที่เขียนตามใบปลิว ป้ายโฆษณาต่าง ๆ ตลอดไปจนถึงบทความ หรือ
หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่มทุกชนิด เช่น ตำรับตำราต่าง ๆ นวนิยาย  กาพย์ กลอนต่าง ๆ
ก็ถือเป็นวรรณกรรมทั้งสิ้น จากลักษณะกว้าง ๆ ของวรรณกรรม สามารถทำให้ทราบถึง
คุณค่ามากน้อยของวรรณกรรมได้โดยขึ้นอยู่กับ วรรณศิลป์ คือ  ศิลปะในการแต่ง
หนังสือนั้นเป็นสำคัญ ถ้าวรรณกรรมเรื่องใดมีคุณค่าทางวรรณศิลป์สูง เป็นที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไปว่าเป็นหนังสือดี วรรณกรรมก็อาจได้รับยกย่องว่าเป็น วรรณคดี
อย่างไรก็ตามการที่จะกำหนดว่า วรรณกรรมเรื่องใดควรเป็นวรรณคดีหรือไม่นั้น ต้องคำนึง
ถึงระยะเวลาที่แต่งหนังสือนั้นยาวนานพอควรด้วย เพื่อพิสูจน์ว่าคุณค่าของวรรณกรรมนั้น
เป็นอมตะ เป็นที่ยอมรับกันทุกยุคทุกสมัยหรือไม่ เพราะอาจมีวรรณกรรมบางเรื่องที่ดี
เหมาะสมกับระยะเวลาเพียงบางช่วงเท่านั้น ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า วรรณคดีนั้นก็คือ
วรรณกรรมชนิดหนึ่งนั่นเอง กล่าวคือ เป็นวรรณกรรมที่กลั่นกรองและตกแต่งให้
ประณีต มีความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ อันเป็นคุณค่าของการประพันธ์ หรือจะกล่าว
อีกนัยหนึ่ง วรรณคดีนั้นเป็นวรรณกรรมไม่จำเป็นต้องเป็นวรรณคดีเสมอไป[แก้]
ประเภทของวรรณกรรมดูบทความหลักที่ ประเภทของวรรณกรรม

 

                                             
http://www.jupzshop.com/

วรรณกรรมนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
สารคดี หมายถึง หนังสือที่แต่งขึ้นเพื่อมุ่งให้ความรู้ ความคิด ประสบการณ์แก่ผู้อ่าน
ซึ่งอาจใช้รูปแบบร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ได้
บันเทิงคดี คือ วรรณกรรมที่แต่งขึ้นเพื่อมุ่งให้ความเพลิดเพลิน สนุกสนาน บันเทิงแก่ผู้อ่าน
 จึงมักเป็นเรื่องที่มีเหตุการณ์และตัวละคร

5.  ประเด็นคำถาม
      1.    นักเรียนอธิบายความหมายของคำว่าวรรณกรรมและคำว่าวรรณคดี
       2.    ศึกษาและหารายชื่อแยกประเภทของวรรณกรรม และวรรณคดี


      
6.     กิจกรรมเสนอแนะ
         แบ่งกลุ่มนักเรียนแสดงบทบาทสมมุติบางตอนที่นักเรียนชอบในบทวรรณกรรมหรือวรรณคดี


7.     การบูรณาการ
        บูรณาการสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาการทำงานร่วมกันและศิลปะการแสดงบทบาทสมมุติ

8.      แหล่งอ้างอิง :  http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.
                         : http://th.wikipedia.org/wiki
           ภาพไอคอนจาก :  http://billboss.jalbum.net/cartoon/
                                     : http://www.jupzshop.com/

      
        

 

 

เข้าชม : 9424
นำเสนอโดย : นางสาวธัญวรรณ เถาโพธิ์
โรงเรียนบ้านดงคู่
สพป.สุโขทัยเขต2
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ภาษาไทย ล่าสุด
การใช้โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการแต่งกาพย์ยานี11
โดย : [เข้าชม : 12962 ]
การใช้พจนานุกรมชั้นประถมศึกษาปีที 3
โดย : [เข้าชม : 12452 ]
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับวิถีชีวิตตามหลักปัจจัยสี่ ด้วยเทคนิค KWLH Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : [เข้าชม : 25597 ]
การศึกษาวิถีชีวิตไทลื้อ บ้านหนองบัว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน : วิเคราะห์ตามหลักปัจจัยสี่
โดย : [เข้าชม : 23833 ]
หลักสังเกตคำบาลีสันสกฤต
โดย : [เข้าชม : 27688 ]
พระบรมนามาภิไธย-พระปรมาภิไธย
โดย : [เข้าชม : 55681 ]
กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือ
โดย : [เข้าชม : 473376 ]
พี่มาก พระโขนง กับคำรื่นหู
โดย : [เข้าชม : 68332 ]
ภาษาในอินเตอร์เน็ตมีผลต่อภาษาไทยอย่างไร
โดย : [เข้าชม : 66294 ]
การเว้นวรรคตอน
โดย : [เข้าชม : 81763 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
โรงเรียนดัง ... ขานรับหลักสูตรใหม่
แผ่นแปะคุมกำเนิด(พลาสเตอร์คุมกำเนิด)
ยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน
แคปซูลคุมกำเนิดหรือยาฝังคุมกำเนิด (ปรับปรุง2558)
ถุงยางอนามัยชาย( Condom)
ถุงยางอนามัยสำหรับผู้หญิง Female Condom(FC.)
การตกแต่งผ้าฮิญาบ(ผ้าคลุมศีรษะสตรีอิสลาม)ด้วยลูกปัด
จีนศึกษา : พิธีล้างป่าช้า (1)
จีนศึกษา : พิธีล้างป่าช้า (2)
Beautiful Dresses in ASEAN
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |