[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์
'อ้วนมาก' เสี่ยงซึมเศร้า! ... กับ การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ
จันทร์ ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2553
ความคิดที่ว่าคนรูปร่างอ้วนมีความสุขกับการกินจะมีความสุขในชีวิตมากกว่าคนผอมที่อดอาหารเพื่อให้รูปร่างดี อาจไม่ถูกต้องเสมอไป   

'อ้วนมาก' เสี่ยงซึมเศร้า! ... กับ การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ
 

         ความคิดที่ว่าคนรูปร่างอ้วนมีความสุขกับการกินจะมีความสุขในชีวิตมากกว่าคนผอมที่อดอาหารเพื่อให้รูปร่างดี อาจไม่ถูกต้องเสมอไป
        ล่าสุดผลการสุ่มสำรวจความเห็นผู้ใหญ่ชาวอเมริกัน 250,000 คนของแกลลอปโพล พบว่า ความอ้วนสัมพันธ์กับความซึมเศร้า คนที่มีน้ำหนักตัวเกินมีแนวโน้มเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าคนที่มีน้ำหนักตัวปกติ
         จากการใช้ดัชนีมวลรวมของร่างกาย หรือบีเอ็มไอ เป็นมาตรวัดน้ำหนักและส่วนสูงของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ชาวอเมริกัน 36.3% มีน้ำหนักตัวเกิน ขณะที่อีก 26.7% เป็นโรคอ้วน ส่วนคนที่มีน้ำหนักปกติมีอยู่ 35% โดยคนอ้วนที่ถูกวินิจ ฉัยว่าจะเป็นโรคซึมเศร้ามีเกือบ 1 ใน 4 หรือ 23.2% เทียบกับคนน้ำหนักเกินที่เป็นโรคซึมเศร้าเพียง 14.9% และคนน้ำหนักปกติ 14.3% กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นโรคอ้วน มีประสบการณ์ขี้โมโหมากกว่าคนที่น้ำหนักเกินหรือคนปกติ 2-3% และอีก 4% มีแนวโน้มเศร้าโศกด้วย
ที่มาของข้อมูล  http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROMFpXTXdNekkzTURrMU13PT0=&sectionid=TURNeU5nPT0=&day=TWpBeE1DMHdPUzB5Tnc9PQ==

คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ
นักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับ การคำนวณค่าเกี่ยวกับร้อยละมาช่วยแก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับร้อยละ ซึ่งจะสรุปหลักการคำนวณทั่วไปดังนี้
1.  สมมุติตัวแปรในสิ่งที่ต้องการ
2.  สร้างสมการ หรือ สร้างสัดส่วน
3.  แก้สมการหรือแก้สัดส่วนหาค่าตัวแปร

ความหมายของร้อยละที่ควรทราบ
1. อัตราดอกเบี้ย 12% หมายความว่า   เงินต้น 100 บาท ในเวลา 1 ปี ได้ดอกเบี้ย 12 บาท
2. ขายของได้กำไร 20% หมายความว่า   ทุน 100 บาท ได้กำไร 20 บาท ขายไปราคา 120 บาท
3. ขายของขาดทุน 15% หมายความว่า   ทุน 100 บาท ขาดทุน 15 บาท ขายไปราคา 85 บาท
4. ลดราคาสินค้า 5% หมายความว่า   ติดราคาไว้ 100 บาท ลดให้ 5 บาท ขายไปราคา 95 บาท
ที่มาของข้อมูล http://www.scc.ac.th/student_web/2_47/project006/percent/percent3.htm
ตัวอย่างและแบบฝึกหัด  http://www.scc.ac.th/student_web/2_47/project006/percent/percent3.htm

การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ
จงหาผลลัพธ์ในแต่ละข้อต่อไปนี้
1. โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนทั้งหมด 2,500 คน เป็นนักเรียนชาย 1,600 คน  อยากทราบว่าโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนหญิงคิดเป็นร้อยละเท่าไรของนักเรียนทั้งหมด
2. มีเป็ดทั้งหมด 250 ตัว เมื่อเป็ดโตขึ้นปรากฏว่าเหลือเป็ด เพียง 220 ตัว อยากทราบว่าเป็ดตายไปกี่เปอร์เซ็นต์ของเป็ดทั้งหมดเป็ดตายไป  %          
3. กระติกน้ำใบหนึ่ง  ถ้าขายในราคา 200 บาท จะได้กำไร 25% จงหาราคาทุนของกระติกน้ำใบนี้
4. เสื่อตัวหนึ่งปิดราคาไว้ 800 บาท เมื่อมีคนมาซื้อลดให้ 120 บาท ผู้ขายลดราคาเสื้อไปร้อยละเท่าใด
5. ถ้าจิรานำเงินไปฝากธนาคาร 1,200 บาท ธนาราคคิดดอกเบี้ยให้ร้อยละ 15 ต่อปี  จงหาว่าถ้าฝากเงินไว้นาน 6 เดือน จะได้ดอกเบี้ยเท่าไร
6. ซื้อส้มมา 4,000 บาท ขายได้เงิน5,400 บาท ได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์
7. แดงนำเงินไปฝากธนาคาร 11,200 บาท เมื่อครบ 1 ปี ธนาคารให้ดอกเบี้ย 896 บาท อยากทราบว่า ธนาคารคิดดอกเบี้ยให้อัตราร้อยละเท่าใด
8. พนักงานขายของบริษัทแห่งหนึ่งได้ค่านายหน้า 5% ของราคาสินค้า ถ้าขายสินค้าได้เงิน 60,000 บาท เขาได้รับค่านายหน้า เท่าใด
9. ปิดราคาสินค้าไว้สงกว่าทุน 20% แต่ลดให้ผู้ซื้อ 5% จะได้กำไรร้อยละเท่าใด
10. แม่ค้าซื้อมะนาวมา 5 ผล 4 บาท ขายไป 4 ผล 5 บาท  ได้กำไรรอยละเท่าใด
11. พ่อค้าขายเสื้อไปราคาตัวละ 120 บาท ปรากฏว่าขาดทุน 20% ถ้าต้องการขายไปให้ได้กำไร 20% จะต้องขายเสื้อไปตัวละเท่าไร

การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ  http://www.sopon.ac.th/math/winai2/Index/P05N02.htm
แบบทดสอบ http://www.kr.ac.th/ebook2/apichat/t01.html
แบบทดสอบ http://www.stw.ac.th/stw/output/teacher/testonline/hasnahonline/math32101.html

คำถามในห้องเรียน

1.  1 ใน 4 คิดเป็นกี่ %  เมื่อเทียบกับคนน้ำหนักปกติจำนวน 200 คน
2.  ถ้าสอบถามจากคนทั้งหมด 500 คน คนที่น้ำหนักเกินที่เป็นโรคซึมเศร้าเพียง 14.9% และคนน้ำหนักปกติ 14.3% นักเรียนคิดคำนวรจำนวนคนแต่ละประเภทได้เท่าไรให้อภิปรายน่าจะมาจากสาเหตุใด
ข้อเสนอแนะ
1. คนที่เป็นโรคอ้วน ขี้โมโหมากกว่าคนที่น้ำหนักเกินหรือคนปกติ 2-3% และอีก 4% มีแนวโน้มเศร้าโศก นักเรียนคิดว่าจะมีองค์ประกอบอื่นๆอีหรือไม่เพราะเหตุใด

บูรณาการกับสาระอื่นๆ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
สาระที่  3  การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล
มาตรฐาน  พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา
มาตรฐาน  พ 3.2  รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ  มีวินัย  เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน   และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา
สาระที่  4  การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
สาระที่  5 ความปลอดภัยในชีวิต
มาตรฐาน พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยาสารเสพติด และความรุนแรง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน  ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข                     

ที่มาของภาพ http://thaihealthforyou.com/manfat.jpg
ที่มาของภาพ http://women.mthai.com/data/12/1/2009-04-17/36254/detail/images/imgเข้าชม : 7899
นำเสนอโดย : ประเทือง วิบูลศักดิ์
โรงเรียน นนทบุรีพิทยาคม
สพม.3 นนทบุรี
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ ล่าสุด
สพฐ.ให้เขตพื้นที่ฯ รับผิดชอบออกข้อสอบ O-Net 3 กลุ่มสาระฯ
โดย : [เข้าชม : 17013 ]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสถิติ โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : [เข้าชม : 15378 ]
คู่รักแห่เที่ยวงาน “หนาวนี้กระซิบรักที่น่าน”
โดย : [เข้าชม : 15561 ]
ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ "ข้าราชการครู" ในรอบ 10 ปี
โดย : [เข้าชม : 19846 ]
ลด ... สอบโอเน็ตเล็งลดเหลือ 4 วิชา
โดย : [เข้าชม : 19888 ]
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เรขาคณิต
โดย : [เข้าชม : 20219 ]
เงินเดือน-โบนัส ปี'57-ปี'58
โดย : [เข้าชม : 22269 ]
คัดครูมืออาชีพ บรรจุ"สพฐ.-สอศ." จำนวน 1,140 อัตรา
โดย : [เข้าชม : 35674 ]
สสวท กับ เลินนิ่งสเปซ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ กระตุ้นผลสัมฤทธิ์ ด้าน คณิต-วิทย์-เทคโนโลยี
โดย : [เข้าชม : 31305 ]
อันดับการศึกษาต่ำ เงินเดือนครูไทยอย่าต่ำ
โดย : [เข้าชม : 27844 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
รู้ได้อย่างไรเมื่อ "ภูเขาไฟ" จะระเบิด
ผลวิจัยใหม่ชี้แพลงตอน "ยูคาริโอต" ตรึงคาร์บอนในทะเลได้มากเกือบครึ่ง
ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ "อัจฉริยะทางธรรมชาติ"
ใช้กาลามสูตร พิสูจน์มนต์ดำของเสื้อแดง
คณิดศาสตร์ในชีวิตประจำวันกับการพยากรณ์อากาศ
"แบคทีเรีย" บนฝ่ามือช่วยจับคนร้ายที่ไม่ทิ้งร่องรอยลายนิ้วมือ
Love Poem "รักแท้หรือแค่คิดว่ารัก"
เธอรู้ตัว......หรือเปล่า peace in oneself...peace in the world
ชีวิตเป็นมงคล....ถ้าเป็นคนไร้...กิ๊ก
ฮะฮ้า...ก๋วยเตี๋ยวหนึ่งถ้วยช่วยเขียนเรียงความ
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |