[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
ตอนที่ ๒๕ การศึกษาของไทยในประชาคมอาเซียน ระดับมัธยมศึกษา
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ.2558

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาเป็นการเตรียมพื้นฐานสำคัญนั่นคือ พื้นฐานความรู้ของประเทศสมาชิกอาเซียน ทักษะพื้นฐานและทักษะความเป็นพลเมืองรวมทั้งทักษะการเรียนรู้ การพัฒนาตนเองและเจตคติ   

จะเห็นได้ว่าสถานศึกษาต่างๆ มีการจัดการเรียนการสอน การจัดทำโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้อาเซียนในโรงเรียนต่างๆ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีการศึกษาและการเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างมีศักยภาพและเป็นรูปธรรม การเตรียมความพร้อมของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของไทยในปัจจุบันมีบทบาทเรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ได้แก่ การจัดกิจกรรมบูรณาการเนื้อหาอาเซียนระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดสอนโดยตรงในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและการจัดรายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา มีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษ มีการจ้างครูชาวต่างชาติมาสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูไทย มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีในการเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผลที่เกิดขึ้นจากการเปิดเสรีอาเซียนในระดับมัธยมศึกษาในปัจจุบันมีผลต่อสถานศึกษา คือ มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม มีการศึกษาดูงานของบุคลากรทางการศึกษาทั้งผู้บริหาร ครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในประเด็นของการจัดกระบวนการเรียนรู้ การบริหารจัดการโรงเรียนและวิถีชีวิตของประเทศสมาชิก ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้มีผลต่อการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา รวมทั้งศักยภาพของครูซึ่งจะเป็นการยกระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาของไทยสู่มาตรฐานสากล มีการพัฒนาภาษาอังกฤษให้บุคลากรทางการศึกษาทั้งผู้บริหารและครู รวมทั้งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาให้สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการจ้างครูต่างประเทศเข้ามาสอนภาษาอังกฤษเพื่อเป็นการขับเคลื่อนสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน พี่น้องชาวอ่างทองที่รัก แม้ว่าในช่วงนี้ลูกหลานของเราที่กำลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาได้รับความรู้และทักษะทางสังคมสู่ประชาคมอาเซียนจากโรงเรียนอย่างเข้มข้นแต่เนื่องจากเด็กๆ เหล่านี้ อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนผ่านทางสังคม พวกเขาไม่ได้ถูกหล่อหลอมวิถีชีวิตในสภาพแวดล้อมของอาเซียนมาตั้งแต่เล็ก ซึ่งความรู้ความเข้าใจบางประการต้องอาศัยการผสานความรู้สึกนึกคิด การสั่งสมประสบการณ์จึงจะเกิดความเข้าใจอย่างเข้าถึงในวิถีชีวิตของพลเมืองอาเซียน ด้วยเหตุนี้ผู้ปกครองจำเป็นต้องดูแลช่วยเหลือให้เด็กในปกครองมีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมที่จะเติบโตเป็นพลเมืองอาเซียนที่มีคุณภาพ หากเราขาดความเอาใจใส่ในการดูแลลูกหลานในช่วงนี้แล้ว ลูกหลานของเราอาจขาดคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการแข่งขันกับพลเมืองอาเซียนจากชาติอื่นที่เขามาประกอบอาชีพในประเทศไทย หรืออาจทำให้ลูกหลานของเราขาดโอกาสในการทำงานในประเทศอาเซียนด้วยกัน ดังนั้น นอกเหนือจากความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านประชาคมอาเซียนแล้ว คุณลักษณะที่สำคัญที่จำเป็นต้องมีก็คือ ความสามารถในการทำสิ่งต่างๆ หรือการดูแลตนเอง ภาวะผู้นำ ทักษะทางภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนที่สนใจ รวมทั้งทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี หากเราปล่อยให้เป็นหน้าที่ของโรงเรียนอย่างเดียวลูกหลานของเราในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอาจส่งผลให้พวกเขาเป็นพลเมืองด้อยคุณภาพของอาเซียนในอนาคต โปรดติดตาม ตอนที่ 26 การศึกษาของไทยในประชาคมอาเซียน ระดับอาชีวศึกษา

เข้าชม : 29168
นำเสนอโดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
สพท.อ่างทอง
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ภาษาไทย ล่าสุด
เผยแพร่ผลงาน
โดย : [เข้าชม : 3379 ]
ตอนที่ ๔๐ ชาวอาเซียนรู้รัก รู้จักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมือง
โดย : [เข้าชม : 28791 ]
ตอนที่ ๓๙ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 28098 ]
ตอนที่ ๓๘ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน (ต่อ)
โดย : [เข้าชม : 27634 ]
ตอนที่ ๓๗ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน (ต่อจากตอนที่แล้ว)
โดย : [เข้าชม : 27585 ]
ตอนที่ ๓๖ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 27489 ]
ตอนที่ ๓๕ข้อเสียเปรียบของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 27613 ]
ตอนที่ ๓๔ ข้อได้เปรียบของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน (ต่อ)
โดย : [เข้าชม : 30535 ]
ตอนที่ ๓๓ ข้อได้เปรียบของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 30878 ]
ตอนที่ ๓๒ ข้อห้ามของประเทศอาเซียนที่ควรรู้
โดย : [เข้าชม : 31537 ]
 10 บทความ Text Random
ยาเสียตัว หรือ ยาเสียสาว
สะัเดาที่ว่าขม ก็มีประโยชน์นะ
วิธีการป้องกันไข้หวัด
รำลึกพระคุณครู
การหาคะแนนทีเฉลี่ย ตอนที่ 1
การหาคะแนนทีเฉลี่ย ตอนที่ 2 (จบ)
Excel สำหรับคิดทีเฉลี่ย
Jerusalem artichoke
ผักบุ้งกับวิตามิน
ไข้เลือดออก
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |