[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์
เธอรู้หรือไม่....พืชชนิดใดเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวและชนิดใดเป็นใบเลี้ยงคู่
อังคาร ที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554
พืชในโลกนี้มีอยู่มากมายหลายชนิด แล้วชนิดใดเป็นใบเลี้ยงเดี่ยว ชนิดใดเป็นใบเลี้ยงคู่ มีวิธีการสังเกตดังต่อไปนี้ค่ะ   

เธอรู้หรือไม่....พืชชนิดใดเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวและชนิดใดเป็นใบเลี้ยงคู่บทนำ: พืชในโลกนี้มีอยู่มากมายหลายชนิด แล้วชนิดใดเป็นใบเลี้ยงเดี่ยว ชนิดใดเป็นใบเลี้ยงคู่ มีวิธีการสังเกตดังต่อไปนี้ค่ะ
ลักษณะแตกต่างของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว/ใบเลี้ยงคู่


                                                                     ลักษณะของต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว

                                                                            ลักษณะของต้นพืชใบเลี้ยงคู่


เนื้อหา: กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
 นักวิทยาศาสตร์ได้แบ่งพืชออกเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ โดยจำแนกลักษณะดังนี้
ลักษณะพืชใบเลี้ยงเดี่ยว มีดังนี้
1. มีระบบรากฝอย
2. มีลักษณะของลำต้นเป็นข้อปล้องมองเห็นชัดเจน
3. ลักษณะของลำต้นไม่มีการเจริญทางด้านข้าง
4. ลักษณะของเส้นใบ เส้นใบจะเรียงกันแบบขนาน
5. ลักษณะของต้นอ่อนมีใบเลี้ยง จะมีใบเลี้ยงเพียงใบเดียว
6. ลักษณะของกลีบดอก จะมีกลีบดอกจำนวน 3 กลีบหรือทวีคูณของ 3

 


ลักษณะของรากฝอย

 

 


ลักษณะลำต้นในเลี้ยงเดียว


ลักษณะของใบเลี้ยงเดียว


ลักษณะของกลีบดอก

 
ลักษณะพืชใบเลี้ยงคู่ มีดังนี้
1. มีระบบรากแก้ว
2. มีลักษณะของลำต้นจะเห็นข้อปล้องมองเห็นไม่ชัดเจน
3. ลักษณะของลำต้นจะมีการเจริญทางด้านข้าง
4. ลักษณะของเส้นใบ เส้นใบจะเรียงกันแบบร่างแห
5. ลักษณะของต้นอ่อนมีใบเลี้ยง จะมีใบเลี้ยง 2 ใบ
6. ลักษณะของกลีบดอก จะมีกลีบดอกจำนวน 4-5 กลีบหรือทวีคูณของ 4-5 


ลักษณะของต้นอ่อนของพืชใบเลี้ยงคู่ 

 


ลักษณะของรากพืชใบเลี้ยงคู่

 
ลักษณะใบของพืชใบเลี้ยงคู่


ลักษณะลำต้นของพืชใบเลี้ยงคู่

 


ลักษณะกลีบดอกของพืชใบเลี้ยงคู่

เนื้อเรื่อง:
พืชใบเลี้ยงเดี่ยว(Monocotyledon หรือ Lili0psida) เป็นชั้นหนึ่งในส่วนประกอบของพืช พืชใบเลี้ยงเดี่ยววงศ์ใหญ่ที่สุดคือ กล้วยไม้(Orchidaceae) จะมีลักษณะของดอกที่ซับซ้อนและมีความสวยงามเพื่อเอาไว้สำหรับดึงดูดแมลงชนิดต่างๆให้มาช่วยในการผสมพันธุ์ ส่วนวงศ์ที่โดดเด่นกว่า คือ หญ้า (Poaceae หรือ Gramineae) มีการแพร่พันธุ์โดยอาศัยลม

รายละเอียดต่างๆของพืชดอกแบ่งออกเป็นสองชั้นย่อย (Subclass) โดยแบ่งตามจำนวนใบเลี้ยงในเมล็ดได้ ดังนี้
     1) ใบเลี้ยงเดี่ยว (Monocotyledonae) เรียกพืชในชั้นย่อยนี้ว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยว (monocotyledon หรือมักเรียกย่อๆว่า monocot) พืชกลุ่มนี้จะมีใบเลี้ยงในเมล็ดเพียงหนึ่งใบ\
     2) ใบเลี้ยงคู่ (Dicotyledonae) เรียกพืชในชั้นย่อยนี้ว่าพืชใบเลี้ยงคู่ (dicotyledon หรือมักเรียกย่อๆว่า dicot) พืชในกลุ่มนี้มีใบเลี้ยงในเมล็ดสองใบ 
 

การเจริญเติบโตของพืช

 


ประเด็นคำถาม:
1. พืชแบ่งตามลักษณะของเส้นใบออกเป็นกี่ลักษณะ
2. พืชใบเลี้ยงเดี่ยวต่างจากพืชใบเลี้ยงคู่อย่างไรบ้าง
3. พืชที่มีกลีบดอก7กลีบเป็นพืชชนิดใด
4. ลักษณะรากของพืชใบเลี้ยงคู่ต่างจากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอย่างไร


กิจกรรมเสนอแนะ:
1. นักเรียนควรไปค้นคว้าและศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมได้ในอินเตอร์เน็ตและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ

2.นักเรียนควรมีการเข้ากลุ่มศึกษาหรือสำรวจเรื่องที่ตนมีความสนใจร่วมกัน


การบูรณาการ:
- วิชาภาษาไทย: การอ่านและเขียนเรียงความ เรื่องพืชที่ฉันอยากรู้
- วิชาภาษาอังกฤษ: การอ่านและเขียนการแปลคำศัพท์
- วิชาศิลปศึกษา : การออกแบบภาพ การวาดภาพ การตกแต่งภาพพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่


อ้างอิงข้อมูล:
ที่มา http://www.agri.ubu.ac.th/~kitti/part1/plant.html


ที่มา http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=totojunk&month=25-08-2007&group=1&gblog=2


ที่มาข้อมูล: http://www.coconuthead.org/content/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7

 

 

 

 เข้าชม : 83949
นำเสนอโดย : นางมุกดาภรณ์ พนาสรรค์
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์ ล่าสุด
พิชิตมะเร็งเต้านมด้วยสารประกอบในขมิ้น
โดย : [เข้าชม : 18628 ]
เคล็ดลับง่ายๆดูแลเส้นผม
โดย : [เข้าชม : 24739 ]
ขนที่งอกปกคลุมหนังศีรษะของมนุษย์
โดย : [เข้าชม : 22686 ]
ประเภทของพายุ
โดย : [เข้าชม : 21502 ]
การแช่แข็งมนุษย์ ไครโอนิกส์
โดย : [เข้าชม : 21676 ]
LED สีน้ำเงิน คว้าโนเบล ฟิสิกส์2014
โดย : [เข้าชม : 24145 ]
คดีทารุณกรรมสุนัข
โดย : [เข้าชม : 24225 ]
พลอยแท้ บนม่อนหินล้านปี
โดย : [เข้าชม : 34598 ]
ปลาตีน
โดย : [เข้าชม : 34673 ]
Reuse
โดย : [เข้าชม : 35301 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
อาการคอมพิวเตอร์ติดไวรัส
การป้องกันเน็ตหลุดบ่อยด้วยวิธีง่ายๆ
การสร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้ในห้องเรียน
การเกิดพันธะไอออนิก
ต่อมลูกหมาก
สตรีวัยทอง
ชายวัยทอง
โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
โรคตับอักเสบ
ASARNHA BUCHA DAY (วันอาสาฬหบูชา)
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |