[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
แผนการสอน การขยายพันธุ์พืชโดยการตัดชำ
พุธ ที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554
การตัดชำเป็นการนำส่วนของพืช เช่น ราก ลำต้น ใบ กิ่ง ไปเพาะชำในวัสดุชำเพื่อให้ ได้พืชต้นใหม่แล้วนำไปปลูกต่อไป   

การขยายพันธุ์พืชโดยการตัดชำ 
สาระสำคัญ
การตัดชำ หมายถึงการนำส่วนของพืช เช่น ราก ลำต้น ใบ กิ่ง ไปเพาะชำในวัสดุชำเพื่อให้
ได้พืชต้นใหม่แล้วนำไปปลูกต่อไป

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังปลายทาง
        - นักเรียนสามารถบอกความหมาย ส่วนของพืช คุณสมบัติที่ดีของวัสดุชำ พร้อมทั้งข้อดีข้อเสียและปฏิบัติการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการตัดชำได้
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนำทาง
        - นักเรียนสามารถบอกความหมายของการตัดชำได้
        - นักเรียนสามารถอธิบายส่วนของพืชที่จะนำมาขยายพันธุ์ด้วยการตัดชำได้
        - นักเรียนสามารถบอกคุณสมบัติที่ดีของวัสดุที่ใช้ในการตัดชำได้
        - นักเรียนสามารถบอกข้อดี-ข้อเสียของการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการตัดชำ
แต่ละวิธีและสามารถปฏิบัติการตัดชำได้

สาระการเรียนรู้

    - การตัดชำ หมายถึง การตัดเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของพืช นำไปปักชำในวัสดุที่
เหมาะสม โดยมีความชื้น อุณหภูมิ อากาศ พอที่จะทำให้พืชสร้างรากใหม่ได้
    - คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการปักชำ
    - ข้อดี – ข้อเสีย ของการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการตัดชำ

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
        - สนทนาซักถามนักเรียนถึงการทำกิจกรรมเสนอแนะในการเรียนครั้งที่แล้ว
        - นักเรียนได้ไปฝึกทำให้เกิดความชำนาญแล้วหรือไม่
        - นักเรียนมีแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือไม่
        - ให้คำชมเชยและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการปฏิบัติงานของนักเรียน
        - ครูแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังบทเรียนใหม่และให้นักเรียนจดบันทึกไว้
กิจกรรมการเรียนการสอน
        - ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
        - นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 3 เรื่องการตัดชำ
        - ครูซักถามและกระตุ้นให้นักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับประเภท วิธีการ ข้อดี ข้อเสีย ของการตัดชำคุณสมบัติของวัสดุชำ และจดบันทึกไว้
        - นักเรียนศึกษาวิธีการตัดชำจากใบงานที่ 3 และดูภาพ ประกอบคำอธิบาย
        - นำนักเรียนมาที่แปลงเกษตร ให้นักเรียนได้ศึกษาวัสดุเพาะชำของจริงที่ครูเตรียมไว้ เช่นแกลบดำ ขุยมะพร้าว ดินผสม ทราย เป็นต้น
        - ครูสาธิตการตัดชำให้นักเรียนดูโดยอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียดและให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย
        - ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานที่ 3 เรื่อง การตัดชำ โดยให้ศึกษารายละเอียดจากใบงานที่ 3 ให้ใช้พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับที่มีในโรงเรียน เช่น เทียนทอง ลิ้นมังกร สาวน้อยปะแป้ง รากต้นฝรั่ง เป็นต้น (เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนชื่อ – สกุล เลขที่ กำกับไว้)
        - ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน
 ขั้นสรุป
        นักเรียนช่วยกันสรุปการปฏิบัติงานและข้อดี – ข้อเสีย ของการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการตัดชำ  ซักถามข้อสงสัยและจดบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องไว้
    หมายเหตุ  ในการเรียนครั้งต่อไปให้นักเรียนเตรียม มีด,คัตเตอร์,พลาสติกใสที่ตัดเป็นเส้นยาว ประมาณ 30 เซนติเมตร กว้างประมาณ 2 เซนติเมตร มาด้วย

เครื่องมือวัดผล / ประเมินผล
        - แบบทดสอบ
        - ใบงาน
วิธีวัดผล
        - ตรวจแบบทดสอบ ใบงาน (รายบุคคล)
        - สังเกตพฤติกรรมการทำงานและผลงาน (รายบุคคล)

สื่อการเรียนรู้

    - ภาพประกอบการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการตัดชำ
    - วัสดุที่ใช้ในการชำ เช่น แกลบดำ ขุยมะพร้าว ทราย ดินผสม
    - พันธุ์ไม้ที่ใช้ในการตัดชำ เช่น เทียนทอง สาวน้อยปะแป้ง ลิ้นมังกร ฝรั่งเป็นต้น
    - น้ำยาเร่งรากเบอร์ 2
    - ใบงานที่ 3 เรื่องการตัดชำ
    - ใบความรู้ที่ 3 เรื่องการขยายพันธุ์พืช (การตัดชำ)
    - หนังสือประกอบการเรียนใบงานที่ 3

เวลาที่ใช้สอน 2 ชั่วโมง
เข้าชม : 11756
นำเสนอโดย : ครูอารดา พันธ์วิไล
โรงเรียนอมรินทราวารี
สพป.สุรินทร์ เขต 3
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ล่าสุด
การตกแต่งผ้าฮิญาบแบบง่ายๆด้วยลูกปัด
โดย : [เข้าชม : 39207 ]
อาหารเพื่อสุขภาพรายวัน
โดย : [เข้าชม : 35659 ]
รายวิชาเพิ่มเติม :สาระท้องถิ่นสุรินทร์ : การทอผ้าไหม
โดย : [เข้าชม : 38886 ]
รายวิชาเพิ่มเติม :สาระท้องถิ่นสุรินทร์ : อาหารพื้นบ้าน
โดย : [เข้าชม : 43407 ]
การตกแต่งผ้าฮิญาบ(ผ้าคลุมศีรษะสตรีอิสลาม)ด้วยลูกปัด
โดย : [เข้าชม : 62298 ]
การเรียนรู้ทางเชาว์ปัญญา (mental skills; Knowledge)
โดย : [เข้าชม : 66120 ]
เดอ โบโน. เอ็ดเวิร์ด.กับคุณค่าของเหรียญหกเหรียญ
โดย : [เข้าชม : 64142 ]
น้ำท่วมอีกแล้ว
โดย : [เข้าชม : 63357 ]
มาเริ่มต้นใช้งานกับแผนการสอนครูเนาว์ ปี2555
โดย : [เข้าชม : 68692 ]
เจลล้างมือชนิดไม่ใช้น้ำ
โดย : [เข้าชม : 120821 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
ศึกพรหมมาสตร์
วันจันทร์นี้มาสนุกกับการบวกเลขซ้ำกันนะคะ
“แบหลา”
Chikungunya +H1N1 กับรายวิชา กินอยู่อย่างไทย by ครูเนาว์
คาร์โบไฮเดรต ตอนที่ 3
เรียนภาษาอังกฤษกับเพลง
แง่มุมความคิด สู่คณิตศาสตร์โอลิมปิก ของเด็กไทยคนเก่ง
KHAO PHANSA (BUDDHIST LENT)
การละเล่นของไทย
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์กับการระบาดหวัดใหญ่ 2009
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |