[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
ตอนที่ ๒๖ การศึกษาของไทยในประชาคมอาเซียน ระดับอาชีวศึกษา
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ.2558

ปัจจุบันรัฐบาลไทยได้จัดทำข้อตกลงในการเปิดเสรีการค้าการบริการด้านการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ได้แก่ การบริการข้ามพรมแดน การบริโภคในต่างประเทศและการจัดตั้งธุรกิจเพื่อให้บริการ   

จากงานวิจัยพบว่า การอาชีวศึกษาของไทยเมี่อเทียบกับประเทศต่างๆ ในอาเซียนมีศักยภาพและความเข้มแข็ง ประเทศส่วนใหญ่ในอาเซียนมีการศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อฝึกฝนในวิชาชีพโดยเฉพาะ มีเพียงประเทศสิงคโปร์ที่มีความเข้มแข็งกว่าประเทศไทย อย่างไรก็ดี จุดอ่อนของอาชีวศึกษาของไทยที่สำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านคือ ทักษะด้านภาษาอังกฤษของทั้งบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานอาชีวศึกษาได้ดำเนินการให้นักศึกษาสายอาชีวะมีความพร้อมในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาภาษาอังกฤษ โดยจัดให้มีหลักสูตรสองภาษา หรือหลักสูตรที่สอนบางวิชาเป็นภาษาอังกฤษในสถานศึกษาที่มีความพร้อม มีการจัดจ้างครูต่างชาติมาสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาอาเซียน มีการจัดอบรมภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน รวมทั้งการจัดทำโครงการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ทักษะความชำนาญด้านอาชีพให้แก่นักศึกษา เป็นที่น่ายินดีเมื่อผลการวิจัยพบว่า การอาชีวศึกษาของไทยเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเข้มแข็งเมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียนและมีการนำเข้าของการศึกษาในรูปแบบบริการออนไลน์ หรือไปศึกษาในต่างประเทศ หรือเปิดให้บุคลากรทางการศึกษาจากต่างประเทศในอาเซียนมาทำการสอน พี่น้องชาวอ่างทองที่รัก แม้การอาชีวศึกษาของไทยจะได้เปรียบประเทศอื่นในอาเซียน แต่ลูกหลานของเราจำเป็นต้องพัฒนาทักษะที่สำคัญในวิถีอาเซียน โดยเฉพาะทักษะภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศที่ให้ความสนใจในแต่ละอาชีพ แต่ตามธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาสายอาชีพ ส่วนใหญ่จะเรียนรู้ได้ดีด้วยการปฏิบัติหรือลงมือทำเฉพาะในสิ่งที่ตนสนใจ ไม่มีนิสัยรักการอ่าน หรือความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ด้วยเหตุนี้ ครอบครัวจึงมีความสำคัญในการสร้างความตระหนักให้พวกเขามองเห็นอนาคตของตนในสนามแข่งขันของผู้ประกอบการ ทำนองเดียวกับนักเรียนวัยมัธยมศึกษา เพราะเขาเหล่านี้อยู่ในยุคแรกก้าวเข้าสู่อาเซียนเหมือนกัน จึงยังมีประสบการณ์ด้านการใช้ชีวิตในวิถีอาเซียนไม่เข้มข้นเพียงพอ พี่น้องชาวอ่างทองที่รัก การสนับสนุน การส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีพให้แก่ลูกหลานของเราในยุคนี้ถือว่ามีความสะดวกมากเพราะสามารถศึกษาหาความรู้ได้ในทุกที่ ทุกเวลา บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ขอเพียงแต่เราต้องให้เวลาดูแลชี้แนะสั่งสอนอย่างสอดคล้องกับความสนใจของเขา นอกจากนี้เรายังสามารถเรียนรู้การอาชีวศึกษาไปพร้อมๆ กับเด็กในปกครองของท่านได้เช่นกัน นักศึกษาสายอาชีพของไทย เป็นกลุ่มที่ได้เปรียบในการประกอบอาชีพเนื่องจากมีความต้องการอย่างหลากหลายเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันคู่แข่งจากสมาชิกชาติอื่นก็เพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นเราจึงควรเตรียมลูกหลานที่เรียนสายอาชีพของเราให้มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะสามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ในอนาคต โปรดติดตาม ตอนที่ 27 การศึกษาของไทยในประชาคมอาเซียน ระดับอุดมศึกษา https://www.youtube.com/watch?v=rxu6ZECqgJI

เข้าชม : 29171
นำเสนอโดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
สพท.อ่างทอง
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ภาษาไทย ล่าสุด
เผยแพร่ผลงาน
โดย : [เข้าชม : 3370 ]
ตอนที่ ๔๐ ชาวอาเซียนรู้รัก รู้จักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมือง
โดย : [เข้าชม : 28784 ]
ตอนที่ ๓๙ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 28092 ]
ตอนที่ ๓๘ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน (ต่อ)
โดย : [เข้าชม : 27627 ]
ตอนที่ ๓๗ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน (ต่อจากตอนที่แล้ว)
โดย : [เข้าชม : 27578 ]
ตอนที่ ๓๖ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 27483 ]
ตอนที่ ๓๕ข้อเสียเปรียบของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 27607 ]
ตอนที่ ๓๔ ข้อได้เปรียบของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน (ต่อ)
โดย : [เข้าชม : 30528 ]
ตอนที่ ๓๓ ข้อได้เปรียบของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 30871 ]
ตอนที่ ๓๒ ข้อห้ามของประเทศอาเซียนที่ควรรู้
โดย : [เข้าชม : 31530 ]
 10 บทความ Text Random
ความสุขของวัยหนุ่มสาวอยู่ที่ไหนกัน
หน้ากากอนามัย (ตอนที่ 1) " เลือกแบบไหนป้องกันได้ตรงใจ"
หน้ากากอนามัย (ตอนที่ 2) "วิธีสวมหน้ากากอนามัย"
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ทำให้เด็กตั้งใจเรียน
สู้โรคระบาดด้วยคณิตศาสตร์ "ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์" กับภารกิจโมเดลหวัดใหญ่ 2009
เก็บโลกไว้ให้ลูกหลานด้วย "10 วิถีใช้ชีวิตพอเพียง"
พระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จฯ ทรงแสดงความยินดีกับพระองค์หญิงฯ ในวันสำเร็จการศึกษา
เอกสารส่งเสริมประสิทธิภาพผู้ปกครอง “เลี้ยงลูกให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข” ตอนที่ 5
ไข่ขาวรักษาแผลน้ำร้อนลวก
10 ข้อควรปฏิบัติในการถนอมสายตาหน้าจอคอมฯ
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |