[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
ตอนที่ ๒๘การศึกษาของไทยในประชาคมอาเซียน ระดับการศึกษาผู้ใหญ่
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ.2558

การจัดการศึกษาผู้ใหญ่ของทั้งประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้เรียนที่ไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียน ได้มีโอกาสที่จะได้เรียนหนังสือ มีทักษะชีวิตที่จำเป็นในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพการงาน   

สำหรับพื้นฐานความรู้ด้านการศึกษาผู้ใหญ่ของประเทศสมาชิกมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก กลุ่มประเทศที่มุ่งพัฒนาประชาชนของประเทศเป็นหลัก เช่น กัมพูชา อินโดนีเซีย กลุ่มประเทศที่มุ่งเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เช่น ไทย และกลุ่มประเทศที่มุ่งเตรียมพร้อมเข้าสู่สากล เช่น บรูไน สำหรับกลุ่มเป้าหมายของการศึกษาผู้ใหญ่ คือ ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียน ดังนั้น ในการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การศึกษาผู้ใหญ่จึงเป็นรูปแบบสำคัญที่จะช่วยพัฒนาประชาชนให้สามาระปรับตัวทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และภาษา ด้วยวิธีการที่หลากหลาย การศึกษานอกโรงเรียนเป็นตัวเสริมการศึกษาระดับอื่น คือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาอาชีวศึกษา และการศึกษาอุดมศึกษา และมีความสำคัญเนื่องจากอยู่ใกล้ชิดประชาชนส่วนมากและเข้าถึงทุกคนทุกเพศทุกวัย มีส่วนในการพัฒนาคนไทยและสินค้าที่สามารถร่วมมือแข่งขันกับสมาชิกประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะการต่อยอดสินค้า โอท็อป พี่น้องชาวอ่างทองที่รัก การศึกษาสำหรับผู้ใหญ่สำคัญต่อประชาชนที่พ้นการศึกษาในระบบมา ทั้งที่เรียนจบหรือไม่จบ เรามีความจำเป็นต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้มีความรู้เท่าทันในสถานการณ์ใหม่ที่จะเข้ามาในวิถีชีวิตเพื่อให้มีความสามารถเพียงพอที่จะแข่งขันกับพลเมืองอาเซียนชาติอื่นได้ โดยเฉพาะการต่อยอดการจัดการด้านสินค้าโอท็อป หรือภูมิปัญญาด้านอื่น ผู้ใหญ่ที่มีนิสัยใฝ่เรียนใฝ่รู้จะรักการเรียนรู้และสามารถศึกษาเรื่องราวต่างๆ ได้ตลอดชีวิต ประชาชนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมเป็นอย่างยิงเพราะเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ในครอบครัวหรือชุมชน การศึกษาอย่างต่อเนื่องในยุคนี้มีความสะดวกสบายมากกว่าสมัยก่อนเพราะมีแหล่งเรียนรู้ออนไลน์บนเครือข่าวอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเรียนรู้ในแบบต่างๆ แต่อาจมีอุปสรรคในการศึกษาอยู่บ้างในกลุ่มผู้ใหญ่หรือผู้สึกษาที่พร่องทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จึงเป็นบทบาทของสมาชิกในครองครัวโดยเฉพาะเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระบบโรงเรียน ต้องช่วยอำนวยความสะดวกผู้ใหญ่ในบ้านให้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตในประชาคมอาเซียนอย่างเหมาะสม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครัวเรือนนอกจากจะส่งผลให้ผู้ใหญ่ในบ้านมีความรู้เพิ่มขึ้นตามยุคสมัยอย่างง่ายดายแล้วยังทำให้ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวแน่นแฟ้นและอบอุ่นยิ่งขึ้น ลูกหลานที่ได้โอกาสในการแบ่งปันความรู้ให้แก่ผู้ใหญ่จะเกิดความภาคภูมิใจและมีความมั่นใจในการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม ทุกครอบครัวจึงควรใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีความสัมพันธ์ในครอบครัวร่วมกันพัฒนาให้สมาชิกในครอบครัวหรือชุมชนเป็นพลเมืองอาเซียนที่มีคุณภาพทัดเทียมกับสมาชิกอาเซียนชาติอื่นด้วยการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โปรดติด ตอนที่ 29 การศึกษาภาษาอาเซียนในประเทศไทย

เข้าชม : 29142
นำเสนอโดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
สพท.อ่างทอง
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ภาษาไทย ล่าสุด
เผยแพร่ผลงาน
โดย : [เข้าชม : 3524 ]
ตอนที่ ๔๐ ชาวอาเซียนรู้รัก รู้จักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมือง
โดย : [เข้าชม : 28941 ]
ตอนที่ ๓๙ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 28249 ]
ตอนที่ ๓๘ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน (ต่อ)
โดย : [เข้าชม : 27772 ]
ตอนที่ ๓๗ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน (ต่อจากตอนที่แล้ว)
โดย : [เข้าชม : 27723 ]
ตอนที่ ๓๖ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 27629 ]
ตอนที่ ๓๕ข้อเสียเปรียบของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 27753 ]
ตอนที่ ๓๔ ข้อได้เปรียบของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน (ต่อ)
โดย : [เข้าชม : 30739 ]
ตอนที่ ๓๓ ข้อได้เปรียบของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 31089 ]
ตอนที่ ๓๒ ข้อห้ามของประเทศอาเซียนที่ควรรู้
โดย : [เข้าชม : 31748 ]
 10 บทความ Text Random
สัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณ วันหนึ่งมันอาจช่วยชีวิตคุณไว้ได้
ทำไมทักษะเขียนภาษาอังกฤษจึงยาก
คุณ! รักตัวเอง...เป็นหรือเปล่า??
5 วิธีเอาชนะความขี้อาย
ผลการให้คำปรึกษา
Abstract
การเลือกคณะเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
การคิดเลขเร็ว...แบบสายฟ้าแลบ
ศิลปะที่มากกว่าศิลปะ
ถังน้ำสองใบ
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |