[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
แผนการสอน การขยายพันธุ์พืชโดยการตัดชำ
พุธ ที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554
การตัดชำเป็นการนำส่วนของพืช เช่น ราก ลำต้น ใบ กิ่ง ไปเพาะชำในวัสดุชำเพื่อให้ ได้พืชต้นใหม่แล้วนำไปปลูกต่อไป   

การขยายพันธุ์พืชโดยการตัดชำ 
สาระสำคัญ
การตัดชำ หมายถึงการนำส่วนของพืช เช่น ราก ลำต้น ใบ กิ่ง ไปเพาะชำในวัสดุชำเพื่อให้
ได้พืชต้นใหม่แล้วนำไปปลูกต่อไป

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังปลายทาง
        - นักเรียนสามารถบอกความหมาย ส่วนของพืช คุณสมบัติที่ดีของวัสดุชำ พร้อมทั้งข้อดีข้อเสียและปฏิบัติการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการตัดชำได้
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนำทาง
        - นักเรียนสามารถบอกความหมายของการตัดชำได้
        - นักเรียนสามารถอธิบายส่วนของพืชที่จะนำมาขยายพันธุ์ด้วยการตัดชำได้
        - นักเรียนสามารถบอกคุณสมบัติที่ดีของวัสดุที่ใช้ในการตัดชำได้
        - นักเรียนสามารถบอกข้อดี-ข้อเสียของการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการตัดชำ
แต่ละวิธีและสามารถปฏิบัติการตัดชำได้

สาระการเรียนรู้

    - การตัดชำ หมายถึง การตัดเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของพืช นำไปปักชำในวัสดุที่
เหมาะสม โดยมีความชื้น อุณหภูมิ อากาศ พอที่จะทำให้พืชสร้างรากใหม่ได้
    - คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการปักชำ
    - ข้อดี – ข้อเสีย ของการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการตัดชำ

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
        - สนทนาซักถามนักเรียนถึงการทำกิจกรรมเสนอแนะในการเรียนครั้งที่แล้ว
        - นักเรียนได้ไปฝึกทำให้เกิดความชำนาญแล้วหรือไม่
        - นักเรียนมีแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือไม่
        - ให้คำชมเชยและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการปฏิบัติงานของนักเรียน
        - ครูแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังบทเรียนใหม่และให้นักเรียนจดบันทึกไว้
กิจกรรมการเรียนการสอน
        - ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
        - นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 3 เรื่องการตัดชำ
        - ครูซักถามและกระตุ้นให้นักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับประเภท วิธีการ ข้อดี ข้อเสีย ของการตัดชำคุณสมบัติของวัสดุชำ และจดบันทึกไว้
        - นักเรียนศึกษาวิธีการตัดชำจากใบงานที่ 3 และดูภาพ ประกอบคำอธิบาย
        - นำนักเรียนมาที่แปลงเกษตร ให้นักเรียนได้ศึกษาวัสดุเพาะชำของจริงที่ครูเตรียมไว้ เช่นแกลบดำ ขุยมะพร้าว ดินผสม ทราย เป็นต้น
        - ครูสาธิตการตัดชำให้นักเรียนดูโดยอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียดและให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย
        - ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานที่ 3 เรื่อง การตัดชำ โดยให้ศึกษารายละเอียดจากใบงานที่ 3 ให้ใช้พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับที่มีในโรงเรียน เช่น เทียนทอง ลิ้นมังกร สาวน้อยปะแป้ง รากต้นฝรั่ง เป็นต้น (เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนชื่อ – สกุล เลขที่ กำกับไว้)
        - ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน
 ขั้นสรุป
        นักเรียนช่วยกันสรุปการปฏิบัติงานและข้อดี – ข้อเสีย ของการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการตัดชำ  ซักถามข้อสงสัยและจดบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องไว้
    หมายเหตุ  ในการเรียนครั้งต่อไปให้นักเรียนเตรียม มีด,คัตเตอร์,พลาสติกใสที่ตัดเป็นเส้นยาว ประมาณ 30 เซนติเมตร กว้างประมาณ 2 เซนติเมตร มาด้วย

เครื่องมือวัดผล / ประเมินผล
        - แบบทดสอบ
        - ใบงาน
วิธีวัดผล
        - ตรวจแบบทดสอบ ใบงาน (รายบุคคล)
        - สังเกตพฤติกรรมการทำงานและผลงาน (รายบุคคล)

สื่อการเรียนรู้

    - ภาพประกอบการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการตัดชำ
    - วัสดุที่ใช้ในการชำ เช่น แกลบดำ ขุยมะพร้าว ทราย ดินผสม
    - พันธุ์ไม้ที่ใช้ในการตัดชำ เช่น เทียนทอง สาวน้อยปะแป้ง ลิ้นมังกร ฝรั่งเป็นต้น
    - น้ำยาเร่งรากเบอร์ 2
    - ใบงานที่ 3 เรื่องการตัดชำ
    - ใบความรู้ที่ 3 เรื่องการขยายพันธุ์พืช (การตัดชำ)
    - หนังสือประกอบการเรียนใบงานที่ 3

เวลาที่ใช้สอน 2 ชั่วโมง
เข้าชม : 10785
นำเสนอโดย : ครูอารดา พันธ์วิไล
โรงเรียนอมรินทราวารี
สพป.สุรินทร์ เขต 3
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ล่าสุด
การตกแต่งผ้าฮิญาบแบบง่ายๆด้วยลูกปัด
โดย : [เข้าชม : 32556 ]
อาหารเพื่อสุขภาพรายวัน
โดย : [เข้าชม : 29453 ]
รายวิชาเพิ่มเติม :สาระท้องถิ่นสุรินทร์ : การทอผ้าไหม
โดย : [เข้าชม : 32183 ]
รายวิชาเพิ่มเติม :สาระท้องถิ่นสุรินทร์ : อาหารพื้นบ้าน
โดย : [เข้าชม : 36500 ]
การตกแต่งผ้าฮิญาบ(ผ้าคลุมศีรษะสตรีอิสลาม)ด้วยลูกปัด
โดย : [เข้าชม : 54943 ]
การเรียนรู้ทางเชาว์ปัญญา (mental skills; Knowledge)
โดย : [เข้าชม : 63763 ]
เดอ โบโน. เอ็ดเวิร์ด.กับคุณค่าของเหรียญหกเหรียญ
โดย : [เข้าชม : 62137 ]
น้ำท่วมอีกแล้ว
โดย : [เข้าชม : 61393 ]
มาเริ่มต้นใช้งานกับแผนการสอนครูเนาว์ ปี2555
โดย : [เข้าชม : 66467 ]
เจลล้างมือชนิดไม่ใช้น้ำ
โดย : [เข้าชม : 109170 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
ทัชมาฮาล 1ใน7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่
ทุ่ม 680 ล้าน ตามหาเด็กเก่ง ... กับลำดับจำกัดและลำดับอนันต์
นิราศนครปฐม'๓๖ ตอน "รวมพลบนถนนประวัติศาสตร์"
Teenagers’ Favorite Place
ใครเป็นวัยรุ่นเชิญทางนี้ (ตอนที่ 3)
Mother's Day แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง
แผ่นดินไหวอิเหนา5.4ริคเตอร์
นิราศนครปฐม'๓๖ ตอน "คิดถึงครูกลอนย้อนรำลึก"
Handwriting
บทเรียนภาษาอังกฤษขำๆ จากโน๊ส อุดม แต้พาณิช
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |