[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
สาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
นำเสนอโดย : นางวรุณี ชาติประสิทธิ์
เมื่อวันที่ : 27 ต.ค. 2553 [เข้าชม : 6619/1]
สอบตรง มอ.นักเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ มีสาระอะไร …อย่าพลาด (ตอนที่ 2)
สาระการสอบตรงของนักเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ สู่การเตรียมความพร้อมง่าย ๆ
สาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
นำเสนอโดย : นางวรุณี ชาติประสิทธิ์
เมื่อวันที่ : 27 ต.ค. 2553 [เข้าชม : 6870/0]
สอบตรง มอ.นักเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ มีสาระอะไร …อย่าพลาด
สาระการสอบตรงของนักเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ สู่การเตรียมความพร้อมง่าย ๆ
สาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
นำเสนอโดย : นางบุษบาณ์ ญาณสมเด็จ
เมื่อวันที่ : 30 ส.ค. 2553 [เข้าชม : 6187/100]
รู้แล้วอยากบอกต่อ (ตอนจบ)
การอบรม Master Teacher ของครูแนะแนวที่จังหวัดเชียงใหม่ ครูบุษได้รับสิ่ง ดี ๆ มากมายจนไม่สามารถเก็บสิ่งที่ได้มาไว้คนเดียวจึงอยากแบ่งปันสิ่งดี ๆ ให้กัเพื่อน พ้อง พี่น้องชาวแนะแนวทุกท่าน สิ่งที่ให้เป็นเพียงตัวอย่าง ทุกท่านสามารถนำไปปรับปรุงและประยุกต์ได้
สาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
นำเสนอโดย : นางบุษบาณ์ ญาณสมเด็จ
เมื่อวันที่ : 30 ส.ค. 2553 [เข้าชม : 4799/91]
รักให้ถูกวิธีรักนี้ปลอดภัย (ตอนที่ 5)
เมื่อเด็กชาย - เด็กหญิงเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น หรือวัยใส วัยที่จะเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ใช่ จะเป็นเด็กก็ไม่เชิง ซึ่งนอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับร่างกายแล้ว ก็ยังมีความรู้ใหม่ ๆ ทางจิตเกิดขึ้นอีกด้วย เช่นความสนใจกับรูปร่างหน้าตาของตนเองมมากกว่าเดิม
สาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
นำเสนอโดย : นางบุษบาณ์ ญาณสมเด็จ
เมื่อวันที่ : 29 ส.ค. 2553 [เข้าชม : 6372/86]
เมื่อรู้แล้วอยากบอกต่อ (ตอนที่ 1)
การอบรม Master Teacher ของครูแนะแนวที่จังหวัดเชียงใหม่ ครูบุษได้รับสิ่ง ดี ๆ มากมายจนไม่สามารถเก็บสิ่งที่ได้มาไว้คนเดียวจึงอยากแบ่งปันสิ่งดี ๆ ให้กัเพื่อน พ้อง พี่น้องชาวแนะแนวทุกท่าน สิ่งที่ให้เปฌช็นเพียวตัวอย่าง ทุกท่านสามารถนำไปปรับปรุงและประยุกต์ใช้ใ
สาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
นำเสนอโดย : นางบุษบาณ์ ญาณสมเด็จ
เมื่อวันที่ : 24 ส.ค. 2553 [เข้าชม : 4727/64]
รักให้ถูกวิธีรักนี้ปลอดภัย (ตอนที่3)
เมื่อเด็กชาย - เด็กหญิงเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น หรือวัยใส วัยที่จะเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ใช่ จะเป็นเด็กก็ไม่เชิง ซึ่งนอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับร่างกายแล้ว ก็ยังมีความรู้ใหม่ ๆ ทางจิตเกิดขึ้นอีกด้วย เช่นความสนใจกับรูปร่างหน้าตาของตนเองมมากกว่าเดิม
สาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
นำเสนอโดย : นางบุษบาณ์ ญาณสมเด็จ
เมื่อวันที่ : 24 ส.ค. 2553 [เข้าชม : 4497/72]
รักให้ถูกวิธีรักนี้ปลอดภัย (ตอนที่ 2)
เมื่อเด็กชาย - เด็กหญิงเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น หรือวัยใส วัยที่จะเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ใช่ จะเป็นเด็กก็ไม่เชิง ซึ่งนอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับร่างกายแล้ว ก็ยังมีความรู้ใหม่ ๆ ทางจิตเกิดขึ้นอีกด้วย เช่นความสนใจกับรูปร่างหน้าตาของตนเองมมากกว่าเดิม
สาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
นำเสนอโดย : นางบุษบาณ์ ญาณสมเด็จ
เมื่อวันที่ : 23 ส.ค. 2553 [เข้าชม : 5208/63]
รักให้ถูกวิธีรักนี้ปลอดภัย (ตอนที่ 1)
เมื่อเด็กชาย - เด็กหญิงเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น หรือวัยใส วัยที่จะเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ใช่ จะเป็นเด็กก็ไม่เชิง ซึ่งนอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับร่างกายแล้ว ก็ยังมีความรู้ใหม่ ๆ ทางจิตเกิดขึ้นอีกด้วย เช่นความสนใจกับรูปร่างหน้าตาของตนเองมากกว่าเดิม
สาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
นำเสนอโดย : นางบุษบาณ์ ญาณสมเด็จ
เมื่อวันที่ : 14 ส.ค. 2553 [เข้าชม : 5642/66]
ใครเป็นวัยรุ่นเชิญทางนี้ (ตอนที่ 4)
วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นมากมายกับร่างกายและจิตใจ มีคำถามมากมายที่วัยรุ่นทั้งหลายอยากรู้แต่บางครั้งยากที่จะหาคำตอบให้แก่คำถามเหล่านี้ให้กระจ่างชัด
สาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
นำเสนอโดย : นางบุษบาณ์ ญาณสมเด็จ
เมื่อวันที่ : 3 ส.ค. 2553 [เข้าชม : 5776/55]
ใครเป็นวัยรุ่นเชิญทางนี้ (ตอนที่ 3)
วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นมากมายกับร่างกายและจิตใจ มีคำถามมากมายที่วัยรุ่นทั้งหลายอยากรู้แต่บางครั้งยากที่จะหาคำตอบให้แก่คำถามเหล่านี้ให้กระจ่างชัด
สาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
นำเสนอโดย : นางบุษบาณ์ ญาณสมเด็จ
เมื่อวันที่ : 1 ส.ค. 2553 [เข้าชม : 4860/56]
ใครเป็นวัยรุ่นเชิญทางนี้ (ตอนที่ 2)
วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นมากมายกับร่างกายและจิตใจ มีคำถามมากมายที่วัยรุ่นทั้งหลายอยากรู้แต่บางครั้งยากที่จะหาคำตอบให้แก่คำถามเหล่านี้ให้กระจ่างชัด
สาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
นำเสนอโดย : นางบุษบาณ์ ญาณสมเด็จ
เมื่อวันที่ : 27 ก.ค. 2553 [เข้าชม : 6591/58]
ใครเป็นวัยรุ่นเชิญทางนี้ (ตอนแรก)
วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นมากมายกับร่างกายและจิตใจ มีคำถามมากมายที่วัยรุ่นทั้งหลายอยากรู้แต่บางครั้งยากที่จะหาคำตอบให้แก่คำถามเหล่านี้ให้กระจ่างชัด
สาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
นำเสนอโดย : นางบุษบาณ์ ญาณสมเด็จ
เมื่อวันที่ : 17 มิ.ย. 2553 [เข้าชม : 5330/105]
วัยรุ่นวุ่นซะเมื่อไหร่ (ตอนที่ 5) เรื่องของสาว ๆ ตอนมีประจำเดือน
เพราะวัยรุ่น มีเรื่องราวมากมายที่ต้องเรียนรู้และเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจในการดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ และเติบโตไปอย่างงดงาม วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มากมายเกิดขึ้นกับร่างกายและจิตใจ มีคำถามมากมายที่วัยรุ่นทั้งหลายต
สาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
นำเสนอโดย : นางบุษบาณ์ ญาณสมเด็จ
เมื่อวันที่ : 16 มิ.ย. 2553 [เข้าชม : 6662/69]
วัยรุ่นวุ่นซะเมื่อไหร่ (ตอนที่ 4) เรื่องของสาว ๆ
เพราะวัยรุ่น มีเรื่องราวมากมายที่ต้องเรียนรู้และเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจในการดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ และเติบโตไปอย่างงดงาม วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มากมายเกิดขึ้นกับร่างกายและจิตใจ มีคำถามมากมายที่วัยรุ่นทั้งหลายต
สาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
นำเสนอโดย : นางบุษบาณ์ ญาณสมเด็จ
เมื่อวันที่ : 12 มิ.ย. 2553 [เข้าชม : 4697/59]
วัยรุ่นวุ่นซะเมื่อไหร่ (ตอนที่ 2)
เพราะวัยรุ่น มีเรื่องราวมากมายที่ต้องเรียนรู้และเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจในการดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ และเติบโตไปอย่างงดงาม วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มากมายเกิดขึ้นกับร่างกายและจิตใจ มีคำถามมากมายที่วัยรุ่นทั้งหลาย
สาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
นำเสนอโดย : นางบุษบาณ์ ญาณสมเด็จ
เมื่อวันที่ : 4 มิ.ย. 2553 [เข้าชม : 4515/71]
วัยรุ่นวุ่นซะเมื่อไหร่ (ตอนที่ 1)
เพราะวัยรุ่น มีเรื่องราวมากมายที่ต้องเรียนรู้และเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจในการดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ และเติบโตไปอย่างงดงาม
สาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
นำเสนอโดย : นางบุษบาณ์ ญาณสมเด็จ
เมื่อวันที่ : 2 มิ.ย. 2553 [เข้าชม : 8066/55]
Portfolio นั้นสำคัญไฉน(ตอนจบ)
การเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัยอีกทางเลือกหนึ่ง คืออะไร การสอบคัดเลือกตรงที่ต้องใช้ Portfolio แล้วPortfolio คืออะไร สำคัญอย่างไร
สาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
นำเสนอโดย : นางบุษบาณ์ ญาณสมเด็จ
เมื่อวันที่ : 31 พ.ค. 2553 [เข้าชม : 6781/57]
Portfolio นั้นสำคัญไฉน(ตอนที่ 1)
การเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัยอีกทางเลือกหนึ่ง คืออะไร การสอบคัดเลือกตรงที่ต้องใช้ Portfolio แล้วPortfolio คืออะไร สำคัญอย่างไร

แสดงหน้าที่<- 3 จากทั้งหมด 7 หน้า ->
[ 1 2 3 4 5 6 7 >>


 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |