[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตัวอย่างแบบทดสอบกลางปี สาระประวัติศาสตร์
เสาร์ ที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2552

ตัวอย่างแบบทดสอบเพื่อให้นักเรียนฝึกทดสอบตนเอง   

แนวข้อสอบกลางปี สาระประวัติศาสตร์

นักเรียนม.3 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ลองทำดูนะครับ

ชุดที่ 1
ข้อที่ 1)
ข้อใดกล่าวผิด
   มนุษย์ยุคหินเก่าอาศัยอยู่ในถ้ำ
   มนุษย์ยุคหินเก่ารู้จักการทอผ้า
   มนุษย์ยุคหินใหม่รู้จักการทำภาชนะดินเผา
   มนุษย์ยุคหินใหม่มีการเลี้ยงสัตว์ไว้ใช้งาน

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 2)
การตรวจสอบหลักฐานว่ามีความน่าเชื่อถือ ถูกต้องมากน้อยเพียงใด เป็นขั้นตอนใดของวิธีการทางประวัติศาสตร์
   รวบรวมหลักฐาน
   ประเมินคุณค่าของหลักฐาน
   การจัดความสัมพันธ์ของข้อมูล
   การนำเสนอข้อมูล

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 3)
การพบเครื่องปั้นดินเผาโลหะสำริดที่ประณีตงดงามของบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี แสดงให้เห็นถึงลักษณะสังคมในสมัยนั้นอย่างไร
   สังคมเกษตรกรรมเล็กๆ
   สังคมอุตสาหกรรมขนาดย่อม
   สังคมที่เจริญและพัฒนามานาน
   เป็นสังคมเริ่มก่อตั้งและสร้างอารยธรรม

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 4)
ก่อนที่คนไทยจะสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยเป็นราชธานีนั้น ดินแดนส่วนใหญ่ ของไทยในสมัยนั้นอยู่ในอำนาจของชนชาติใด
   ขอม
   พม่า
   จีน
   ขอมและมอญ

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 5)
สุโขทัยเป็นดินแดนที่เป็นศูนย์กลางของคนไทยก่อนสถาปนาเป็นราชธานี เพราะเหตุผลใด
   มีกิจการค้าที่เจริญรุ่งเรือง
   มีแหล่งผลิตถ้วยชามสังคโลกขนาดใหญ่
   มีที่ดินอุดมสมบูรณ์ในการเพาะปลูก
   มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 6)
ความเชื่อในข้อใดที่ทำให้กษัตริย์อยุธยาจึงห่างเหินจากราษฎร
   ธรรมราชา
   สมมติเทพ
   สิ่งเหนือธรรมชาติ
   พ่อขุน

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 7)
ชนชั้นในข้อใดที่เป็นตัวจักรกลสำคัญในการปกครองอาณาจักรอยุธยา
   ไพร่
   พระราชวงศ์
   ขุนนาง
   กษัตริย์

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 8)
เพื่อนบ้านที่เป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญของอยุธยา คือข้อใด
   จีน
   ญี่ปุ่น
   ชวา
   มลายู

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 9)
เหตุใดในสมัยธนบุรี จึงปล่อยให้เชียงใหม่เป็นเมืองร้าง
   กำลังน้อยไม่พอรักษาเมือ
   เมืองเสียหายมาก ซ่อมแซมไม่ไหว
   เกิดโรคระบาดใหญ่ ผู้คนล้มตาย
   อยู่ไกลเกินไป ส่งกองทัพไปช่วยลำบาก

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 10)
ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับการพัฒนาในสมัยธนบุรี
   รับรูปแบบการปกครองมาจากจีน
   ยึดตามแบบสมัยอยุธยา
   ฟื้นฟูตามแบบสุโขทัย
   เริ่มพัฒนาตามแบบชาติตะวันตก

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 11)
การค้ากับประเทศใดในสมัยธนบุรีที่ทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว
   เวียดนาม
   จีน
   ฝรั่งเศส
   อังกฤษ

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 12)
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสังคมในสมัยธนบุรี
   เป็นสังคมศักดินา
   ไพร่และทาสมีฐานะเท่าเทียมกัน
   ทาสเป็นชนชั้นที่ต่ำที่สุด
   ชนชั้นปกครองคือกษัตริย์ ขุนนาง

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 13)
เหตุการณ์ที่ส่งผลให้เกิดความยุ่งยากในตอนปลายรัชกาลของพระเจ้าตากสิน มหาราช คือข้อใด
   เศรษฐกิจตกต่ำ
   กบฏพระยาสรรค์
   ความขัดแย้งของขุนนาง
   ชาติตะวันตกบีบคั้น

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 14)
เพราะเหตุใดจึงต้องย้ายเมืองหลวงจากธนบุรีมาอยู่ที่กรุงรัตนโกสินทร์
   เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่
   ต้องการขยายพื้นที่ของเมืองหลวง
   อหิวาตกโรคระบาดอย่างรุนแรง
   การติดต่อค้าขายกับต่างประเทศไม่สะดวก

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 15)
ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
   พ่อปกครองลูก
   พัฒนาตามแบบสุโขทัย
   ยึดตามแบบสมัยอยุธยา
   เริ่มปรับปรุงตามแบบตะวันตก

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 16)
หน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลการค้าแบบผูกขาดสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น คือข้อใด
   กรมพระคลังสินค้า
   กรมการค้า
   กรมสำเภาการค้า
   กรมเสนาบดีการค้า

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 17)
ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ข้อใดที่ถือว่าเป็นยุคทองของวรรณกรรม
   รัชกาลที่ 1
   รัชกาลที่ 2
   รัชกาลที่ 3
   รัชกาลที่ 4

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 18)
สภาที่ปรึกษาส่วนพระองค์ (Privy Council) ในปัจจุบันเปรียบได้กับข้อใด
   รัฐมนตรี
   นายกรัฐมนตรี
   องคมนตรี
   สภาผู้แทนราษฎร

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 19)
ข้อใดไม่ใช่นโยบายของไทยในยุคล่าอาณานิคม
   ตอบโต้ทันที
   ยอมเสียดินแดน
   ยอมทำสัญญาที่เสียเปรียบ
   ปฏิรูปบ้านเมืองให้ทันสมัย

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 20)
ผลดีที่สำคัญที่สุดที่ไทยได้รับจากการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 คือข้อใด
   ได้เป็นผู้ชนะสงคราม
   ได้มีประสบการณ์การรบในยุโรป
   มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมประเทศอื่น
   ได้แก้ไขสัญญาที่เสียเปรียบ

--------------------------------------------------------------------------------

ชุดที่ 2

ข้อที่ 1)
ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นสามารถเลี้ยงตัวเองอยู่ได้
   มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์
   คนไทยผลิตสิ่งของใช้ได้เอง
   บ้านเมืองสงบไม่มีศึกสงคราม
   ได้รับความช่วยเหลือจากชาติตะวันตก

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 2)
ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น รายได้หลักของประเทศมาจากข้อใด
   การเก็บภาษีเงินได้
   ให้เช่าที่ทำการเกษตร
   ค้าขายทางเรือสำเภา
   ค้าขายกับชาติตะวันตก

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 3)
อำแดงลายมีสินค้าประเภทของป่าอยู่เป็นจำนวนมาก อำแดงลายจะต้องทำการค้าอย่างไรถึงจะปฏิบัติถูกวิธีในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
   วางขายที่ตลาด
   นำไปขายให้พระคลังสินค้า
   นำไปแลกกับสิ่งของอย่างอื่น
   นำไปขายให้พ่อค้าชาวต่างชาติ

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 4)
สนธิสัญญาเบาว์ริงที่ไทยทำกับอังกฤษในสมัยรัชกาลที่ ๔ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในเรื่องใดมากที่สุด
   รูปแบบการค้าขาย
   โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
   ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา
   การเกิดภาวะข้าวยากหมากแพง

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 5)
พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ ๕ ในข้อใดที่ส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยมาจนถึงปัจจุบันนี้
   ปฏิรูปการคลังให้ทันสมัย
   ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม
   สร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
   การริเริ่มจัดทำแผนงบประมาณ

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 6)
สาเหตุในข้อใดที่ทำให้ภาวะเศรษฐกิจของไทยในสมัยรัชกาลที่ ๖ ต้องประสบกับภาวะตกต่ำ
   เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่
   การฉ้อราษฎร์บังหลวง
   ความไม่สงบทางการเมือง
   การยกเลิกการลงทุนของต่างชาติ

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 7)
การแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของรัฐบาลในสมัยรัชกาลที่ ๗ ข้อใดที่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพ ของรัฐบาลมากที่สุด
   ขายทุนสำรองทองคำ
   การเก็บภาษีเงินเดือน
    ตัดทอนรายจ่ายของรัฐ
   ปลดข้าราชการบางส่วน

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 8)
ข้อใดต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงแนวคิดชาตินิยมของจอมพล ป.พิบูลสงคราม
   ยกเลิกการกินหมาก
    ไทยทำไทยใช้ไทยเจริญ
   กินของไทย ใช้ของไทย ร่วมใจประหยัด
   กำหนดให้แต่งกายตามแบบอย่างตะวันตก

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 9)
นโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าในสมัย พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ มีผลดีต่อไทยอย่างไร
   ยุติการสู้รบตามแนวชายแดน
   กลุ่มประเทศในยุโรปเป็นตลาดการค้าที่สำคัญ
   กลุ่มประเทศอินโดจีนเป็นตลาดการค้าที่สำคัญ
    หลีกเลี่ยงทำการค้ากับประเทศที่ไม่มีความมั่นคงทางการเมือง

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 10)
การยึดอำนาจของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย อย่างไร
   ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าทวีปเอเชีย
   ต้องยุติการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน
   นักลงทุนไม่กล้ามาลงทุนในประเทศไทย
   ทำให้ต้องลงทุนด้านสาธารณูปโภคมากขึ้น

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 11)
ข้อใดเป็นลักษณะของสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
   ยกเลิกระบบเจ้าขุนมูลนาย
   พระมหากษัตริย์เป็นเสมือนสมมติเทพ
   ประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเสมอภาคเท่าเทียมกั
   มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 12)
"ชายฉกรรจ์สูงเสมอไหล่ ๒ ศอกครึ่งสังกัดอยู่กับเจ้าขุนมูลนาย" บุคคลลักษณะดังกล่าวจัดอยู่ ในชนชั้นใดในสงครามไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
   ไพร่
   ทาส
   ทหาร
   ขุนนาง

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 13)
ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์สำคัญของการเลิกทาสในสมัยรัชกาลที่ ๕
   เพื่อปลดปล่อยทาส ให้เป็นอิสระ
   เพื่อให้ทัดเทียมกับชาติตะวันตก
    เพื่อลดภาระของนายทาสในการเลี้ยงดู
   เพื่อพัฒนาพื้นฐานของความเป็นคนอย่างแท้จริง

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 14)
การเสด็จประพาสต่างประเทศของรัชกาลที่ ๕ ส่งผลดีต่อประเทศไทยอย่างไร
   เผยแพร่พระเกียรติยศ
    ทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น
   วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไท
   นำวิทยาการที่ทันสมัยมาปรับปรุงประเทศให้ทันสมัย

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 15)
"เชื่อผู้นำชาติพ้นภัย" เป็นนโยบายของรัฐบาลใด
   นายชวน หลีกภัย
   นายควง อภัยวงศ์
   จอมพล ป. พิบูลสงคราม
   จอมพลถนอม กิตติขจร

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 16)
สมรภูมิรบใดที่สำคัญที่สุดในสงครามเก้าทัพ
   บางกุ้ง
   ลาดหญ้า
   ด่านบ้องตี้
   ด่านแม่ละเมา

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 17)
เหตุใดพ่อค้าชาวต่างชาติจึงไม่ชอบระบบการค้าที่ผูกขาดโดยพระคลังสินค้า
   การใช้อำนาจข่มขู่และบีบบังคับของข้าราชการไทย
   พระคลังสินค้าใช้ระบบเจ้าภาษีนายอากรผูกขาดทางกา
   ไม่ได้รับความสะดวกและได้รับผลตอบแทนจากการค้าน้อย
   กรมพระคลังสินค้ามักผูกขาดการค้าตัดหน้าการซื้อขายสินค้าของชาวต่างชาติ

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 18)
ข้อใดเป็นข้อเสียเปรียบมากที่สุดของไทยในการทำสนธิสัญญาเบาว์ริงกับอังกฤษ
   เก็บภาษีเข้าได้เพียงร้อยละ ๓ เท่านั้น
   ต้องยกเลิกระบบการค้าโดยพระคลังสินค้าจึงทำให้ขาดรายได้
   พ่อค้าชาวอังกฤษสามารถค้าขายได้โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง
   เป็นสนธิสัญญาไม่จำกัดเวลาจะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเดิมได้ก็ต่อเมื่อคู่สัญญาเห็นชอบ

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 19)
ข้อใดเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ไทยต้องเข้าร่วมกับญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ ๒
   เพื่อถ่วงดุลอำนาจของชาติตะวันตก
   ต้องการความเป็นผู้นำในแถบอินโดจีน
   ป้องกันบ้านเมืองให้พ้นจากภัยคุกคามจากญี่ปุ่น
   หวังผลตอบแทนจากการเป็นพันธมิตรจากญี่ปุ่น

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 20)
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ จนถึงปัจจุบันประเทศไทยมีพัฒนาการด้านต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ยกเว้นเรื่องใด
   การเมืองการปกครองของไทย
   ระบบเศรษฐกิจและเงินตราของไทย
   ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
   สถาบันกษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย

ชุดที่ 3

ข้อที่ 1)
ข้อใดต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
   การทำสนธิสัญญาเบอร์นีเพื่อทำการค้ากับอังกฤษ
   การสร้างราชธานีโดยการขุดคลองป้องกันการโจมตีของข้าศึกในสมัยรัชกาลที่ ๑
   การสอนภาษาอังกฤษและวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาใช้ในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ ๑
   การประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตร ทำให้กลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยจัดตั้งขบวนการเสรีไทย

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 2)
ข้อใดเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่สุด ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยในสมัยรัตนโกสินทร์
   การอยู่ใกล้แหล่งน้ำ
   การรับวัฒนธรรมภายนอกเข้ามา
   การผสมผสานของวัฒนธรรมต่างถิ่น
   การนับถือพระพุทธศาสนาทำให้วัดเป็นศูนย์กลางการสร้างสรรค์วัฒนธรรม

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 3)
ข้อใดเป็นการสืบสานภูมิปัญญาไทย
   ตาร์ต้าชอบเล่นกีตาร์คลายเครียด
   ต้นตาลชอบใส่เสื้อยืดกางเกงยีนส์เป็นชีวิตจิตใจ
   ขุนอินทร์เป็นครูสอนระนาดให้กับเด็กในหมู่บ้าน
   วารินใช้เวลาว่างในการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 4)
ข้อใดเป็นภูมิปัญญาไทยในการสร้างที่อยู่อาศัยของประชาชนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง
   บ้านของลูกกวาดติดวอลเปเปอร์สีชมพูสดใส
   ยายมาปลูกบ้านใต้ถุนสูงมีนอกชานไว้นั่งเล่นกับหลาน
   เบิร์ดปลูกบ้านติดริมถนนใหญ่เพื่อสะดวกในการเดินทาง
   ตามีสร้างบ้านเป็นตึกแถว ๒ ชั้น ที่หน้าบ้านปลูกดอกไม้ต่างๆ สวยงาม

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 5)
ข้อใดเป็นภูมิปัญญาทางการแพทย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่สืบทอดมาถึงปัจจุบันและเป็นที่นิย อย่างแพร่หลายของชาวต่างชาติ
    การสักตามตัว
   ศัลยกรรมความงาม
   นวดแผนโบราณที่วัดโพธิ์
   นวดแผนปัจจุบันตามสถานบันเทิง

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 6)
การภาษีปากเรือร้อยละ ๓ ในสมัยรัชกาลที่ ๓ ส่งผลให้ไทยได้เปรียบทางการค้าสร้างรายได้ให้กับ ประเทศได้อย่างมหาศาล "ปากเรือ" ในที่นี้ หมายถึงข้อใด
   บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยามีน้ำขึ้น - น้ำลงตามธรรมชาติ
   เป็นท่าเรือที่มีการค้าขายเจริญรุ่งเรืองที่สุดในสมัยรัชกาลที่
   อากรที่พ่อค้าชาวต่างชาติต้องจ่ายให้ไทยในการทำการค้าร่วมกัน
   วัดขนาดของปากเรือสินค้า เรือใหญ่เสียภาษีมาก เรือเปล่าก็ต้องเสียภาษี

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 7)
ข้อใดเป็นการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาไทยสมัยดั้งเดิมกับปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
   ธุรกิจสปา
   น้ำดื่มสมุนไพร
   อาหารมังสวิรัติ
   การใช้สมุนไพรรักษาโรค

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 8)
ข้อใดเป็นกุศโลบายของรัชกาลที่ ๑ ที่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการแปลพงศาวดารจำนวนมาก ที่สำคัญ เช่น สามก๊ก ราชาธิราช
   เพื่อสร้างความบันเทิงให้แก่ราษฎร
   เพื่อให้มีความขยัน อดทนในการประกอบอาชีพ
   เพื่อสอนการครองเรือนของหนุ่มสาวที่กำลังจะมีครอบครัว
   ปลุกใจบรรดาทหารให้เกิดความห้าวหาญและรู้กลยุทธ์ในการรบ

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 9)
ข้อใดเป็นการผสมกลมกลืนของศิลปกรรมไทยกับตะวันตกได้อย่างสวยงาม
   วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
   พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
   พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
   วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 10)
เพราะเหตุใดการสร้างบ้านแบบไทยแท้จึงนิยมทำหลังคาทรงจั่วสามเหลี่ยม
   ป้องกันฝนสาด
   ป้องกันลมหนาว
   เพื่อความสวยงาม
   ช่วยลดความร้อนที่จะถ่ายเทลงมาสู่ห้องได้ช้าลง

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 11)
ในสมัยรัชกาลที่ ๑ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการชำระกฎหมายที่มีอยู่และตรากฎหมายขึ้นใหม่เพื่อใช้ ในการปกครองบ้านเมือง กฎหมายที่ตราขึ้นใหม่นี้ เรียกว่าอะไร
   กฎหมายอาญา
   กฎหมายปกครอง
   กฎหมายรัฐธรรมนูญ
   กฎหมายตราสามดวง

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 12)
จุดมุ่งหมายสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาในสมัยรัชกาลที่ ๕ คือข้อใด
    ป้องกันการดูถูกจากชาวต่างชาติ
   เพื่อพัฒนาคนเข้าสู่ระบบราชการ
   ลดช่องว่างระหว่างชนชั้นในสังคม
   ให้ทาสได้รับการปลดปล่อยมีโอกาสศึกษาเล่าเรียน

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 13)
ข้อใดเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่ารัชกาลที่ ๗ ทรงมีแนวคิดที่จะให้มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยใน เมืองไทย
    การตั้งสภาที่ปรึกษา
   การพัฒนาเทศบาล
   การตั้งเสนาบดีสภา
   เตรียมการร่างรัฐธรรมนูญ

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 14)
ดร.ฟานซิส บี.แซร์ เป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยอย่างไร
   เป็นผู้แทนเจรจาขอยกเลิกสนธิสัญญาเบาว์ริงกับไทย
    เป็นผู้แทนทางการค้าของชาติตะวันตกที่มาค้าขายในไทย
   เป็นสถาปนิกออกแบบสถาปัตยกรรมที่งดงามในเมืองไทย
   เป็นผู้แทนของไทยเจรจาแก้ไขข้อผูกพันในสัญญาที่ไทยมีต่อประเทศต่างๆ

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 15)
ธนาคารของคนไทยเกิดขึ้นในสมัยใด
   รัชกาลที่ ๑
   รัชกาลที่ ๓
   รัชกาลที่ ๕
   รัชกาลที่ ๗

--------------------------------------------------------------------------------
ชุดที่ 4

ข้อที่ 1)
ข้อใดกล่าวผิด
   มนุษย์ยุคหินเก่าอาศัยอยู่ในถ้ำ
   มนุษย์ยุคหินเก่ารู้จักการทอผ้า
   มนุษย์ยุคหินใหม่รู้จักการทำภาชนะดินเผา
   มนุษย์ยุคหินใหม่มีการเลี้ยงสัตว์ไว้ใช้งาน

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 2)
การตรวจสอบหลักฐานว่ามีความน่าเชื่อถือ ถูกต้องมากน้อยเพียงใด เป็นขั้นตอนใดของวิธีการทางประวัติศาสตร์
   รวบรวมหลักฐาน
   ประเมินคุณค่าของหลักฐาน
   การจัดความสัมพันธ์ของข้อมูล
   การนำเสนอข้อมูล

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 3)
การพบเครื่องปั้นดินเผาโลหะสำริดที่ประณีตงดงามของบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี แสดงให้เห็นถึงลักษณะสังคมในสมัยนั้นอย่างไร
   สังคมเกษตรกรรมเล็กๆ
   สังคมอุตสาหกรรมขนาดย่อม
   สังคมที่เจริญและพัฒนามานาน
   เป็นสังคมเริ่มก่อตั้งและสร้างอารยธรรม

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 4)
ก่อนที่คนไทยจะสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยเป็นราชธานีนั้น ดินแดนส่วนใหญ่ ของไทยในสมัยนั้นอยู่ในอำนาจของชนชาติใด
   ขอม
   พม่า
   จีน
   ขอมและมอญ

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 5)
สุโขทัยเป็นดินแดนที่เป็นศูนย์กลางของคนไทยก่อนสถาปนาเป็นราชธานี เพราะเหตุผลใด
   มีกิจการค้าที่เจริญรุ่งเรือง
   มีแหล่งผลิตถ้วยชามสังคโลกขนาดใหญ่
   มีที่ดินอุดมสมบูรณ์ในการเพาะปลูก
   มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 6)
ความเชื่อในข้อใดที่ทำให้กษัตริย์อยุธยาจึงห่างเหินจากราษฎร
   ธรรมราชา
   สมมติเทพ
   สิ่งเหนือธรรมชาติ
   พ่อขุน

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 7)
ชนชั้นในข้อใดที่เป็นตัวจักรกลสำคัญในการปกครองอาณาจักรอยุธยา
   ไพร่
   พระราชวงศ์
   ขุนนาง
   กษัตริย์

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 8)
เพื่อนบ้านที่เป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญของอยุธยา คือข้อใด
   จีน
   ญี่ปุ่น
   ชวา
   มลายู

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 9)
เหตุใดในสมัยธนบุรี จึงปล่อยให้เชียงใหม่เป็นเมืองร้าง
   กำลังน้อยไม่พอรักษาเมือ
   เมืองเสียหายมาก ซ่อมแซมไม่ไหว
   เกิดโรคระบาดใหญ่ ผู้คนล้มตาย
   อยู่ไกลเกินไป ส่งกองทัพไปช่วยลำบาก

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 10)
ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับการพัฒนาในสมัยธนบุรี
   รับรูปแบบการปกครองมาจากจีน
   ยึดตามแบบสมัยอยุธยา
   ฟื้นฟูตามแบบสุโขทัย
   เริ่มพัฒนาตามแบบชาติตะวันตก

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 11)
การค้ากับประเทศใดในสมัยธนบุรีที่ทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว
   เวียดนาม
   จีน
   ฝรั่งเศส
   อังกฤษ

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 12)
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสังคมในสมัยธนบุรี
   เป็นสังคมศักดินา
   ไพร่และทาสมีฐานะเท่าเทียมกัน
   ทาสเป็นชนชั้นที่ต่ำที่สุด
   ชนชั้นปกครองคือกษัตริย์ ขุนนาง

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 13)
เหตุการณ์ที่ส่งผลให้เกิดความยุ่งยากในตอนปลายรัชกาลของพระเจ้าตากสิน มหาราช คือข้อใด
   เศรษฐกิจตกต่ำ
   กบฏพระยาสรรค์
   ความขัดแย้งของขุนนาง
   ชาติตะวันตกบีบคั้น

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 14)
เพราะเหตุใดจึงต้องย้ายเมืองหลวงจากธนบุรีมาอยู่ที่กรุงรัตนโกสินทร์
   เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่
   ต้องการขยายพื้นที่ของเมืองหลวง
   อหิวาตกโรคระบาดอย่างรุนแรง
   การติดต่อค้าขายกับต่างประเทศไม่สะดวก

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 15)
ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
   พ่อปกครองลูก
   พัฒนาตามแบบสุโขทัย
   ยึดตามแบบสมัยอยุธยา
   เริ่มปรับปรุงตามแบบตะวันตก

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 16)
หน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลการค้าแบบผูกขาดสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น คือข้อใด
   กรมพระคลังสินค้า
   กรมการค้า
   กรมสำเภาการค้า
   กรมเสนาบดีการค้า

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 17)
ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ข้อใดที่ถือว่าเป็นยุคทองของวรรณกรรม
   รัชกาลที่ 1
   รัชกาลที่ 2
   รัชกาลที่ 3
   รัชกาลที่ 4

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 18)
สภาที่ปรึกษาส่วนพระองค์ (Privy Council) ในปัจจุบันเปรียบได้กับข้อใด
   รัฐมนตรี
   นายกรัฐมนตรี
   องคมนตรี
   สภาผู้แทนราษฎร

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 19)
ข้อใดไม่ใช่นโยบายของไทยในยุคล่าอาณานิคม
   ตอบโต้ทันที
   ยอมเสียดินแดน
   ยอมทำสัญญาที่เสียเปรียบ
   ปฏิรูปบ้านเมืองให้ทันสมัย

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 20)
ผลดีที่สำคัญที่สุดที่ไทยได้รับจากการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 คือข้อใด
   ได้เป็นผู้ชนะสงคราม
   ได้มีประสบการณ์การรบในยุโรป
   มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมประเทศอื่น
   ได้แก้ไขสัญญาที่เสียเปรียบ

--------------------------------------------------------------------------------
จะupdate ให้เป็นระยะๆครับ  ขอให้เตรียมสอบทุกๆวิชาให้มากๆ ครับ

   อ.พิษณุเข้าชม : 130036
นำเสนอโดย : นายพิษณุ เดชใด
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
ปทุมธานี เขต 1
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ล่าสุด
ฝันเป็นจริงของนักเรียน
โดย : [เข้าชม : 9042 ]
วันสิ่งแวดล้อม
โดย : [เข้าชม : 11548 ]
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
โดย : [เข้าชม : 9848 ]
วันแมแห่งชาติ
โดย : [เข้าชม : 8818 ]
วันแม่แห่งชาติ
โดย : [เข้าชม : 5687 ]
ดอกเข้าพรรษา งามสง่าในนามว่า หงส์เหิน
โดย : [เข้าชม : 5727 ]
เข้าพรรษา วันพักฝน
โดย : [เข้าชม : 4104 ]
วันอาสาฬหบูชา วันที่เริ่มเกิดมีพระสงฆ์
โดย : [เข้าชม : 3041 ]
"ประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพ" ปี 2555
โดย : [เข้าชม : 4785 ]
ประเพณีใส่ขันดอกอินทขิล วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่
โดย : [เข้าชม : 6425 ]
 10 เล่าสู่กันฟัง Text Random
วิธีนั่งป้องกันโรคกระดูกเสื่อม
พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
มีวาสนาจึงได้พบกัน ตอนที่ ๑
2012...หรือ...2555 วันสิ้นโลกจริงหรือ...
หลักสูตรคืออะไร
อึ้ง! สธ.ผุดไอเดียทำ เครื่องมือวัดจู๋ ช่วยชายไทยซื้อถุงยางตรงไซส์
แข้งซีเกมส์โวลูกเซตเพลย์ทีเด็ดป้องแชมป์
โครงงานคุณธรรม
เยาวชนหนุน ตั้งคลินิกรับปรึกษา เด็กท้องไม่พร้อม
เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ครั้งที่ 5 ปี 2552
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |