[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
ใช้คำสุภาพที่เหมาะสม ได้รับความรื่นรมย์ในการสื่อสาร
อังคาร ที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554
ระทึก!ควายคลั่ง ไล่ขวิดชาวบ้าน เจ็บ2   

    ใช้คำสุภาพที่เหมาะสม ได้รับความรื่นรมย์ในการสื่อสาร

        ระทึก!ควายคลั่ง ไล่ขวิดชาวบ้าน เจ็บ2   

ที่มาของรูป http://p.s1sf.com


        ควายคลั่งไล่ขวิดชาวบ้านเป็นแผลเหวอะหวะ อาการสาหัสเกิดเหตุมีควายไล่ขวิดชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ
ถูกควายขวิดที่ขาทั้งสองข้างจนเป็นแผลเหวะหวะ โชคดีที่ไม่มีใครถูกควายตัวดังกล่าวทำร้ายเหมือนกับตนเอง
สาเหตุเพราะควายตัวนี้มีอาการคลั่งไล่ขวิดทำร้ายคนมาแล้ว คณะกรรมการหมู่บ้านต้องประกาศเตือนภัยผ่าน
เสียงตามสายให้ชาวบ้านระมัดระวัง

ที่มาของข่าว http://news.sanook.com/gallery/gallery/1021613/216557/

ประเด็นจากข่าว ภาษาไทยที่ใช้ในปัจจุบันนั้นมีหลักการนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม การใช้คำสุภาพที่เหมาะสม ก็จะได้รับความรื่นรมย์ในการสื่อสารเสมอ

เนื้อหาสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คำสุภาพ

สาระที่ ๒  การเขียน
          มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ
เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
สาระที่ ๔  หลักการใช้ภาษาไทย
         มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติองภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ


จากประเด็นข่าว คำที่ใช้ในการนำเสนอมีคำที่ควรรู้จักในการนำมาใช้โดยทั่วไปนั้นได้แยกเป็นคำสุภาพ
และคำสามัญทั่วไป

        คำสุภาพ คือคำราชาศัพท์สำหรับชั้นสุภาพชน เป็นการเปลี่ยนถ้อยคำต่างๆ ให้เหมาะสมสำหรับสื่อสาร
กับผู้ที่อาวุโสกว่า คำสุภาพมีลักษณะทั่วไปดังนี้

        1.ไม่เป็นคำอุทานที่ไม่สุภาพ เช่น โว้ย เว้ย หรือคำสบถ เช่น ให้ตายห่า ให้ฉิบหายวายวอด
หรือการพูดกระชากเสียง เช่น เปล่า ไม่ใช่ เป็นต้น
        2.ไม่เป็นคำผวน คือเมื่อผวนหางเสียงกลับมาไว้ข้างหน้าแล้ว คำนั้นจะกลับเป็นไม่สุภาพทันที
เช่น ผักบุ้ง ผวนเป็น พุ่งบัก เป็นต้น
        3.ไม่มีการใช้คำที่ถือว่าหยาบโลน เช่น ไอ้, อี, ขี้ ฯลฯ โดยจะเปลี่ยนคำศัพท์ไปเป็นคำอื่น เป็น สิ่ง, นาง, อุจจาระ ฯลฯ
หรือไม่ก็ตัดออกไปเลย เช่น อีเลิ้ง เป็น นางเลิ้ง ดอกขี้เหล็ก เป็น ดอกเหล็ก เป็นต้น
        ความหมายที่แท้จริงของ "คำหยาบ" หาใช่หมายถึงเฉพาะคำโลนหรือคำที่ใช้ในการกล่าวผรุสวาจาเท่านั้นไม่
ที่ถูกแล้วน่าจะเรียกว่า "คำสามัญ" มากกว่า เช่น คำว่า ตีน, กิน, เดิน, นอน ก็ไม่น่าจะเป็นคำหยาบอะไร แต่การนำคำเหล่านี้ไปใช้พูดกับผู้คนที่อาวุโสกว่า คำเหล่านั้นจะถือเป็น "คำหยาบ " ต้องเปลี่ยนใช้คำอื่น เช่น จะพูดว่า "ตีน"
ก็ต้องเปลี่ยนเป็นคำว่า "เท้า" เป็นต้น
 
http://th.wikipedia.org/wiki

การใช้ถ้อยคำสุภาพ
       เป็นการเลือกใช้คำให้ถูกต้องเหมาะสม กับบุคคลและตามกาลเทศะ  กฎเกณฑ์การใช้คำสุภาพ ไม่มีกำหนดตายตัว บางคำ
       ใช้ในภาษาพูด บางคำก็ใช้ในภาษาเขียน

ลักษณะของถ้อยคำสุภาพ
        1. ไม่เป็นคำหยาบหรือคำด่า
        2. ไม่เป็นคำอุทานที่ไม่แสดงความเคารพ
        3. ไม่เป็นคำผวนที่มีความหมายหยาบคาย
        4. ไม่เป็นคำห้วนหรือคำกระด้าง
        5. ไม่เป็นคำแสลงหรือคำคะนอง
        6. ไม่เป็นคำภาษาต่างประเทศ

แนวการใช้คำสุภาพ
        1. เปลี่ยนคำพูดกลาง ๆ เป็นคำสุภาพ เช่น ไม่กิน เปลี่ยนเป็นไม่รับประทาน
        2. ใช้คำว่า ครับ หรือ ค่ะ ลงท้ายประโยคเสมอ
        3. เลี่ยงคำพูดที่ทำให้ผู้ฟังฟังแล้วไม่สบายใจ


ที่มา  http://www.thaigoodview.com/node/20365

ตัวอย่างคำสุภาพ    แบ่งเป็นหมวด ดังนี้

                                   หมวดสัตว์  
                       ควาย                 ใช้ว่า        กระบือ
                       หมา                   ใช้ว่า        สุนัข
                       หมู                     ใช้ว่า        สุกร
                       ปลาไหล            ใช้ว่า       ปลาหาง
                       ปลาสลิด            ใช้ว่า       ปลาใบไม้
                       ปลิง                   ใช้ว่า        ชัลลุกะ  ชัลลุกา
                       เต่า                     ใช้ว่า       จิตรจูล  จิตรจุล

                                                                            ดอกมณฑา

                                                                ดอกมณฑา

หมวดพืช
        ผักบุ้ง                   ใช้ว่า        ผักทอดยอด
        ผักตบ                   ใช้ว่า        ผักสามหาว
        ดอกสลิด               ใช้ว่า        ดอกขจร
        ต้นตำแย               ใช้ว่า       ต้นอเนกคุณ
        กล้วยไข่               ใช้ว่า      กล้วยเปลือกบาง กล้วยกระ
        ดอกซ่อนชู้           ใช้ว่า       ดอกซ่อนกลิ่น
        ดอกนมแมว         ใช้ว่า     ดอกถันวิฬาร์
        ดอกยี่หุบ             ใช้ว่า     ดอกมณฑาขาว
        ดอกขี้เหล็ก         ใช้ว่า     ดอกเหล็ก
        ดอกทองกวาว     ใช้ว่า    ดอกปาริชาต ดอกปาริฉัตร

ที่มาของรูป www.bloggang.com/

หมวดอาหาร
         ขนมขี้หนู             ใช้ว่า       ขนมดอกเหล็ก ขนมทราย
         ขนมใส่ไส้            ใช้ว่า       ขนมสอดไส้ 

ที่มาของรูป www3.pantown.com/

นำสู่การอภิปรายในห้องเรียน
         นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
ในการใช้คำสุภาพและคำสามัญทั่วไป พร้อมยกตัวอย่าง

กิจกรรมเสนอแนะ
         1. สามารถนำไปสอน เรื่องการแสดงความคิดเห็น ในแต่ละระดับชั้นได้
         2. สามารถนำไปสอนการเขียนเรียงความจากคำที่กำหนดให้ได้

บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่องการวาดภาพประกอบคำศัพท์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การค้นคว้าคำสุภาพจากอินเทอร์เน็ต

อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
ขอขอบคุณ

http://news.sanook.com/gallery/gallery/1021613/216557/

http://th.wikipedia.org/wiki

 http://www.thaigoodview.com/node/20365

http://www.bloggang.com/data/skyonsky/picture/1201618113.jpg

http://glitter.kapook.com/files/glitter/photo

 

 เข้าชม : 92274
นำเสนอโดย : นางสายตา ปาลี
โรงเรียนพุทธิโศภน
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
อยู่ในขั้น : สามัญชน

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ภาษาไทย ล่าสุด
การใช้โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการแต่งกาพย์ยานี11
โดย : [เข้าชม : 12917 ]
การใช้พจนานุกรมชั้นประถมศึกษาปีที 3
โดย : [เข้าชม : 12411 ]
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับวิถีชีวิตตามหลักปัจจัยสี่ ด้วยเทคนิค KWLH Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : [เข้าชม : 25538 ]
การศึกษาวิถีชีวิตไทลื้อ บ้านหนองบัว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน : วิเคราะห์ตามหลักปัจจัยสี่
โดย : [เข้าชม : 23779 ]
หลักสังเกตคำบาลีสันสกฤต
โดย : [เข้าชม : 27634 ]
พระบรมนามาภิไธย-พระปรมาภิไธย
โดย : [เข้าชม : 55580 ]
กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือ
โดย : [เข้าชม : 473051 ]
พี่มาก พระโขนง กับคำรื่นหู
โดย : [เข้าชม : 68278 ]
ภาษาในอินเตอร์เน็ตมีผลต่อภาษาไทยอย่างไร
โดย : [เข้าชม : 66232 ]
การเว้นวรรคตอน
โดย : [เข้าชม : 81676 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
ตาขาว
วิธีจองตั๋วเรือสำราญราคาพิเศษลดมากถึง 75%
เสียทองเท่าหัว จอยไม่ยอมเสียนีโน่(ผัว)ให้ใคร
ฝึกคิดวิเคราะห์
สายไฟจิ๋ว แค่ขยับ...ก็มีไฟได้
การเสนอความคิดเ็ห็น (Making Suggestions)
กฎอ่านออกเสียง ed มี 3 วิธี จำง่าย ๆ
เจ้าหญิง...จ้าวสถิติ
ราคาข้าวกับทางออกของรัฐบาล
Teacher's Day
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |