[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์
คิดอย่างนักวิทยาศาสตร์
อาทิตย์ ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2554
‎"A GREAT MAN IS THE MAN WHO DOES A THING FOR THE FIRST TIME"   

1.บทนำ

                 ‎"A GREAT MAN IS THE MAN WHO DOES A THING FOR THE FIRST TIME"
                                                       ผู้ยิ่งใหญ่คือผู้ที่ลงมือทำสิ่งใดๆเป็นคนแรก

                                     คิดอย่างนักวิทยาศาสตร์ คิดแตกต่าง สร้างสรรค์ไม่เหมือนคนอื่น
                                                              "คิดให้ไกลไขว่คว้าให้ถึง"
   

2. ประเด็นสำคัญ
ลักษณะนิสัยของนักวิทยาศาสตร์นั้นแตกต่างจากคนทั่วไป
 ได้แก่  
          1)  เป็นคนช่างสังเกต  
          2)  เป็นคนช่างคิดช่างสงสัย  
          3)  เป็นคนมีเหตุมีผล  
          4)  เป็นคนมีความพยายามและอดทน  
          5)  เป็นคนมีความคิดริเริ่ม  
          6)  เป็นคนทำงานอย่างมีระบบ
3.  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1  สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.  เนื้อหา
                 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นลักษณะสำคัญถ้าไม่มีสิ่งแรกก็ไม่มีสิ่งที่สอง  นักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ที่มีความกล้าที่จะคิด และทำสิ่งที่ผิดแปลกไปจากที่ผู้อื่นคิดหรือทำอยู่แล้ว  โดยเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ลักษณะการเป็นผู้มีความคิดริเริ่มเป็นลักษณะสำคัญของนักวิทยาศาสตร์ เพราะจะทำให้ค้นพบและประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

                   ตัวอย่างเช่น เครื่องบินที่ใช้ประโยชน์อยู่ทุกวันนี้นั้นผลจากความคิดริเริ่มของบุคคลต่อไปนี้ 
โรเจอร์  เบคอน (Roger Bacon) นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ
มีความคิดฝันว่ามนุษย์นั้นสามารถที่จะบินได้เหมือนนก ถ้าติดปีกที่มีรูปร่าง ลักษณะคล้ายปีกนก และกระพือปีกได้แบบเดียวกับนก

 

                        
ต่อมา  ลีโอนาโด ดาวินซี (Leonardo da Vince) ได้นำความคิดนี้ไปวาดเป็นภาพจำลองแบบต่างๆ ของสิ่งที่จะช่วยให้คนบินได้  แต่ก็ยังไม่มีการสร้างขึ้นมา จนกระทั่ง เซอร์ ยอร์จ เคย์ลีย์ ได้บุกเบิกสร้างเครื่องร่อน
                                    
                                                                           ภาพวาดของลีโอนาโด ดาวินซี
 บอลลูนและเรือเหาะ( balloon )

อาคิมิดีส ชาวกรีกพบหลักการลอยตัวในของไหล
หลักการจม-การลอย
          วัตถุจมอยู่ในของไหลจะได้รับแรงพยุงขึ้น เรียกว่า แรงลอยตัว ตามหลักการของอาคิมิดิส แรงลอยตัวนี้มีค่าเท่ากับน้ำหนักของของไหลซึ่งแทนที่ด้วยวัตถุนั้น
หลักการลอยตัวในของไหล
            การลอยตัวของบอลลูน
          ด้วยความฉลาดของมนุษย์ที่สังเกตเห็นว่า ควันไฟลอยสูงขึ้นในอากาศ สองพี่น้องชาวฝรั่งเศสในสกุลมองต์โกลฟิเยร์ คิดทำบอลลูนให้ลอยสูงขึ้นได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 1783
โดยบรรจุอากาศร้อนไว้ภายในบอลลูน เพื่อทำให้เกิดแรงยกเพราะอากาศร้อนเบากว่าอากาศเย็นต่อจากนั้นก็ได้มีการคิดค้นสร้างอากาศยานประเภทเบากว่าอากาศและเรือเหาะซึ่งขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรกลขึ้น และพัฒนาขึ้นตามลำดับ
            บอลลูนลอยอยู่ในอากาศได้เพราะภายในบอลลูนบรรจุก๊าซที่เบากว่าอากาศไว้ เช่นไฮโดรเจน ฮีเลียมหรืออากาศร้อนทำให้ความหนาแน่นรวมของบอลลูน ต่ำกว่าความหนาแน่นของอากาศโดยรอบ บอลลูนจึงลอยอยู่ในอากาศด้วยหลักการของอาร์คีมิดิส เช่นเดียวกับที่ไม้ลอยน้ำ เหล็กลอยในปรอท ความสามารถในการยกน้ำหนักของบอลลูนจึงขึ้นอยู่กับปริมาตรของบอลลูนและความหนาแน่นของอากาศโดยรอบบอลลูนนั้น
              บอลลูนอากาศร้อนถูกประดิษฐ์โดยพี่น้องโกลฟิเอร์ ชาวฝรั่งเศษ ใช้หลักการการลอยการจมโดยอากาศร้อนมีความหนาแน่นน้อยกว่าอากาศเย็น
 

                                                          ภาพ เครื่องร่อน
        เครื่องร่อน    

            หลักการของเครื่องร่อน เครื่องร่อนไม่มีเครื่องยนต์ขับเคลื่อนในตัวเอง เมื่อถูกลาก ฉุดขึ้นสู่ระดับสูงหรือร่อนจากหน้าผา เวคเตอร์ส่วนหนึ่งที่เกิดจากน้ำหนักตัวเครื่องร่อนจะฉุดให้เครื่องร่อนเคลื่อนไปข้างหน้า แรงยกจากปีกจะยกตัวเครื่องร่อนไว้ เครื่องร่อนจะเสียระยะสูงไปเรื่อยๆ แต่เครื่องร่อนอาจอยู่ในอากาศได้นานๆ จากกระแสลมร้อนพัดขึ้น เครื่องร่อนแบบลิเลียนทาลหรือ แฮงไกลเดอร์ในปัจจุบันใช้การถ่ายเทน้ำหนักตัวบังคับเครื่องร่อน
                จนถึงสมัยของ วิลเบอร์และออร์วิล ไรต์  (Wilbur and Oriville Wright) ซึ่งมีความสนใจในเรื่องของการบิน
จึงศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการร่อนและการบิน และได้ทดลองสร้างเครื่องร่อนพร้อมทั้งปรับปรุงให้ดีขึ้นจนกลายเป็น เครื่องบิน หลังจากนั้นได้มีผู้พัฒนาเครื่องบินมาโดยตลอดจนได้เครื่องบินที่มีประสิทธิภาพมาก ดังเช่นเครื่องบินไอพ่นในปัจจุบัน
 

                                                                  ภาพ   วิลเบอร์ และ ออร์วิล ไรต์
 5.  ประเด็นคำถาม
1.   ความหมายของ “วิทยาศาสตร์” ข้อใดถูกต้องและครอบคลุมมากที่สุด
 ก.    เป็นวิชาที่มีการสังเกต ทดลองและสรุปผล
 ข   . เป็นวิชาที่ว่าด้วยการค้นพบความจริงในธรรมชาติ
 ค.    เป็นวิชาที่อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ของธรรมชาติ
 ง   .  เป็นวิชาที่ว่าด้วยการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ค้นคว้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์
2.นักวิทยาศาสตร์จะสรุปผลการทดลองได้อย่างมีความเชื่อมั่นเมื่อใด
ก.    ผลการทดลองสอดคล้องตามทฤษฎีที่มีอยู่เดิม
ข.    ออกแบบการทดลองที่มีการควบคุมตัวแปรต่างๆ อย่างรัดกุมมากที่สุด
ค.    กำหนดปัญหาและตั้งสมมติฐานที่ดี
ง.  รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาเปรียบเทียบกับผลการทดลองได้ถูกต้องตรงกัน
3.การสังเกตของนักวิทยาศาสตร์ทำให้เกิดสิ่งใดเป็นอันดับแรก
ก.      สมมติฐาน
ข.     กฎ
ค.     ทฤษฎี
ง.     ปัญหา
 4.ลักษณะนิสัยของนักวิทยาศาสตร์ข้อใดที่ทำให้งานประสบความสำเร็จ
ก.  ชอบจดบันทึก
ข.  รักการอ่าน
ค.  ชอบค้นคว้า
ง.  ความพยายามและอดทน
5. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่
 ก.   ได้ เมื่อมีเหตุผลหรือหลักฐานที่ดีกว่า
 ข.   ได้ เมื่อมีนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งกว่ามาบอก
 ค.   ไม่ได้ เพราะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้ว
 ง.   ไม่ได้ เพราะความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นความจริงที่ยอมรับกันแล้ว
6.  บูรณาสู่สาระอื่น
       -  สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
      -  สาระภาษาไทย    การอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์
     -   สาระภาษาอังกฤษ  การอ่านคำศัพท์ เช่น  balloon , Wilbur and Oriville Wright ,sailplane,Archimedes
7. ข้อเสนอแนะ
        ควรศึกษาเพิ่มเติมวิธีการทางวิทยาศาสตร์ http://www.chaiyatos.com/M.2_5.htm

8.อ้างอิง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/sub/book/book.php?book=1&chap=8&page=t1-8-infodetail07.html
http://www.rmutphysics.com/

http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/pictures1/l1-234a.jpgเข้าชม : 17231
นำเสนอโดย : นางปราณี หีบแก้ว
โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 5
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์ ล่าสุด
พิชิตมะเร็งเต้านมด้วยสารประกอบในขมิ้น
โดย : [เข้าชม : 18615 ]
เคล็ดลับง่ายๆดูแลเส้นผม
โดย : [เข้าชม : 24720 ]
ขนที่งอกปกคลุมหนังศีรษะของมนุษย์
โดย : [เข้าชม : 22668 ]
ประเภทของพายุ
โดย : [เข้าชม : 21485 ]
การแช่แข็งมนุษย์ ไครโอนิกส์
โดย : [เข้าชม : 21658 ]
LED สีน้ำเงิน คว้าโนเบล ฟิสิกส์2014
โดย : [เข้าชม : 24127 ]
คดีทารุณกรรมสุนัข
โดย : [เข้าชม : 24206 ]
พลอยแท้ บนม่อนหินล้านปี
โดย : [เข้าชม : 34579 ]
ปลาตีน
โดย : [เข้าชม : 34652 ]
Reuse
โดย : [เข้าชม : 35282 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
Verb คำกริยาน่ารู้
Verb คำกริยาน่ารู้ II
กิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย(การหยดสี)
อปท.
Google ให้คุณสั่งค้นด้วยคำพูด
ทำไมนะ….. สัตว์ปีกจึงไม่มีฉี่
สารอาหาร ... เท่าไหร่ถึงจะพอ
Baguette
มรดกความทรงจำ
ความเชื่อก้นครัวไทย
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |