[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์
'อ้วนมาก' เสี่ยงซึมเศร้า! ... กับ การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ
จันทร์ ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2553
ความคิดที่ว่าคนรูปร่างอ้วนมีความสุขกับการกินจะมีความสุขในชีวิตมากกว่าคนผอมที่อดอาหารเพื่อให้รูปร่างดี อาจไม่ถูกต้องเสมอไป   

'อ้วนมาก' เสี่ยงซึมเศร้า! ... กับ การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ
 

         ความคิดที่ว่าคนรูปร่างอ้วนมีความสุขกับการกินจะมีความสุขในชีวิตมากกว่าคนผอมที่อดอาหารเพื่อให้รูปร่างดี อาจไม่ถูกต้องเสมอไป
        ล่าสุดผลการสุ่มสำรวจความเห็นผู้ใหญ่ชาวอเมริกัน 250,000 คนของแกลลอปโพล พบว่า ความอ้วนสัมพันธ์กับความซึมเศร้า คนที่มีน้ำหนักตัวเกินมีแนวโน้มเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าคนที่มีน้ำหนักตัวปกติ
         จากการใช้ดัชนีมวลรวมของร่างกาย หรือบีเอ็มไอ เป็นมาตรวัดน้ำหนักและส่วนสูงของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ชาวอเมริกัน 36.3% มีน้ำหนักตัวเกิน ขณะที่อีก 26.7% เป็นโรคอ้วน ส่วนคนที่มีน้ำหนักปกติมีอยู่ 35% โดยคนอ้วนที่ถูกวินิจ ฉัยว่าจะเป็นโรคซึมเศร้ามีเกือบ 1 ใน 4 หรือ 23.2% เทียบกับคนน้ำหนักเกินที่เป็นโรคซึมเศร้าเพียง 14.9% และคนน้ำหนักปกติ 14.3% กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นโรคอ้วน มีประสบการณ์ขี้โมโหมากกว่าคนที่น้ำหนักเกินหรือคนปกติ 2-3% และอีก 4% มีแนวโน้มเศร้าโศกด้วย
ที่มาของข้อมูล  http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROMFpXTXdNekkzTURrMU13PT0=&sectionid=TURNeU5nPT0=&day=TWpBeE1DMHdPUzB5Tnc9PQ==

คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ
นักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับ การคำนวณค่าเกี่ยวกับร้อยละมาช่วยแก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับร้อยละ ซึ่งจะสรุปหลักการคำนวณทั่วไปดังนี้
1.  สมมุติตัวแปรในสิ่งที่ต้องการ
2.  สร้างสมการ หรือ สร้างสัดส่วน
3.  แก้สมการหรือแก้สัดส่วนหาค่าตัวแปร

ความหมายของร้อยละที่ควรทราบ
1. อัตราดอกเบี้ย 12% หมายความว่า   เงินต้น 100 บาท ในเวลา 1 ปี ได้ดอกเบี้ย 12 บาท
2. ขายของได้กำไร 20% หมายความว่า   ทุน 100 บาท ได้กำไร 20 บาท ขายไปราคา 120 บาท
3. ขายของขาดทุน 15% หมายความว่า   ทุน 100 บาท ขาดทุน 15 บาท ขายไปราคา 85 บาท
4. ลดราคาสินค้า 5% หมายความว่า   ติดราคาไว้ 100 บาท ลดให้ 5 บาท ขายไปราคา 95 บาท
ที่มาของข้อมูล http://www.scc.ac.th/student_web/2_47/project006/percent/percent3.htm
ตัวอย่างและแบบฝึกหัด  http://www.scc.ac.th/student_web/2_47/project006/percent/percent3.htm

การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ
จงหาผลลัพธ์ในแต่ละข้อต่อไปนี้
1. โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนทั้งหมด 2,500 คน เป็นนักเรียนชาย 1,600 คน  อยากทราบว่าโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนหญิงคิดเป็นร้อยละเท่าไรของนักเรียนทั้งหมด
2. มีเป็ดทั้งหมด 250 ตัว เมื่อเป็ดโตขึ้นปรากฏว่าเหลือเป็ด เพียง 220 ตัว อยากทราบว่าเป็ดตายไปกี่เปอร์เซ็นต์ของเป็ดทั้งหมดเป็ดตายไป  %          
3. กระติกน้ำใบหนึ่ง  ถ้าขายในราคา 200 บาท จะได้กำไร 25% จงหาราคาทุนของกระติกน้ำใบนี้
4. เสื่อตัวหนึ่งปิดราคาไว้ 800 บาท เมื่อมีคนมาซื้อลดให้ 120 บาท ผู้ขายลดราคาเสื้อไปร้อยละเท่าใด
5. ถ้าจิรานำเงินไปฝากธนาคาร 1,200 บาท ธนาราคคิดดอกเบี้ยให้ร้อยละ 15 ต่อปี  จงหาว่าถ้าฝากเงินไว้นาน 6 เดือน จะได้ดอกเบี้ยเท่าไร
6. ซื้อส้มมา 4,000 บาท ขายได้เงิน5,400 บาท ได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์
7. แดงนำเงินไปฝากธนาคาร 11,200 บาท เมื่อครบ 1 ปี ธนาคารให้ดอกเบี้ย 896 บาท อยากทราบว่า ธนาคารคิดดอกเบี้ยให้อัตราร้อยละเท่าใด
8. พนักงานขายของบริษัทแห่งหนึ่งได้ค่านายหน้า 5% ของราคาสินค้า ถ้าขายสินค้าได้เงิน 60,000 บาท เขาได้รับค่านายหน้า เท่าใด
9. ปิดราคาสินค้าไว้สงกว่าทุน 20% แต่ลดให้ผู้ซื้อ 5% จะได้กำไรร้อยละเท่าใด
10. แม่ค้าซื้อมะนาวมา 5 ผล 4 บาท ขายไป 4 ผล 5 บาท  ได้กำไรรอยละเท่าใด
11. พ่อค้าขายเสื้อไปราคาตัวละ 120 บาท ปรากฏว่าขาดทุน 20% ถ้าต้องการขายไปให้ได้กำไร 20% จะต้องขายเสื้อไปตัวละเท่าไร

การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ  http://www.sopon.ac.th/math/winai2/Index/P05N02.htm
แบบทดสอบ http://www.kr.ac.th/ebook2/apichat/t01.html
แบบทดสอบ http://www.stw.ac.th/stw/output/teacher/testonline/hasnahonline/math32101.html

คำถามในห้องเรียน

1.  1 ใน 4 คิดเป็นกี่ %  เมื่อเทียบกับคนน้ำหนักปกติจำนวน 200 คน
2.  ถ้าสอบถามจากคนทั้งหมด 500 คน คนที่น้ำหนักเกินที่เป็นโรคซึมเศร้าเพียง 14.9% และคนน้ำหนักปกติ 14.3% นักเรียนคิดคำนวรจำนวนคนแต่ละประเภทได้เท่าไรให้อภิปรายน่าจะมาจากสาเหตุใด
ข้อเสนอแนะ
1. คนที่เป็นโรคอ้วน ขี้โมโหมากกว่าคนที่น้ำหนักเกินหรือคนปกติ 2-3% และอีก 4% มีแนวโน้มเศร้าโศก นักเรียนคิดว่าจะมีองค์ประกอบอื่นๆอีหรือไม่เพราะเหตุใด

บูรณาการกับสาระอื่นๆ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
สาระที่  3  การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล
มาตรฐาน  พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา
มาตรฐาน  พ 3.2  รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ  มีวินัย  เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน   และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา
สาระที่  4  การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
สาระที่  5 ความปลอดภัยในชีวิต
มาตรฐาน พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยาสารเสพติด และความรุนแรง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน  ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข                     

ที่มาของภาพ http://thaihealthforyou.com/manfat.jpg
ที่มาของภาพ http://women.mthai.com/data/12/1/2009-04-17/36254/detail/images/imgเข้าชม : 8563
นำเสนอโดย : ประเทือง วิบูลศักดิ์
โรงเรียน นนทบุรีพิทยาคม
สพม.3 นนทบุรี
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ ล่าสุด
สพฐ.ให้เขตพื้นที่ฯ รับผิดชอบออกข้อสอบ O-Net 3 กลุ่มสาระฯ
โดย : [เข้าชม : 25344 ]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสถิติ โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : [เข้าชม : 22964 ]
คู่รักแห่เที่ยวงาน “หนาวนี้กระซิบรักที่น่าน”
โดย : [เข้าชม : 22741 ]
ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ "ข้าราชการครู" ในรอบ 10 ปี
โดย : [เข้าชม : 27399 ]
ลด ... สอบโอเน็ตเล็งลดเหลือ 4 วิชา
โดย : [เข้าชม : 27324 ]
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เรขาคณิต
โดย : [เข้าชม : 27829 ]
เงินเดือน-โบนัส ปี'57-ปี'58
โดย : [เข้าชม : 29344 ]
คัดครูมืออาชีพ บรรจุ"สพฐ.-สอศ." จำนวน 1,140 อัตรา
โดย : [เข้าชม : 43016 ]
สสวท กับ เลินนิ่งสเปซ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ กระตุ้นผลสัมฤทธิ์ ด้าน คณิต-วิทย์-เทคโนโลยี
โดย : [เข้าชม : 39572 ]
อันดับการศึกษาต่ำ เงินเดือนครูไทยอย่าต่ำ
โดย : [เข้าชม : 34837 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
ข้อสอบ Pre-Onet ออนไลน์
Love words
บอกรัก 24 ภาษา on Valentine's Day
ส้มตำ
ส้มตำกล้วย
ความสูงของมิสยูนิเวอร์ส
ทักษะพื้นฐานกรีฑาตอนที่ 6
ทักษะพื้นฐานฟุตบอลตอนที่ 6
นานาโวหาร สื่อสารการเขียน
เรียนรู้ทักษะทางสังคมทำให้ผลการเรียนดีขึ้น
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |