[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : นางโสภา รัตนวรรณ
เมื่อวันที่ : 9 พ.ค. 2554 [เข้าชม : 11406/0]
"ปั้นจิ๋ว" โรงเรียนวัดสังเวช
ปั้นจิ๋ว สร้างรายได้ระหว่างเรียน
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : นางสายวสันต์ สุชะไตร
เมื่อวันที่ : 9 พ.ค. 2554 [เข้าชม : 322241/5]
การสร้างสรรค์ท่ารำทางนาฏศิลป์
สร้างท่ารำจากภาษาธรรมชาติ
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : นายจักรายุทธ นพราลัย
เมื่อวันที่ : 9 พ.ค. 2554 [เข้าชม : 10256/1]
ความแตกต่างของกีตาร์คลาสสิกกับกีตาร์อื่น ๆ
กีตาร์คลาสสิกเป็นเครื่องดนตรีสากลชนิดหนึ่ง จัดอยู่ในประเภทเครื่องสาย ทำให้เกิดเสียงโดยการดีด
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : นายเศกสันติ์ เสย์
เมื่อวันที่ : 9 พ.ค. 2554 [เข้าชม : 15554/1]
เราสู้ไม่ถอยจนก้าวเดียว
เพลงเราสู้มีเนื้อหาเพื่อปลุกใจให้เหล่าทหาร อาสาสมัครและตำรวจชายแดน มีใจรักและหวงแหนเอกราช
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : นภาพร ขาวสะอาด
เมื่อวันที่ : 6 พ.ค. 2554 [เข้าชม : 82210/0]
ละครสร้างสรรค์ - สร้างสรรค์ละคร
ผู้จัด ดอกส้มสีทองหารือแก้บทละครดัง สั่งหั่นทิ้งฉากเลิฟซีนสยิว พร้อมขึ้นตัววิ่งเตือนเยาวชน หวั่นทำให้เกิดค่านิยมผิด ๆ ในสังคมไทย
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : วิภา ศรีม่วงกลาง
เมื่อวันที่ : 5 พ.ค. 2554 [เข้าชม : 17895/0]
Ron Mueck ประติมากร silicone (ตอน 2 )
ประติมากรสมัยใหม่สร้างสรรผลงานได้ง่ายกว่าประติมากรรุ่นเก่าเพราะเครื่องไม้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์มีมากกว่าและเอื้อให้ผลงานที่ออกมามีความเหมือนจริงมากกว่าตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คืองานของ Ron Mueck
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : นิรุตต์ โต๊ะถม
เมื่อวันที่ : 5 พ.ค. 2554 [เข้าชม : 8434/0]
อย่าลืม "กิริณี"
“กิริณีเทวี” ทรงพาหุรัดทัดดอกมณฑา อาภรณ์แก้วมรกต ภักษาหารถั่ว งา พระหัตถ์ขวาจับตะขอ พระหัตถ์ซ้ายถือปืน ทรงพาหนะกุญชร
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : นิรุตต์ โต๊ะถม
เมื่อวันที่ : 6 เม.ย. 2554 [เข้าชม : 15690/1]
แล้วคุณจะภูมิใจ
รามเกียรติ์นาฎศิลป์ชั้นสูงของไทย
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : นางสุนีย์ อุทุมทอง
เมื่อวันที่ : 5 เม.ย. 2554 [เข้าชม : 8630/1]
ตัวชี้วัดตามหลักสูตร>>>>สู่แผนการสอนศิลป์ ตอนที่ ๑๕
การวิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่การพัฒนาทักษะการคิดกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : นางสุนีย์ อุทุมทอง
เมื่อวันที่ : 5 เม.ย. 2554 [เข้าชม : 8824/0]
ตัวชี้วัดตามหลักสูตร>>>>สู่แผนการสอนศิลป์ ตอนที่ ๑๔
การวิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่การพัฒนาทักษะการคิดกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : นางสุนีย์ อุทุมทอง
เมื่อวันที่ : 5 เม.ย. 2554 [เข้าชม : 6100/0]
ตัวชี้วัดตามหลักสูตร>>>>สู่แผนการสอนศิลป์ ตอนที่ ๑๓
การวิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่การพัฒนาทักษะการคิดกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : นางสุนีย์ อุทุมทอง
เมื่อวันที่ : 5 เม.ย. 2554 [เข้าชม : 8330/0]
ตัวชี้วัดตามหลักสูตร>>>>สู่แผนการสอนศิลป์ ตอนที่ ๑๒
การวิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่การพัฒนาทักษะการคิดกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : นางสุนีย์ อุทุมทอง
เมื่อวันที่ : 5 เม.ย. 2554 [เข้าชม : 5231/0]
ตัวชี้วัดตามหลักสูตร>>>>สู่แผนการสอนศิลป์ ตอนที่ ๑๑
การวิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่การพัฒนาทักษะการคิดกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : นางสุนีย์ อุทุมทอง
เมื่อวันที่ : 5 เม.ย. 2554 [เข้าชม : 4673/0]
ตัวชี้วัดตามหลักสูตร>>>>สู่แผนการสอนศิลป์ ตอนที่ ๑๐
การวิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่การพัฒนาทักษะการคิดกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยวิเคราะห์เป็น ๔ ประเด็น คือ ตัวชีวิตแต่ละตัวผู้เรียนควรมีความรู้อะไรและทำอะไรได้ ทักษะการคิด ชิ้นงาน/ภาระงาน และแนวการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : นางสุนีย์ อุทุมทอง
เมื่อวันที่ : 5 เม.ย. 2554 [เข้าชม : 5065/0]
ตัวชี้วัดตามหลักสูตร>>>>สู่แผนการสอนศิลป์ ตอนที่ ๙
การวิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่การพัฒนาทักษะการคิดกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยวิเคราะห์เป็น ๔ ประเด็น คือ ตัวชีวิตแต่ละตัวผู้เรียนควรมีความรู้อะไรและทำอะไรได้ ทักษะการคิด ชิ้นงาน/ภาระงาน และแนวการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : นางสุนีย์ อุทุมทอง
เมื่อวันที่ : 5 เม.ย. 2554 [เข้าชม : 4260/0]
ตัวชี้วัดตามหลักสูตร>>>>สู่แผนการสอนศิลป์ ตอนที่ ๘
การวิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่การพัฒนาทักษะการคิดกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยวิเคราะห์เป็น ๔ ประเด็น คือ ตัวชีวิตแต่ละตัวผู้เรียนควรมีความรู้อะไรและทำอะไรได้ ทักษะการคิด ชิ้นงาน/ภาระงาน และแนวการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : นางสุนีย์ อุทุมทอง
เมื่อวันที่ : 5 เม.ย. 2554 [เข้าชม : 5193/0]
ตัวชี้วัดตามหลักสูตร>>>>สู่แผนการสอนศิลป์ ตอนที่ ๗
การวิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่การพัฒนาทักษะการคิดกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยวิเคราะห์เป็น ๔ ประเด็น คือ ตัวชีวิตแต่ละตัวผู้เรียนควรมีความรู้อะไรและทำอะไรได้ ทักษะการคิด ชิ้นงาน/ภาระงาน และแนวการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : นางสุนีย์ อุทุมทอง
เมื่อวันที่ : 5 เม.ย. 2554 [เข้าชม : 4462/0]
ตัวชี้วัดตามหลักสูตร>>>>สู่แผนการสอนศิลป์ ตอนที่ ๖
การวิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่การพัฒนาทักษะการคิดกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยวิเคราะห์เป็น ๔ ประเด็น คือ ตัวชีวิตแต่ละตัวผู้เรียนควรมีความรู้อะไรและทำอะไรได้ ทักษะการคิด ชิ้นงาน/ภาระงาน และแนวการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

แสดงหน้าที่<- 3 จากทั้งหมด 15 หน้า ->
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |