[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
หนังสือ 6 เล่มที่เด็กไทยควรอ่าน(เล่มที่ 5 พระราชพิธีสิบสองเดือน)
ศุกร์ ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2552
พระราชพิธีสิบสองเดือน เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อพิมพ์แจกสมาชิกหนังสือวชิรญาณ ของหอพระสมุดวชิรญาณ เมื่อ พ.ศ. 2431 ซึ่งในเวลานั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ ทรงได้รับเลือกเป็นสภานายกประจำปี พระรา   

        เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) แถลงข่าวการจัดงาน “รักการอ่าน เทิดมหาราชินี” ว่า เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยมีนิสัยรักการอ่าน และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะมีขึ้นในวันที่ 14-16 สิงหาคมนี้ ที่สพท.เขต 1 ทุกจังหวัด ส่วนกลางจัดที่เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกฯ จะมาเป็นประธานเปิดงานในวันที่ 14 สิงหาคม เวลา 10.00-11.00 น.

          นายจุรินทร์กล่าวต่อไปว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานรายชื่อหนังสือดีเด่น 6 เรื่อง ที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน มายังกระทรวงศึกษาธิการเพื่อส่งเสริมให้มีการอ่านอย่างแพร่หลาย ได้แก่ 1.พระอภัยมณี 2.รามเกียรติ์ 3.นิทานชาดก 4.อิเหนา 5.พระราชพิธีสิบสองเดือน และ 6.กาพย์เห่เรือ เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร (เจ้าฟ้ากุ้ง) ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม และกระทรวงศึกษาธิการจะรณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชนไทยอ่านหนังสือทั้ง 6 เล่มนี้ และจัดหาหนังสือทั้ง 6 เล่ม ไปประจำอยู่ในห้องสมุดของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดวิทยาลัย ห้องสมุดมหาวิทยาลัย และห้องสมุดประชาชนด้วย  ที่มา http://www.komchadluek.net

         จากรายชื่อหนังสือที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพระราชทานที่ให้เด็กไทยควรอ่าน  ล้วนเป็นวรรณคดีที่ใช้หรับเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของช่วงชั้น  3 และช่วงชั้นที่  4  เรื่องที่ 4 แล้วนะคะที่ครูนิตนำเสนอไป  อย่ามัวช้าไปศึกษาเรื่องที่ 5 กันเลยคะ  เรื่อง  พระราชพิธีสิบสองเดือน

        

ภาพจาก: http://www.lungthong.com

         ที่มา   :   พระราชพิธีสิบสองเดือนนี้เป็นวรรณกรรมชิ้นเอกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ซึ่งพระองค์ทรงเขียนแล้วตีพิมพ์ในหนังสือวชิรญาณ  โดยตีพิมพ์ออกเป็นตอนๆ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๑  และได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็น " ยอดแห่งความเรียงอธิบาย "  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ  ทรงเขียนคำอธิบายไว้ในการพิมพ์ครั้งที่ ๒  ในงานพระศพพระเจ้าพี่นางเธอ  พระองค์เจ้าเจริญศรีชนมายุ  เมื่อพ.ศ.๒๔๖๓ ว่า  "  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปีชวด พ.ศ. ๒๔๓๑ "

         ผู้แต่ง :    พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๕

         ความมุ่งหมาย  :   เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีต่างๆในรอบ ๑๒ เดือน

         ลักษณะการแต่ง :  แต่งเป็นความเรียงเชิงอธิบาย

         เนื้อหาสาระ

          อธิบายมูลเหตุพระราชพิธีสำหรับพระนคร  พระราชพิธีสิบสองเดือน  ในกฎมณเทียรบาลสมัยกรุงศรีอยุธยา

และที่ทำในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  พระราชปรารภในการพระราชนิพนธ์  ทรงชี้แจงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพระราชพิธี

และที่เลิกไปบ้าง  จากนั้นก็ทรงอธิบายพระราชพิธีต่างๆ ตั้งแต่เดือน ๑๒ ถึงเดือน ๑๐ ( ขาดเดือน ๑๑ เดือนเดียว )

ตัวอย่าง

         ...ก็แหละพระราชพิธีที่มีมาในพระราชกำหนดกฎมณเทียรบาลซึ่งได้ตั้งขึ้นแต่แรกสร้างกรุงทวาราวดี

ศรีอยุธยาโบราณ  แสดงพระราชพิธี ๑๒ เดือนไว้  ว่าการซึ่งพระเจ้าแผ่นดินได้ทรงทำว่าเป็นการมงคลสำหรับพระนคร

ทุกปีมิได้ขาดนั้น คือ

          เดือนห้า           การพระราชพิธีเผด็จศึก  ลดแจกรออกสนาม

          เดือนหก           พิธีไพศาขย์  จรดพระนังคัล

          เดือนเจ็ด          ทูลน้ำล้างพระบาท

          เดือนแปด          เข้าพรรษา

          เดือนเก้า           ตุลาการ

            เดือนสิบ            ภัทรบทพิธีสารท

          เดือนสิบเอ็ด       อาศยุชยแข่งเรือ

          เดือนสิบสอง       พิธีจองเปรียงลดชุดลอยโคม

          เดือนอ้าย          ไล่เรือ    เถลิงพิธีตรียัมพวาย

          เดือนยี่              การพิธีบุษยาภิเษก  เฉวียนพระโคกินเลี้ยง

          เดือนสาม          การพิธีธานยเทาะห์

          เดือนสี่             การพิธีสัมพัจฉรฉินท์

         ที่มา   วรรณกรรมกรุงรัตนโกสินทร์ยุครุ่งเรืองสูงสุด . อุทัย  ไชยานนท์  http://www.pasasiam.com

           เพิ่มเติมพิธีต่างจากวิกีพีเดีย:   รายชื่อพระราชพิธีในเรื่อง
        เดือน 1
        พระราชพิธีไล่เรือ
        เดือน 2
        พระราชพิธีบุษยาภิเษก
        พระราชพิธีตรียัมพวาย (ตรีปวาย)
        เดือน 3
        พิธีธานยเทาะห์
        พิธีศิวาราตรี
        เดือน 4
        พิธีรดเจตร
        พระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท์
        เดือน 5
        พระราชพิธีศรีสัจจปานกาล (ถือน้ำ)
        พระราชพิธีคเชนทรัศวสนาน
        พิธีทอดเชือก
        พิธีสงกรานต์
        เดือน 6
        พระราชพิธีพืชมงคล
        พระราชพิธีจรดพระนังคัล
        พระราชพิธีวิศาขบูชา
        เดือน 7
        พระราชพิธีเคณฑะทิ้งข่าง
        พระราชพิธีทูลน้ำล้างพระบาท
        เดือน 8
        พระราชพิธีเข้าพรรษา
        เดือน 9
        พิธีตุลาภาร
        พระราชพิธีพรุณศาสตร์
        เดือน 10
        พระราชพิธีสารท
        พิธีกวนข้าวทิพย์
        พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
        เดือน 12
        พระราชพิธีจองเปรียง
        พระราชพิธีกะติเกยา
        พระราชพิธีลอยพระประทีป
        พระราชพิธีฉัตรมงคล  http://th.wikipedia.org

 

            กิจกรรมเสนอแนะ  :          ให้นักเรียนสิบค้นพิธีทั้ง 12  อย่างละเอียด

            บูรณาการกับกลุ่มสาระสังคม  เกี่ยวกับพืธีต่าง

            แหล่งอ้างอิง

            http://www.pasasiam.com

            http://www.lungthong.com

            http://www.komchadluek.net

            http://th.wikipedia.org

 

           คำถาม:           พิธีใดที่ยังปฏิบัติสิบต่อกันมาถึงในปัจจุบัน

เข้าชม : 10812
นำเสนอโดย : นิตยา ทองดียิ่ง
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
สพม. เขต 13 ตรัง
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ภาษาไทย ล่าสุด
การใช้โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการแต่งกาพย์ยานี11
โดย : [เข้าชม : 12973 ]
การใช้พจนานุกรมชั้นประถมศึกษาปีที 3
โดย : [เข้าชม : 12463 ]
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับวิถีชีวิตตามหลักปัจจัยสี่ ด้วยเทคนิค KWLH Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : [เข้าชม : 25615 ]
การศึกษาวิถีชีวิตไทลื้อ บ้านหนองบัว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน : วิเคราะห์ตามหลักปัจจัยสี่
โดย : [เข้าชม : 23850 ]
หลักสังเกตคำบาลีสันสกฤต
โดย : [เข้าชม : 27710 ]
พระบรมนามาภิไธย-พระปรมาภิไธย
โดย : [เข้าชม : 55728 ]
กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือ
โดย : [เข้าชม : 473527 ]
พี่มาก พระโขนง กับคำรื่นหู
โดย : [เข้าชม : 68365 ]
ภาษาในอินเตอร์เน็ตมีผลต่อภาษาไทยอย่างไร
โดย : [เข้าชม : 66333 ]
การเว้นวรรคตอน
โดย : [เข้าชม : 81790 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
ดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
วงจรชีวิตดอกซากศพ
สุริยุปราคา
โรคเบาหวาน
ภูมิแพ้
ไม่น่าเชื่อบราซิลยิงสหรัฐเละเลย
ทำไมต้องทราบประวัติกีฬาตะกร้อ
The Carp Mobile, the greener side of Thai life
อ่าน มากเป็นครู ..ชีวิตหรู...แน่นอน
โรคเกาต์
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |