[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
สุ จิ ปุ ลิ นำสู่โลกแห่งการเรียนรู้
อาทิตย์ ที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2552

เมื่อเรียนหนังสือก็ต้องรู้จักฟังคุณครูที่สอน เมื่อฟังแล้วก็ต้องคิดตามไปด้วย เมื่อสงสัยในเรื่องที่เรียนก็ต้องถามเพื่อจะได้เข้าใจ และเพื่อไม่ให้ ลืมก็ต้องจดบันทึก   

 

                                     สุ  จิ  ปุ  ลิ  นำสู่โลกแห่งการเรียนรู้

               

                          (ภาพจาก : http://www.isangate.com/local/candle_01.htm )            

         ก่อนถึงวันเข้าพรรษา โรงเรียนต่าง ๆ  ก็จะนำเทียนพรรษา ไปถวายพระที่วัดใกล้โรงเเรียน   เมื่อวันศุกร์ที่  ๓  กรกฎาคม  คณะครูและนักเรียน ของโรงเรียนผู้เขียน ก็พร้อมใจกันถวายเทียนพรรษาที่วัด  ซึ่งโรงเรียนปฏิบัติกัน เป็นประเพณีทุกปี   จากการค้นคว้า หาข้อมูลว่า เทียนพรรษามี กำเนิดอย่างไร ก็ทราบว่า  ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู นับถือวัวเพราะถือว่า วัวเป็นพาหนะ ของพระอิศวร เมื่อวัวตาย จะเอาไข จากวัวมา ทำเป็นน้ำมัน เพื่อจุดบูชา พระผู้เป็นเจ้าที่ตนเคารพ   แต่ชาวพุทธ ซึ่งนับถือ ศาสนาพุทธ จะทำเทียน เพื่อจุดบูชา พระรัตนตรัย โดยการเอารังผึ้งร้างมาต้ม เอาขี้ผึ้ง แล้วฟั่นเป็น เทียนเล่มเล็ก ๆ มีความยาว ตามต้องการ เช่น ยาวเป็นคืบ หรือเป็นศอก แล้วใช้จุด บูชาพระ

           เทียนพรรษา เริ่มมีมา ตั้งแต่สมัยพุทธกาล ชาวพุทธจะยึดถือ เป็นประเพณี นำเทียนไป ถวายพระภิกษุ ในเทศกาล เข้าพรรษา เพื่อปรารถนา ให้ตนเอง เป็นผู้เฉลียวฉลาด มีไหวพริบ ประดุจแสงสว่าง ของดวงเทียน 

(ภาพจาก www.dmc.tv)
 

         เมื่อถวายเทียนแล้วพระก็จะเทศน์ให้นักเรียนฟัง  ท่านบอกว่า  เมื่อเรียนหนังสือ  ก็ต้องรู้จักฟังคุณครูที่สอน   เมื่อฟังแล้ว ก็ต้องคิด ในเรื่องที่ครูสอน ตามไปด้วย   เมื่อสงสัย ในเรื่องที่เรียน ก็ต้องถาม เพื่อจะได้เข้าใจ  และเพื่อไม่ให้ ลืมก็ต้องจดบันทึก  

         จากคำเทศน์ ของพระก็ทำให้ นึกถึงเรื่อง หัวใจนักปราชญ์ "สุ.  จิ.  ปุ.  ลิ."  หรือ ฟัง คิด ถาม เขียน    อธิบายได้ดังนี้

                                           

                                             (ภาพจาก   www.thummada.com)

        สุ    คือ  สุตะ   หมายถึง    รู้ได้ด้วยการฟัง    ที่สำคัญต้อง ฟังอย่างตั้งใจ   ฟังให้ต่อเนื่อง    มีสมาธิในการฟัง   ก็ต้องควบคู่กับการอ่านมากด้วย

        จิ   คือ จินตะ  หมายถึง   รู้ได้ด้วยการคิด   มีจินตนาการ สร้างสรรค์   เมื่อฟังแล้วอ่านแล้ว ต้องนำมาคิด  คิดอย่างมีวิจารณญาณ   แยกแยะได้อย่างเหมาะสม

        ปุ   คือ   ปุจฉา   หมายถึง   รู้ได้ด้วยการสอบถาม   การค้นคว้า  การสืบค้นหาความรู้  เพื่อให้ได้ข้อมูลมากยิ่งขึ้น หรือถูกต้อง หรือหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้

         ลิ  คือ  ลิขิต   หมายถึง   รู้ได้ด้วยการเขียน   การจดบันทึกความรู้ด้วยความเข้าใจจากการฟัง  การคิด  การถาม  การเขียนจึงเป็นบทสรุปของหัวใจทั้งหมดของนักปราชญ์  และเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุด

         สุ จิ ปุ ลิ หัวใจนักปราชญ์  ก็จะสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย คือ

มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ    ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์

มาตรฐาน  ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน   
  
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่าง
มีประสิทธิภาพ  

        ดังนั้นถ้าทำการเรียนการสอนใน  ๓  มาตรฐานนี้ และนักเรียนสามารถผ่านเกณฑ์ของตัวชี้วัดทั้ง  ๓  มาตรฐาน นักเรียนก็จะมี หัวใจนักปราชญ์  สุ  จิ  ปุ  ลิ  ซึ่งมีความสำคัญ ในการศึกษา  และการใช้ชีวิต กับโลกปัจจุบัน ที่เป็นโลกแห่งการเรียนรู้ ก็จะมีผลให้คิดเป็น ปฏิบัติเป็น และแก้ปัญหาเป็น  สามารถดำรงชีวิต ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างมีความสุข  ดังโคลงโลกนิติ กล่าวว่า

                   เว้นวิจารณ์ว่างเว้น      สดับฟัง
               เว้นที่ถามอันยัง            ไป่รู้
               เว้นเล่าลิขิตสัง-            เกตว่าง  เว้นนา 
               เว้นดั่งกล่าวว่าผู้            ปราชญ์ได้ฤามี

 

(สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่   http://www.isangate.com/local/candle_01.html)

(อ้างอิง  http://learners.in.th/blog/kruwawa/223954 )

อ้างอิงภาพ

http://www.isangate.com/local/candle_01.htm 

www.dmc.tv

www.thaigoodview.com

www.thummada.comเข้าชม : 27119
นำเสนอโดย : ครูวรรณดี พลเยี่ยม
โรงเรียนบ้านพุขาม
สพท.เพชรบูรณ์ เขต 3
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ภาษาไทย ล่าสุด
เผยแพร่ผลงาน
โดย : [เข้าชม : 3486 ]
ตอนที่ ๔๐ ชาวอาเซียนรู้รัก รู้จักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมือง
โดย : [เข้าชม : 28895 ]
ตอนที่ ๓๙ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 28210 ]
ตอนที่ ๓๘ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน (ต่อ)
โดย : [เข้าชม : 27736 ]
ตอนที่ ๓๗ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน (ต่อจากตอนที่แล้ว)
โดย : [เข้าชม : 27684 ]
ตอนที่ ๓๖ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 27592 ]
ตอนที่ ๓๕ข้อเสียเปรียบของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 27715 ]
ตอนที่ ๓๔ ข้อได้เปรียบของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน (ต่อ)
โดย : [เข้าชม : 30686 ]
ตอนที่ ๓๓ ข้อได้เปรียบของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 31030 ]
ตอนที่ ๓๒ ข้อห้ามของประเทศอาเซียนที่ควรรู้
โดย : [เข้าชม : 31695 ]
 10 บทความ Text Random
ปัญหา "หย่าร้าง" เรื่องที่ไม่ควรมองข้าม!
ยาคุมแบบฉีด ทำมวลกระดูกเสื่อม
ยาคุมฉุกเฉิน ภัยแฝงใกล้ตัว กินพร่ำเพรื่อ ระวังมะเร็งถามหา
จราจล
ไวรัสตับอักเสบ บี เส้นทางสู่ โรคตับอักเสบ
วิธีพักผ่อนที่ดีที่สุดคือการนอน
น้ำแข็งขั้วโลกเหนือละลาย
Katz's Three Skills Theory
น้ำมันตับปลา...ที่คุณควรระวัง
ส้นสูง..สวยอันตราย
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |