[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
สุนทรพจน์
จันทร์ ที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2552
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์เรื่อง ปรากฏการณ์เสื้อเหลืองเสื้อแดงกับทางออกความขัดแย้งในสังคมไทย   

สุนทรพจน์
 

(ที่มาภาพ utopianvision.co.uk)

มศว ประกวดสุนทรพจน์
           ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์ เรื่อง ปรากฏการณ์เสื้อเหลืองเสื้อแดงกับทางออกความขัดแย้งในสังคมไทย เปิดรับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาเข้าร่วมการแข่งขันสอบถามรายละเอียดได้ที่                0-2649-5000, 0-2649-5000 ต่อ 5584, 5585 หรือ  08-1645-2417 ,08-1645-2417.
(ที่มาข่าว วันที่ 17 สิงหาคม 2552 http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryId=105&contentID=14453)

ประเด็นโยงเข้าสู่บทเรียน     สุนทรพจน์

เหมาะสำหรับนำไปใช้สอน ตั้งแต่ชั้น ป. 6 - ม.6

เนื้อหาสาระ

        สุนทรพจน์ หมายถึง คำพูดที่ดีงาม ไพเราะจับใจ  การพูดสุนทรพจน์มักมีในพิธีสำคัญ เช่น พิธีต้อนรับแขกเมืองคนสำคัญ  พิธีได้รับตำแหน่งสำคัญ เช่น นายกรัฐมนตรี ประธานาธิบดี
หรือกล่าวในงานฉลองระลึกถึงบุคคลสำคัญ วันสำคัญ ระดับชาติ  หรือเป็นการกล่าวในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อสร้างสรรค์จรรโลงใจ  เป็นคำพูดที่แสดงความปรารถนาดีในทางการเมือง 

        การกล่าวสุนทรพจน์เป็นเรื่องสำคัญยิ่ง มักได้รับการยกย่องว่าเป็นการพูดชั้นยอดSteve Jobs ผู้ก่อตั้ง Apple ผู้สร้าง Macintoch และ iPod

ลักษณะสุนทรพจน์

1. ใช้ถ้อยคำไพเราะลึกซึ้งกินใจ จับใจ

2. โน้มน้าวให้ผู้ฟังเห็นคล้อยตาม

3. กระตุ้นผู้ฟ้ง มีความมั่นใจ และยินดีร่วมมือ

4. สร้างบรรยากาศให้เกิดความหรรษา และให้ความสุขแก่ผู้ฟังบิล เกตส์ ผู้สถาปนา Microsoft


โครงสร้างทั่วไปของสุนทรพจน์

1. ตอนเปิดเรื่อง กระตุ้นให้ผู้ฟังเห็นความสำคัญของเรื่องที่จะพูด

2. ดำเนินเรื่อง ประกอบด้วยเนื้อหาสาระลำดับความสำคัญอย่างชัดเจน

3. ตอนจบเรื่อง สรุปความทิ้งท้ายให้ผู้ฟังนำไปคิด หรือฝากไว้ในความทรงจำตลอดไป

Resource:
http://www.panyathai.or.th

ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา


        ปากเป็นเอกเหมือนเสกมนต์ให้คนเชื่อ            ฉลาดเหลือวาจาปรีชาฉาน

จะกล่าวถ้อยร้อยคำไม่รำคาญ                              เป็นรากฐานเทิดตนพ้นลำเค็ญ

เลขเป็นโทโบราณท่านสั่งสอน                             เร่งสังวรเวี่ยไว้ใช่ว่าเล่น

การคำนวณควรชำนาญคูณหารเป็น                       ช่วยให้เด่นดีนักหนารู้ท่าคน

หนังสือเป็นตรีวิชาปัญญาเลิศ                              เรียนไปเถิดรู้ไว้ไม่ไร้ผล

ยามยากแสนแค้นคับไม่อับจน                             ได้เลี้ยงตนด้วยวิชาหาทรัพย์ทวี

ชั่วดีเป็นตราประทับไว้กับโลก                              ยามวิโยคชีพยับลับร่างหนี

ที่ศูนย์แท้ก็แต่ตัวส่วนชั่วดี                                   คงเป็นที่ลือทั่วชั่วฟ้าดิน

   (ของท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา     จาก บทประพันธ์อธิบายสุภาษิต)

ประเด็นคำถามสู่การอภิปราย

            1.  พูดอย่างไรให้น่าสนใจ

        2.  พูดให้มีถ้อยคำที่ดีนั้น ต้องพูดอย่างไร

        3.  พูดให้มีความเหมาะสมนั้น ต้องพูดอย่างไร

            4.  พูดให้มีความมุ่งหมาย ต้องพูดอย่างไร

       5.  พูดให้มีศิลปะการแสดงที่ดี  ต้องปฏิบัติอย่างไรขณะที่พูด

กิจกรรมเสนอแนะ

           ประกวดการพูดสุนทรพจน์

เกณฑ์การประกวดการการกล่าวสุนทรพจน์
(ระดับประถมศึกษา)
1 โครงสร้างการพูด ประกอบด้วย

     - คำนำ (การแนะนำตนเอง นำเข้าสู่เนื้อเรื่อง) 
     - เนื้อเรื่อง ผู้เข้าแข่งขันพูดได้ตรงกับเรื่องที่กำหนดให้ 
     - การดำเนินเรื่อง พูดเรียงตามลำดับความสำคัญของ เรื่องที่เล่า และสอดคล้องสัมพันธ์กันตลอดเรื่อง 
     - การสรุปของเรื่องที่เล่า 
     - ตรงตามเวลาที่กำหนด 

2 ศิลปะการนำเสนอ
     - ลีลาวาทศิลป์ชวนฟัง 
     - น้ำเสียงชัดเจน ไม่ตะกุกตะกัก เว้นจังหวะการพูดได้ถูกต้องหนักเบาสอดคล้องกับเรื่อง 
     - ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย/ เหมาะสมกับระดับชั้นและกาลเทศะ
     - ออกเสียงอักขระที่ถูกต้อง
     - สามารถสร้างบรรยากาศที่ดึงดูดผู้ฟังได้ดี

 3 ความคิด
     - มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
     - มีเหตุผลน่าเชื่อถือสอดคล้องกับเรื่องที่เล่า  
     - มีไหวพริบในการแก้ปัญหา 
     - ข้อเสนอแนะเป็นรูปธรรมสามารถทำตามได้ 

 4.บุคลิกภาพ
     - ปรากฏตัวด้วยความเชื่อมั่น ไม่แสดงอาการประหม่า 
     - กิริยาท่าทางขณะพูดเหมาะสมสอดคล้องกับเรื่องที่พูด หรือเนื้อหา
     - ขณะพูดมองผู้ฟังได้อย่างเป็นธรรมชาติ

      คลิกดูตัวอย่างการพูด http://www.youtube.com/watch?v=W9VznkBRrWQ

การบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่น

       ทุกกลุ่มสาระสามารถให้นักเรียนพูดสุนทรพจน์ตรงกับสาระที่สอน

 

อ้างอิงแหล่งที่มา
        http://www.thailocaladmin.go.th/upload/news/popup/1.doc

       http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=amarittadham&month=01-2008&date=09&group=5&gblog=6เข้าชม : 12096
นำเสนอโดย : ครูวรรณดี พลเยี่ยม
โรงเรียนบ้านพุขาม
สพท.เพชรบูรณ์ เขต 3
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ภาษาไทย ล่าสุด
การใช้โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการแต่งกาพย์ยานี11
โดย : [เข้าชม : 12970 ]
การใช้พจนานุกรมชั้นประถมศึกษาปีที 3
โดย : [เข้าชม : 12460 ]
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับวิถีชีวิตตามหลักปัจจัยสี่ ด้วยเทคนิค KWLH Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : [เข้าชม : 25609 ]
การศึกษาวิถีชีวิตไทลื้อ บ้านหนองบัว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน : วิเคราะห์ตามหลักปัจจัยสี่
โดย : [เข้าชม : 23844 ]
หลักสังเกตคำบาลีสันสกฤต
โดย : [เข้าชม : 27702 ]
พระบรมนามาภิไธย-พระปรมาภิไธย
โดย : [เข้าชม : 55710 ]
กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือ
โดย : [เข้าชม : 473473 ]
พี่มาก พระโขนง กับคำรื่นหู
โดย : [เข้าชม : 68358 ]
ภาษาในอินเตอร์เน็ตมีผลต่อภาษาไทยอย่างไร
โดย : [เข้าชม : 66323 ]
การเว้นวรรคตอน
โดย : [เข้าชม : 81779 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
Asking about Health
ทรพี ทรพา
ฝึกคิดเลขเร็วกับเลข 3 จำนวน
12 สิงหา "วันแม่แห่งชาติ"
คนที่มีน้ำหนักมาก..มีผลกระทบต่อร่างกาย..เกี่ยวกับข้อต่อ
ท่านเคย...ออกกำลังกายทางน้ำบ้างหรือไม่...
การหาพื้นที่ช้างไถนาที่เชียงใหม่
เรียนรู้หมีแพนด้าฉบับบูรณาการ
ลูกช้างเหยียบฝาท่อเสริมคอนกรีตทะลุร่วงลึก 1.6 ม. กับการหาพื้นที่รูปเหลี่ยมใดๆ
ประดิษฐ์ดอกมะลิซ้อนจากกระดาษย่น
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |