[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
เราพร้อมหรือยัง ? ในการจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตอนที่ 2
จันทร์ ที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557

เราพร้อมหรือยัง ? ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แวะเวียนไปเยี่ยมไปยามบ้านใกล้เรือนเคียง กัมพูชา ลาว เราพร้อมแล้วน่ะ พูดไทยชัด สื่อสารเข้าใจ แล้วเด็กเราล่ะพ   

       เราพร้อมหรือยัง ?

                                                                ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน     ?

                                                                                   ตอนที่  2

               เราคนไทยมีความเชื่อเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะ  ว่าเราเป็นประเทศที่มีการพัฒนามากกว่าประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงเรา ไม่ว่าจะเป็น  กัมพูชา   ลาว  พม่า  ยอมเขานิดหนึ่งก็ มาเลเซีย ในที่นี้นับเฉพาะประเทศที่มีติดแดนติดกับประเทศไทยเราก่อนน่ะ  แต่พอจะไปสัมผัสในประเทศเขาในช่วงระยะเวลา  1-2  ปีมาเนี่ย  ชักจะเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่า  จริงหรือเปล่า ?   เดี๋ยวจะลองพา นักเรียน ท่านผู้อ่าน ลองดูเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 

1. ในวันหยุด วันเสาร์-อาทิตย์  จะมีรถยนต์ทะเบียนกัมพูชา  วิ่งเข้ามาในประเทศไทยมาจับจ่ายซื้อของกินของใช้ นับได้ประมาณ 50-60  คัน ไม่ว่าจะเป็นที่ห้างสรรพสินค้า  บิ๊กซี  แมคโคร     โลตัส   (แต่เราไม่สามารถนำรถข้ามแดนไปเสียมราฐได้)

2. คนที่ขึ้นมาใช้แรงงานแบบเช้ามาเย็นกลับจากประเทศกัมพูชา หรือจดทะเบียนกับกรมแรงงานตอนนี้มีเยอะมาก(ไม่สามารถระบุจำนวนได้) แล้วพวกเราคิดอยากไปทำงานที่ประเทศเขาหรือไม่(ลองถามเด็กเราดู)   

            ลองวิเคราะห์  2  สถานการณ์นี้ว่า  เราพร้อมหรือยังในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ?

     ภายใต้กรอบ  ๒  ปี  (พ.ศ. 2555-2556)  กระทรวงศึกษาธิการ  จะพัฒนา 5  ศักยภาพของพื้นที่ใน  5 กลุ่มอาชีพใหม่  ให้สามารถแข่งขันได้ใน  5  ภูมิภาคหลัก  ผ่านมาแล้ว 3 ปี มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือยัง ?  

      อยากให้ช่วยกันวิเคราะห์ว่าข้อความที่ว่า  "รู้เขา   รู้เรา  แข่งขันได้   ในเวทีโลก"  (ลองช่วยกันวิเคราะห์และอภิปราย) 

  เด็กนักเรียนเรา  " รู้เรา"   ในสิ่งเหล่านี้หรือยัง   " 5  ศักยภาพพื้นที่ "     " 5  กลุ่มอาชีพ"  

   "5 ภูมิภาคโลก"   และ  " 1   ประชาคม "   

   5  ศักยภาพพื้นที่   ประกอบด้วย

    1. ศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติ  แต่ละพื้นที่ต้องวิเคราะห์ว่ามีทรัพยากรธรรมชาติ มีแร่ธาตุ มีป่าไม้ มีความหลากหลายทางชีวภาพ หรือมีอะไรที่จะเป็นทรัพยากรที่จะสามารถนำขึ้นมาพัฒนาได้
    2. ศักยภาพด้านภูมิอากาศ    แต่ละพื้นที่ จะมีลักษณะภูมิอากาศที่แตกต่างกัน แต่โดยภาพรวมประเทศไทยมีภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการทำผลผลิตทางการเกษตรและเอื้ออำนวยต่อการท่องเที่ยวซึ่งเรื่องนี้เมื่อมีการวิเคราะห์แล้ว  จะนำไปสู่การวางแผนพัฒนาได้อย่างเหมาะสม
    3. ศักยภาพด้านภูมิประเทศ    แต่ละพื้นที่ต้องวิเคราะห์ภูมิประเทศให้สามารถวางแผนการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการบริหารจัดการท่องเที่ยว การปลูกพืช การประมงและการพัฒนาในด้านอื่น ๆ
     4. ศักยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี  แต่ละพื้นที่ของประเทศไทยมีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลาย และมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เป็นจุดขายของการท่องเที่ยวที่สำคัญ ดังนั้นแต่ละพื้นที่ต้องมีการวิเคราะห์องค์ความรู้พื้นที่สร้างความน่าสนใจ และทำเป็นเมืองท่องเที่ยว เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
     5. ศักยภาพด้านทรัพยากรมนุษย์    คนไทยมีมิตรไมตรี ยิ้มแย้ม แจ่มใส  แต่ละพื้นที่จะต้องวางแผนที่จะพัฒนาคนให้มีศักยภาพ ด้านบริการการท่องเที่ยว การต้อนรับและมีแรงงานที่มีคุณภาพ

   5  ภูมิภาคหลักของโลก
             การวิเคราะห์ศักยภาพของแต่ละพื้นที่นั้น  เพื่อเป็นประโยชน์จัดและพัฒนาหลักสูตรด้านอาชีพ โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาศักยภาพของคนไทย ทำให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ใน ๕  ภูมิภาคหลักของโลก อันประกอบด้วย ทวีปเอเชีย  ทวีปยุโรป  ทวีปอเมริกา  ทวีปออสเตรเลีย  และทวีปแอฟริกา

             ดังนั้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เราควรจัดให้เรียนรู้เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนบ้าง  จะเริ่มจาก "รู้เรา"  ต้องจัดหลักบูรณาการอย่างไร ?

      5   กลุ่มอาชีพใหม่     แต่ละพื้นที่ จะต้องพัฒนาหลักสูตร  ๕  กลุ่มอาชีพ  ประกอบด้วย
1. กลุ่มหลักสูตรใหม่ด้าน เกษตรกรรม
2. กลุ่มหลักสูตรใหม่ด้าน  อุตสาหกรรม
3. กลุ่มหลักสูตรใหม่ด้าน  พาณิชยกรรม
4. กลุ่มหลักสูตรใหม่ด้าน  ความคิดสร้างสรรค์
5. กลุ่มหลักสูตรใหม่ด้าน บริหารจัดการและการบริการ
    กลุ่มอาชีพเหล่านี้ ต้องมีการนำสู่การจัดการเรียนการสอนในหน่วยงานทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
 

       "ฝากคุณครูช่วยคิดต่อนะคะ"   

                                                                      เจอกัน  ต่อ   ตอนที่  3

 

 

 

 

  เข้าชม : 28512
นำเสนอโดย : อานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ล่าสุด
เผยแพร่งานวิจัยของนายนาม สุขสวัสดิ์
โดย : [เข้าชม : 25308 ]
เผยแพร่งานวิจัย นางวนิดา สุขเกิด
โดย : [เข้าชม : 33556 ]
บทคัดย่อ เรื่องการศึกษาคุณธรรมในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม
โดย : [เข้าชม : 21134 ]
บทคัดย่อ เรื่องการพัฒนาทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
โดย : [เข้าชม : 21185 ]
บทคัดย่อ การพัฒนาครูด้วยระบบออนไลน์ ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 22954 ]
บทคัดย่อ การพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น วิชา การทำนาดำข้าวหอมมะลิอินทรีย์
โดย : [เข้าชม : 21189 ]
16 รายการในร่างกายที่อาจจะยังไม่รู้
โดย : [เข้าชม : 26002 ]
แค่ปรับเปลี่ยนความคิด ชีวิตก็ดีขึ้น จริงรึ?
โดย : [เข้าชม : 26152 ]
เราพร้อมหรือยัง ? ในการจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตอนที่ 2
โดย : [เข้าชม : 28513 ]
เราพร้อมหรือยัง ? ในการจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตอนที่ 1
โดย : [เข้าชม : 27646 ]
 10 บทความ Text Random
ไหว้ครู เพราะครู.ผู้สร้าง
รู้จักเข้าใจวัย(ซ่าส์) ใส ตอนที่ 5
การปลูกฝังเรื่องค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต
ผลวิจัยชี้คนเราเลือกคู่ดูกันที่ความต่างของยีน
นมนั้น สำคัญฉะนี้
6 ขั้นตอนสอนได้ทุกสิ่ง
การอ่านหนังสือ คือประตูสู่โลกกว้าง
วงแหวนแห่งไฟคืออะไร
สำนวนไทย คือวัฒนธรรมไทย
สถานศึกษา 3D
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |