[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
ตอนที่ ๔๐ ชาวอาเซียนรู้รัก รู้จักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมือง
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ.2558

ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายแล้ว ท่านได้รับฟังข้อมูล ข่าวสารเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างพลเมืองที่มีความรู้ ความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานของมวลสมาชิกแต่ละประเทศโดยการย่อความและแยกย่อยให้สอดคล้องกับผู้ฟังในพื้นที่ของจังห   

ข้อมูลที่นำมาเรียบเรียงให้เหมาะสำหรับการกระจายเสียงทางสถานีวิทยุได้มาจากแหล่งเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ คือ - ผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรและผลิตภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์ ดร.พัชราวลัย วงศ์บุญสิน และคณะ - บทความที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บทความที่เชื่อถือได้จากเว็บไซต์ต่างๆ หากท่านผู้ฟังต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมก็สามารถสืบค้นได้จากแหล่งเรียนรู้ ดังกล่าว การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ จะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้โดยเร็ว หากพลเมืองของแต่ละประเทศเพิกเฉยต่อการรวมพลังในครั้งนี้ อาเซียนจะเป็นหนึ่งได้ พวกเราตั้งร่วมแรง ร่วมใจกัน ปรับเปลี่ยนทัศนคติเชิงลบที่เคยมีในอดีต เราต้องเปิดใจรับมิติสัมพันธ์ยุคใหม่ ต้องยอมรับให้ได้ว่า ยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้ว สนามรบไม่มีแล้วมีแต่สนามการค้าเสรี สนามมิตรภาพที่กว้างไกลและการเคลื่อนย้ายถ่ายเทไปมาหาสู่กันฉันพี่น้องร่วมประชาคมเดียวกัน ทุกครอบครัวต้องพร้อมใจกันพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน พัฒนาสังคมและท้องถิ่นของตนให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึงในไม่ช้านี้ ด้วยการต่อยอดจุดเด่น ปรับปรุงจุดด้อยของแต่ละคนในครอบครัวหรือชุมชน ต้องปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการเป็นคนดี รู้หน้าที่พลเมือง รู้จักทักทายปราศรัยด้วยอัธยาศัยไมตรีและรู้รักสามัคคีพร้อมที่จะก้าวสู่ความเจริญทั้งด้าน การเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและวิถีชีวิต พี่น้องชาวอ่างทองที่รัก จังหวัดของเราเป็นจังหวัดเล็กๆ มีประชากรประมาณสองแสนกว่าคน รัศมีเมืองไม่ไกลกันเกินไปทำให้เรามีความสะดวกในการประสานสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อกัน การรวมตัวกันทำกิจกรรมใดๆ สามารถทำได้ง่ายกว่าจังหวัดที่มีพื้นที่กว้างขวางหรือมีประชากรหนาแน่น เราจึงควรใช้ปัจจัยเอื้อเหล่านี้ ร่วมแรงร่วมใจกัน พัฒนาพลเมืองในท้องถิ่นตามอัตลักษณ์ของอาเซียนให้เด่นชัด เราควรดูแลช่วยเหลือกันจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนของเราให้เติบโตเป็นพลเมืองอาเซียนที่ฉลาด รู้เท่าทันสถานการณ์และมีทักษะชีวิต คุณสมบัติที่ควรมีในตนของพลเมืองอาเซียนที่สำคัญและส่งผลให้สามารถแข่งขันกับพลเมืองอาเซียนชาติอื่นได้ คือ ความมุ่งมั่นในการทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง นิสัยใฝ่เรียนใฝ่รู้เห็นความสำคัญของการศึกษาตลอดชีวิต มีภาวะผู้นำ มีทักษะทางภาษาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดในวิถีชีวิต หากเตรียมสมาชิกในชุมชนได้เช่นนี้แล้ว รับรองว่า พลเมืองอาเซียนชาวไทยไม่แพ้ชาติใดแน่นอน สวัสดี (ครับ/ค่ะ)

เข้าชม : 28789
นำเสนอโดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
สพท.อ่างทอง
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ภาษาไทย ล่าสุด
เผยแพร่ผลงาน
โดย : [เข้าชม : 3378 ]
ตอนที่ ๔๐ ชาวอาเซียนรู้รัก รู้จักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมือง
โดย : [เข้าชม : 28790 ]
ตอนที่ ๓๙ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 28097 ]
ตอนที่ ๓๘ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน (ต่อ)
โดย : [เข้าชม : 27633 ]
ตอนที่ ๓๗ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน (ต่อจากตอนที่แล้ว)
โดย : [เข้าชม : 27585 ]
ตอนที่ ๓๖ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 27488 ]
ตอนที่ ๓๕ข้อเสียเปรียบของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 27613 ]
ตอนที่ ๓๔ ข้อได้เปรียบของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน (ต่อ)
โดย : [เข้าชม : 30535 ]
ตอนที่ ๓๓ ข้อได้เปรียบของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 30878 ]
ตอนที่ ๓๒ ข้อห้ามของประเทศอาเซียนที่ควรรู้
โดย : [เข้าชม : 31537 ]
 10 บทความ Text Random
"ฝนดาวตก"ค่ำคืนนี้
เปิด"อีเมล์ลูกโซ่" พยากรณ์โลกแตก2012
เบาหวาน"ภัยเงียบ คุกคามสุขภาพคนทั่วโลก
กว่าลาว....จะเป็นเวียงจันทน์เกมส์
เรามาทาน...ผลไม้ล้างพิษกันดีกว่า..
คุณเคยเมาไหม...ถ้าเมามีวิธีการอย่่างไร...
อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อมดปล่อย ฟีโรโมนส์
The triple filter of Socrates
สาวสวยกับแม่มด
IBM จำลองสมองได้เทียบเท่าสมองแมว
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |