[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แนวข้อสอบทวีปแอฟริกา จภ.ม.3
เสาร์ ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2552

นำเสนอเนื้อหาที่ออกสอบเกี่ยวกับทวีปแอฟริกา   

ประเด็นคำถามที่ใช้ในการออกสอบ ทวีปแอฟริกา

ทวีปแอฟริกา (Africa)
________________________________________
จงตอบคำถามต่อไป ให้ถูกต้องสมบูรณ์
1.น่านน้ำที่อยู่ระหว่างทวีปแอฟริกากับทวีปยุโรป คือ
2.คลองสุเอชขุดเชื่อมระหว่างทะเลอะไร
3.อ่าวเอเดนอยู่ทางทิศใดของทวีปแอฟริกา
4.น่านน้ำที่เป็นพรมแดนระหว่างทวีปแอฟริกากับทวีปเอเชีย คือ
5.แหลมกู๊ดโฮปอยู่บริเวณใดของทวีปแอฟริกา
6.ภูมิภาคใดของทวีปแอฟริกามีจำนวนประเทศมากที่สุด
7.จงบอกชื่อประเทศในทวีปแอฟริกาที่ไม่มีอาณาเขตติดกับทะเล
8.ประเทศใดในทวีปแอฟริกาที่มีพื้นที่ติดกับทะเลสาบวิกตอเรีย
9.ประเทศใดที่มีดินแดนส่วนใหญ่อยู่ในเขตทะเลทรายสะฮารา
10.ทวีปแอฟริกามีขนาดพื้นที่ขนาดใหญ่รองจากทวีปใด
11.ช่องแคบยิบรอลตาร์ เป็นน่านน้ำที่อยู่ระหว่างประเทศอะไร
12.ทวีปแอฟริกาเป็นเส้นทางการเดินเรืองสมุทรผ่านระหว่างทวีปอะไร
13.ทวีปแอฟริกามีชายฝั่งทะเลติดต่อกับสมุทรใดบ้าง
14.คลองสุเอช ขุดโดยชนชาติใด อยู่ในดินแดนของประเทศใด
15.เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของทวีปแอฟริกา คือเกาะอะไร
16.จงพิจารณาข้อความข้างล่างนี้ว่าข้อความใดกล่าวถึงที่ตั้งของทวีปแอฟริกาไม่ถูกต้อง
    “เป็นทวีปที่อยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแอตแลนตลิต / เป็นทวีปที่ตั้งอยู่ระหว่างซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ / เป็นดินแดนที่มีแผ่นดินเป็นผืนเดียวกันกับทวีปยุโรป / เป็นทวีปที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป”
17.ประเทศใดในทวีปแอฟริกามีดินแดนใกล้กับทวีปยุโรปมากที่สุด
18.น่านน้ำที่อยู่ระหว่างทวีปแอฟริกากับเกาะมาดากัสการ์ เรียกว่าอะไร
19.ประเทศใดไม่ได้ตั้งอยู่ในกลุ่มประเทศแอฟริกาตะวันตกเบนิน / มอริเตเนีย / แกมเบีย /เอธิโอเปีย
20.ภูมิภาคใดของทวีปแอฟริกามีจำนวนประทศตั้งอยู่น้อยที่สุด
________________________________________
              

   ลักษณะภูมิประเทศ


    จงตอบคำถามต่อไป ให้ถูกต้องสมบูรณ์
1.พื้นที่ของแอฟริกามีลักษณะภูมิประเทศแบบใดมากที่สุด
2.แม่น้ำสายใดยาวที่สุดในทวีปแอฟริกาและเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลก
3.ที่ราบลุ่มแม่น้ำใดมีพื้นที่กว้างขวางที่สุดในทวีปแอฟริกา
4.ยอดเขาที่มีความสูงมากที่สุดในทวีปแอฟริกา คือ
5.ทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่เป็นที่ 2 ของโลกรองจากทะเลสาบสุพีเรีย คือ ทะเลสาบอะไร
6.แม่น้ำใดที่มีความกว้างและมีปริมาณน้ำมากที่สุดในทวีปแอฟริกา
7.ทะเลทรายในทวีปแอฟริกาที่มีพื้นที่กว้างมากที่สุดในโลก คืออะไร
8.ทะเลทรายใดอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปแอฟริกา
9.กระแสน้ำที่ไหลเลียบชายฝั่งของทะเลทรายนามิบ คือ
10.พื้นที่ชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางภาคเหนือของทวีปแอฟริกา มีชื่อเรียกว่าอะไร
11.เทือกเขาแอตลาส ทอดตัวเป็นแนวยาวผ่านพื้นที่ของประเทศใดบ้าง
12.พื้นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มแม่น้ำไนล์อยู่ในดินแดนของประเทศใดบ้าง
13.แม่น้ำที่มีความยาวเป็นลำดับที่ 2 ของแอฟริกา แต่มีความกว้างของแม่น้ำมากที่สุดคือ แม่น้ำอะไร
14.จากลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของแอฟริกา ทำให้ทวีปนี้ได้ชื่อว่าอะไร
15.ยอดภูเขาในทวีปแอฟริกา ที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีทั้งๆ ที่อยู่ในเขตร้อน คือ
16.เทือกเขาสูงที่เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำหลายสายทางภาคใต้ของทวีปแอฟริกา คืออะไร
17.แม่น้ำไนล์มีต้นน้ำจากบริเวณใดของทวีปแอฟริกา
18.ที่ราบสูงภาคตะวันออกของทวีปแอฟริกาที่สำคัญ ได้แก่อะไรบ้าง
19.ที่ราบสูงที่อยู่ระหว่างแม่น้ำวาลกับแม่น้ำลิมโปโป มีชื่อเรียกว่าอะไร
20.กระแสน้ำที่ไหลเลียบชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของแอฟริกา มีชื่อว่าอะไร
21.กระแสน้ำที่ไหลเลียบชายฝั่งทะเลทรายสะฮาราทางตอนเหนือ มีชื่อว่าอะไร
22.ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของทวีปแอฟริกาเป็นแบบใด
23.เทือกเขาแอตลาสอยู่ทางทิศใดของทวีปแอฟริกา
24.แม่น้ำสายสำคัญของทวีปแอฟริกามีต้นกำเนิดอยู่บริเวณใด
25.แม่น้ำไนล์ไหลลงสู่น่านน้ำใดที่ประเทศอะไร
26.ข้อความกำหนดต่อไปนี้ ข้อใดไม่สัมพันธ์กันเกี่ยวกับทวีปแอฟริกา
     “มีหิมะปกคลุมยอดเขาในเขตศูนย์สูตร / มีแม่น้ำสายยาวที่เป็นลำดับ 2 ของโลก / แม่น้ำที่มีความกว้างที่สุดในโลก
      / เป็นแหล่งแร่ทองคำและเพชรมากที่สุดของโลก”
27.พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศใดในทวีปแอฟริกาตั้งอยู่บนที่ราบสูง
28.กระแสน้ำเย็นเบงเกลาไหลเลียบฝั่งบริเวณใดของทวีปแอฟริกา
29.พื้นที่ส่วนใดของทวีปแอฟริกา ที่เรียกว่า ชายฝั่งบาร์บารี
30.ทะเลสาบทางภาคตะวันออกของทวีปแอฟริกาเกิดจากสาเหตุใด

________________________________________
ลักษณะภูมิอากาศ

________________________________________
จงตอบคำถามต่อไป ให้ถูกต้องสมบูรณ์
1.พื้นที่เกือบทั้งหมดของทวีปแอฟริกาอยู่ในเขตภูมิอากาศชนิดใด
2.การที่ทวีปแอฟริกามีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง มีผลต่อลักษณะ   
ภูมิอากาศอย่างไร
3.บริเวณป่าดิบชื้นพบได้ในบริเวณใดของแอฟริกา
4.ทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกามีทะเลทรายที่สำคัญ คือ
5.ประเทศใดในทวีปแอฟริกาที่มีภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น
6.เขตภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนในทวีปแอฟริกา จะพบได้ในบริเวณใด
7.ภูมิภาคใดของทวีปแอฟริกามีความแห้งแล้งเป็นเขตทะเลทรายที่มีพื้นที่มากที่สุดในโลก
8.เมื่อพิจารณาที่ตั้งตามละติจูดแล้วทวีปแอฟริกามีพื้นที่ใหญ่อยู่ในเขตภูมิอากาศแบบใด
9.ภูมิอากาศที่กำหนดให้ต่อไปนี้ ที่ไม่ปรากฏในทวีปแอฟริกาป่าดิบชื้น /ทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย /
   ภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก / เมดิเตอร์เรเนียน
10.บริเวณที่กำหนดให้ต่อไปนี้ บริเวณใดของทวีปแอฟริกามีลักษณะภูมิอากาศคล้ายคลึงกันมากที่สุด
    ทะเลทรายสะฮารา-เกาะมาดากัสการ์ / ชายฝั่งอ่าวกินี-แหลมกู๊ดโฮป / ชายฝั่งบาร์บารี- แหลมกู๊ดโฮป
11.ภูมิประเทศที่กำหนดให้ต่อไปนี้ ไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตร้อนของทวีปแอฟริกาลุ่มแม่น้ำคองโก / ทะเลสาบวิกตอเรีย / ยอดคิลิมานจาโร / เทือกเขาแอตลาส
12.ถ้าพิจารณาจากแผนที่แล้วพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศอียิปต์มีลักษณะภูมิอากาศแบบใด
13.พืชพรรณแบบทุ่งหญ้าสเตปป์ในทวีปแอฟริกาปรากฏอยู่ในบริเวณใด
14.ลุ่มแม่น้ำใดในทวีปแอฟริกามีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประจำปีสูงที่สุด
15.เกาะมาดากัสการ์ มีลักษณะภูมิอากาศแบบใดเด่นชัดที่สุด
16.บริเวณใดในทวีปแอฟริกามีลักษณะพืชพรรณธรรมชาติแบบป่าดิบชื้น
17.บริเวณลุ่มแม่น้ำคองโกในทวีปแอฟริกามีลักษณะภูมิอากาศแบบใด
18.เกาะใดมีเนื้อที่มากที่สุดในทวีปแอฟริกา
19.ถ้าพิจารณาแผนที่แล้วบริเวณตอนใต้ของแอฟริกามีภูมิอากาศส่วนใหญ่เป็นแบบใด
20.จงบอกชื่อน้ำตกที่มีชื่อเสียงของทวีปแอฟริกา

________________________________________
ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม
________________________________________
จงตอบคำถามต่อไป ให้ถูกต้องสมบูรณ์
1.ชนพื้นเมืองของทวีปแอฟริกาที่อาศัยอยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำคองโกคือ
2.พวกผิวขาวชาวยุโรปอพยพเข้าไปอยู่ในประเทศใดมากที่สุดในทวีปแอฟริกา
3.ชนเผ่าดั้งเดิมในทวีปแอฟริกากลุ่มใดที่เป็นพวกผิวขาว
4.ชนเผ่าใดอาศัยอยู่ในแถบทะเลทรายคาลาฮารี
5.จงบอกชื่อบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นในทวีปแอฟริกา มา 2 บริเวณ
6.บริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่เบาบางที่สุดในทวีปแอฟริกา
7.กลุ่มภาษาบันตูเป็นภาษาในภูมิภาคใดของแอฟริกา
8.พืชเศรษฐกิจสำคัญของทวีปแอฟริกาที่ปลูกมากบริเวณลุ่มแม่น้ำคองโก คืออะไร
9.บริเวณใดเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชผลเมดิเตอร์เรเนียนของทวีปแอฟริกา
10.สัตว์ชนิดใดที่เกษตรกรในทวีปแอฟริกาใช้เลี้ยงแบบเร่ร่อน
11.แมลงเชตซีเป็นปัญหาต่อการประกอบอาชีพใดในทวีปแอฟริกา
12.ภาคเหนือของทะเลทรายสะฮาราปัจจุบันเป็นแหล่งผลิตทรัพยากรประเภทใดมากที่สุด
13.แร่ธาตุใดที่ทวีปแอฟริกาผลิตได้มากกว่าทวีปอื่นๆ
14.ซาฟารีเกี่ยวข้องกับสิ่งใดมากที่สุดของแอฟริกา
15.เมืองท่าปากคลองสุเอชด้านทะเลแดงเมืองใด
16.บริเวณใดของทวีปแอฟริกาน่าจะเป็นอุปสรรคมากที่สุดต่อการสร้างทางรถยนต์และรถไฟ
17.แหล่งประมงที่สำคัญของทวีปแอฟริกาอยู่บริเวณใด
18.แหล่งผลิตทองแดงของทวีปแอฟริกาอยู่ในประเทศใด
19.ที่ราบสูงที่เรียกว่า วิตวอเตอร์สแรนด์ เป็นผลิตทรัพยากรประเภทใดได้มากที่สุด
20.ประเทศใดในทวีปแอฟริกาที่มีความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมมากที่สุด

________________________________________

ขอให้นักเรียนโชคดีในการสอบนะครับ

                               อ.พิษณุ  เดชใดเข้าชม : 39707
นำเสนอโดย : นายพิษณุ เดชใด
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
ปทุมธานี เขต 1
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ล่าสุด
ฝันเป็นจริงของนักเรียน
โดย : [เข้าชม : 9042 ]
วันสิ่งแวดล้อม
โดย : [เข้าชม : 11548 ]
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
โดย : [เข้าชม : 9848 ]
วันแมแห่งชาติ
โดย : [เข้าชม : 8818 ]
วันแม่แห่งชาติ
โดย : [เข้าชม : 5687 ]
ดอกเข้าพรรษา งามสง่าในนามว่า หงส์เหิน
โดย : [เข้าชม : 5727 ]
เข้าพรรษา วันพักฝน
โดย : [เข้าชม : 4104 ]
วันอาสาฬหบูชา วันที่เริ่มเกิดมีพระสงฆ์
โดย : [เข้าชม : 3041 ]
"ประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพ" ปี 2555
โดย : [เข้าชม : 4785 ]
ประเพณีใส่ขันดอกอินทขิล วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่
โดย : [เข้าชม : 6425 ]
 10 เล่าสู่กันฟัง Text Random
ใคร ๆ ก็รักชีวิต
บทร้อยกรองสะกดคำ (ค)
คำขัดแย้ง ( ตอนที่ ๑ )
บทร้อยกรองสะกดคำ (จ)
คำขัดแย้ง ( ตอนที่ ๒ )
บทร้อยกรองสะกดคำ (ช-ซ)
บทร้อยกรองสะกดคำ (ต)
บทร้อยกรองสะกดคำ (ท)
บทร้อยกรองสะกดคำ (ป)
ใชคำผิดความหมาย ( ตอนที่ ๑ )
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |