[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
3 คนวงการเคมีได้รับตำแหน่งนักวิทย์รุ่นใหม่ '52"
อังคาร ที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2552

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศผู้ได้รับรางวัล "นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่" ประจำปี 2552 โดยมีพิธีประกาศร่วมกับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ณ โรงแรมสยามซิตี เมื่อวันที่ 30 ก.ค.52 ซึ่งทีมข่าววิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมในงานดั   

3 คนวงการเคมีได้รับตำแหน่งนักวิทย์รุ่นใหม่ '52

 
 
ผศ.ดร.อมรชัย อาภรณ์วิชานพ

ผศ.ดร.ธรรมนูญ ศรีทะวงศ์

ผศ.ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว

แหล่งภาพ ASTV : www.Manager.co.th
3 คนรุ่นใหม่วงการเคมีรับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี 52 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์ฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เตรียมเข้ารับพระราชทานโล่จากสมเด็จพระเทพฯ วันวิทยาศาสตร์นี้
       
       มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศผู้ได้รับรางวัล "นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่" ประจำปี 2552 โดยมีพิธีประกาศร่วมกับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ณ โรงแรมสยามซิตี เมื่อวันที่ 30 ก.ค.52 ซึ่งทีมข่าววิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย ดังนี้
       
       ผศ.ดร.อมรชัย อาภรณ์วิชานพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       
       ศึกษาทางด้านวิศวกรรมระบบและการควบคุม โดยนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ ระเบียบวิธีการคำณวนเชิงตัวเลข และคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ปรับปรุงและออกแบบกระบวนการทางอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปฏิกรณ์เคมี หอกลั่นแบบมีปฏิกิริยา และเครื่องตกผลึก
       
       ดร.อมรชัยได้ทำวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อแก้ปัญหา และปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิต และยังพัฒนาด้านเซลล์เชื้อเพลิงสำหรับผลิตพลังงานไฟฟ้า จากเชื้อเพลิงที่สามารถผลิตได้ภายในประเทศ โดยวิเคราะห์และปรับปรุงสมรรถนะเซลล์เชื้อเพลิงชนิดออกไซด์แข็ง ร่วมกับกระบวนการการผลิตไฮโดรเจน
       
       ผศ.ดร.ธรรมนูญ ศรีทะวงศ์ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       

       วิจัยเรื่องการสังเคราะห์และพัฒนาโลหะออกไซด์ ที่มีขนาดผลึกในระดับนาโนเมตร โดยประยุกต์ใช้โลหะออกไซด์ในปฎิกิริยาแบบใช้แสงร่วม สำหรับแยกโมเลกุลน้ำเพื่อผลิตพลังงานไฮโดรเจน และผลิตไซโคลเฮกซีนออกไซด์ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
       
       นอกจากนี้ ดร.ธรรมนูญ ยังได้วิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพลาสมาสำหรับการสังเคราะห์และเปลี่ยนรูปสารเคมี และเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการผลิตพลังงานไฮโดรเจนจากน้ำเสียอุตสาหกรรม
       
       ผศ.ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
       
       ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพร โดยสามารถแยกองค์ประกอบได้มากกว่า 80 สาร และเป็นสารใหม่มากกว่า 20 สาร บางสารก็แสดงฤทธิ์ที่น่าสนใจ เช่น อนุพันธุ์ของสารประกอบแอนทราควิโนนที่แยกได้จากผลติ้วเกลี้ยง มีฤทธิ์ต่อต้านเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคมาลาเรียได้
       
       ปัจจุบัน ดร.สุรัตน์ได้มุ่งศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชวงศ์ส้ม (Rutaceae) เช่น มะไฟจีน มะตูม มะขวิด และมะแขว่น เป็นต้น เพราะมีมากในแถบภาคเหนือ อันเป็นสถานที่ทำงาน และบางส่วนของพืชวงศ์นี้สามารถช่วยรักษาโรค อาทิ รากมะตูมต้มน้ำดื่ม รักษามาลาเรียได้ หรือใบมะแว่นแก้รำมะนาด ปวดฟัน เป็นต้น
       
       นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ทั้ง 3 คน พร้อมด้วยนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี 2552 อีก 2 คน จากการคัดเลือกของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จะเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 18 ส.ค.52 ซึ่งตรงกับวันวิทยาสาสตร์แห่งชาติ และจะมีพิธีแสดงความยินดีในเย็นวันเดียวกันนั้น ณ โรงแรมสยามซิตี
       
       ***
       รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่
       
คัดเลือกบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี ซึ่งนักวิทยาศาสตร์สามารถสมัครด้วยตัวเอง หรือผู้ทรงคุณวุฒิเสนอชื่อ โดยจะต้องมีผลงานวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง
       
       ผู้ที่ได้รับพิจารณาเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ต้องมีคุณธรรมและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี พร้อมทั้งวิจัยและพัฒนาเพื่อวิทยาศาสตร์อย่างจริงจัง โดยจะได้รับเงินรางวัลรางวัลละ 100,000 บาท พร้อมโล่พระราชทานเข้าชม : 2637
นำเสนอโดย : ณัฐฎา แสงคำ
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
สพม.เพชรบูรณ์ เขต 40
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ล่าสุด
ตาบอดสี
โดย : [เข้าชม : 33472 ]
ประโยชน์ของชมพู่
โดย : [เข้าชม : 53833 ]
พลังงานเสียง (sound energy)
โดย : [เข้าชม : 61168 ]
จงโคร่ง ชื่อวิทยาศาสตร์: Bufu asper Gravenhorst,
โดย : [เข้าชม : 47195 ]
ทำไมจึงต้องรังเกียจเหี้ย
โดย : [เข้าชม : 48551 ]
โรควูบ (Fainting) และหมดสติ (Syncope) ภัยใกล้ตัวเรา
โดย : [เข้าชม : 48076 ]
ปฏิบัติการลดปัญหาขยะ ด้วยวิธีง่ายๆกันเถอะ
โดย : [เข้าชม : 49918 ]
โรควูบ (Fainting) และหมดสติ (Syncope) ภัยใกล้ตัวเรา
โดย : [เข้าชม : 41532 ]
เคล็ดลับสุขภาพดี..คุณสร้างได้ไม่ยาก
โดย : [เข้าชม : 29302 ]
วิธีป้องกันตัวฟ้าผ่า
โดย : [เข้าชม : 29902 ]
 10 เล่าสู่กันฟัง Text Random
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมที่ 48 ผู้ประกาศข่าว
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมที่ 49 เศรษฐกิจพอเพียง
อย.เตือนภัยครีมกันแดด - แก้ฝ้า 15 ชนิดใช้แล้วหน้าพัง
ปวดท้องแบบไหน เป็นไส้ติ่งอักเสบ
ลิ้นจี่ช่วยชาติ ผลไม้อร่อย ประโยชน์คับลูก
ออกกำลังแบบไหน ดีกับโรคอะไร
ทำไมนะ…ลูกเราถึงไม่ฉลาด / ดร.แพง ชินพงศ์
รูปแบบการทำโครงงานอย่างง่าย
นิทานของภาคเหนือ
แผ่นพับประเพณีปอยหลวง
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |