[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
3 คนวงการเคมีได้รับตำแหน่งนักวิทย์รุ่นใหม่ '52"
อังคาร ที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2552

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศผู้ได้รับรางวัล "นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่" ประจำปี 2552 โดยมีพิธีประกาศร่วมกับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ณ โรงแรมสยามซิตี เมื่อวันที่ 30 ก.ค.52 ซึ่งทีมข่าววิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมในงานดั   

3 คนวงการเคมีได้รับตำแหน่งนักวิทย์รุ่นใหม่ '52

 
 
ผศ.ดร.อมรชัย อาภรณ์วิชานพ

ผศ.ดร.ธรรมนูญ ศรีทะวงศ์

ผศ.ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว

แหล่งภาพ ASTV : www.Manager.co.th
3 คนรุ่นใหม่วงการเคมีรับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี 52 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์ฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เตรียมเข้ารับพระราชทานโล่จากสมเด็จพระเทพฯ วันวิทยาศาสตร์นี้
       
       มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศผู้ได้รับรางวัล "นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่" ประจำปี 2552 โดยมีพิธีประกาศร่วมกับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ณ โรงแรมสยามซิตี เมื่อวันที่ 30 ก.ค.52 ซึ่งทีมข่าววิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย ดังนี้
       
       ผศ.ดร.อมรชัย อาภรณ์วิชานพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       
       ศึกษาทางด้านวิศวกรรมระบบและการควบคุม โดยนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ ระเบียบวิธีการคำณวนเชิงตัวเลข และคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ปรับปรุงและออกแบบกระบวนการทางอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปฏิกรณ์เคมี หอกลั่นแบบมีปฏิกิริยา และเครื่องตกผลึก
       
       ดร.อมรชัยได้ทำวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อแก้ปัญหา และปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิต และยังพัฒนาด้านเซลล์เชื้อเพลิงสำหรับผลิตพลังงานไฟฟ้า จากเชื้อเพลิงที่สามารถผลิตได้ภายในประเทศ โดยวิเคราะห์และปรับปรุงสมรรถนะเซลล์เชื้อเพลิงชนิดออกไซด์แข็ง ร่วมกับกระบวนการการผลิตไฮโดรเจน
       
       ผศ.ดร.ธรรมนูญ ศรีทะวงศ์ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       

       วิจัยเรื่องการสังเคราะห์และพัฒนาโลหะออกไซด์ ที่มีขนาดผลึกในระดับนาโนเมตร โดยประยุกต์ใช้โลหะออกไซด์ในปฎิกิริยาแบบใช้แสงร่วม สำหรับแยกโมเลกุลน้ำเพื่อผลิตพลังงานไฮโดรเจน และผลิตไซโคลเฮกซีนออกไซด์ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
       
       นอกจากนี้ ดร.ธรรมนูญ ยังได้วิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพลาสมาสำหรับการสังเคราะห์และเปลี่ยนรูปสารเคมี และเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการผลิตพลังงานไฮโดรเจนจากน้ำเสียอุตสาหกรรม
       
       ผศ.ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
       
       ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพร โดยสามารถแยกองค์ประกอบได้มากกว่า 80 สาร และเป็นสารใหม่มากกว่า 20 สาร บางสารก็แสดงฤทธิ์ที่น่าสนใจ เช่น อนุพันธุ์ของสารประกอบแอนทราควิโนนที่แยกได้จากผลติ้วเกลี้ยง มีฤทธิ์ต่อต้านเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคมาลาเรียได้
       
       ปัจจุบัน ดร.สุรัตน์ได้มุ่งศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชวงศ์ส้ม (Rutaceae) เช่น มะไฟจีน มะตูม มะขวิด และมะแขว่น เป็นต้น เพราะมีมากในแถบภาคเหนือ อันเป็นสถานที่ทำงาน และบางส่วนของพืชวงศ์นี้สามารถช่วยรักษาโรค อาทิ รากมะตูมต้มน้ำดื่ม รักษามาลาเรียได้ หรือใบมะแว่นแก้รำมะนาด ปวดฟัน เป็นต้น
       
       นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ทั้ง 3 คน พร้อมด้วยนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี 2552 อีก 2 คน จากการคัดเลือกของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จะเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 18 ส.ค.52 ซึ่งตรงกับวันวิทยาสาสตร์แห่งชาติ และจะมีพิธีแสดงความยินดีในเย็นวันเดียวกันนั้น ณ โรงแรมสยามซิตี
       
       ***
       รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่
       
คัดเลือกบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี ซึ่งนักวิทยาศาสตร์สามารถสมัครด้วยตัวเอง หรือผู้ทรงคุณวุฒิเสนอชื่อ โดยจะต้องมีผลงานวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง
       
       ผู้ที่ได้รับพิจารณาเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ต้องมีคุณธรรมและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี พร้อมทั้งวิจัยและพัฒนาเพื่อวิทยาศาสตร์อย่างจริงจัง โดยจะได้รับเงินรางวัลรางวัลละ 100,000 บาท พร้อมโล่พระราชทานเข้าชม : 1865
นำเสนอโดย : ณัฐฎา แสงคำ
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
สพม.เพชรบูรณ์ เขต 40
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ล่าสุด
ดอกไม้บูชานี้ มีความหมาย
โดย : [เข้าชม : 2321 ]
การบูชาคนที่ควรบูชา
โดย : [เข้าชม : 2262 ]
21 /12/12 วันสิ้นโลกจริงหรือ
โดย : [เข้าชม : 1535 ]
แแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อบทเรียนออนไลน์
โดย : [เข้าชม : 1854 ]
10 อาชีพมาแรงแห่งโลกอนาคต
โดย : [เข้าชม : 4127 ]
ทายซิ ! คำค้น"อะไร" เสี่ยงสุดในโลกไซเบอร์
โดย : [เข้าชม : 2143 ]
ผู้ป่วยโรคเบาหวานทำไมถึงมีปัญหาโรคในช่องปากได้บ่อย
โดย : [เข้าชม : 2046 ]
กลิ่นปาก - คุณมีปัญหานี้อยู่หรือไม่?
โดย : [เข้าชม : 2681 ]
ทาลัสซีเมีย..มันน่ากลัวอย่างนี้เอง
โดย : [เข้าชม : 2325 ]
อันตรายของด่างทับทิม
โดย : [เข้าชม : 6951 ]
 10 เล่าสู่กันฟัง Text Random
“สมเด็จพระเทพฯ” ทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับนิสิตคณะวนศาสตร์
"นายกฯ" เปิดรง.ต้นแบบวัคซีนหวัด2009 ชี้ต.ค.นี้วัคซีนที่สั่งจอง 2 ล้านโดสถึงไทย
วิจัยชี้ “ครูสอนศีลธรรม” สอบตก เผยขาดความรู้-คร่ำครึทำเด็กไม่เชื่อ
เก็บมาเล่า เรื่อง ยุทธวิธีลดน้ำหนัก ตอน "ก่อนลดควรทำอย่างไร"
เก็บมาเล่า เรื่อง ยุทธวิธีลดน้ำหนัก ตอน "ดูแลร่างกายขณะลดน้ำหนัก"
เก็บมาเล่า เรื่อง ยุทธวิธีลดน้ำหนัก ตอน "ความอ้วนทำไมน่ากลัว"
เก็บมาเล่า เรื่อง ยุทธวิธีลดน้ำหนัก ตอน "อาหารตามหมู่เลือด"
เก็บมาเล่า เรื่อง ยุทธวิธีลดน้ำหนัก ตอน "คนผอมง่ายหรือผอมยาก"
เก็บมาเล่า เรื่อง ยุทธวิธีลดน้ำหนัก "กินให้ผอม ตอนที่1"
เก็บมาเล่า เรื่อง ยุทธวิธีลดน้ำหนัก "กินให้ผอม ตอนที่2"
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |