[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : นางเครือรัตน์ ฤทธิเดช
เมื่อวันที่ : 8 ก.พ. 2559 [เข้าชม : 13031/0]
การใช้โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการแต่งกาพย์ยานี11
การพัฒนาทักษะการแต่งกาพย์ยานี 11 โดยใช้โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของนักเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนวัดอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : นางเครือรัตน์ ฤทธิเดช
เมื่อวันที่ : 8 ก.พ. 2559 [เข้าชม : 12513/0]
การใช้พจนานุกรมชั้นประถมศึกษาปีที 3
การใช้พจนานุกรมจะต้องปฏิบัติตามหลักการใช้พจนานุกรม เรียงลำดับพยัญชนะ สระก่อนหลัง
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : นางนัทธมน คำครุฑ
เมื่อวันที่ : 26 มี.ค. 2558 [เข้าชม : 25673/0]
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับวิถีชีวิตตามหลักปัจจัยสี่ ด้วยเทคนิค KWLH Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : นางนัทธมน คำครุฑ
เมื่อวันที่ : 26 มี.ค. 2558 [เข้าชม : 23907/0]
การศึกษาวิถีชีวิตไทลื้อ บ้านหนองบัว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน : วิเคราะห์ตามหลักปัจจัยสี่
เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : นางเพลินพิศ สุพพัตกุล
เมื่อวันที่ : 10 ม.ค. 2558 [เข้าชม : 27763/0]
หลักสังเกตคำบาลีสันสกฤต
ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต จัดอยู่ภาษาอินเดีย-ยุโรป ซึ่งเป็นตระกูลภาษาที่มีวิภัตติปัจจัย พวกอารยันได้เข้ามาในอินเดีย
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : นางพีระพิชญ์ ไพโรจน์
เมื่อวันที่ : 20 เม.ย. 2557 [เข้าชม : 55790/0]
พระบรมนามาภิไธย-พระปรมาภิไธย
คำว่า พระบรมนามาภิไธย หมายถึง พระนามเดิม พระนามจริงก่อนเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ คำว่า พระปรมาภิไธย หมายถึงพระนามหลังจากที่ได้มีพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : นางเพลินพิศ สุพพัตกุล
เมื่อวันที่ : 26 พ.ค. 2556 [เข้าชม : 473894/0]
กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือ
กาพย์เห่เรือ ถือเป็นมรดกอันล้ำค่าทางวัฒนธรรม ทั้งด้านวรรณคดี และประเพณี”
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : นางเพลินพิศ สุพพัตกุล
เมื่อวันที่ : 21 เม.ย. 2556 [เข้าชม : 68422/0]
พี่มาก พระโขนง กับคำรื่นหู
คำชื่นชม เปรียบเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ที่ไม่ต้องลงทุน เป็นคำรื่นหู ที่น่าฟัง อยากฟังซ้ำ ฟังแล้วเติมเต็มความรู้สึก
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : ขนิษฐา บุญด้วยลาน
เมื่อวันที่ : 4 เม.ย. 2556 [เข้าชม : 66384/0]
ภาษาในอินเตอร์เน็ตมีผลต่อภาษาไทยอย่างไร
ภาษาวิบัติ เป็นภาษาที่นิยมใช้ในหมู่วัยรุ่นปัจจุบัน มีจุดเริ่มต้นจากการส่งเอสเอมเอสหรือข้อความสั้นๆ
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : นางพีระพิชญ์ ไพโรจน์
เมื่อวันที่ : 13 มี.ค. 2556 [เข้าชม : 81860/0]
การเว้นวรรคตอน
การเว้นวรรค หมายถึง การเว้นช่องว่างระหว่างวรรค
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : นางเพลินพิศ สุพพัตกุล
เมื่อวันที่ : 24 ก.พ. 2556 [เข้าชม : 73910/0]
หัวใจชายหนุ่ม ตอนคุณค่าการใช้ภาษา
ชีวิตรักของประพันธ์ หนุ่มไทยผู้คลั่งไคล้ วัฒนธรรมตะวันตก
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : นางเพลินพิศ สุพพัตกุล
เมื่อวันที่ : 29 ม.ค. 2556 [เข้าชม : 66806/0]
มหาเวสสันดรชาดก ตอน องค์ประกอบของชาดก
ชาดก มาจาก ชาตะ หมายถึงการเกิด ชาดกเป็นเรื่องของพระโพธิสัตว์
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : นางเพลินพิศ สุพพัตกุล
เมื่อวันที่ : 2 ธ.ค. 2555 [เข้าชม : 69649/0]
มงคลสูตรคำฉันท์ ตอน อำนาจของคำถาม
มงคล คือเหตุที่นำมาซึ่งความสุขความเจริญ ใครอยากมีมงคล ต้องปฏิบัติเอง
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : นางเพลินพิศ สุพพัตกุล
เมื่อวันที่ : 10 พ.ย. 2555 [เข้าชม : 79277/0]
มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
ความรักของแม่เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : นางพีระพิชญ์ ไพโรจน์
เมื่อวันที่ : 8 พ.ย. 2555 [เข้าชม : 107201/0]
รามเกียรติ์...เอราวัณ
อินทรชิตแปลงกายเป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : นางพีระพิชญ์ ไพโรจน์
เมื่อวันที่ : 6 พ.ย. 2555 [เข้าชม : 89415/0]
รามเกียรติ์ ....นางลอย
บทพากย์โขนตอนนางลอย นางเบญจกายปลอมตัวเป็นนางสีดาตายลอยน้ำไปที่ท่าพระรามอยู่ พระรามเข้าใจว่านางสีดาตายจริง หนุมานเตินพระรามให้ได้สติ
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : นางพีระพิชญ์ ไพโรจน์
เมื่อวันที่ : 28 ก.ย. 2555 [เข้าชม : 63183/0]
ภาพพจน์
ภาพพจน์ คือกลวิธีที่ผู้แต่งใช้เรียบเรียงถ้อยคำให้มีความไพเราะ สละสลวย สัมผัสอารมณ์ของผู้อ่านหรือทำให้ผู้อ่านเกิดความกระทบใจ ความรู้สึกหรือจินตนาการ
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : นางพีระพิชญ์ ไพโรจน์
เมื่อวันที่ : 27 ก.ย. 2555 [เข้าชม : 98577/0]
การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น คือ การแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด และข้อสันนิษฐานนั้นออกมาให้ผู้ฟัง ผู้อ่านได้รับรู้ เมื่อกล่าวถึงความคิดเห็น จำเป็นต้องกล่าวถึงข้อเท็จจริงด้วย ข้อเท็จจริงคือ ข้อมูล ปรากฏการณ์ และเรื่องราวต่างๆ ตามที่ปรากฏแก่บุคคลทั่วไป

แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 33 หน้า ->
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |