[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์
เมื่อวันที่ : 25 มิ.ย. 2558 [เข้าชม : 20608/0]
Phu Kradung National Park
Phu Kradung
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์
เมื่อวันที่ : 24 มิ.ย. 2558 [เข้าชม : 19302/0]
Phrathat Nadoon : Buddhist Park of Isan
Phrathat Nadoon
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์
เมื่อวันที่ : 24 มิ.ย. 2558 [เข้าชม : 19111/0]
idiom English
idiom
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นำเสนอโดย : นางมุกดาภรณ์ พนาสรรค์
เมื่อวันที่ : 25 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 24664/0]
เคล็ดลับง่ายๆดูแลเส้นผม
มีวิธีง่ายๆ เป็นเคล็ดลับที่ดูแลเส้นผมได้ด้วยตัวเอง
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นำเสนอโดย : นางมุกดาภรณ์ พนาสรรค์
เมื่อวันที่ : 25 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 22616/0]
ขนที่งอกปกคลุมหนังศีรษะของมนุษย์
เส้นผมคือ ส่วนของเซลล์รากผมที่ตายแล้วทับถมกันงอกขึ้นมาเป็นลำยาว ส่วนประกอบสำคัญทางเคมีคือ KERATIN เซลล์ชั้นล่างสุดของผิวหนัง (BASCAL CELL LAYER) จะแบ่งตัวออกไปเรื่อยๆ เซลล์ที่แบ่งตัวแล้วจะเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเซลล์ที่ตายในชั้นสุดท้ายคือ หนังกำพร้าที่หลุด
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นำเสนอโดย : นางมุกดาภรณ์ พนาสรรค์
เมื่อวันที่ : 22 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 21429/0]
ประเภทของพายุ
พายุแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภท คือ 1. พายุฝนฟ้าคะนอง 2. พายุหมุนเขตร้อนต่าง ๆ 3. พายุทอร์นาโด (tornado)
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นำเสนอโดย : นางมุกดาภรณ์ พนาสรรค์
เมื่อวันที่ : 22 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 21602/0]
การแช่แข็งมนุษย์ ไครโอนิกส์
การแช่แข็งมนุษย์ หรือไครโอนิกส์ (Cryonics) การแช่แข็งมนุษย์รอวันคืนชีพที่กำลังเป็นประเด็นน่าจับตา เทคโนโลยีแช่แข็งมนุษย์ที่ว่านี้จะมีความเป็นไปได้ไหม แล้วจะเกิดปาฏิหาริย์ชุบชีวิตคนตายได้จริงหรือเปล่า มาดูกัน
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : วิภา ศรีม่วงกลาง
เมื่อวันที่ : 1 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 21184/0]
ต้นทุนและกำไร (ฐานการเรียนที่ 10)
การทำบัญชีราย – รายจ่าย ถือเป็นปัจจัยสำคัญของการทำงาน ผู้ที่ประสบผลสำเร็จจะให้ความสำคัญกับการทำบัญชี
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : วิภา ศรีม่วงกลาง
เมื่อวันที่ : 1 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 21342/0]
การซ่อมผลงานปั้นที่แตกหัก มีรอยร้าว (ฐานการเรียนที่ 9/2)
ชิ้นผลงานปั้นที่ออกจากเตาเผา อาจจะมีความสมบูรณ์ออกมาไม่เหมือนก่อนเข้าเผาเสมอไป บางครั้งเกิดการแตกหัก หลุดร่วง มีรอยร้าว หรือสีที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับสาเหตุหลายประการ เราสามารถนำมาซ่อมแซมให้เหมือนเดิมได้
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : วิภา ศรีม่วงกลาง
เมื่อวันที่ : 1 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 20914/0]
การซ่อมผลงานปั้นที่แตกหัก มีรอยร้าว (ฐานการเรียนที่ 9/1)
ชิ้นผลงานปั้นที่ออกจากเตาเผา อาจจะมีความสมบูรณ์ออกมาไม่เหมือนก่อนเข้าเผาเสมอไป บางครั้งเกิดการแตกหัก หลุดร่วง มีรอยร้าว หรือสีที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับสาเหตุหลายประการ เราสามารถนำมาซ่อมแซมให้เหมือนเดิมได้
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : วิภา ศรีม่วงกลาง
เมื่อวันที่ : 1 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 20398/0]
การเผาผลงานปั้น (ฐานการเรียนที่ 8/2)
การเผาผลงานปั้น
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : วิภา ศรีม่วงกลาง
เมื่อวันที่ : 1 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 20267/0]
การเผาผลงานปั้น (ฐานการเรียนที่ 8/1)
การเผา เป็นกระบวนการขั้นสุดท้ายของการปั้น เป็นการเพิ่มอุณหภูมิให้แก่ผลงานปั้นเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งทนต่อการใช้งานนานขึ้น
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : วิภา ศรีม่วงกลาง
เมื่อวันที่ : 1 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 20279/0]
การปั้นตุ๊กตาดิน (ฐานการเรียนที่ 7/2)
การปั้นสามารถขึ้นรูปได้หลายวิธี เช่น ขึ้นรูปแบบขด ขึ้นรูปแบบแผ่น หรือการขึ้นรูปด้วยแบบพิมพ์ ส่วนการปั้นตุ๊กตาดินด่านเกวียนนั้นส่วนมากนิยมใช้การขึ้นรูปโดยการใช้แบบพิมพ์
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : วิภา ศรีม่วงกลาง
เมื่อวันที่ : 1 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 20631/0]
การปั้นตุ๊กตาดิน (ฐานการเรียนที่ 7/1)
การปั้นนั้นสามารถขึ้นรูปได้หลายวิธี เช่น ขึ้นรูปแบบขด ขึ้นรูปแบบแผ่น หรือการขึ้นรูปด้วยพิมพ์ ส่วนการปั้นตุ๊กตาดินด่านเกวียนนั้นส่วนมากใช้การขึ้นรูปโดยใช้พิมพ์
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : วิภา ศรีม่วงกลาง
เมื่อวันที่ : 1 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 20104/0]
การเทพิมพ์ (ฐานการเรียนที่ 6)
การเทพิมพ์ เป็นการนำของเหลวเทหรือโปะลงบนรูปปั้นต้นแบบ เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องจากการปั้นรูปต้นแบบ เพื่อให้รูปปั้นต้นแบบคงทนแข็งแรง
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : วิภา ศรีม่วงกลาง
เมื่อวันที่ : 1 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 20146/0]
การปั้นรูปปั้นดินต้นแบบ (ฐานการเรียนที่ 5)
การปั้นรูปดินต้นแบบ เป็นการปั้นส่วนต่างๆของชิ้นผลงานที่ต้องการนำเอารูปต้นแบบนั้นไปหล่อด้วยปูนปลาสเตอร์สำหรับทำเป็นพิมพ์รูปต้นแบบ เมื่อนำพิมพ์รูปต้นแบบไปใช้งานที่มีลักษณะเดียวกัน ก็จะขึ้นรูปผลิตชิ้นผลงานได้ในจำนวนมากและรวดเร็ว
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : วิภา ศรีม่วงกลาง
เมื่อวันที่ : 1 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 20232/0]
การสร้างลวดลายบนงานปั้น (ฐานการเรียนที่ 4 )
การสร้างลวดลายบนงานปั้นเป็นการตกแต่งก่อนเผา เพื่อทำให้ชิ้นงานปั้นที่ออกมาดูมีคุณค่ามีความสวยงาม และจูงใจให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : วิภา ศรีม่วงกลาง
เมื่อวันที่ : 1 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 19173/0]
การประสานดินให้เป็นเนื้อเดียวกัน (ฐานการเรียนที่ 3 )
ในการทำงานเกี่ยวกับงานปั้น งานบางชิ้นก็เสร็จสมบูรณ์ได้ในตัวเอง แต่ในงานบางชิ้นจำเป็นจะต้องมีการเพิ่มเติม ต่อติด จึงจะสมบูรณ์ได้

แสดงหน้าที่<- 2 จากทั้งหมด 244 หน้า ->
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |