[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : นางสุนีย์ อุทุมทอง
เมื่อวันที่ : 5 เม.ย. 2554 [เข้าชม : 5602/0]
ตัวชี้วัดตามหลักสูตร>>>>สู่แผนการสอนศิลป์ ตอนที่ ๕
การวิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่การพัฒนาทักษะการคิดกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยวิเคราะห์เป็น ๔ ประเด็น คือ ตัวชีวิตแต่ละตัวผู้เรียนควรมีความรู้อะไรและทำอะไรได้ ทักษะการคิด ชิ้นงาน/ภาระงาน และแนวการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : นางสุนีย์ อุทุมทอง
เมื่อวันที่ : 5 เม.ย. 2554 [เข้าชม : 8438/0]
ตัวชี้วัดตามหลักสูตร>>>>สู่แผนการสอนศิลป์ ตอนที่ ๔
การวิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่การพัฒนาทักษะการคิดกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยวิเคราะห์เป็น ๔ ประเด็น คือ ตัวชีวิตแต่ละตัวผู้เรียนควรมีความรู้อะไรและทำอะไรได้ ทักษะการคิด ชิ้นงาน/ภาระงาน และแนวการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : นางสุนีย์ อุทุมทอง
เมื่อวันที่ : 5 เม.ย. 2554 [เข้าชม : 4669/0]
ตัวชี้วัดตามหลักสูตร>>>>สู่แผนการสอนศิลป์ ตอนที่ ๓
การวิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่การพัฒนาทักษะการคิดกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยวิเคราะห์เป็น ๔ ประเด็น คือ ตัวชีวิตแต่ละตัวผู้เรียนควรมีความรู้อะไรและทำอะไรได้ ทักษะการคิด ชิ้นงาน/ภาระงาน และแนวการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ในแต่
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : นางสุนีย์ อุทุมทอง
เมื่อวันที่ : 5 เม.ย. 2554 [เข้าชม : 5781/0]
ตัวชี้วัดตามหลักสูตร>>>>สู่แผนการสอนศิลป์ ตอนที่ ๒
การวิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่การพัฒนาทักษะการคิดกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยวิเคราะห์เป็น ๔ ประเด็น คือ ตัวชีวิตแต่ละตัวผู้เรียนควรมีความรู้อะไรและทำอะไรได้ ทักษะการคิด ชิ้นงาน/ภาระงาน และแนวการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ในแต่
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : นางสุนีย์ อุทุมทอง
เมื่อวันที่ : 5 เม.ย. 2554 [เข้าชม : 8380/1]
ตัวชี้วัดตามหลักสูตร>>>>สู่แผนการสอนศิลป์ ตอนที่ ๑
การวิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่การพัฒนาทักษะการคิดกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยวิเคราะห์เป็น ๔ ประเด็น คือ ตัวชีวิตแต่ละตัวผู้เรียนควรมีความรู้อะไรและทำอะไรได้ ทักษะการคิด ชิ้นงาน/ภาระงาน และแนวการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ในแต่
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : พงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง
เมื่อวันที่ : 23 ธ.ค. 2553 [เข้าชม : 39833/2]
วิวาห์พระสมุทร
บทเพลงไทยอันทรงคุณค่า ทางวรรณศิลป์ ดุริยศิลป์ คีตศิลป์ จากล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : นางสมพรรณ ก้อนคำ
เมื่อวันที่ : 18 พ.ย. 2553 [เข้าชม : 19259/3]
วิธีการตีและสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียงกลองแขก
กลองแขกเป็นเครื่องกำกับจังหวะประเภทเครื่องหนัง มี 2 ตัว คือตัวผู้กับตัวเมีย
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : นางสมพรรณ ก้อนคำ
เมื่อวันที่ : 18 พ.ย. 2553 [เข้าชม : 15296/2]
วิธีการเล่นจะเข้เบื้องต้น
จะเข้เป็นเครื่องดนตรีไทยที่บรรเลงโดยการดีด แต่จะบรรเลงให้ไพเราะต้องมีวิธีการเล่นที่ถูกต้อง
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : นางสมพรรณ ก้อนคำ
เมื่อวันที่ : 18 พ.ย. 2553 [เข้าชม : 13613/0]
ซอสามสาย
ซอสามสายเป็นเครื่องดนตรไทยที่ให้ความไพเราะและเสียงโหยหวน
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : นางสมพรรณ ก้อนคำ
เมื่อวันที่ : 18 พ.ย. 2553 [เข้าชม : 16541/0]
เทคนิคการบรรเลงฆ้องวงใหญ่ และแบบฝึกหัดสำหรับการบรรเลงฆ้องวงใหญ่
การที่จะเล่นดนตรีให้ไพเราะต้องรู้เทคนิคและวิธีการเล่น
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : นางสมพรรณ ก้อนคำ
เมื่อวันที่ : 18 พ.ย. 2553 [เข้าชม : 8599/1]
เทคนิคการบรรเลงฆ้องวงเล็ก และแบบฝึกหัดสำหรับการบรรเลงฆ้องวงเล็ก
กรุงเทพฯ--18 พ.ย.--โรงเรียนสาธิตพัฒนา คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสาธิตพัฒนา ได้ร่วมบันทึกเทปรำถวายพระพรประกอบการบรรเลงดนตรีไทยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ที่มาข่าว
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : นางสมพรรณ ก้อนคำ
เมื่อวันที่ : 18 พ.ย. 2553 [เข้าชม : 13766/0]
เทคนิคการเป่าขลุ่ย
การที่จะเป่าขลุ่ยให้ไพเราะต้องรู้เทคนิคและวิธีการเล่น
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : นางสมพรรณ ก้อนคำ
เมื่อวันที่ : 18 พ.ย. 2553 [เข้าชม : 5640/0]
เทคนิค การบรรเลงระนาดทุ้มและแบบฝึกหัดการบรรเลงระนาดทุ้ม
การที่จะเล่นระนาดทุ้มให้ไพเราะต้องรู้เทคนิคและวิธีการเล่น
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : พงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง
เมื่อวันที่ : 2 พ.ย. 2553 [เข้าชม : 11316/1]
ขับขานประสานเสียง
กิจกรรมการเรียนรู้ฝึกพื้นฐานการขับร้องเพลงเบื้องต้นสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)ในขั้นพื้นฐาน
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : พงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง
เมื่อวันที่ : 24 ต.ค. 2553 [เข้าชม : 11670/2]
เสนาะเสียง,,,สำเนียงคีตศิลป์ไทย
การร้องเพลงเป็นการปฎิบัติอะไรหลาย ๆ ทักษะในเวลาเดียวกัน โดยเฉพาะร้องเพลงไทยเดิม ที่ผู้ขับร้องต้องมีเสียงที่ไพเราะเหมาะสม สื่อสารอารมณ์เพลงได้ และสามารถขับร้องเพลงไทยเดิมให้ถูกต้องตามเอกลักษณ์เฉพาะของเพลงไทยเดิมได้อีกด้วย
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : พงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง
เมื่อวันที่ : 18 ต.ค. 2553 [เข้าชม : 28864/0]
ย้อนรอยเส้นเสียง...สำเนียงดุริยางค์ไทย : รัตนโกสินทร์,,ปฐมฤกษ์เรืองรอง
ประวัติความเป็นมาของดนตรีไทยในสมัยรัตนโกสินทร์
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : นางสุนีย์ อุทุมทอง
เมื่อวันที่ : 2 ก.ย. 2553 [เข้าชม : 8696/2]
จากหลักสูตร>>>สู่โรงเรียน ตอนที่ 10
กิจกรรมนาฏศิลป์สัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : นางสุนีย์ อุทุมทอง
เมื่อวันที่ : 2 ก.ย. 2553 [เข้าชม : 9650/0]
จากหลักสูตร>>>สู่โรงเรียน ตอนที่ 9
กิจกรรมวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมที่ต้องลงมือปฏิบัติและทดลองให้เห็นจริง เพลงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยแทรกซึมความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ได้ทุกด้านแม้แต่การเรียนเรื่องชีวิตสัตว์ นักเรียนจะมีความสนุกสนาน รับรู้การเรียนได้โดยไม่รู้ตัวเช่นครูสอนเรื่องค้างคาว ก็หาเพ

แสดงหน้าที่<- 4 จากทั้งหมด 15 หน้า ->
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |